Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Alliansen mörkar att utan en bra plan fallerar samhällsbygget.

En av mina flitigaste kommentatörer sa i en av sina kommentarer att han är demokrat och att han därför inte bryr sig om ideologi utan bara om fakta och sakfrågor. Det är just den inställningen som leder till att samhällsbygget fallerar – Detta därför att ingen kedja är starkare än sin svagaste länk.

Att debattera och fatta beslut utan att förankra besluten i den ideologiska plan som ligger till grund för samhällsbygget är just denna svaga länk.

Utan en stark ideologisk förankring av sakfrågorna går det aldrig att bygga ett gott samhälle – Detta därför att ideologin har samma betydelse för ett politiskt parti som det affärsplanen har för ett företag.

Att det går att bygga ett samhälle utan att ideologiskt förankra besluten är något Alliansen med Moderaterna i spetsen gärna vill få väljarna att tro – Detta fullt medvetna om att så länge de kan förmå väljarna att vara upptagna med att analysera hur varje enskild sakfråga påverkar den egna plånboken kan göra i stort sett vad de vill utan att väljarna ser hur detta påverkar helheten.

Alla som arbetat som högre beslutsfattare i företag och organisationer vet vikten av en bra och stark affärsplan därför att det är mot denna affärsplan man väger alla strategiska och viktiga beslut och kontrollerar hur dessa beslut harmonierar med den inriktning och färdväg affärsplanen stakat ut.

I alla beslut – Stora som små är det viktiga inte beslutet i sig utan snarare beslutets påverkan på helheten.

På precis samma sätt måste vi göra inom politiken – Det är därför varje förslag och varje beslut och ställningstagande måste vägas mot ideologin och den plan för samhällsbygget som denna stakat ut. Gör vi inte det så är risken uppenbar att vi fattar beslut som går stick i stäv med planen för samhällsbygget med följd att samhällsbygget fallerar och blir misslyckat.

Politikens överskuggande frågeställning är och har alltid varit vilken typ av samhälle vi ska bygga och för vem det ska byggas? Det är därför vi Socialdemokrater satt samhällsbygget som vår viktigaste fråga och det är därför vi säger att den svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas.

Jag vågar påstå att de allra flesta är överens om att vi ska bygga ett samhälle som gynnar så många som möjligt av samhällsmedborgarna och ger dem en bättre och stabilare livssituation. Ska vi gå iland med att bygga det samhälle majoriteten av svenskarna vill ha finns bara en väg och det är att bygga ett samhälle byggt enligt den svenska samhällsmodellens principer med hjälp av demokratisk socialism.

Den svenska samhällsmodellen innebär många saker och mest av allt innebär det att samhället måste bli mer jämlikt med mindre inkomst- och förmögenhetsskillnader än idag vilket innebär att vinsterna av allas arbete måste fördelas mer jämlikt än idag.

Ett samhällsbygge enligt den svenska samhällsmodellen innebär även att de sociala trygghetssystemen måste restaureras och återställas till sina forna nivåer. Den svenska samhällsmodellen innebär att alla i arbetsför ålder ska ha ett arbete att gå till om de inte sitter på skolbänken och vidareutbildar sig och att de som fullgjort sitt arbete och blivit pensionärer ska ha en bra pension som tack för sitt slit.

Den svenska samhällsmodellen innebär även att vi ska ha blandekonomi i Sverige – En blandekonomi där offentlig sektor håller sig på sin kant utan privat inblandning och där privat sektor håller sig till de verksamheter som av tradition alltid utgjort det privata näringslivet.

Sist men inte minst så innebär den svenska samhällsmodellen att vi måste ha en fungerande fördelningspolitik som verktyg för att uppnå större jämlikhet.

Ska fördelningspolitiken fungera behövs skatteintäkter vilket innebär att det är politiken och inte företagen och kapitalägarna som ska bestämma skattesatsernas storlek samt vem som ska betala skatt.

