Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Volkswagen måste straffas fullt ut för fusket med utsläppen!

Precis som jag befarade när jag skrev det första inlägget i ämnet så växer VW skandalen ”Dieselgate” för varje dag som går – Det som först var 5 miljoner bilar har nu växt till 11 miljoner bilar varav ca 225.000 har sålts i Sverige – Hur många det slutligen blir är fortfarande höjt i dunkel.

Jag är precis som jag tidigare skrivit helt övertygad om att detta bara är toppen på ett isberg och att det fuskas även på annat håll – Kanske till och med med bensindrivna bilar även om det ännu saknas bevis för att så är fallet.

Därför är det viktigt att EU:s regeringar reagerar kraftfullt och bestraffar VW fullt ut för sitt fusk – Jag tycker att Sverige ska göra på följande sätt vad gäller straffet som ska dömas ut för fusket:

  • Kräva att VW åtgärdar bilarna och likt vad motorjournalisten Robert Collin gav uttryck för bygger om dem till den avgasnorm och de utsläppsvärden VW förespeglade när bilarna såldes.
  • Att Sveriges regering och andra regeringar runt om i världen av Volkswagen kräver in mellanskillnaden mellan den fordonsskatt som betalats och den som borde betalts om rätt utsläpp redovisats.
  • Att sanktionsavgifter utdöms för VW för att kompensera FN:s miljöarbete – Bötessumman ska motsvara priset på de merutsläpp som skett som en effekt av fusket.

Som jag ser det är det av yttersta vikt att Sverige sätter ner foten och klart och tydligt visar att fusk leder till att den som fuskar får bära kostnaderna för fusket fullt ut.

Då VW koncernen är en stor arbetsgivare och ett företag som har stort inflytande på den tyska ekonomin bör den tyska regeringen kraftigt överväga att expropriera företaget för att skapa ordning och reda – Detta för att nuvarande ägare visat att deras aldrig sinande GIRIGHET blundar för fusk om detta ökar deras vinst – Detta ska omfatta de dominerande aktieägarna – små aktieägare ska även fortsättningsvis få behålla sina aktier om de så önskar.

Även om nuvarande huvudägare vill göra gällande at de inte kände till fusket måste de ställas till svars för det inträffade – Sedan är jag rätt säker på att huvudägarna varit fullt medvetna om vad som pågått även om de vill hävda motsatsen. Lagstiftningen på området är glasklar – Som ägare och styrelseledamot är man fullt ut solidariskt ansvarig för både fattade beslut och dess konsekvenser – samt för det som sker i företaget.

Nästa konsekvens bör bli att alla bilar i en framtid ska testas av statligt kontrollerade organ som sinsemellan jämför sina tester för att säkerställa att fusk inte förekommer – Det inträffade visar klart och tydligt att ”den fria marknadsekonomins” aktörer inte klarar att kontrollera sig själva – Dessutom måste testerna göras om så att de bättre motsvarar hur en bil används i dagligt bruk.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.