Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Migrationspolitiken riskerar att spåra ur!

Det tillhör inte till vanligheterna att jag delar åsikt med Expressens ledarskribent Anna Dahlberg. I just detta ärende som handlar om riskerna när tillfälliga uppehållstillstånd redan efter 1 år kan omvandlas till permanenta uppehållstillstånd om man kan uppvisa att man har en anställning och lön gör jag dock det – Nämligen delar de farhågor hon framför i sin ledare.

Ni som vill läsa ledaren kan göra så på denna länk: http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/i-sverige-ska-det-lona-sig-att-fuska/

Tittar man på tankarna bakom bakom de nya reglerna är tanken god – Felet är att det helt saknas kontroll för om fusk förekommer eller inte och bara förekomsten av möjligheten att fuska kommer att innebära att det kommer att fuskas.

Jag delar helt uppfattningen att man ska beviljas permanent uppehållstillstånd om man kan påvisa en fast och varaktig anställning – Dock måste vi ha vattentäta kontrollstationer som med säkerhet kan fastställa att det rör sig om ett riktigt jobb snarare än en skenanställning.

Dessutom ska vi aldrig sätta oss i situationen att arbetsgivarna kan använda detta för att pressa ner löner och anställningsvillkor vilket kommer att komma som ett brev på posten om förslaget blir verklighet med nuvarande skrivning.

Arbetslinjen har fram till idag varit förödande för de som haft oturen att drabbas av sjukdom och skapat kraftigt urholkad arbetsrätt och sämre arbetsvillkor. Därför ska vi inte tillämpa arbetslinjen på asylsökande som redan har en en situation som är svår nog utan arbetslinje.

Som förslaget nu är utformat kommer dessutom de villkor jag tidigare kritiserat vad gäller arbetskraftsinvandring att försämras ännu mer vilket innebär att människor som redan finns i landet och är arbetssökande får stå tillbaka samtidigt som människor utifrån tar jobben.

I dagsläget har varken Skatteverket, Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket någon möjlighet att kontrollera om det är ett ”riktigt” jobb eller inte. Dessutom saknas skarpa skrivningar om hur jobbet ska vara beskaffat och om hur länge anställningen ska vara efter det att PUT beviljats.

Som jag sa initialt är jag för att man ska kunna omvandla sitt tillfälliga uppehållstillstånd till ett permanent uppehållstillstånd genom att komma i arbete och bli en närande del av det svenska samhället.

För att säkerställa att så verkligen blir fallet vill jag först och främst se till att landets fackföreningar får vetorätt i frågan. Alla tjänstetillsättningar ska godkännas av facket innan tjänsten tillsatts – Detta efter det att facket noga undersökt om det finns lämplig arbetstagare i Sverige som redan har medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd innan jobbet ges till en arbetstagare utifrån eller till en arbetstagare med tillfälligt uppehållstillstånd.

Jag tycker dessutom att asylärenden ska avgöras utifrån skyddsbehov och asylskälens legitimitet snarare än av förmågan att med risk för fusk kunna uppvisa en skenbar anställning i Sverige.

De asylsökande som finns och/eller i framtiden kommer till Sverige bör som jag tidigare föreslagit få en omedelbar validering av sina yrkeskunskaper och av sin utbildning för att därefter sättas i lämpligt utbildningsprogram. Utbildningsprogram där studier i svenska och vidareutbildning inom den asylsökandes kompetensområde sker parallellt med arbetspraktik.

Därutöver ska de asylsökande omfattas av samma bidragsregler som för övriga arbetssökande i fråga om vilka bidrag och subventioner ett företag kan erhålla för att anställa en arbetslös person.

För att göra situationen för de arbetssökande än bättre vill jag även se en förändring av regelverket som innebär att en arbetsgivare i alla anställningssituationer tvingas att anställa utifrån de sökandes kompetens och meritvärde utan möjlighet att diskriminera utifrån kön, etnicitet, religion, sexuell läggning etc.

Sverige ska vara ett föregångsland på alla områden så även inom migrationspolitiken – Därför ska vi implementera system som fungerar och inte system som uppmanar till fusk.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.