Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Många positiva effekter av Göteborgs försök med 6-timmars arbetsdag inom äldrevården.

Göteborg är en av de kommuner som gjort försök med 6-timmars arbetsdag med oförändrad lön – I Göteborgs fall  vid det kommunala äldreboendet Svartedalen. Resultatet av försöket är efter 18 månader överlag positivt och många goda effekter har kunnat påvisas.

Bättre upplevd hälsa hos personalen och betydligt fler aktiviteter för de äldre är två av effekterna. Dessutom har försöket lett till att 17 nya undersköterskor fått jobb för att klara bemanningen vilket även det är positivt.

Förvisso har försöket kostat 10 miljoner för de första 18 månaderna men sett över tid är jag övertygad om att kommunen kommer att tjäna igen dessa 10 miljoner och åtskilligt mer därför att de framtida sjukskrivningstalen kommer att minska och således spara pengar åt kommunen.

För mig är det dock inte ekonomin och personalens välmående som är den stora behållningen. Att de äldre får guldkant på tillvaron genom fler aktiviteter och gladare och mer tillmötesgående personal är viktigt och obetalbart.

Kan vi dessutom ändra på maten på det sätt som Leif Mannerström vill och ger de äldre bra och välsmakande mat parat det ett permanentande av 6-timmars arbetsdag kan vi äntligen ge de äldre den tillvaro och den guldkant de så innerligt förtjänar på ålderns höst.

För egen del tycker jag att vi ska prova på 6-timmars arbetsdag i ett försök i ännu större skala genom att göra ett försök som involverar en hel kommun och de arbeten som lämpar sig för detta. Dit räknar jag alla arbeten som är fysiskt och/eller psykiskt tunga.

Jag är övertygad om att ett sådant försök kommer att ge samhället i stort mer tillbaka än det kostar att genomföra om man tittar på de totala ekonomiska effekterna för samhället av 6-timmars arbetsdag.

I det långa perspektivet skapar 6-timmars arbetsdag mer arbetstillfällen och således färre arbetslösa. Fler i arbete betyder mer pengar till konsumtion vilket i förlängningen leder till större skatteintäkter och fler arbetstillfällen inom privat sektor.

6-timmars arbetsdag kommer definitivt att skapa färre sjukskrivningar över tid på grund av att förslitning och utbrändhet minskar – När de gör det är den stora vinnaren samhället och alla skattebetalare.

Den största vinnaren torde dock bli vi människor som både får bättre hälsa, bättre livskvalitet och en lättare uppgift i att få ihop livspusslet. Att de som ska vårdas, skötas eller utbildas får en bättre tillvaro är bara grädde på moset. 

Det försök jag föreslår måste följas upp noga och resultaten mätas med hjälp av fler parametrar än det nu gjorda försöket. Detta för att säkerställa att alla ekonomiska effekter av försöket mäts och sammanställs så att korrekta slutsatser ska kunna dras för framtiden.

Min övertygelse är att 6-timmars arbetsdag är en reform som har framtiden för sig – En övertygelse jag baserar på resultatet och effekterna av försöken i Göteborg.

Slutligen – Blir resultaten positiva även av det storskaliga försök jag föreslår ska vi omedelbart gå vidare och permanenta en sådan reform till hela riket.

Om jag får bestämma så borde vi i Umeå anmäla oss frivilligt för detta storskaliga försök och då med statlig uppbackning under försökstiden.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

30 kommentarer

 1. Bergis

  Gjorde ni en kompromiss. Låt säga 7 timmars arbetsdag skulle ni möta på mindre motstånd från borgerliga led. 7 timmars arbetsdag är också ett jättelyft. Stirra dig inte blind på enbart 6 timmars arbetsdag. Det måste finnas någon realism i kraven ser du väl? Men jag är helt i linje med dig att arbetstiden behöver sänkas.

   • Bergis

    Skitsnack! Ta 5 gånger 7 och du får 35 timmars arbetsvecka. Var det inte busschaufför du var? I Norge har busschaufförer 35 timmars arbetsvecka och det fungerar utmärkt där.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det jag pratar om är verksamheter som pågår dygnet runt såsom personlig assistans, sjukvård och för all del industriarbete med dygnet runt drift.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     3 skift fungerar på det sättet och 4 skift skulle fungera likadant men med ett skift extra. Normala 3 skift delas in som följer 06.00 – 14.00, 14.00- 22.00, 22.00 till 06.00

     • Erik white

      Nej, det finns inga sådana skift-former. Det är ineffektivt och varken arbetsgivare eller fack gillar det. Och i vården är det idiotiskt. Vem ska då jobba helgen?

