Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Den politiska jargongen måste förändras för att återskapa förtroendet för politiken.

Den typ av hätska politiska debatt som numera präglar politiken där både personangrepp, beskyllningar och rå ton är förhärskande och legio måste förändras för att återupprätta politikens värdighet. På samma sätt måste den ideologiska debatten återinföras – verkställigheten av politiska löften uppfyllas och tidigare gjorda överenskommelser hållas.

Till att börja med är det varken respektfullt eller kärleksfullt att ha den hårda debatton som dagens politik många gånger har. Man vinner inga politiska poänger av att använda dåligt språk eller vanvördande uttryck i den politiska debatten. Visst ska vi debattera med då med sakargument som vapen – Inte genom personliga påhopp och billiga populistiska uttalanden.

Dessutom måste vi som politiker stå upp och våga ta alla debatter – Även de som känns obekväma och svåra – och det med sakargument – inte fula påhopp. Detta gäller oss Socialdemokrater likväl som övriga partiers företrädare. 

Som politiker måste vi bli betydligt bättre än idag på att förklara vår ideologi för väljarna och klart och tydligt berätta vilken typ av samhälle vi vill bygga med vår politik – I själva verket är detta det mest nödvändiga av allt om vi vill att människorna ska förstå vad vi vill åstadkomma med vår politik och varför vi söker deras stöd.

Efter att ha förklarat hur vi vill att samhället ska se ut ska vi sedan relatera våra förslag och våra åtgärder mot denna ideologi och samhällsbild – Detta så att människorna kan se och uppleva att vi faktiskt i akt och mening gör precis det vi säger att vi ska göra för att bygga det samhälle vi föresvävat dem.

När det sedan handlar om vallöften och övriga politiska löften är det viktigt att vi infriar de förväntningar våra väljare har på att vi ska driva de löften och frågor de visat sitt stöd för genom att rösta på just oss. Därför ska vi inför våra respektive politiska församlingar i största möjliga mån lägga de förslag vi i förväg lovat väljarna – Detta även om vi i förväg vet eller kan anta att vi inte kommer att få gehör för dessa i den politiska församling där de läggs fram.

Som jag ser det handlar läggande av de förslag och åtgärder vi lovat väljarna om att infria vårt löfte till väljarna – Något som borde vara en hederssak för varje aktiv politiker. Förlorar vi omröstningen kan vi i och med att vi lagt fram de förslag vi utlovat se väljarna i ögonen och säga att vi gjort vårt bästa för att göra löftet till verklighet – Och att vi trots förlusten i omröstningen inte ger upp kampen – Snarare för den vidare för att vid nästa val skaffa ännu större stöd för vår politik.

Som jag ser det är det på detta sätt vi vinner väljarnas förtroende – Genom att göra som vi lovat.

Om vi som politiker kompromissar med tidigare redovisade ståndpunkter och/eller löften tycker jag att det är viktigt att vi när så sker ärligt och uppriktigt redovisar för våra väljare varför vi kompromissat eller ändrat inställning i en specifik fråga – Detta för att i efterhand inte bli beskyllda för löftesbrott eller ignorans.

Att vara politiker är ett förtroende och en förtroendeställning vi uppnått därför att det finns människor som tror på oss och vår förmåga som politiker – Därför är det viktigt att infria det förtroende vi erhållit genom att göra som vi lovat.

Avslutningsvis vill jag återgå till vikten av att sprida kunskap om våra respektive partiers ideologiska plattform och vad den betyder i form av realpolitik. Ska vi som politiker återfå väljarnas förtroende och vinna stöd för vår politik vill det till att väljarna vet varför de ska rösta på just vårt parti och på just mig som politiker.

Det ideologiska fundamentet och det samhälle den vill skapa är för politiken vad en affärsplan är för ett företag – Utan ideologi ingen handfast politik – och utan affärsplan inga långsiktigt hållbara företag. Allt behöver en handfast plan för att fungera – detta för att kunna göra kontinuerliga avstämningar mot planen och verifiera att vi är på väg i rätt riktning vad gäller byggandet av det samhälle och samhällsklimat vi eftersträvar.

För egen del är jag fast besluten att göra allt jag kan för att bygga det JÄMLIKA samhälle som alltid varit Socialdemokratins mål. Ett samhälle som med KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE innebär att inkomst- och förmögenhetsklyftorna minskar. Ett samhälle där alla i samhället kan leva sida vid sida i största harmoni utan att vi gör skillnad på VI och DEM. Ett samhälle där kön, etnicitet, religion och sexuell läggning helt saknar betydelse för hur vi värderar varandra som människor.

Så ser min dröm om det perfekta Sverige ut – och det Sverige som motsvarar min idealbild av det perfekta samhället – Hur ser din bild av det perfekta Sverige ut?

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.