Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Det goda samhället är ett samhälle byggt på kärlek och solidaritet.

Även detta inlägg fortsätter på inslagen väg och lyfter ideologin som den viktigaste byggstenen i bygget av det goda samhället – Detta om det är rätt sorts ideologi som är grunden på vilket samhällsbygget sedan placeras.

Ett gott samhälle kan bara byggas på en ideologi som bejakar KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE och ett samhälle som bygger på samverkan snarare än på individualism parat med GIRIGHET och EGOISM. Det är därför nyliberalismen aldrig förmått axla rollen som framgångsrik samhällsbyggare.

Det är ingen hemlighet att dagens Sverige präglas av en samhällsbild där människorna ständigt måste bekämpa varandra för att säkerställa sin egen trygghet. I ett sådant samhälle tvingas människorna att betrakta varandra med fientlighet och misstro.

I ett samhälle där varje människa är en tänkbar medtävlare och därmed ett tänkbart hot mot den egna tryggheten saknas ingredienserna för att bygga ett gott samhälle. De som redan slagits ut i kampen tvingas till ständigt förnyade attacker medan de som vunnit på olika sätt måste skydda vad de uppnått mot nya konkurrenter.

Att ett sådant samhälle blir ett isande kallt, GIRIGT och ödsligt samhälle att leva i är naturligt därför att människor aldrig kan slappna av – Även de som skenbart vunnit kampen!

Det goda samhället förutsätter många viktiga komponenter – Komponenter som idag saknas i det svenska samhällsbygget. Den mest grundläggande komponenten av alla om man vill bygga det goda samhället är tillgången till JÄMLIKA resurser som tillåter människor att styra sina egna liv – Något som är helt väsenskilt från dagens situation med djupa klyftor som gör stora grupper av medborgare hjälplösa gentemot ekonomiska makthavare.

Den samhällsbild som råder i dagens Sverige innebär att stora grupper redan på förhand är dömda till ett liv i ofrihet – Detta som ett resultat av beslut man inte själv på något vis kan vara med och påverka.

Ett gott samhälle kräver att grundläggande rättigheter såsom arbete, bostad, sjukvård och utbildning fördelas efter behov och inte efter hur mycket pengar människor kan legitimera sina behov och sin efterfrågan med.

I ett samhälle där vissa grupper av medborgare ställs utanför möjligheten att tillfredsställa sina grundläggande behov råder ingen välfärd – Detta oavsett hur hög privat konsumtion mer välbeställda grupper kan tillåta sig.

Nyliberalismen och idéerna om en fri och oreglerad marknad som reglerar sig själv var dömt att misslyckas redan på ritbordet. Precis som alla belackare framförde har nyliberalismen misslyckats med att lösa de ekonomiska problem den påstod sig kunna lösa – Och tvärt emot vad förespråkarna för nyliberalismen påstod har nyliberalismen förvärrat de problem den sade sig ha lösningen till.

Vad nyliberalismens förespråkare glömde eller förbisåg var att pengar skapar GIRIGHET och EGOISM och att pengar bara förvärrar problemen och gör dem än djupare.

Nyliberalismen har även lidit ett stort moraliskt nederlag – I dess spår följer växande klyftor, utstötning och social konfrontation. I dess spår har ofrihet och utslagning vuxit fram och i dess spår har stora delar delar av Västeuropas unga generation mött en framtid fylld av hopplöshet och arbetslöshet.

Det är därför jag påstår att nyliberalismen aldrig fungerat eller kommer att fungera som samhällsbyggare. Så länge nyliberalismen tillåts härja kan vi aldrig se någon framväxt av det goda samhället. Detta därför att nyliberalism bygger på pengar och rikedom och därför bara förmår skapa en sak – GIRIGHET och EGOISM.

Nyliberalismens tillkortakommande visualiseras klart och tydligt av att vi nu kan se hur dess främsta förespråkare flyr fältet för att slippa ta sitt ansvar och svara på frågan varför nyliberalismen inte löst de problem den sade sig kunna lösa.

De företrädare jag tänker på i detta fall är Reinfeldt, Borg, Hägglund, Olofsson och alla de andra Allians politiker som nu flyr fältet under devisen ”Bättre fly än illa fäkta”.

Bygget av det goda samhället efterfrågar en ny ekonomisk politik och nya politiska strategier för att ta Sverige ur dagens situation och skapa ett KÄRLEKSFULLARE och mer JÄMLIKT samhälle.

Den politik dagens samhällsmedborgare nu börjar efterfråga och ge uttryck för besvaras bäst genom en återgång till den traditionella Socialdemokratisk politik som tidigare präglade Sverige – Den politik som redan hade byggt det goda samhället.

Detta därför att vår ideologi redan innehåller de komponenter som behövs om man önskar bygga det goda samhället – De komponenter som stavas KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE – De komponenter som sammantaget bygger ett JÄMLIKT samhälle fyllt av harmoni och framtidshopp.

Vänner – Att jag har rätt behöver inte ens bevisas men skulle någon kräva bevis är sanningshalten i det jag säger lätt att kontrollera – Allt de behöver göra att titta på Sveriges historia och undersöka på vilken ideologi Sverige var byggt under den tiden när både Sverige och svenskarna mådde som allra bäst.

Den största utmaningen i att bygga det goda samhället ligger inte i att skapa det fundament eller de idéer som det goda samhället ska byggas på – Utmaningen ligger i att få dagens svenskar – framför allt de som är yngre att förstå att ett gott samhälle aldrig kan byggas på GIRIGHET och EGOISM utan att det måste byggas på KÄRLEK och SOLIDARITET. 

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

2 kommentarer

  1. Oberoende Observatör

    Det måste väl trots allt vara lite svårt att ta in att flera företrädare för partiet visat sig vara giriga.
    Jag tänker närmast på Göran Persson , Per Nuder som trots miljoninkomster valde att ta ut inkomstgarantin och även Vanja Sundby-Wedin som utökade sin lön som förbundsordförande i LO med arvoden på 400.000 kronor/år. Apropå solidaritet så ville inte Margot Wallström betala svensk skatt som policyn var för EU-medlemmar enligt ( S ) Hon valde EU-skatt på några få procent på de
    13 miljoner hon erhöll inklusive fallskärm. Hon är tydligen inte av samma åsikt som Mona Sahlin som tycker det är häftigt att betala skatt. Slutligen tanken är god men verkligheten är något helt annat.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.