Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

EU-kommissionen agerar med emfas mot skatteplanering & skatteflykt!

Ni som följer min blogg vet att jag skrivit åtskilliga inlägg om vikten av att stoppa eller i vart fall kraftigt begränsa möjligheten att skatteplanera – Detta därför att skatteplanering som företeelse skapar orättvisor och gör att de som inte skatteplanerar måste betala mer i skatt för att välfärdsstaterna ska överleva.

Ni vet även att jag under rätt lång tid med övertygelse framfört att EU-kommissionen jobbar med saken och att nya lagar och regler är på gång. Samtidigt är det många som gång på gång påpekat att det inte finns något som helst intresse från EU att stoppa eller begränsa skatteplaneringen och skatteflykten.

Till er säger jag – Vad var det jag sa? 

Bevisen för att jag hade rätt i mina påståenden går att finna i det faktum att EU-kommissionen nu skärper tonen och tar i med hårdhandskarna mot skatteplanerande företag och privatpersoner.

Pierre Moscovici som är en av EU-kommissionens ledamöter säger att de skatteintäkter EU-länderna går miste om skulle kunnat användas både inom det offentliga för att bygga t.ex skolor och sjukvård samt för att öka sysselsättningen och skapa tillväxt. Enligt honom är det helt oacceptabelt att de företag och europeer som sköter sig och betalar skatt ska tvingas betala högre skatter för att företag likt  Google, Facebook, Apple och Amazon med flera skatteplanerar.

Det är därför EU-kommissionen nu reagerat och skapat ett åtgärdspaket för att komma tillrätta med problemet. De 3 viktigaste punkterna i åtgärdspaketet ser ut som följer:

  • Att ta fram åtgärder för att blockera skatteflykt.
  • Att ta fram en rekommendation för hur man förebygger skatteplanering.
  • Att besluta om att OECD länderna nu får tillåtelse att samköra sina register för att förhindra skatteplanering samt dela skatterelaterad information om multinationella företag.

Utöver detta uppmanar EU-kommissionen alla medlemsländer att ta en stark och samordnad hållning mot alla företag som undviker att betala sin beskärda del skatt.

Att detta skulle bli verklighet har jag vetat länge tack vare de kontakter jag har i bankvärlden och inom EU. Nästa gång jag skriver i ärendet är jag övertygad om att de åtgärder och beslut jag förutspått ska komma angående dubbelbeskattningsavtalen är fattade. Något som i förlängningen innebär att alla nuvarande dubbelbeskattningsavtal ändras så att skatteplanering blir omöjlig och onödig.

Hade det varit så att de som skatteplanerar använt den undanhållna skatten till att anställa fler medarbetare, höja löner eller bygga nya fabriker hade fenomenet skatteplanering varit i ett annat läge. Dock är detta inte fallet då dagens skatteplanering blott och allena fyller ett enda syfte – Nämligen att öka på förmögenheten för den som skatteplanerar.

Avslutningsvis upprepar jag vad jag framfört tidigare – Skatteplanering skapar nästintill bara förlorare – Enda vinnaren blir den som skatteplanerar. 

Heja EU-kommissionen – Starkt jobbat och fortsätt på inslagen väg och löp linan ut och stoppa detta skadliga fenomen medan tid är.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.