Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

EU:s medlemsländer ska inte använda skattesatsen för bolagsskatt som konkurrensmedel.

Det är ingen underdrift att påstå att nyliberal politik vunnit stora segrar i Europa från 1990 och framåt – Beviset på detta är att det under lång tid har det pågått en tävling bland EU:s medlemsstater om att erbjuda den lägsta bolagsskatten Tyskland, Frankrike och Italien undantagna.

Sverige är inget undantag och Sverige är för företag i både ett Europeiskt och i ett världsperspektiv ett lågskatteland – Till och med det ledande i världen om man ska tolka Forbes ranking om Sverige som världens bästa land att driva företag i alla parametrar sammantagna.

Den stora frågan är om en konkurrens med låga bolagsskatter är bra för Europeerna?

För mig finns bara ett självklart svar på denna fråga och det svaret är NEJ då en konkurrens med hjälp av skattesatser bara har en förlorare – Landets befolkning!

När man likt Europas länder bildat en union ska man inte  konkurrera med hjälp av låga skatter – Alldeles speciellt så när de låga skatterna påverkar välfärden för vanliga människor.

Om det finns någon som helst rättspatos och något uns av rättfärdighet bland Europas ledande politiker borde konkurrens via låga bolagsskatter inte förekomma.

I min värld borde alla EU länder ha samma bolagsskatt – Därutöver ett system som inte gör det möjligt att skatteplanera på sådant sätt att man kan undvika att betala bolagsskatt genom att skatteplanera.

Därför hopas jag att EU-länderna kan enas om att konkurrens via låga bolagsskatter ska upphöra snarast möjligt. Jag hoppas även att EU:s medlemsländer ska skriva om de inbördes skatteavtalen så at bolagsskattens storlek saknar betydelse i skatteplanerings sammanhang.

Det alla EU-länder måste lära är att alla medborgares väl och ve kommer före låga skatter som ökar inkomst- och förmögenhetsklyftorna och skapar ett mer ojämlikt samhälle.

Ska freden bestå måste samhället bejaka att alla människor ska ha tillgång till livets nödtorft – Saknas denna insikt är krig och förödelse det svar vi söker exemplifierad i framväxten av rasistiska och främlingsfientliga missnöjespartier.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

30 kommentarer

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Skatterna för de som tjänar bäst är definitivt för låga – Den tesen har jag både lanserat och stått upp för länge.

     • Jonny Disenfeldt

      En familj med inkomsterna 40 000 + 10 000 betalar redan idag mycket mer skatt än en familj med inkomsterna 25 000 + 25 000. Varför vill du bestraffa den ena familjen ännu mer ? Var ligger rättvisan i det tänkandet ?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det är de enskilda individerna som beskattas inte familjen som familj genom att räkna samman inkomsterna och så måste det vara i ett demokratiskt och rättvist samhälle.

 1. Erik

  …men det går bra att konkurrera med en flytande växelkurs för att på så sätt sko sig på våra handelspartners. Ett trick som raderar ut påverkan av höga löneökningar men som i slutändan gör att vi sammantaget blir fattigare.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Flytande växelkurser har jag kritiserat många gånger och jag är helt överens med George Soros om att vi ska införa fasta växelkurser därför att detta är bäst för ländernas medborgare.

 2. Leif

  Även om det hade varit önskvärt med ett gemensamt ramverk för bolagsskatten är det mycket allvarligare att svenska bostadsägare är lägst beskattade i hela EU. En kraftig höjning av denna beskattning har dessutom marginella effekter på sysselsättningen.

 3. Jonny Disenfeldt

  ”Det är de enskilda individerna som beskattas inte familjen som familj genom att räkna samman inkomsterna och så måste det vara i ett demokratiskt och rättvist samhälle.”

  Så Sverige var inte demokratiskt innan detta ändrades ?
  Hur f*n kan du få det till att vara rättvist att en familj ska beskattas så mycket mer än en annan, de har samma bruttoinkomst totalt sett.

  Helt ologiskt resonerat och du vill beskatta vissa familjer ännu mer bara för att de har ojämnt fördelade inkomste.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är på inget sätt ologiskt resonerat Jonny. varje enskild individ ska vara ett enskilt skattesubjekt – Utan den ordningen går det inte att sätta rättvisa och solidariska skatter.

