Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Socialdemokraterna ska driva socialistisk snarare än nyliberal politik.

Många säger att vi Socialdemokrater behöver förnya politiken för att på nytt attrahera väljarna – Helt fel säger jag! Det enda som behöver förnyas är sättet på vilket vi kommunicerar politiken med och till väljarna. Så med andra ord är det inte politiken det är fel på bara kommunikationen om hur den fungerar och varför.

De försök att förändra och förnya Socialdemokratisk politik har bara lett oss till höger och närmare de nyliberala politiska fåran. Att den förändringen varit fel är det vi nu kan avläsa vad gäller väljarsympatierna.

Min uppfattning är att väljarna ogillar denna förändring och är trötta och frustrerade över att se alla partier som en grå massa i politikens mittfåra utan klara och tydliga skillnader avseende vilken sorts samhälle man vill bygga.

Fortsätter detta kommer det bara att finnas en vinnare – Nämligen SD som för närvarande är det enda parti som skiljer sig från mängden vilket avspeglar sig i väljarsympatierna i olika opinionsmätningar.

Vad som behövs för att återskapa förtroendet för Socialdemokraterna och Socialdemokratisk politik är en återgång till den politik vi förde fram till 1980-talets mitt – Dvs. traditionell Socialdemokratisk politik av socialistiskt snitt – Den politik som sätter KÄRLEKEN och SOLIDARITETEN och flertalets bästa framför GIRIGHETEN och EGOISMEN och fåtalets bästa.

Detta har jag påtalat tidigare och därför upprepar jag det ännu en gång. 

Socialdemokraterna är inget nyliberalt högerparti vilket är vad vi utvecklats till hur ogärna vi än vill erkänna att så är fallet. Högervridningen av Socialdemokratin leder bara en väg – Mot förlorade väljarsympatier och kräftgång – Detta därför att Alliansens partier är betydligt bättre på att driva nyliberal politik än vi Socialdemokrater.

Det är därför väljarna idag med lätthet kan byta fot och lägga sin röst på Moderarterna snarare än på oss Socialdemokrater utan allt för stor eftertanke. Detta därför att skillnaderna mellan Socialdemokratisk och Moderat politik är små och/eller av kosmetisk karaktär.

Den typen av strömhopp var helt otänkbart fram till mitten av 1980-talet därför att skillnaden rent politiskt var stor och helt väsensskild vilket den ska och bör vara om allt står rätt till.

Därför är det dags att vi Socialdemokrater tar ett rejält kliv åt vänster och på nytt börjar ägna oss åt att driva traditionell socialistisk Socialdemokratisk politik. Väljarna måste känna att den politik vi för är den politik som över tid bygger det bästa samhället –  Ett samhälle som är både hållbart och jämlikt.

Vi ska sluta upp med att vara blyga när det handlar om skatter och skattehöjningar. I stället ska vi klart och tydligt signalera att skatterna ska höjas för de med de högsta inkomsterna samt för de med stora förmögenheter om detta är nödvändigt för att klara välfärden och samhällets åtaganden. Vi ska heller inte vara blyga för att öppet berätta att vi kommer att göra allt vi kan för att ändra på dubbelbeskattningsavtalen så att skatteplanering blir mer eller mindre omöjlig i en framtid.

På samma sätt ska vi öppet deklarera att vi kommer att reformera skatten på företagsområdet och ersätta dagens arbetsgivaravgifter med en produktionsskatt som är lika oberoende av om människor eller maskiner står för tillverkningen.

Offentlig sektor med tillväxt och fler arbetstillfällen inom densamma ska högst upp på agendan. Samma vad gäller skrotandet av dagens landsting och bildandet av 6 – 8 regioner direkt under staten. Skolan ska förstatligas och oavsett om privata skolor ska finnas kvar eller inte så ska kösystem och antagning och fördelning av elever ligga under statlig kontroll.

Arbetsrätten och anställningstryggheten ska stärkas – Fackföreningarna reformeras och ges förnyat mandat så att de på nytt återfår fornstora dagars styrka och betydelse.

Sist men inte minst ska sjukförsäkringssystemet – A-kassan och pensionerna stärkas och återställas till sina forna nivåer.

Kort ska vi Socialdemokrater ägna oss åt det vi är bäst på  – Nämligen traditionell Socialdemokratisk socialistisk politik – Den politik som genom att ideologiskt ta fasta på KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE strävar mot ett JÄMLIKARE samhälle med minskade inkomst- och förmögenhetsskillnader.

Experimenterandet med nyliberal politik med Socialdemokratisk stämpel ska således upphöra.

För egen del är det precis det jag gett mig den på att genomföra och vis erfarenhet vet jag att trägen vinner och att jag förr eller senare kommer att få som jag vill – Detta därför att majoriteten av svenskarna mår bäst av just traditionell Socialdemokratisk politik.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.