Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Med Kaplans avgång är det dags för en regeringsombildning.

När Mehmet Kaplan nu tvingats avgå har vi ett gyllene läge att genomföra en sedan länge behövd ombildning av sittande regering och en översyn av vilka departement vi ska ha och vilka ministrar som ska leda dessa departement. Jag uppmanar därför Stefan Löfven att ta chansen och göra det som är nödvändigt och möblera om i regeringen.

Vi har nu suttit vid makten i drygt ett år och en regeringsombildning är därför naturlig då vi nu kan anses ha haft tillräckligt med tid att identifiera vilka politikområden och vilka departement som behövs för att bygga ett bättre Sverige.

En sak som är helt klar är att bostadsdepartementet måste återskapas och att detta departement med tillhörande minister måste få ett oinskränkt mandat att leda arbetet med målsättningen att bygga bort bostadsbristen. Dagens situation där det tidigare bostadsdepartementets funktioner ligger spridd över ett flertal departement under olika ministrar är inte hållbart om målsättningen är att få ordning på bostadsfrågan och bygga bort bostadsbristen.

Rätten till en bostad, rätten till ett arbete, rätten till en bra utbildning, rätten till bra sjukvård och rätten till social trygghet är fundamentala rättigheter i ett socialdemokratiskt Sverige och i ett land som vill kalla sig välfärdsland. Med detta sagt vill jag därför säga att det för mig är en självklarhet att alla dessa rättigheter ska sortera under ett eget departement som har som övergripande uppgift att tillse att dessa rättigheter blir tillgodosedda för ALLA medborgare oavsett vilken ekonomisk styrka de besitter.

En annan fråga som i dessa tider är oerhört aktuell är invandring och migrationspolitik vilket innebär att alla frågor som rör invandring, integration och invandrades etablering i det svenska samhället borde ligga i ett speciellt departement med fokus på dessa frågor. Detta i motsats till dagens situation som innebär att migrationspolitikens olika frågeställningar är spridda på olika departement beroende på vilken del av migrationspolitiken det handlar om.

Min rekommendation till Stefan Löfven är därför att ombilda regeringen och samtidigt återskapa bostadsdepartementet för att visa alla medborgare att rätten till en bostad är en så viktig fråga för oss socialdemokrater. Så viktig att vi anser att det var fel att lägga ner bostadsdepartementet och att bostadspolitiken och bostadsfrågorna ska sortera under ett eget departement för att klara framtidens bostadsförsörjning.

Låt oss därutöver skapa ett Migrationsdepartemet med samlat huvudansvar för alla aspekter av migrationspolitiken och det departement under vilket migrationsverket sorterar framledes.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.