   • Jonny Disenfeldt

    Så du tycker det är rättviist och solidariskt att barnen som växer upp i en familj där föräldrarna har inkomsterna 40 000 + 10 000 ska ha mycket sämre ekonomi än barnen som bor granne där föräldrarna har inkomsterna 25 000 + 25 000 … fy f*n för den sortens ”rättvisa och solidaritet”.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Med ett skattesystem som beskattar varje löntagare individuellt finns ingen annan lösning Jonny – Sedan kommer inte skillnaden i netto inkomst att bli allt för dramatisk då den med 10.000 kronor i lön kommer att betala mycket lite i skatt beroende på hur vi utformar grundavdragen i framtidens skattesystem – Ett skattesystem som framför allt ska stärka de med låga inkomster vilket inkomsten 10.000 kronor faktiskt är.

     • Jonny Disenfeldt

      Dagens skattesystem som du därmed försvarar är perverst i den här aspekten.
      Skillnaden i netto varje månad är mycket stor mellan de två familjerna i exemplet och har så varit i årtionden.

      DU och ditt parti vill göra klyftorna ännu värre genom att höja skatten rejält för de med högre inkomster.

      Ditt parti införde den här straffbeskattningen på de familjer som har ojämn inkomstfördelning och det är helt enkelt för dj*vligt orättvist.

      Det är inte bara stora skillnader i plånboken netto varje månad, båda familjerna betalar lika mycket i skatter via arbetsgivaravgifterna till pensioner och sjukförsäkring, A-kassa etc och även där missgynnas familjen med ojämn inkomstfördelning stort.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      jag hävdar envetet att varje enskild individ ska vara ett enskilt skattesubjekt vilket är det du i grunden vill ändra på genom att göra varje familj till ett skattesubjekt. Hade Sverige endast och allena bestått av familjer hade detta eventuellt kunna diskuteras men i dagens Sverige med många ensamhushåll och med många samborelationer av olika slag är detta inte realistiskt.

 4. Jonny Disenfeldt

  Familjer med samma bruttoinkomster, i familj A och C har man en vuxen som valt att stanna hemma med barnen under ett antal år,man belastar alltså inte det offentliga med kostnader för barnomsorg (som ligger runt 120 000:- per barn) trots det straffas man än mer med straffskatt om man har en höginkomsttagare i familjen.

  Familj A, 0 + 50 000 , skatt 0 + 15134 = 15 134:- i skatt, efter skatt 34 866:-
  Familj B, 25 000 + 25 000 , skatt 5330 + 5330 = 10 660:- i skatt, efter skatt 39 340:-

  Ett annat exempel med ännu större klyftor
  Familj C, 0 + 60 000 , skatt 0 +20702 = 20702:- i skatt, efter skatt 39 298:-
  Familj D, 30 000 + 30 000 , skatt 6675 + 6675 = 13350:- i skatt, efter skatt 46 650:-

  Familj C (60000 brutto) får alltså t.o.m. MINDRE än Familj B (50000 brutto), trots 10 000 mer brutto…

  Skatt efter bärkraft var det … rättvisa och solidaritet var det …
  I exemplen ovan kan det alltså skilja ända upp till 7000:- i plånboken varje månad för samma bruttolöner men ändå så olika nettolöner

  Anders Forss vill beskatta dessa så kallade höginkomsttagare än mer, vilka familjer är egentligen höginkomsttagare i dessa exempel ???

  Det enda rätta är att återinföra sambeskattning om vi ska ha en rättvis och solidarisk beskattning där skatt tas ut efter förmåga samt en barnomsorgscheck (ca 10 000:- i månaden skattefritt) för varje barn (0-6år), som föräldrarna antingen behåller eller betalar en förskoleplats med. Ett annat alternativ är att avskaffa marginalskatterna.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Du får gärna komma med än det ena än det andra räkneexemplet Jonny då dessa inte biter på mig.

   Det som betyder något är hur vi utformar hela skattepolitiken och finanspolitiken och hur vi ser till att driva effektiv fördelningspolitik för att minska inkomst- och förmögenhetsklyftorna. Exakt hur detta ska utformas har jag sagt gång på gång att jag ska återkomma till när alla beräkningar och tankar är beslutade och redo att bli verklighet.

   Ett löfte har jag givit och det är att lågavlönade och människor med lön upp till 30.000 kronor per månad inte kommer att få ökad skatt. En annan sak jag lovat är att de med inkomster över nivån för värnskatt ska få högre skatt och dessa löften står jag fast vid.

   Nyckeln till hur framtidens skattepolitik ska utformas stavas hur framgångsrika vi blir på att stoppa den osunda skatteplanering som storföretagen ägnar sig åt – Den skatteplanering som innebär att de i stort inte betalar skatt i Sverige överhuvudtaget.