Ett Sverige byggt enligt den svenska samhällsmodellens principer måste därför vara uppbyggt på ett sådant sätt att det blir omöjligt eller i vart fall mycket svårt att skatteplanera på ett sådant sätt att man kan undvika att betala skatt på svenska intäkter och vinster i Sverige.

Det är dessa fakta min flitige kommentatör helt förbisett när han säger att ideologi saknar betydelse och det är därför varken han eller Alliansen kommer att kunna bygga ett Sverige för ALLA – Ett Sverige som vilar på den svenska samhällsmodellens principer och på folkflertalets värderingar.

Ska det Sverige folkflertalet vill ha bli verklighet finns bara en väg – Den Socialdemokratiska vägen!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

10 kommentarer

 1. Eva

  Det är så bra det du beskriver, och då menar jag att som välgare så måste jag veta vilken ideologi det parti jag ska stämma på har. Så måste jag själv finna ut mina verdier och vad jag står för och finna det parti som jag menar kan nå fram till delar av den( idag får man väl vara förnöjd om et sker) Höger och vänster har ju också ideologier, hörs ju underligt ut om inte! Välfärden tycker jag inte ska var ute på den privata marknaden, den ska vi bygga med jobb och skatteintäkter. Då behöver vi också några privata näringsidkare som satsar, för och skapa jobb, men inte för och unndra skatteplikten! Bara en tankesmia!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Viktiga signaler som du sänder Eva och du har helt rätt i att man alltid måste granska ideologierna hos partierna för att sedan välja den som passar bäst ihop med ens egna värderingar.

 2. Jonny Disenfeldt

  Det var jag som uttryckte mig så.

  Du Anders negligerar fakta, hittar på egna och bygger en falsk världsbild. Du hittar på egna betydelser för vedertagna begrepp.

  ”Demokraitsk socialism” äe en oxymoron, dvs en omöjlighet. Det går inte att kombinera socialism med demokrati.

  Kalla det istället socialliberalism, det som i princip alla står för förutom höger/vänsterextremister (dvs nazister/fascister/kommunister/socialister och religiösa fundamentalister).

  Du pratar om att jämna ut löneskillnader. Du själv vill avskaffa jobbskatteavdragen som för en familj med två låginkomsttagare skulle innebär ca 3200:- minder i plånboken varje månad, för en normalinkomsttagarfamilj ca 4400:- mindre varje månad).

  Vemska egentligen få det bättre i ditt samhälle ? Inte de som arbetar i alla fall.

  Du skriver ”Ett samhällsbygge enligt den svenska samhällsmodellen innebär även att de sociala trygghetssystemen måste restaureras och återställas till sina forna nivåer. ”.

  Anledningen till att den svenska välfärden raserats i allt snabbare takt är pga den totalt inkompetent hanterade situation med ekonomiska flyktingar. 30 miljarder per år är notan bara för de ca 30 000 ensmkommande ”barn” som vi släppte in 2015.

  Arbetslösheten är i princip inget problem bland svenskfödda (3%) vilket räknas som full sysselsättning. Bland utlandsfödsa är den 25%…
  Under kommande år kommer ytterligare ca 300 000 anhöriginvandrare (anhöriga ttill förra årets storm) som även de ska vara med och dela opå välfärdskakan. Dina skattehöjningar du aviserar är bara ett försök att plåstra för att betala för ditt partis totala kollaps förra året.

  Du skriver ”Den svenska samhällsmodellen innebär även att vi ska ha blandekonomi i Sverige”, snälla nån, låt mig upplysa dig om att alla västerländska demokratier är blandekonomier… vet du inte det ?

  Skatteplanering är fullt lagligt, det borde en självutnämnd ”skatteexpert” veta. Skatteflykt är däremot olagligt, lär dig att använda det svenska språket korrekt !

