Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Det finns bara en väg mot ett bättre samhällsklimat – Demokratisk Socialism!

Jag har redan tidigare precis som Olof Palme erkänt att jag är en STOLT DEMOKRATISK SOCIALIST. Precis som för Palme så grundar sig mitt beslut på egna erfarenheter och på ett beaktande av de samhällssystem jag upplevt och själv verkat i när jag bott och arbetat utomlands.

Det som blir tydligt när man reser runt och besöker andra länder och där lär känna människor ur olika samhällsklasser är att den demokratiska socialismen är unik och överlägsen alla andra politiska doktriner när det kommer till skapandet av framtidstro, harmoni och fred.

Genom att studera samhällsklimatet på plats och titta på hur människor lever, samt på hur – av vem och för vem beslut fattas i andra länder blir det kristallklart att den ordning vi hade i Sverige under den demokratiska socialismens storhetstid är överlägsen alla andra samhällssystem på vår jord.

Harmoni och framtidstro kan bara skapas om ALLA människor mår bra och upplever att deras medverkan och röst har betydelse för samhällsutvecklingen. Utöver det behöver ett samhälle i harmoni andra viktiga byggstenar – Nämligen KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE och en ständig och levande kamp för större JÄMLIKHET.

Det vill säga precis de värden den demokratiska socialismen proklamerar!

Olof Palme som jag hyllar som vår tids största ideolog och dessutom en av de mest framstående politiker som någonsin verkat i vår värld var i många stycken långt före sin tid och en stor visionär. Samtidigt som han var visionär förändrades inte hans realism och stadiga kontakt med vad folket efterfrågade – Det var därför han utvecklade den demokratiska socialismen.

Att den demokratiska socialismen såg dagens ljus beror på att Palme genom att resa, iaktta och analysera människors levnadsbetingelser kommit fram till att bara en ideologi som omfattar ALLA i samhället utan att göra åtskillnad är långsiktigt hållbar.

Det är just därför den demokratiska socialismen i alla stycken bejakar ALLA människorna levnadsvillkor och dessutom har som mål att förbättra dem ännu mer.

Människor som Olof Palme saknas i svensk politik – Själv hoppas jag dock att kunna fylla delar av det tomrum som han lämnade efter sig.

Bakgrunden till att jag hyllar den demokratiska socialismen såsom varande den enda framkomliga vägen politiskt bygger bland annat på dessa insikter och trossatser:

  • Att det i Sverige behövs en stark offentlig sektor i likhet med den som byggdes upp under 1960-talet. En offentlig sektor som är offentligt ägd – skattefinansierad och styrd av av behov och inte av efterfrågan.
  • Att behoven av vård, skola och omsorg bara kan mötas genom en organisation som tar sin utgångspunkt i just behoven – inte i lönsamheten. En organisation som kontrolleras av medborgarna och inte av vinstintresset.
  • Att offentlig sektor för att fungera fullt ut och vara en stark samhällelig sektor alltid måste ge människor möjlighet att påverka den enbart i kraft av att de är medborgare – Detta helt oberoende av vilka resurser de besitter.
  • Att grogrunden till rasism går att finna i människors ekonomiska och sociala levnadsvillkor.
  • Att rasism och främlingsfientlighet bäst bekämpas genom att oförtrutet slåss för full sysselsättning – ekonomisk expansion och social rättvisa.
  • Att rasism har mycket svårt att rota sig i ett samhälle där människor vet att de kan få ett jobb – Vet att de kan försörja sig själva och känna social trygghet. Dessutom optimistiskt se framtiden an både för egen del likväl som för sina barns del.
  • Att KÄRLEK är viktigare och mer åtråvärt än GIRIGHET.

Med dessa ställningstaganden som grund och insikten om att Olof Palme var sanningsenlig och hade helt rätt när han påstod att det är Socialdemokratin som bröt marken för demokratin i Sverige – Att Socialdemokraterna är det parti och den rörelse som lyfte Sverige ut ur fattigdom och arbetslöshet – Ja då är det svårt att bli något annat än en stolt demokratisk socialist – I vart fall om man hyllar KÄRLEKEN som ideal.

Ännu lättare att komma till denna insikt blir det när man inser hur illa Sverige mår efter 8 år av Alliansens vanstyre och ännu längre tid av nyliberala influenser i politiken.

Alliansen har under sina 8 år vid makten genom social nedrustning, avregleringar, privatiseringar och införande av sin cyniska arbetslinje verkligen sett till att öka på klyftorna i samhället. Detta genom att göra de rika rikare och de fattiga fattigare. Man har dessutom helt brutit sönder den offentliga sektorn genom att privatisera och sälja ut statlig egendom till privata företag för en spottstyver av deras egentliga värde.

I Alliansens Sverige är den sociala trygghet som fortfarande finns kvar både urholkad och bräcklig. SOLIDARITETEN och KÄRLEKEN är som bortblåst och i stället ersatt av EGOISM och GIRIGHET. I Alliansens Sverige befinner vi oss mitt i ett samhälle som ger de starka mandat att roffa åt sig på de svagas bekostnad.

Det är därför jag med eftertryck än en gång proklamerar att jag både är och kommer att förbli en Stolt Demokratisk Socialist!

Vilket politiskt parti man stödjer och röstar på handlar om vilken typ av samhälle man vill bygga – Som demokratisk socialist vill jag bygga det enda samhället som är långsiktigt hållbart – Det samhälle som i alla lägen bejakar och förstår att det bara är KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE som ger förutsättningar till fred, harmoni och framtidstro.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.