Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Partiledardebatten – En stor seger för regeringen.

Det finns olika sätt att se på gårdagens partiledardebatt i Svt men en sak är jag säker på och det är att regeringen – Dvs. S och Mp vann partiledardebatten därför att man med bravur lyckades visa att det är stor skillnad mellan det samhälle regeringen vill bygga och det samhälle alliansen vill bygga.

Jag har i en lång rad tidigare inlägg hävdat att politik i grund och botten bara handlar om en enda sak – Nämligen vilket samhälle den förda politiken kommer att bygga. Det Anna Kindberg Batra och hennes allianskollegor kallar retorik och politiskt käbbel är i själva verket det som är viktigt att debattera.

Det är inte sakfrågorna och deras lösning som är vattenledaren i svensk politik – Vattenledaren är hur samhällsbygget ska se ut.

Att hon försöker avfärda den debatten på detta sätt därför att hon inte vill ha en ideologisk debatt kan jag förstå då varken moderaterna eller övriga allianspartier har skuggan av en chans att vinna en sådan debatt.

Att socialdemokraterna står för ett samhälle fyllt av KÄRLEK och SOLIDARITET medan alliansen står för ett samhälle fyllt av GIRIGHET och EGOISM blir klart och tydligt när debatten handlar om just det politiska käbbel som AKB vill undvika till varje pris.

Ett politiskt partis ideologiska plattform har samma betydelse för den politik som ska föras som affärsplanen har för ett företags förmåga att göra framgångsrika affärer. Detta därför att det är ideologin och den plattform den vilar på som kommer att avgöra hur sakfrågorna ska lösas och vilken sorts samhälle vi ska bygga.

AKB efterlyste en debatt om sakfrågorna och hur de ska lösas – Låt mig därför berätta för dig AKB att de svaren redan finns i den ideologi som styr vår politik.

Debatten ska först och främst handla om hur samhällsbygget ska se ut och hur vi löser sakfrågorna blir därefter en direkt effekt av ideologin. Det är först när väljarna känner till vilken ideologi som styr de politiska ställningstagandena och därmed den politik som ska föras som de kan rösta för vilken samhällsmodell de vill se.

Därför var gårdagens partiledardebatt en bra start i arbetet att påvisa hur stora skillnader det finns bland partierna i fråga om vilken sorts samhälle vi vill bygga – En debatt som kommer att följas av många fler i samma anda.

Det är således rätt av Stefan Löfven att tala om att 60.000 elever i skolan blivit till en handelsvara. Han gör så därför att detta strider mot vår ideologiska övertygelse. På samma sätt är det ingen konflikt om huruvida vi måste sätta in fler poliser och strama upp lagstiftningen så att vi kan lagföra och straffa de som kastar sten mot blåljuspersonal och ställer till med oreda i våra starkt segregerade områden.

Det som är den stora frågan runt stenkastningen är att debattera vilken sorts samhällsbygge som skapat problemen.

För oss socialdemokrater är det inga problem att erkänna att vi bär stor skuld till detta i och med att vi tillåtit att segregationen blev till och tilltog. Dock är det så att det är alliansen som skapat dagens problem genom att driva en politik som sliter sönder samhället och skapar större klyftor – Klyftor som blir så stora att hoppet om att någonsin korsa den avgrund som bildats mellan fattig och rik ter sig omöjlig.

Socialdemokratisk ideologi bygger på KÄRLEK – SOLIDARITET – ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE. För att uppnå det JÄMLIKA samhälle vår ideologi påbjuder använder vi oss av demokratisk socialism för att bygga ett samhälle som är uppbyggt enligt det vi socialdemokrater kallar den svenska samhällsmodellen.

Den svenska samhällsmodellen handlar om att samhället ska bli mer JÄMLIKT – Det handlar om att människor ska komma i arbete och om att alla ska ha tillgång till bra utbildning och starka sociala trygghetssystem. Det är därför vi säger att en av den svenska samhällsmodellen grundbultar är att vinsterna av allas arbete måste fördelas mer jämlikt än idag.

Den skillnaden blev klar och tydlig i gårdagens debatt. Alla som bemödar sig med att tänka efter inser med lätthet att regeringens politik handlar om just detta – Ett samhälle byggt enligt den svenska samhällsmodellens principer medan alliansens splittrade politik handlar om att fortsätta att slita isär Sverige och öka klyftorna mellan svaga och starka och mellan rika och fattiga.

Därför och just därför är regeringen den stora vinnaren i gårdagens partiledardebatt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

6 kommentarer

 1. Olle

  Detta hämtat ur dagstidning, men håller med fullständigt.
  S kommer ingenstans utan stampar och utreder men sen blir det inget mera ,Löfven är som en seriefigur som lever i sin fantasivärld. Jobben som de säger sig ha skapat hade kommit ändå, S kan inte skapa mer än sysselsättning i låtsas jobb Företagarna skapar riktiga jobb men företagens framtid är hotad med S politiken.

  Först ett rejält angrepp från Löfven på friskolornas vinster. Vad avser då statsministern att göra åt saken? Ingen som vet. Han hänvisade till en utredning som regeringen har tillsatt.