 2. Mr Sound

  Som sagt, det är lätt att vara generös med andras pengar. För varför tittar du på Göteborg när vi i Umeå nyss haft ett försök som dessutom visade att sjukskrivningarna inte minskade. Allt snack att det skulle bli bättre över tid är bara tramsigt att läsa.

  http://www.st.nu/opinion/ledare/okad-sjukfranvaro-i-umea-trots-forsok-med-sex-timmars-arbetsdag-och-snart-ar-det-sundsvalls-tur

  En välfungerande organisation, med rätt antal anställda och bra villkor är nog så effektivt. Inte ska ni pseudosossar leka Robin Hood med resurserna för det blir bara pannkaka. Denna fråga är enbart populistisk för okunniga kommunister. För du kan ju själv tänka hur vår basindustri, där det är skiftgång till stor del, skulle tycka om ökade kostnader för att ni tror en massa saker? Eller är det enbart den offentliga sektorn som ska sluka än mer resurser?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Se föregående svar med det tillägget att försöket i Umeå var alldeles för kort för att kunna påvisa de riktiga effekterna av en sådan reform,

 3. Mr Sound

  Sen är läsningen inte så där jätteövertygandd; https://www.gp.se/nyheter/göteborg/så-bra-funkar-6-timmars-arbetsdag-1.196086

  ”På Solängen har exempelvis sjuktalet ökat med 2,4 procentenheter till 8,4 procent på ett år. Det genomsnittliga sjuktalet för Göteborgs kommun hamnar ännu högre, på 12,1 i genomsnitt. Vid Svartedalen har sjukfrånvaron istället gått ner med 0,6 procentenheter till 5,8 procent.”

  Allt detta till en nettokostnad av ett par miljoner, grattis, så här går det när politiker använder känslor i stället för att angripa det verkliga problemet.

  Så sluta stå upp för ett fortsatt slöseri av skattemedel!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Till att börja med måste man titta på de totala ekonomiska effekterna av försöket vilket innebär att den ökade köpkraften hos de 17 som nu fått jobb ska räknas in liksom eventuella uteblivna utbetalningar i form av a-kassa och socialbidrag.

   Sett över tid är jag övertygad om att en reform om 6 timmars arbetsdag blir positiv för samhället som helhet.

   • Mr Sound

    Nej Anders, de 17 du pratar om har inte fått en sån ökad köpkraft så att själva försöket skulle bli en vinst sett ur rent ekonomisk perspektiv. Där måste du uppenbarligen räkna om.

    Jag har absolut inget emot kortare arbetstid men resultatet, både i Göteborg och i Umeå, visar inte upp några enorma skillnader i sjukskrivningarna – som det faktiskt var tänkt att ge. Så frågan är om detta är något som vi ska finansiera? Är det inte bättre att börjar rätt ände? Ordna till organisation och ha rätt antalet anställda till bra villkor? Offentliga sektorn ska inte sluka mer resurser än nödvändigt till populistiskt trams. Att du anser detta är något resurser ska gå till visar endast att du är en del i de problem vi har i välfärden.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag är helt övertygad om att de 17 fått just ökad köpkraft och det är därför alla effekter av 6 timmars arbetsdag ska utredas.

     I gGöteborg har sjukskrivningstrenden vänt bland de som ingår i försöken även om allt för lite tid gått för att kunna dra bergsäkra slutsatser ännu – Samma sak gäller försöket i Umeå.

     Effekten av minskade sjukskrivningar kommer inte dag 1, ej heller dag 100 eller dag 200. Hur sjukskrivningarna minskar behöver mer tid än det som förflutit för att kunna fastställas med säkerhet.

 4. Nils Lindholm

  Vad skulle hänt för dom boende om dom fått dessa 17 fler o alla fortsatt med 8-timmar det skulle då handla om 30% mer personal o timmar, nu ingen ökning av personaltimmar
  Vad skulle hänt med den gamla personalen, skulle dom blitt lika glada för avlastningen med 30% mer personal men fortfarande 8 timmar?
  Då måste sjukskrivningarna vara fler o större då vi hade 45-timmars arbetsvecka då ?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det ena utesluter inte det andra och jag har gång på gång påtalat att en personalförtätning är nödvändig.

   När vi hade större mått av fysiska arbeten var personaltätheten större – Dessutom såg familjekonstellationerna annorlunda ut vilket innebar att man löste saker som barnpassning och äldrevård internt inom familjen vilket gör det svårt att mäta.

   Dagens höga sjuktal beror till stor del på stress och en nedgång till 6 timmars arbetsdag är ett bra sätt att minska den stressen.

