Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Kompletteringar till vår nya integrations- och migrationspolitik.

Detta inlägg skrivs efter att ha spenderat en mycket avkopplande och givande helg tillsammans med knappt 50 människor av varierande etnicitet och bakgrund. Som en del av integrationsarbetet på Ersboda i Umeå gjordes en kombinerad buss och kryssningsresa mellan Umeå och Helsingfors Finland via Stockholm.

Tilläggas ska att resan bekostades till fullo av deltagarna själva utan subventioner av något slag. Dessutom medförde resan en ännu större förståelse för varandras likheter och olikheter med oerhört tacksamma och glada resenärer som alla kände att resan varit både kul och givande på alla sätt och vis.

Det faktum att jag är politiskt engagerad i Socialdemokraterna, välkänd i stadsdelen och aktiv i vår lokala S-förening medförde att jag under resan har haft givande och värdefulla diskussioner med både svenskar och invandrare från ett stort antal länder och lyssnat in deras erfarenheter av att flytta till Sverige och bli en del av det svenska samhället. Diskussioner vid vilka många både viktiga och tänkvärda synpunkter kom fram.

Det ska även sägas att de allra flesta av de som deltog lyckats mycket bra med sin egen integration i det svenska samhället och känner sig trygga här hos oss.

Alla jag pratade med delade uppfattningen om att integrationsarbetet måste förbättras, och att det är självklart som invandrare att både lära sig språket och att skaffa sig ett arbete och en försörjning.

Några av de viktiga frågor som jag tagit med mig från helgen är dessa:

  • Varför görs ingen utredning av den psykiska hälsan av de som kommer som flyktingar för att ta reda på vad de utsatts för innan ankomsten till Sverige?
  • Hur tror vi politiker att det ska gå till att motivera t.ex en mamma som med egna ögon sett ett av sina 2 barn drunkna under flykten till Sverige att lära sig språket utan att först behandla det trauma hon utsatts för?
  • Frågan om vi politiker frågat oss varför brandkåren och polisen ibland utsätts för stenkastning och andra attacker när de kommer till ett invandrartäta områden för att t.ex släcka en brand?

Vi pratade självklart om många andra aspekter av att vara invandrare i Sverige – aspekter vilka jag täckt upp i mitt tidigare förslag om hur framtidens integrations- och migrationspolitik ska utformas för att bli effektiv. Till detta vill jag därför lägga till lösningarna på frågeställningarna ovan för att säkerställa att den blir komplett.

Om vi tar frågan om varför polisen och brandkåren attackeras hittar vi svaret i det faktum att dessa 2 institutioner i många diktaturer fungerar som Presidentens/Premiärministerns/Emirens förlängda armar i syfte att förtrycka de medborgare som vågar protestera mot regimen. Om man alltid innan ankomsten till Sverige levt i, och/eller kommer från en sådan verklighet är det inte speciellt underligt att tro att samma sak gäller i alla världens länder.

Polisen och brandkåren ses i många länder som folkets fiende, och utan utbildning om att motsatsen råder i Sverige blir reaktionerna de som vi ibland kan läsa om i tidningarna – nämligen att de utsätts för stenkastning och andra attacker. Därför är det både fel och orätt att lägga skulden på de som bara reagerar som de är vana – i vart fall fram tills dess de utbildats om hur dessa institutioner fungerar i Sverige.

Lösningen på problemet är enklare än vi tror och bör därför utgöra en del av den utbildning en nyanländ får efter ankomsten till Sverige.

Mot bakgrund av helgens erfarenheter vill jag därför lägga till följande komponenter i programmet för att integrera nyanlända flyktingar i Sverige:

  • En utredning av den ankommandes psykologiska erfarenheter för att säkerställa att de som upplevt trauman får adekvat hjälp att behandla dessa trauman så att de kan lägga det förflutna bakom sig och koncentrera sig på framtiden och den integration som är nödvändig för att bli en del av det svenska samhället.
  • En rigorös och adekvat utbildning redan i integrationsprogrammet om hur polis, brandkår och militär fungerar i Sverige och hur de arbetar för folkets bästa. Detta för att säkerställa att även de som invandrar förstår att dessa institutioner är folkets vänner och inte folkets fiender.

Jag ser det som absolut nödvändigt att genomföra dessa åtgärder då det som är självklart för oss svenskar kan vara helt främmande för människor från andra länder och kulturer. Jag vill även tro att detta utelämnats i det nuvarande integrationsarbetet just därför att vi inte tänkt på frågorna i detta perspektiv.

KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE är ideologiska kärnvärden som påkallar en komplett integrations- och migrations politik för att leva upp till våra ideologiska ställningstaganden – Integrations- och migrationspolitiken kan inte anses komplett om dessa viktiga frågor är exkluderade i politiken.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.