Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Skolfrågan i Bullmark fortsatt underlig även om nya fakta framkommit.

I sak är det bra att utbildningsdirektören i Umeå Kommun namnger konsulten som gjort bedömningen av skolbyggnadens kondition i Bullmark och att utbildningsdirektören dessutom medger att den rapport man tidigare hävdat fanns inte finns annat än som en minnesanteckning.

Medgivandet fastslår en sak vilket är att det inte finns någon skriftlig rapport att hänvisa till i ärendet och att För & grundskolenämndens underlag därför bygger på tjänstemännens rekommendationer mer än något annat.

Utbildningsdirektörens medgivande innebär att vi nu kan göra det enda rätta vilket för mig är ett totalt omtag i frågan – Ett omtag som bör innebära att vi hämtar in ytterligare en extern bedömning om skollokalerna skick och kondition.

Dessutom tycker jag att vi bör fråga oss om utbildningsdirektören är rätt person på rätt plats när denne mörkar verkligheten för nämndens ledamöter?

I  min värld ska tjänstemän i allmänhet och chefstjänstemän i synnerhet presentera sina skrivelser och rapporter i neutralt format fria från egna rekommendationer och tjänstemannens eventuella politiska hemvist.

Nästa fråga vi bör ställa oss är om det är rätt av politiken att överlåta beställandet av externa rapporter på tjänstemännen eller om sådana beställningar ska göras direkt av politiken för att slippa hamna i samma läge som i denna fråga?

Precis som jag sagt i tidigare inlägg så är jag långt ifrån säker på att en ny utredning kommer att ändra på fattade beslut. Dock har en ny utredning en oerhört viktig funktion vilket är att ge alla nämndens ledamöter tillgång till samma material som grund för att fatta rätt beslut.

Sedan kan jag precis som många andra partikollegor tycka att det är oerhört underligt att ledamöter från andra partier som var med och fattade ett beslut i enighet nu går ut och ifrågasätter det beslut man medverkat till att fatta.

Allt detta sagt så hävdar jag att det bara finns en enda sak att säga om detta – Att frågan är oerhört klantigt skött.

Ska jag därutöver rikta kritik mot någon eller några så måste detta bli mot mina egna partivänner som om man ska tro alla de kommentarer och inlägg som gjorts runt mina tidigare inlägg i ämnet påstår att mina partivänner är både arroganta och maktfullkomliga därför att den inte svarar på kommentarer på sina bloggar och därför att de inte bemöter kritik från de väljare som vill ha svar.

Den uppkomna situationen är gravt olycklig som jag ser det och och att göra om och göra rätt känns därför som en självklarhet.

Därutöver vill jag se att större engagemang från alla politiker – Ett engagemang som innebär att man lever, andas och tänker politik dygnet runt årets alla dagar därför att politik och politikerrollen är ett kall och inte ett yrke.

Därför vill åtminstone jag säga förlåt till alla som är upprörda över det inträffade. Min vädjan till er är att ni förlåter därför att ni förstår att politik precis som allt annat i vårt samhälle kan gå fel, och att politiker i gemen följer samma förhållningssätt till sin omvärld som merparten av alla människor – Att tro gott om och att lita på människor och på den faktaunderlag man erhåller.

Kontentan av det som inträffat kommer sannolikt att föra något gott med sig och detta goda består i att kommunpolitiker från och med nu kommer att lägga betydligt mer tid på att kritiskt granska och fördjupa sig i alla de rapporter som i framtiden kommer att utgöra beslutsunderlag i politiska frågor man ska besluta i.

Precis som jag framför tidigare så är politikens viktigaste uppgift att granska de beslutsunderlag och rapporter man har i fråga om korrekthet och politisk neutralitet. Hittar man fel i rapporten ska denna skickas tillbaka till tjänstemännen för rättelse.

Därför tror och hoppas jag att skolfrågan i Bullmark och Botsmark för det goda med sig att vi i en framtid får bättre och mer välgrundade politiska beslut än vi fått hittills.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

11 kommentarer

 1. Jonas E

  Det luktar väldigt mycket av en efterhandskonstruktion, för med tanke på hur länge som det varit livat kring detta, så borde det kommit fram tidigare tycker man.
  Sen så är det märkligt att det inte finns något dokumenterat, då den externa konsulten knappast kan fakturera något för sitt jobb utan ett underlag ! – var är det ?.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Som jag fått det berättat för mig efter detta inläggs tillkomst så har varken Moa eller utbildningsdirektören påstått att det ska finnas en extern rapport utan bara att man hämtat in en extern bedömning som i detta fall ska vara muntlig.

