Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Alliansen & nyliberal politik orsaken till psykisk ohälsa.

Rubriken kan kanske synas väl tuff – Dock ser jag dessa 2 företeelser som varande skyldiga till att den psykiska ohälsan i arbetslivet ökat med ca 70% sedan 2010.

Källa Arbetsmiljöverket.

Jag har under lång tid påstått att det är Alliansens vid det här laget berömda arbetslinje som ligger bakom ökningen – och att denna ökning är precis vad Alliansens företrädare redan visste den dag arbetslinjen infördes. Det är därför man samtidigt såg till att göra kraftiga försämringar av både sjukförsäkringen och A-kassan så att de ökande sjuktalen ekonomiskt träffar den enskilde individen och landets kommuner snarare än statsbudgeten.

Handlandet visar samtidigt att Alliansen likväl som de nyliberala doktrinerna styrs av GIRIGHET och EGOISM med maximering av vinster och förmögenheter hos de redan rika som yttersta mål – Allt till ondo för den vanlige arbetaren och tjänstemannen som nu dessutom måste offra sin hälsa för att vara en del av Alliansens samhällsbygge.

När man ser hur arbetslinjen slagit på hälsan hos de som har turen att ha ett arbete så är det lätt att inse att det numera är viktigare än någonsin tidigare med starka fackföreningar och en regering som vågar stifta lagar som stoppar de avarter på arbetsmarknaden som skapar psykisk ohälsa.

Att det skulle bli på detta sätt var för mig lätt att räkna ut – Allt jag behövde göra var att analysera hur den formel som skapade Arbetslinjen var utformad.

Arbetslinjens formel ser ut på följande sätt:

Färre medarbetare + Mer utfört arbete + Mera stress + Högre arbetsbelastning + Högre vinster = Arbetslinjen.

Därför är det bra att Arbetsmiljöverket med Generaldirektören Erna Zelmin Ekenhem i spetsen reagerar med kraft på de skenande sjuktalen – Detta genom införandet av nya riktlinjer för landets arbetsgivare när det gäller att förebygga och förhindra att psykisk ohälsa skapas som ett resultat av arbetssituationen.

De förändrade riktlinjerna från Arbetsmiljöverket är helt inriktade på arbetsgivarna och påtalar klart och tydligt att det är arbetsgivarna som ensamt är ansvariga för det psykiska välbefinnandet på arbetsplatsen.

Tack Arbetsmiljöverket – Tillkomsten av dessa riktlinjer är inte en enda dag för tidigt även om det skulle gjorts för länge sedan.

Den handlingsplan och det regelverk som Arbetsmiljöverket nu lägger fram stipulerar att det från och med mars 2016 är arbetsgivaren som ansvarar för att arbetsbelastningen inte är för hög – Att arbetstidernas förläggning inte leder till ohälsa samt att kränkande särbehandling och mobbing inte förekommer på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöverket gör med de nya riktlinjerna helt klart för landets arbetsgivare att de behöver prioritera arbetsmiljöarbetet ännu mer för att vända utvecklingen och skapa arbetsplatser som är fria från de riskmoment som skapar psykisk ohälsa. Symptom som stress, sömnsvårigheter, utmattning och depressioner ska tas på allvar och de förebyggande åtgärderna mot dessa ska från och med nu ha samma prioritet som den fysiska säkerheten på en arbetsplats.

Att Arbetsmiljöverket äntligen reagerat och inför strängare reglering på området är som jag ser det mycket viktigt för att klara folkhälsan och samhällets kostnader för sjukvård och rehabilitering i en framtid.

Både Arbetsmiljöverket och beteendevetaren Eva Wiik säger att de stora anledningarna till att sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa ökat drastiskt är en kombination av kunskapsbrist och av att arbetsgivarna inte fokuserat på frågan.

För egen del lägger jag skulden på Arbetslinjen som redan vid införandet byggde på en omöjlig ekvation – Därför säger jag följande till Sveriges samlade arbetarkår:

Som arbetstagare – Dvs. både som arbetare och tjänstemän bör vi ta dessa lärdomar till oss och se till att trenden vänds och att den politisk som skapat problemet aldrig får förnyat förtroende. Bästa sättet att göra det är genom att lägga er framtida röst på det enda partiet som står upp för landets arbetstagare och ett starkt fackligt inflytande över arbetets utformning – En röst på Socialdemokraterna är en röst för en säker och bra arbetsmiljö där vi som medarbetare tillsammans med facket kan se till att Arbetslinjen förpassas dit den hör hemma – Ner i graven.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.