Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Visionärt tänkande med ideologisk förankring är viktiga byggstenar för ett bättre Sverige.

Som ytterligare ett inlägg i den ideologiska debatten ska jag idag ska jag prata visioner – STORA VISIONER. I mångt och mycket kanske jag borde uttrycka mig precis som Dr. Martin Luther King när han yttrade de bevingade orden och sa – ”I have a dream……”

Sverige av idag befinner sig i en situation som präglas av en total avsaknad av visioner och visionärt tänkande. Den tid när ”allt var möjligt” är sedan länge borta. Den optimism och nyfikenhet som tidigare präglade vårt samhälle är ersatt med pessimism, misstänksamhet och svartmålning av läget där allt som sker är problem utan självklara lösningar.

Hur har då detta kunnat hända?

Min syn på saken är enkel – Därför att vi i vårt dagliga liv och leverne saknar visioner och bara ser problemen – I att vi helt glömt bort att man måste ha visioner och visionärt tänkande för att förändra morgondagen till det bättre.

Personligen är detta den enda förklaringen jag kan finna till många av de saker som nu inträffar i vårt samhälle. För hur kan vi annars förklara varför:

  • Politiken präglas av debatter där ideologi och framtids visioner ersatts av debatter om sakfrågor ryckta ur sitt ideologiska sammanhang?
  • Vi stillasittande kan sitta och titta på när våra arbetstillfällen migrerar från Sverige till låglöneländer?
  • Välfärden och dess viktigaste beståndsdelar tillåts vittra sönder?
  • Vi svenskar i gemen – och vi norrlänningar i synnerhet kan köpa industrin och företagens förklaringar till nedläggningar – De med skälet att Norrland och Sverige ligger för långt från ”Marknaden”?
  • Klassklyftorna ökar och att de redan rika blir rikare på de fattigas bekostnad?

Journalister likväl som vi svenskar i övrigt ser ut att fullkomligt älskar skandaler, mord, krig och andra hemskheter emedan mycket få av oss – om ens någon skriver om positiva händelser eller om människor med visioner.

Detta inkluderar i allra högsta grad även mig själv och är tillsammans med min devis om att ”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” anledningen till att jag författar detta blogginlägg.

När jag tänker tillbaka på mitt eget liv och analyserar olika situationer har jag kommit fram till att visioner är lika viktiga för den personliga utvecklingen som de är för ett lands utveckling – Utan visioner försvinner drivkraften och dådkraften.

För att bygga en stark och välmående nation behövs många beståndsdelar av vilka de viktigaste är:

  • En stark ideologisk debatt som med stora visioner och storslagna planer kan ingjuta mod, optimism, framtidstro och nyfikenhet hos befolkningen.
  • En stark folkligt förankrad regering som man åstadkomma det ovanstående.
  • Ett starkt koncensus och en stor förståelse och förankring av dessa visioner bland medborgarna.
  • En stark folkrörelse där alla känner sig delaktiga i fullgörande av visionen och byggandet av nationen.
  • En nationell stolthet och en stark VI känsla bland befolkningen – Detta oavsett om man är etnisk eller invandrad svensk.

Jag vet av egen erfarenhet att detta kommer att fungera och leda till önskat resultat.

Bevisen för att detta fungerar går att finna både i den starka folkrörelse skapad av oss Socialdemokrater som byggde Sverige från 1920-talet och fram till slutet av 1980-talet samt i det moderna exemplet i form av Malaysia som under en tid från 1970-talet fram till 2014 utvecklats från ett fattigt utvecklingsland till en välmående industristat med god välfärd.

Visionerna som byggde det moderna Malaysia kom från en enda man – Malaysias forne premiärminister Tun. Dr. Mahathir Mohammad. Hans visioner parade med hans förmåga att förklara, förankra och skaffa acceptans för och göra människorna delaktiga i hans visioner för landet är nyckeln till deras framgångsrika utveckling.

Hur gjorde han?

Kortfattat kan man säga att han genom att åskådliggöra visionerna på ett tydligt och lättfattligt sätt fick Malaysias befolkning att känna sig delaktiga och motiverade. Genom att skaffa acceptans för sina visioner skapade han en anda av optimism och framtidstro bland befolkningen, Genom ideologisk förankring skapade han en rörelse som istället för att gå åt olika håll styrde in på samma väg – Vägen mot uppfyllandet av visionerna.

Resultatet! Nationell stolthet, delaktighet och en stark tro på en ljus framtid för alla. Dessutom har denna starka framtidstro medfört att Malaysia ökat befolkningen från 10 miljoner 1970 till 30 miljoner 2014.

Samma sak vill jag göra i Sverige – Det är därför jag gjort mitt val och är Socialdemokrat.

Vi Socialdemokrater har redan alla verktyg vi behöver i vår ”Ideologiska verktygslåda”, dessutom vet vi att verktygen fungerar.

KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE är starka visionära fundament och allt som behövs för att bygga ett JÄMLIKARE samhälle och återupprätta välfärdslandet Sverige. Allt som nu behöver göras är att damma av dem – Förankra dem och få människorna att inse storheten i det samhälle som blir resultatet av att på nytt sätta dem i arbete på alla nivåer i samhället.

Låt oss tillsammans bygga en framtid som präglas av optimism och framtidstro – En framtid där ingenting är omöjligt – En framtid där vi i likhet med visionen kan känna oss stolta över att vara svenskar och delaktiga i byggandet av ett välfärdssamhälle värt namnet.

Vem vet? – Kanske vi till och med kan komma tillbaka till den tiden när människan trodde att framtidens bilar skulle flyga. Tron försätter ju som bekant berg och tror vi bara nog mycket så kanske bilen i vart fall kan upplevas som varande flygande även om den i själva verket fortfarande rullar på marken.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.