 5. Mikael Rubin

  Sverige o Turkiet är de länder i Europa som har längst normalarbetstid/vecka.
  På Sjöjungfrun i Umeå har de 30-timmars vecka.

  En annan variant om man ska behålla 40-timmars vecka (37) är att införa arbetsplatsförlagd arbetstid o resterande tid till APT-möten o kontinuerlig vidareutbildning. Då skulle personalen känna sig sedd o bli bättre utbildad.

  En tredje variant är att man borde göra är att införa samma typ av scheman inom vården som de har i industrin då skulle man jobba en vecka morgon nästa vecka kväll osv.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att schemaläggningen är viktig är vi helt överens om då det är denna som avgör om arbetstagarna ska ha ett ”liv” eller inte utanför arbetet. Däremot tycker jag inte att vi ska fega och använda oss av andra vägar än en rak nedsättning i arbetstid.

   Ett storskaligt försök (gärna i Umeå) under 24 månader med statligt stöd för att kunna utvärdera försöket är för mig en självklarhet för att utröna om de ekonomiska effekterna blir positiva eller negativa.

 6. Petter

  Ha kvar samma arbetstid och anställ fler i stället, var i ligger problemet??
  Detta funkade förr, med fler i vården lägre sjuktal osv . Titta också över lönenivåerna på de anställda

 7. Erik white

  Anders, du vet tyvärr inte vad du pratar om. Genomsnittligt arbetstid inom både industrin och vården för treskift är 34 timmar.

  Din teori skulle heller inte täcka helgen samt inräknat raster inte vara 8h per dag…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Årsarbetstiden kan mycket väl stämmas av så det i slutändan blir fler lediga dagar för att nå färre timmar men för verksamhet som rullar dygnet runt är det 3 skift på 8 timmar som gäller och då 8 timmar inklusive matraster och fikaraster.

   Jag känner många som jobbar inom industrin – Bland annat inom pappersindustrin och för dem är det så det fungerar rullande 3 skift på 8 timmar med ledighet på valda ställen .

   • Erik white

    Men Anders, 8 timmar inklusive raster är 7 timmars arbetstid. Pappers avtal är 36 timmar vid treskift.

    Du är totalt okunnig och bara hittar på och tror på dig själv.

    Ingen inom industrin jobbar skift utan överlapp.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det jag tittar på är den tid man spenderar på jobbet och de skiften är indelade precis som jag beskrivit i de allra flesta fall.

     • Erik white

      Du vet alltså inte vad arbetstid är och kallar dig socialdemokrat.

      Som socialdemokrat borde du tyvärr ha bättre koll på dessa frågor.

      Det är nog som en del har påtalat om dig, du pratar mycket men en socialdemokrat är du inte.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Vi ska inte märka ord Erik. Det jag sagt hela tiden är att ett skift startar och slutar en viss tid och att detta är standard för verksamhet som rullar 24 timmar om dygnet. Ska vi ner till 6 timmars arbetsdag så behövs 4 skift i stället för dagens 3 om verksamheten ska rulla på som nu.

      Som Socialdemokrat är det den insikten jag har vilket du inte ser ut att ha.

      Vad gäller min partitillhörighet så är jag fullt ut betalande medlem i Socialdemokraterna och fullt ut aktiv i partiet.

 8. Magnus Johansson

  Hej Anders!
  På tiden att man börjar prata arbetstidsförkortningar.
  Och ska man lyssna på alla motståndare till detta tänk skulle vi fortfarande jobba 12- timmar om dagen, 6 dagar i veckan och med minimalt med semester. Samma argument från denna konservativa sida sedan Adam var länsman med andra ord.
  Men idag vet vi bättre och inte ens dessa ”arbetstidsförkortningsmotståndare” skulle vilja gå tillbaka till deras föregångares tidsepok. Då skulle det bli annat ljud i skällan.
  Fortsätt jobba på!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Tack Magnus.

   Jag lovar at fortsätta kampen för detta då jag tror att denna väg är den enda rätta i det långa perspektivet.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att Hallands Nyheter tycker så på ledarplats är inte speciellt förvånande sett till tidningens politiska sympatier på ledarplats.

   Det långsiktiga effekterna av ett försök med 6 timmars arbetsdag måste dessutom mätas över längre tid och med hjälp av fler parametrar för att kunna fastslå de långsiktiga effekterna av en reform om 6 timmars arbetsdag.

   Förvisso ökar verksamhetens lönekostnader men om fler kommer i arbete och slipper bidrag och om långtidssjukskrivningarna med psykosociala sjukskrivningsorsaker minskar är jag säker på att ekvationen för samhället blir positiv.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.