   Vad som är rätt och fel är därför svårt att sia om – Dock känner jag inte min partikamrat Moa som någon som brukar fara med osanning. Vad jag tror är att man hade alldeles för bråttom med att ta fram beslutsunderlaget för att kunna följa de önskemål som en hårt arbetande S förening i Gravmark – Bullmark önskat och fightats för.

   • Jonas Aronsson

    Jag skulle vilja påstå att man hade alldeles för bråttom att ta fram beslutsunderlag både i juni och även i januari. Vidare får vi inte glömma att det faktiskt var en hel kommundelsnämnd som stred för en ny F6-skola tills dess att den upplöstes. Den lokala S-föreningen, som var en av de drivande parterna under kommundelsnämndems tid fick se sig ”överkörda” i februaris beslut och när folkstorm sedan blev för påtaglig tvingades man hitta en bakdörr ur situationen som uppstått.
    Att då, som första gången, gå till beslut med dåliga eller snudd på obefintliga underlag är så klantigt så man häpnar. Att dessutom hålla några partier utanför rimmar illa med en bred och öppen nämnd som ska verka för barnens bästa. Här handlade det istället om politiska poäng och damage control.
    Bästa sättet att återfå förtroende hade varit att ta fram ordentliga och oberoende underlag som visar på skolans skick och därmed skapa en trygghet för barnen och vårdnadshavare.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det kan visst vara så att det blev alldeles för bråttom då det första beslutet var att lägga ner skolan och bussa eleverna. Den lokala S-föreningen i Bullmark/Gravmark fightades hårt för att detta beslut skulle ändras vilket det gjorde och S-föreningen är bekväm med beslutet.

     Att det sedan behövdes en relativt snabb bedömning för att ändra beslutet om man vill säkerställa att skollokalen inte är farlig är naturlig. Hade den bedömningen inte gjorts hade det första beslutet som handlade om nedläggning och bussande av barn varit det som gällt så oavsett vad vi tycker om saken borde det senare beslutet om att behålla F6 i Bullmark vara bättre än alternativet med att bussa barn till Sävar.

     Jag är helt övertygad om att vi från nu och framåt kommer att göra ett omtag och en helt ny utredning för att säkerställa att framtida beslut vilar på solid grund.

   • Jonas E

    Jag kan möjligen tro att tjänstemännen inte hållit sig till sanningen eller räknat rätt och Moa trott på att dom gjort rätt – och det är bara möjligen !, men det ursäktar inte det faktum att det är väl bevisat vid det här laget att det är för mycket fel i underlagen för att man ska kunna fattat ett korrekt beslut – men ändå så tjurar man sig kvar vid det beslutet – det kan Inte Moa bortförklara !.
    Det verkar dessutom som om att vi får ihop nog med underskrifter också – det formligen rasar in just nu, och en folkomröstning ger knappast en besparing för kommunen det heller, och det är en direktkonsekvens av Moas beslut !.
    Dumsnålheten slår till igen !.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag är övertygad om att gången framåt kommer att vara att lagt beslut gäller för stunden och att en gedigen utredning ska tas fram för att se om vi måste fatta ett nytt beslut i framtiden därför att nya fakta kommit fram.

 2. Niclas N

  Moas svar till oss när vi ville ha bättre underlag och en ordentligt utförd barnkonskvensanalys var att om man ska ha det i alla ärenden man ska ta beslut i så måste man anställa mer folk så det hinner vi inte. OSERIÖST !!!!!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag ska inte uttala mig om vad Moa sagt då jag inte var närvarande och lyssnade av saker med egna öron. Däremot vet jag att Moa aldrig skulle sätta barn i en byggnad som inte är lämpad för det.

 3. Jonas E

  OK – låt säga att det var en muntligt extern bedömning – var den också gratis ?….. annars så återkommer jag till faktureringsunderlaget !.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag tror knappast att den var gratis men ett ärligt svar är att jag vet inte hur det förhåller sig med den saken då jag aldrig ställt frågan.

   När namnet på konsultföretaget nu kommit ut går det säkert att hitta fakturan om denna är offentlig handling.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.