Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Anställdas löner och arbetsvillkor ska skyddas i samband med upphandlingar!

Jag har sagt det förut och jag säger det igen – Det är inte ensidigt arbetsgivarsidans fel att arbetsvillkor och löner blir sämre i samband med att offentligt verksamhet konkurrensutsätts och upphandlas.

Som jag ser det ligger en stor del av skulden till detta hos de politiker som beslutar om upphandlingen och i upphandlingsvillkoren underlåter att ställa krav på heltid som norm och att all tid en anställd vistas på sin arbetsplats ska vara betald undantaget 1 timma för matrast och fikaraster.

Jag vill påstå att det är samhällets jakt på lägsta pris i samband med upphandlingar som lett fram till en situation där de anställda istället för heltidstjänster erbjuds deltidstjänster, samt att anställda hamnar i situationer där man tvingas jobba delade turer och i situationer där man har påtvingade raster som inte är fullt ut betalda.

Inom vården är delade turer vanliga vilket innebär att man jobbar på morgonen och på kvällen och är ledig utan lön mitt på dagen när de flesta andra arbetar. Dessutom med helgtjänstgöring så ofta som varannan helg. I vården finns även ett otyg som kallas ”sovande natt” vilket innebär att man befinner sig på jobbet om än sovande utan att få betalt för all den tid man tillbringar på sin arbetsplats.

Inom bussföraryrket är det mycket vanligt att en busschaufför har sin rast på bortaort – Något som innebär att man kan drabbas av 1.5 timmar helt obetald rast för att därefter ha betalt 15 minuter av varje timme man har rast på bortaort. Det finns exempel där en busschaufför vistas de maximala 13.5 timmar per dag som lagen medger på sin arbetsplats och trots det inte har betalt för mer än dryga 7 timmars arbete den arbetsdagen.

Samma sak gäller andra yrkeskategorier där arbetstagarna upplever ständiga försämringar av sin arbetsmiljö och den tid man måste tillbringa på jobbet för att i bästa fall få ihop till en heltidslön.

Detta måste vi som politiker ändra på genom att sätta arbetstagarna och deras arbetsvillkor och arbetssituation före allt annat i samband med upphandlingar.

2016 ska vi inte ha en situation på arbetsmarknaden som innebär att människor måste tillbringa mer tid på jobbet än någonsin tidigare för att få ihop till en heltidslön – Om något borde arbetstagarnas situation på arbetsmarknaden ha utvecklats i motsatt riktning vilket rimligen borde innebära att man vistas mindre tid på jobbet med bibehållen lön.

Därför vill jag att vi socialdemokrater ska tänka oss för nästa gång vi beslutar om upphandlingskriterier i de offentliga tjänster vi ska upphandla på samhällets bekostnad.

Det finns ingen lagstiftning som hindrar oss från att ställa krav på att anbuden som lämnas in baseras på heltidsarbete och att all den tid man vistas på sin arbetsplats är betald jämte gängse mat och fika raster – Detta så länge som dessa krav är tydliga för alla de företag som önskar lämna anbud på det som ska upphandlas.

Som socialdemokrater ska vi således aktivt visa att vi sätter arbetstagarna och deras väl och ve framför lägsta pris. Att kräva personalövertagande i samband med byte av entreprenör ska vara en regel för alla offentliga upphandlingar.

Förvisso kommer priserna på det som upphandlas att öka något men i min värld är denna prisökning rimlig då den innebär att de arbetstagare vi säger oss värna får en bättre och mänskligare arbetssituation.

Skulle detta innebära att skatter och avgifter måste höjas därför att landets arbetstagare förtjänar en bättre arbetssituation så ska denna höjning genomföras i SOLIDARISK anda.

Kamrater – Låt oss visa landets arbetstagare att den svenska samhällsmodellen omfattar ALLA – Även de som arbetar i sektorer som upphandlas med jämna mellanrum.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.