  Sedan har vi hotet om snabbavveckling av den svenska kärnkraften. Vad tycker då Löfven? Ja, det förblir outsagt, då han som vanligt hänvisade till den energikommission som regeringen tillsatt.

  Och så lider Sverige av en akut och växande bostadsbrist. Vad vill regeringen göra? Ingen som vet. Sveriges nye bostadsminister Peter Eriksson (MP) har också lärt sig att hänvisa till de bostadspolitiska samtalen.

  Sverige har en samtalsminister inte en statsminister.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Den skillnad socialdemokratisk politik kommer att göra för Sverige och svenskarna och då till det bättre kommer alla att bli varse innan nästa val.

   Vad gäller kärnkraften var Löfven tydlig – Ingen avveckling innan energin kan tryggas till fullo av förnyelsebar energi.

   En kraftig utbyggnad av offentlig sektor skapar riktiga jobb. Jobbskapande finns inte bara i den privata sektorn utan även i offentlig sektor och påstå att S politik hotar företagens framtid är inte korrekt. Vad vi ska se till är att möjligheten att skatteplanera stängs så att alla företag betalar den skatt de borde göra – När så sker så kan vi kanske sänka skatten för företagen.

   Så det korrekta och vad du borde ha skrivit är att företagen genom skatteplanering hotar sin egen framtid.

   I övrigt är det bra att utreda så att alla fakta kan beaktas innan man fattar beslut så att den bostadspolitik vi inför får avsedd effekt.

 2. Olle

  Jo jag håller med om att en utbyggnad av offentliga sektorn kommer att skapa ”riktiga” jobb mern det är oerhört viktigt att vi också får in pengar via exporterande företag. Om alla svenskar finge jobb i en offentlig sektor skulle ändå ekonomin haverera .
  Vad gör sen regeringen åt vår svenska livsmedelsproduktion(jordbruken) som går på knä och att vi har en självförsörjningsgrad på ca 19 %. Här finns oerhört många arbeten om vi ställer samma krav på maten vi importerar som vi producerar själva.

  Till sist verkar du tro att alla företag flyr skatten, med denna syn på företagare kommer vi nog att tyna bort. Ditt resonemang håller inte på långa vägar ,tyvärr

  • andersforss (inläggsförfattare)

   De exporterande företagen ska leva precis som nu och förhoppningsvis kunna öka sina vinster. På samma sätt kommer inhemska företag att växa när fler människor konsumerar mer som ett resultat av ökad köpkraft.

   Om jag får bestämma så ska användningen av lokalproducerade livsmedel öka då detta är bra för klimatet och minskar utsläppen – Får jag som jag vill kommer det att leda till fler och större jordbruk och ökad självförsörjningsgrad.

   Jag tror inte att alla företag flyr skatten – Men många gör det och då speciellt de stora drakarna. Jag har ägnat en stor del av mitt liv åt att strukturera just skatteplanering och vet därför både hur omfattande den är och hur lätt den är att stoppa bara den politiska viljan att göra så finns.

   Om de stora företagen undviker skatt genom aggressiv skatteplanering innebär det att de använder del av den vinst de gör på detta för att konkurrera ut mindre företag som gör rätt för sig. Det om något är ett betydligt större hot mot företagen än någonsin beskattning i rimliga proportioner.

   • Olle

    Var finns du i politiken ,ser dig inte på nån lista för valet 2014 .
    Ökad köpkraft ?? Höjda skatter och ökade bränsleskatter ökar då inte köpkraften i norrland i alla fall.
    Avverkningsförbud av skog på grund av lavar man hittar snart på alla avverkningsplatser ,skolornas nedskärningar i byarna .Detta finns inget positivt med. De enda som verkar gynnas är kulturarbetarna där får det kosta hur mycket som helst.
    Jordbruken läggs ner på grund av den vansinniga exporten från länder med vidriga djurförhållande ,där regnskog skövlas på grund av att få betesmark istället för de utarmade beten som redan förstörts av jorderosioner osv. Detta kött kallas naturbeteskött ,bra kött men hur det påverkar miljön det talas det inte om bara priset.
    Som du förstår är jag bonde som ser hela Sveriges livsmedelsförsörjning gå åt helvete på grund av politikers okunnskap om de gröna näringarnas potential vad gäller miljö och arbetstillfällen.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Alldeles rätt Olle – jag ville inte störa nomineringarna som gjorda redan 2013 inför valet 2014 – Dock är jag på väg in mellan valen och definitivt i nästa val.

     Hade jag fått bestämma hade norrlänningarna och de som bor i glesbygd kompenserats för den ökade bränsleskatten men höjd drivmedelsskatt behövs för att klara klimatet och för att snabba på omställningen till bilar som drivs av fossilfria drivmedel.

     I klimatets anda ska vi se till att närproducerat blir norm vilket kommer att gynna det inhemska jordbruket. Det du tycker går i fel riktning har jag för avsikt att ändra på då jag i allra högsta grad är vad vi kan kalla för en pragmatisk vänstersosse som ser till flertalets bästa och till det som är hållbart.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.