Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Deutsche Banks kvartalsförlust på 57 miljarder illavarslande.

Deutsche Bank är idag världens största derivat spelare med hela 507.000 miljarder kronor placerade i derivat – Dvs. optioner och terminer där Deutsche Bank är ”market maker”. Att denna bank gör förluster på 57 miljarder kronor under tredje kvartalet på en verksamhet som är 20 gånger större än Tysklands samlade BNP är illavarslande.

För er som inte vet vad derivathandel är kan det enklast förklaras som en riskfylld handel med optioner och terminer – Derivat är av en ”market maker” utställda värdepapper som bygger på aktiekurser och olika börs och/eller valuta index och finansiella instrument som kan handlas och i ett slag bli helt värdelösa om utvecklingen går i motsatt riktning än den derivatet i fråga avser.

Man kan säga att handel med optioner och terminer innebär att man kan sälja aktier man inte äger eller att man spekulerar i upp eller nedgångar för en specifik aktie och/eller ett specifikt aktieindex eller valutakurs. För alla derivat dvs. optioner eller terminer finns vad man kallar en ”market maker” eller utställare av derivatet av vilken Deutsche Bank i dag är världen största.

Vissa bedömare jämställer derivathandel med spel på hästar vilket i sig är en rätt relevant jämförelse då man i förväg inte kan veta vilket derivat som blir vinnare respektive förlorare. Så länge vi har växande ekonomier och växande företag är derivathandel en riktig vinst verksamhet för de banker som fungerar som ”market makers” – men när marknaden faller eller är volatil som i dagsläget blir derivathandel en riskfylld verksamhet.

Tidigare var Lehman Brothers världens största dertivathandlare och vi vet alla vad som hände med dem i samband med börskraschen – De gick i konkurs. Att då som regering tillåta oreglerad verksamhet som till sin omsättning och därmed riskexponering är 20 gånger större än landets BNP är att leka med landets framtida välstånd.

Att banken nu under det 3:e kvartalet gör förlust är därför något vi måste se allvarligt på. I grunden tycker jag att det är hög tid att reglera hela bank & finansmarknaden och ge dem strikta regelverk. En bank ska i grund och botten vara en institution som mot skälig vinst hanterar in och utlåning och handel med fysiska aktier och ränteinstrument – Inte en verksamhet som har potential att hota en hel nations ekonomi.

Därför upprepar jag än en gång min uppmaning till Europas beslutsfattare – Reglera bank & finansmarknaderna innan det blir för sent – Gör sedan skyndsamt det George Soros förordat länge – Inför fasta växelkurser på valutorna.

Det är politiken som ska styra och reglera bankerna – Inte som nu omvänt skeendet som innebär att bankerna ska reglera de politiska besluten.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

4 kommentarer

 1. Joachim

  Tre saker att förtydliga. Lehman Brothers gjordes till en soptunna som medvetet sattes i konkurs för att minimera skadorna. George Soros är den sista man skall lyssna på och han borde åtalas för sina bedrägerier. Deutsche Bank och tysk ekonomi hålls nere från USAs största banker.

  Idag kunde man även som väntat läsa att kammarrätten nobbar amorteringsförslaget igen. Inte så konstigt för att sådant förslag skulle sänka kredittiderna, vilket bromsar både räntekostnadstillväxten och nödvändiga skuldexpansionen samt minskar penningmängden. Detta skulle slå mot hårt mot bankernas vinster och mot konsumtionen så därför agerar kammarrätten som de gör. Kreditavregleringarna som gjordes 1985 bakom ryggen på riksdagen kanske inte blev så lyckade ändå……

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Visst sattes Lehman Brothers i konkurs för att till viss del minska riskerna – dessutom till stora kostnader för samhället.

   Det faktum att Deusche bank är världens största derivathandlare och att de går samma öde till mötes är stor och denna gång blir det inte tal om begränsade förluster snarare en enorm katastrof med stora och långvariga efterdyningar.

   Att skriva ett inlägg här som redovisar alla fakta skulle bli både långt och framför allt otroligt tekniskt – Men låt mig säga att som gammal bankman ver jag exakt vad jag talar om och hur riskexponeringen ser ut – Och en blygsam sammanfattning är att det inte ser bra ut.

   Amorteringsförslaget kommer att gå igenom – Behövs det så ändrar vi på lagstiftningen svårare än så är det inte. Det är hög tid att lyssna på de ekonomer och låneinstitut som varnar för en bostadsbubbla – De som gör så är inga ekonomiska noviser och de vet definitivt vad de pratar om.

 2. Joachim

  Exakt vilken position hade du som bankman och exakt vad är din position som politiker?
  Jag vet att merparten av bankanställda inte vet hur allt funkar, tex så tror ju en del att banken lånar ut pengar som den alltid själv har lånat in och inte ur luft.

  Amortering dödar penningmängden och det slår negativt mot all handelsaktivitet och det skulle försätta Sverige i sank ännu snabbare. Systemet måste fortsätta expandera och amortering är kontraproduktivt. Bostadsbubblan kan bara svälla tills den går sönder, det går inte att lägga in backen, det är bara att erkänna om du vågar.

  Sverige har världens tyvärr högsta privata skuldsättning och kan varken konsumera och låna tillräckligt mycket för att expandera ekonomin i den takt systemet kräver för att inte likviditetskris skall uppstå. Enda kvarvarande lösningen för att skapa tillräckligt mycket mer pengar är öka den statliga inlåningen och det motiveras bäst med att hjälpa människor på flykt. Sveriges finansiella sektor har vuxit sig för stor för vår överskuldsatta befolkning och behöver alltså flyktingarna och dess kostnader för att upprätthålla det ekonomiska systemet. Detta är på en nivå som knappt går att ta in och det går absolut inte att beskylla våra lokalpolitiker för detta för de har ingen som helst insyn i hur deras riksdagskollegors agenda som dom får av Wallenberg och övriga bankägare ser ut. Att våra privata banker skapar det allmänna betalningsmedlet som en räntebärande skuld med likviditetsunderskott som biverkning blir till slut ohållbart och nu försöker Moderaterna i ett sista desperat försök lagstadga om DÖ för att kunna hålla ihop makteliten nu när pyramidspelet skakar ändå in i märgen.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har jobbat som chef på väldigt hög nivå i den internationella bankvärlden med private banking = mycket avancerad skatteplanering – omoralisk om än laglig. Ovanpå detta både investeringsrådgivning, portföljrådgivning och som sagt affärsutveckling och produktutveckling. Är utbildad inom både ekonomi och juridik och med lång erfarenhet så jag vet mycket väl vad jag pratar om.

   Amorteringar dödar inte penningmängden – Det som behövs är reglering av hela bank och finansmarknaden och en nya fasta växelkurser mellan alla valutor. Derivathandeln som i egentlig mening bara är luft måste begränsas ordentligt och återgå till det den var ämnad att göra – Nämligen hjälpa stora placerare likt pensionsfonder med flera att förändra portföljsammansättningen utan att för den skull sälja aktier eller andra värdepapper i sådan omfattning att man påverkar kurserna.

   I övrigt delar jag inte något av de påståenden du gör.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.