Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Apropå bråket om storregionens ”huvudstad”!

Anders Ågren (M) har startat ett angrepp på Umeås kommunalråd Hans Lindberg (S) vad gäller bildandet av regioner i Sverige som ersättning för dagens indelning i landsting. Ågren är upprörd över att Umeå inte gör högljudda anspråk på att bli residensstad i den nya regionen.

Hans kontrar å sin sida med att det inte spelar någon roll vilken stad som är residensstad då det är regionens innehåll i sig som har betydelse.

Jag är böjd att hålla med Hans om att regionens innehåll är viktigare än vilken stad som är residensstad. Dock tycker jag att det är naturligt att så mycket som möjligt centraliseras till regionens största stad vilket gör Umeå till det naturliga valet.

Dock tycker jag att bägge herrarna fått hela ärendet om bakfoten.

En skrotning av dagens landsting och bildandet och indelningen i 6 – 8 regioner är inget beslut som ska fattas lokalt – Dessutom ska regionerna styras och skötas direkt av regeringen snarare än av lokala politiker.

Vad som bör ske är att alla regioner styrs rakt av från Stockholm av ett regionutskott med en egen regionminister/sjukvårdsminister med delar av Riksdagens ordinarie ledamöter som ledamöter i utskottet. Att det ska styras centralt är för mig självklart därför att det bara är på detta sätt vi kan garantera att alla regioner sköts och arbetar på samma sätt samt att alla regioner behandlas lika.

Dessutom sparar vi väsentliga summor pengar i och med att vi inte behöver landstingspolitiker i en framtid.

När projektet väl är sjösatt ska regering och riksdag bestämma vilken stad som ska vara administrativ huvudort i varje region – Dvs. i vilken stad tjänstemännen som effektuerar de politiska besluten ska sitta.

Därför kan Anders och Hans sluta bråka i frågan – Grabbar hur regionerna ska styras och vartifrån är ingen fråga för kommunen utan en fråga för Riksdagen och dess ledamöter.

Regionerna ska ta över allt som har med sjukvård och kollektivtrafik samt lämpliga delar av det som idag utförs i landstingen och länsstyrelserna – Vi behöver dessutom inga landshövdingar då dessa helt spelat ut sin roll som jag ser det.

De delar som idag administreras av landstinget och länsstyrelserna och som inte med nödvändighet bör skötas av en regionledning ska lämnas över till respektive kommun att handlägga och bestämma över. Vad jag i grund och botten vill se är centraliserat beslutsfattande avseende sjukvård och kollektivtrafik – För allt övrigt vill jag se decentralisering och större kommunalt inflytande.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.