Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Skatte- och bolagsreform på företagsområdet av nöden tvungen.

Det är helt klart så att företagande och sättet på vilket företag ägs och beskattas måste ändras för att förenkla och förtydliga företagandets villkor. Dessutom behövs en genomgripande skattereform på området för att säkerställa framtidens välfärd.

I likhet med många andra vill jag stimulera människor att starta företag och anställa medarbetare – Något jag tror blir betydligt enklare om skattereglerna blir mer transparenta och lättare att förstå.

Detta vill jag genomföra i 3 steg vilka jag kommer att presentera nedan.

  1. Omdanade dubbelbeskattningsavtal med andra länder som stipulerar att ett företag alltid ska betala den högsta av de 2 skattesatser som gäller i de två länder som omfattas av avtalet samt att skatt på vinst alltid ska betalas i intjänande landet. Detta för att stoppa all skatteplanering.
  2. Reformera bolagsbildningen på sådant sätt att alla företag blir aktiebolag med den skillnaden att man liksom i andra länder kan bilda ett aktiebolag med så lågt aktiekapital som 2 kronor. Detta för att skilja mellan fysisk person och juridisk person och därmed undanröja behovet av F-skattsedel. Dessutom ska bolagsreformen innehålla regler som förbjuder banker att ta säkerhet i andra tillgångar än de som tillhör bolaget till vilket lån ges.
  3. Slopande av arbetsgivaravgifter och övriga lönebikostnader för att istället ersätta dessa med en produktionsskatt som utgår på allt det ett företag producerar – dvs. både varor, tjänster och försäljning av densamma. Produktionsskatt är ett måste för att säkerställa att företag betalar lika mycket skatt oavsett hur varan eller tjänsten produceras – dvs. ett företag ska inte kunna tjäna skattemässigt på att ersätta människor med maskiner.

Utan att gå in på djupet vilket jag gjort angående alla 3 förslag många gånger tidigare så är jag säker på att företagandet skulle bli mer förutsägbart och enkelt samtidigt som statens skatteintäkter säkras på ett bra sätt. Vad gäller produktionsskatten så ska sådan utgå även om ett företag väljer att tillverka i låglöneländer för att sedan importera varorna till Sverige – Sker detta ska produktionsskatt utgå på mellanskillnaden mellan inköpspris och försäljningspris.

Jag vill även skapa ett incitament för företag att anställa medarbetare genom att reformera regelverket för aktieutdelning och koppla detta strikt till antalet anställda i verksamheten – Ju fler anställda ju högre skattefri utdelning. Självklart så ska det vara så att utdelningsbara tillgångar endast kan utgöras av sådana tillgångar som återstår efter det att produktions och vinstskatt erlagts.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.