Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Oljeindustrin försöker manipulera och förvirra debatten om klimathotet.

Jag har länge sagt att mäktiga industriintressen med oljeindustrin som den främste förkämpen gör allt vad den kan för att skapa förvirring om huruvida klimatet hotas av ökade koldioxidutsläpp – Att den gör så genom att sponsra forskare som skyller den globala uppvärmningen på andra orsaker än ökade koldioxidutsläpp är om man tänker efter ganska självklart – Självklart därför att det är på just sådan industri de tjänar enorma pengar.

I dagens ETC kan man läsa en artikel av Diego Arguedas Ortiz/IPS med titeln ”Oljejättar satsar miljoner för att mörka klimathotet” som ytterligare understryker det jag påstått länge – Nämligen att klimatet och klimathotet är vår tids stora ödesfråga.

En sammanfattning av artikeln ger oss följande fakta hämtade ur en stor studie och kartläggning av oljeindustrin och lobbyn för fossila industrier utförd av Union of Concerned Scientists – Följande påvisas i studien:

 • Att chefer på och beslutsfattare på amerikanska och europeiska oljebolag satsat miljontals dollar på info kampanjer och sponsrat forskning som förnekar klimathotet.
 • Union of Concerned Scientists har undersökt de metoder Exxon Mobile, Shell, Peabody Energy och Conoco – Phillips använt sig av sedan 1981 i syfte att försvaga och ifrågasätta klimatforskningen.
 • Bevis för hur dessa anlitat PR-Byråer och klimatförnekare för att bedriva massiva desinformationskampanjer.
 • Bevis för att de använt Wei-Hook ” Willie” Soon som är knuten till Harvard – Smithsonian Centre for Astrophysics för att skapa studier som vill göra gällande att det är solaktivitet och inte växthusgaser som är orsaken till klimatförändringen.
 • Bevis på att stiftelser och organisationer kontrollerade av oljemiljardärer och oljebolag bidragit med 1.2 miljoner dollar till ”Willie” mellan 2001 och 2012 – Utgörande lön för att presentera dessa forskningsrapporter i syfte att skapa splittring i forskarvärlden om de verkliga orsakerna till klimatförändringarna.
 • Presenterat uttalanden från Klimatforskaren Lenny Bernstein som under 1980-talet var anställd av Exxon som visar att Exxon kände till koldioxidens inverkan på klimatet redan 1981 i samband med att de avstod från att utvinna gas utanför Natunaöarna i Indonesien – Ett avstående baserat på rädslan för att de stora koldioxidutsläpp som var förknippade med gasutvinningen skulle leda till ny lagstiftning på klimatområdet som hotade äventyra framtida projekt.
 • En presentation av interna dokument från den amerikanska oljelobbyn API och dess strategier som visar hur de aktivt jobbar för att bemöta ny klimatforskning i syfte att förvirra och vilseleda befolkningen genom att sponsra forskare som förnekar klimathotet – och genom att rikta sig till lärare och elever över hela USA.
 • Presenterat bevis på hur den amerikanska kolindustrins lobbyorganisation ACCCE anlitade en PR-firma för att förfalska brev från olika organisationer för att påverka kongressledamöter att rösta mot ett lagförslag om minskade koldioxidutsläpp 2009.

Alla som läser de fakta som presenterats ovan bör med lätthet inse att industrin alltid kommer att motverka alla förändringar och alla förslag som begränsar dess vinster – Detta även om vinsterna i en framtid leder till jordens undergång.

GIRIGHET och drömmen om större och högre vinster har fått råda under allt för lång tid genom tillämpande av nyliberal politik  – Därför är det dags att vi vaknar upp och ser till att ställa om politiken till en Socialdemokratisk politik byggd på KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE och drömmen om ett i alla avseenden JÄMLIKT samhälle.

Företag och miljardärer ska inte få förstöra vår jord – Därför måste ”flertalet” återfå makten över det ”rika fåtalet” – Något som bara kan ske genom aktiv socialistisk politik.

Dessutom måste vi ställa om till Cirkulär Ekonomi och dess lärosatser för att bibehålla jorden som en beboelig plats.

Utöver de fakta jag presenterat ovan klipper jag in fakta från mitt föregående inlägg i ämnet.

Lite fakta om hur klimatet påverkats under de sista dryga 20 åren:

 • En befolkning som ökat från 5,5 miljarder 1992 till 7,3 miljarder vid slutet av 2014 och som växer allt fortare.
 • En ökning av koldioxid utsläppen från 24,9 miljarder ton 1992 till 34,8 miljarder ton 2014.
 • Ett scenario där 2014 blev det varmaste året någonsin på de 135 år mätningar om medeltemperaturerna gjorts.
 • En medeltemperatur som ökat med 0,4 grader de sista 20 åren.
 • En havsnivå som stigit med 8 centimeter på 20 år.
 • En inlandsis på Grönland och Antarktis som minskat med 4,9 miljarder ton på 20 år.
 • En utveckling mot snabbare och snabbare vädersvängningar och en större utbredning av extremväder.

Kamrater – Medborgare och partivänner – Klimatet är viktigt – Viktigare än allt annat om vi vill att jorden ska kunna bebos av framtida generationer – Därför måste vi bedriva aktiv klimatpolitik och ta klimathotet på största allvar.

Industrin och industrilobbyn bryr sig inte om miljön – Bara om pengar och rikedom!

Vad bryr du dig om?

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.