Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Skärpning SKL!

Det är inte allt för svårt att bli upprörd på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och deras ingång i den kommande avtalsrörelsen – Speciellt inte om man är Socialdemokrat. Samtidigt som SKL och dess medlemmar skriker om att det fattas mer än 500.000 arbetstagare inom SKL:s avtalsområden de närmaste åren går man in i avtalsrörelsen med en aggressivitet som signalerar ett totalt stopp för allt fackligt inflytande över lönerna.

Skärpning SKL!

Om något ska SKL ta ledningen och stå på arbetstagarnas sida och se till att offentlig sektor blir riktmärket för framtidens lönesättning – SKL företräder offentlig sektor och offentliga arbetsgivare ska signalera en KÄRLEKSFULL snarare än en GIRIG löne- och anställningspolitik.

Att tro att man med nuvarande inställning ska attrahera arbetskraft till offentlig sektor faller på sin egen orimlighet.

Bland mycket annat är det vida känt att mellan 80 och 95 % av SKL:s medlemmar signalerar personalbrist – Bland mycket annat saknas det dryga 90.000 inom hälso- & sjukvården, 148.000 inom skolan och förskolan och dryga 144.000 inom kommunal vård och omsorg. Källa: SKL & SCB.

Att då från SKL:s sida gå in i avtalsrörelsen med krav om sifferlösa avtal, försämrade arbetsvillkor, sämre OB-ersättning, slopade lägsta löner och en förlängning av semesterperioden så att den löper från maj till september är både inkompetent och improduktivt.

SKL är och har alltid varit en vänsterstyrd politiks organisation och bör så fortsätta att vara. En vänsterstyrd organisation ska inte ägna sig åt lönedumpning och försämring av arbetsvillkoren – Om något ska den ägna sig åt att öka lönerna och förbättra arbetsvillkoren för de som jobbar inom offentlig sektor.

Offentlig sektor ska och bör alltid vara det självklara valet för alla arbetstagare som vill ha bra lön och schyssta arbetsvillkor. SKL bör även verka för ökat fackligt inflytande och bli ledstjärna för hur fack- och arbetarrörelsen ska fungera när den fungerar som bäst.

Som Socialdemokrat vill jag därför att vi tar SKL i hampan genom att utnyttja vårt politiska inflytande över organisationen. KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE och kampen för ett JÄMLIKARE samhälle med mindre inkomst- och förmögenhetsskillnader ska reflekteras på samma sätt i SKL som i det Socialdemokratiska partiet.

Därför säger jag följande till alla partikamrater och vänstersympatisörer som sitter i församlingar som har möjlighet att påverka sättet på vilket SKL verkar – Ni ägnar er åt hyckleri och dubbelmoral.

Företräder man det Socialdemokratiska partiet och står bakom våra ideologiska ideal ska dessa styra oavsett på vilken sida av förhandlingsbordet man sitter – Står vi för högre löner, starkare fackföreningar och schyssta arbetsvillkor ska detta beaktas även när man förhandlar som arbetsgivare representant. Det funkar inte att vara socialist som politiker och nyliberal som arbetsgivare.

Precis som jag sagt i en lång rad tidigare inlägg så är det inom offentlig sektor framtidens arbetstillfällen finns. Redan nu finns bevisligen mer än 500.000 lediga platser och med en utbyggnad av offentlig sektor kommer antalet arbetstillfällen att bli än fler.

Därför måste vi samordna SKL och partiet och gå på gemensamt korståg mot rasister och nyliberaler för att säkerställa att nationen Sverige på nytt blir den välfärdsnation den en gång var.

Om Sverige ska ha en chans att att på nytt bli världens klarast lysande stjärna på välfärdshimlen måste GIRIGHETEN förpassas till historiens soptipp och ersättas med KÄRLEK och SOLIDARITET.

Jag vill dessutom se en utveckling av offentlig sektor där vi genom det allmänna utvecklar de tjänster som framtidens samhället kommer att efterfråga. Offentlig sektor ska stärkas och på alla områden fungera som motvikt mot den privata sektorn – Detta för att balansera det privata näringslivets aldrig sinande GIRIGHET.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.