   Löser vi det och ser till att företagen på nytt börjar betala den skatt de ska betala så kan vi sannolikt både sänka skatten för alla utom de med högst inkomst och samtidigt bygga ut välfärden massivt.

 5. Jonny Disenfeldt

  ”Du får gärna komma med än det ena än det andra räkneexemplet Jonny då dessa inte biter på mig.”

  Jag vet sedan länge att du inte bryr dig om fakta och verklighet, endast ideologi styr dig

  ”Ett löfte har jag givit och det är att lågavlönade och människor med lön upp till 30.000 kronor per månad inte kommer att få ökad skatt.”

  Se där, nu har du höjt ribban igen ! Nu ska ingen upp till 30 000 få ökad skatt, du höjer ribban stegvis i takt med att du tar in fakta ! Jag har trots allt haft effekt på dig ! Dit populistiska prat om att det skulle på ett magiskt sätt gå att sänka skatterna har ingen som helst trovärdighet, ditt parti röstade emot samtliga nedsättningar av skatt på arbete när alliansen genomförde sin skattereform. Skattesänkningar är otänkbart för socialister., det har verkligheten visat. Arbetare har inget att hämta i din bidragspolitik.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har sagt precis samma sak hela tiden och på frågan om vad jag avser vara en hög lön så har jag sagt att jag anser att alla löner över 30.000 kronor per månad är höga löner.

   För övrigt så har Magdalena Andersson nu aviserat att det är dags att börja höja skatter men då med de som har lön ovan 36.000 kronor per månad.

   Skattesänkningar är inte otänkbart för mig som Socialdemokrat om det innebär att de med de lägsta lönerna och de lägsta pensionerna är de som får ta del av skattesänkningarna. Däremot är jag stark motståndare till att de med höga inkomster ska ha sänkt skatt.

   Jag står inte för någon bidragspolitik även om bidrag inte är dåliga om de är del av en solidarisk fördelningspolitik.

 6. Alexander

  Anders

  LOVAR du att ingen med en lön under 30 000 får höjd skatt?

  ”Alla löner över 30 000 kr är höga löner”

  Med andra ord är många lärare högavlönade? Tittar på skolan närmast mig, där tjänar sju av nio lärare mer än 30 000. Berätta för lärarkåren att den är högavlönad…. Sedan har vi ju alla byggjobbare som sliter tungt som också ska få höjd skatt eftersom att de är högavlönade. Har du tagit det med Karl-Petter?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har sagt att jag ska återkomma mer bestämt men jag har inga som helst ambitioner att höja lönen för vanliga löntagare med normala löner – Den utfästelsen är ett löfte.

   Vad gäller Karl-Petter så har LO och han själva uttryckt att det är ökad jämlikhet och kamp för arbetarkollektivet som gäller och då främst för de med lägst löner så att han redan sitter på tåget ser jag som garanterat säkert.

   • Alexander

    Vad säger du då till de lärare, snickare och elektriker som är ”högavlönade”? Hur mycket mer ska de beskattas?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag säger som tidigare – besked i frågan kommer när hela samhällsbyggnadsplanen presenteras.

     • Alexander

      Fast du hävdar ju att de är högavlönade och att det är den gruppen som ska beskattas hårdare….

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det enda löften jag givit är att ingen med inkomst under 30.000 kronor per månad ska få mindre pengar i plånboken att konsumera för.

 7. Jonny Disenfeldt

  ”Jag har sagt precis samma sak hela tiden”

  Nej Anders, du har höjt ribborna stegvis vilket i sig är trevligt även om du inte vill erkänna att du backar stegvis, det senare har ju med din personlighet att göra.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har inte höjt ribban et enda dugg sedan inlägget kom till. Om man gör som du och klipper och klistrar och lyfter ord och meningar ur sitt sammanhang kan man säkert se det så – Men för mig och alla oss som ser på helheten är verkligheten som jag skriver att den är.

 8. Alexander

  ”Det enda löfte jag gett är att ingen med inkomst under 30.000 kr per månad ska få mindre pengar i plånboken att konsumera för”

  Är det ett LÖFTE? Är partistyrelsen med dig? Inga skattehöjningar? Gäller det även bensinskatt,elskatt,moms osv?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Du kommer att få se hur framtidens politik ser ut allt eftersom den presenteras och hur stödet ser ut vet du efter vår nästa partikongress där många av dessa saker ska avhandlas.

Lämna ett svar till Leif Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.