Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Frihandelsavtalet TiSA är i många stycken värre än TTIP.

Det är säker många som inte vet att det parallellt med frihandelsavtalet TTIP förhandlas om ett frihandelsavtal för tjänstehandel kallat TiSA eller i sin långa form Trade in Services Agreement.

Avtalet handlar om tjänster såsom vård, omsorg, energi, transporter och finansiella tjänster med flera.

Detta avtal som det förhandlats om i det tysta sker i slutna rum med hemligstämpel runt både förhandlingspositioner och annat även efter det att ett eventuellt avtal trätt i kraft. Allt i syfte att medborgarna inte ska få reda på vad som förhandlas om då demokratisk insyn anses kunna äventyra avtalets utformning och tillkomst.

I EU är det EU-kommissionen med Cecilia Malmström i spetsen som står för för förhandlingen för TiSA som är tänkt att gälla mellan EU-länderna och USA och 21 andra enskilda länder.

Avtalet är i många stycken betydligt mer långtgående och farligt för demokratin än någonsin TTIP. I TiSA ingår en klausul kallad ”Ratchet-klausulen” som om avtalet kommer tillstånd med den inkluderad innebär att redan beslutade och/eller genomförda avregleringar och privatiseringar aldrig kan rullas tillbaka – Inte ens genom demokratiska val.

Sålunda skulle t.ex. svenska kommuner aldrig kunna återkommunalisera och driva redan privatiserad äldrevård och andra kommunala servicetjänster i egen regi om avtalet blir verklighet.

En annan underlig sak är att förhandlingarna runt TiSA pågick samtidigt som klimattoppmötet i Paris – Dessutom med avtalsförslag som går stick i stäv med det som överenskoms på klimattoppmötet. Där klimattoppmötet beslutade om att utsläpp och fossilanvändande ska minskas vill man genom TiSA göra det omvända.

Det finns förslag om att inom ramen för TiSA minska staternas makt över energileverantörer samt förslag om att stater inte ska kunna bestämma vilka energislag som får användas i det egna landet. Vad man vill är att ge företagen rätt att bestämma detta – Något som öppnar för både olje och kolkraftverk i Sverige med flera länder.

Vi ska tacka Wikileaks för att avtalet och dess klausuler blev kända för en bredare massa – Bland dem de svenska riksdagsledamöter som fram till för två år sedan inte hade en aning om att förhandlingar om detta avtal pågick. Ett avslöjande som inneburit att EU-parlamentet antagit en resolution mot TiSA i sin nuvarande form.

Allvarligast är EU-kommissionens hemlighetsmakeri och viljeyttring att strunta i demokratiska spelregler för att undvika en bred folklig debatt runt avtalet. Att man inte vill ha någon sådan debatt beror självfallet på att bland annat ”Ratchet-klausulen” då sannolikt skulle falla eftersom den är förödande för demokratin och demokratins spelregler.

Det är helt klart så att EU:s konservativa och nyliberala kärna som till stora delar återfinns i EU-kommissionen känner att tiden hunnit ikapp dem och att de därför vill binda alla EU medborgare i avtal som inte kan förändras även om en majoritet av ett lands väljare i allmänna val röstar för en sådan förändring.

Därför ska vi se till att stoppa alla frihandelsavtal medan tid är så att demokratin inte sätts ur spel. Frihandelsavtal är förvisso bra – Dock måste de utformas på ländernas och inte på företagens villkor.

För övrigt är det bättre att vi koncentrerar oss på att förändra dubbelbeskattningsavtalen så att så mycket som möjligt tillverkas så nära slutkunden som möjligt. Detta uppnås bäst genom förändrade dubbelbeskattningsavtal med en skrivning som innebär att man alltid betalar den högsta av de två skattesatser som gäller i de länder som omfattas av avtalet.

Om vi kan få företag att istället för frihandel sprida sin tillverkning till ett flertal länder skapar vi samma sak som ett frihandelsavtal skulle innebära – Dock med två avgörande skillnader – Nämligen att nationer inte skulle gå miste om skatteintäkter samt att tillverkning i låglöneländer aldrig skulle öka företagens vinster.

Därför hoppas jag att så många som möjligt gör sina röster hörda och ser till att TiSA och TTIP förpassas dit de hör hemma – Nämligen på sophögen.

För de som vill läsa mer om TiSA hänvisar jag till en artikel i ETC – Du hittar den genom att följa följande länk: http://www.etc.se/debatt/kommer-cecilia-malmstrom-lyssna-pa-storforetagen-eller-de-folkvalda

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.