Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

SCA bör skämmas – Dessutom straffas och det hårt!

SVT:s nyheter rapporterar idag om hur SCA genom internaffärer och genom att lägga sin internbank i Nederländerna med tillhörande filial i Stockholm gjort precis det jag i en rad tidigare inlägg om skatteplanering påstått är vanligt förekommande – Nämligen skaffat sig en avdragsgill räntekostnad i Sverige samtidigt som man skaffar sig en skattefri ränteintäkt i ett annat land.

I Fallet SCA handlar detta om undanhållna skatter på i storleksordningen 9 miljarder för åren 2004 till 2013 även om skatteverket bara kan backa banden för en 5 års period och därför kräva skatt på undanhållna belopp om 3,3 miljarder kronor vilket innebär att statens krav på obetalda skatter hamnar på 928 miljoner plus ett skattetillägg på 186 miljoner.

Föga förvånande är SCA av en annan uppfattning även om skatteverket fått rätt i sina äskanden av förvaltningsdomstolen.

Det är dessutom fullständigt horribelt att ett så stort bolag som SCA kan sälja ut en verksamhet som sin internbank för den hisnande summan 48 miljarder utan att detta öppet redovisas för aktieägare och samhälle – Detta även om det är så att man sålt verksamheten till sig själv.

Det är upplägg som dessa som fått mig att lätta på förlåten och påvisa effekterna av det jag har kunskap om. Skatteplanering i nuvarande form och i nuvarande omfattning är och kommer alltid att vara samhällsfarligt och ett hot mot vår demokrati.

Albin Rännar på Aktiespararna uttrycker det som enligt mitt tycke borde vara vägledande för bolag i SCA:s storlek – Att det är lagligt innebär inte per automatik att det är lämpligt.

Att stora svenska företag ägnar sig åt skatteplanering med enda syfte att maximera aktieägarnas vinster genom att undvika skatt i Sverige där de är verksamma är allvarligt och sänder starka varningssignaler om att samhället och samhällsutvecklingen slagit in på en farlig väg.

Som politiker i allmänhet och som socialdemokratisk politiker i synnerhet är det därför min plikt att se till att detta hänsynslösa skatteplanerande når vägs ände – Något som är både lätt och möjligt bara den politiska viljan att göra så finns.

Låt mig även tillägga att upplägg som dessa där pengarna i slutändan hamnar i ”skatteparadis” utan insyn öppnar för dolda ersättningar till både ledning och stora aktieägare samtidigt som de öppnar för att kunna betala mutor utan att bli avslöjad.

Jag påstår inte att SCA ägnar sig åt detta utan vill bara upplysa om att möjligheten finns för mindre nogräknade företag.

Därför kommer jag med en dåres envishet att fortsätta att kritisera och belysa ämnet och ställa mina kunskaper till regeringens förfogande för att om inte stoppa så i vart fall göra skatteplanering betydligt svårare att genomföra än vad som är fallet i dagsläget.

I mitt Sverige ska alla betala skatt i proportion till det de tjänar oavsett av om man är bolag eller privatperson då allt annat är otänkbart i ett demokratiskt och solidariskt samhälle.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.