  Ideologi är farligt när det blir allenarådande och ska bestämma, Ideologiska ”ism”-er leder till tyranni när de tillåts ha för stor vikt. Sunt förnuft , vetenskapliga fakta åker ut i samma andetag som ideoligierna får vara förhärskande.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Demokratisk socialism är och har länge varit en socialdemokratisk benämning för den politik vi för och att den är fullt genomförbar – Dessutom med framgång har vi visat många gånger. Att du inte gillar den är en helt annan sak än att den inte fungerar.

   I det samhälle jag vill bygga ska alla få det bättre och allt i ett samhälle mäts inte i pengar här och nu utan snarare över tid och om behov uppstår vilket är fallet med både sjukförsäkring och a-kassa t.ex.

   De skattehöjningar jag aviserat att jag vill göra behöver inte bli verklighet om vi kan få in alla skatter vi egentligen borde få in från företag och kapitalägare. Kan vi få in dessa kan vi sannolikt sänka skatten för alla och till och med öka invandringen om vi skulle vilja det.

   Det finns ett nytt regelverk för anhöriginvandring och det reglerar hur den ska se ut från nu och framåt – Dvs. även för de som redan kommit.

   Du har förstått ideologin fel om du menar det du har skrivit – Ideologin är för politiken det affärsplanen är för ett företag och ideologi bygger alltid på sunt förnuft.

 3. Mr Sound

  Men det var ju just sakfrågor och fakta som fick Löfven att panikartat stänga dörrarna till landet, hade däremot idiologin fått fortsätta kan vi alla gissa hur det slutat. Därför är det viktigt att politikerna tar till sig fakta, visst kan du ha idiologiska övertygelser men dessa brukar sällan ge plus i plånboken när S mfl är inne och stökar om i politiken.

  Så det är en balansgång. Att Alliansen trodde att om man gör livet lite tuffare för sjuka så söker de nog jobb i stället visar att som politiker måste man faktiskt ta in en stor del fakta.

  Fakta säger att befolkningen växer mer än tillväxten på jobb, hur ska politiker tackla det? BNP/capita är i stort sett noll, befolkningen blir inte rikare. Då har ändå Alliansen gett arbetstagare jobbskatteavdrag.

  Tyvärr tror många, som dessutom är avlönade av befolkningen, att resurserna är oändliga. Tycker faktiskt synd om de som byggde upp välfärden men bittrast får nog de som är ung nu, för hela systemet håller tyvärr på att krakulera. Vår välfärd är inte byggd för en resurskrävande 10 miljoner stor befolkning.

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6561270

  • andersforss (inläggsförfattare)

   den ideologiska grundinställningen runt invandring har vi inte ändrat på – Däremot måste alla politiker med ansvar ta just ansvar för en situation som dyker upp och åtgärda den på ett hållbart sätt vilket är precis vad vi gjort efter förra höstens anstormning – Enn anstormning ingen kunnat förutse på förhand.

   Det vi nu ska göra är att se till att antalet jobb växer i samma takt som befolkningstillväxten och att de som är arbetslösa har rätt kompetens för att ta jobben – Detta jobbar vi på och detta är verklighet inom kort.

   • Olle

    Kunde ingen förutse anstormningen ??? Det tror jag de flesta kunde med sunt förnuft utom i så fall regeringen. Löfven sa tom att vi kunde ta emot hur många som helst ,inga stängda gränser här inte.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Hela Europa blev tagna på sängen så att påstå att de flesta kunnat förutse anstormningen är in te korrekt.

 4. Alexander

  Hur hög ska då a-kassan vara? Sjukförsäkringen? Kommer sjukvården att bli gratis? Med de sakttehöjningar du aviserar vore det ju intressant att veta vilka förbättringar man får ta del av, inte bara KÄRLEK OCH SOLIDARITET.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har i åtskilliga inlägg sagt att a-kassa och sjukförsäkring ska återställas till sina gamla nivåer, samma sak med sjukvårdens kvalitet och förhoppningsvis kan vi införa samma taxa på tandvård som på sjukvård.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.