Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Gott Nytt År tillönskar jag er alla.

Om några timmar kommer 2016 att läggas till handlingarna när vi går in i 2017 som blir ett nytt år fullt av nya stunder och nya möjligheter.

Om jag ska sammanfatta 2016 så finns det ganska mycket att säga men den händelse som överskuggar allt annat i mitt liv är att 2016 är det år när mitt första barnbarn Frans kom till världen och året när jag blev morfar för den allra första gången.

Därutöver har året präglats av mycket arbete och oerhört mycket bloggande med efterföljande debatt vilket har berikat mitt liv oerhört mycket även om inget kan mäta sig med att bli morfar för första gången.

Jag vill därför ta chansen att önska er alla ett Gott Nytt År och ett 2017 fyllt av utmaningar och nyvunnen klokskap.

Från mig till er alla -Ett riktigt Gott Nytt År och på återseende 2017.

Tack kära vänner – Tack för debatten – Tack för allt beröm – Tack för allt medhåll – Tack för alla mothugg och för all kritik och mest av allt – Tack för er vänskap och ert engagemang.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

8 kommentarer

 1. Ville-Valle

  … ett Gott Nytt År är en förhoppning för många att ett nytt parti ser dagens ljus i Umeå; ett ”Umeåparti” som ser till hela kommunens bästa och som tar Per-Albin Hanssons legendariska Folkhemstal i riksdagens andra kammare 18 januari 1928 som sitt rättesnöre. Innebörden av det talet var även socialdemokraternas rättesnöret fram till och med Tage Erlander-epoken som tog slut 1969. Dagens socialdemokrater föraktar innebörden i Folkhemstalet, även om de utåt sett försöker vilseleda allmänheten att så inte är fallet. Hur ska man annars förklara de extremt höga arvodena till vissa politiker, de kraftig försämrade villkoren för skola och omsorg samtidigt som man plöjer ned hundratals miljoner kronor i onödiga åtgärder i stadens parker och torg med mera, med mera…? Jag har vid flera tillfällen frågat unga socialdemokrater hur de ser på Folkhemstalet och flera av dem har skakat på huvudet och sagt att de aldrig hört talas om det. Kontentan av detta blir att det egentligen inte är fel på socialdemokraternas ursprungliga och historiska ideologi, utan den stora bristen är dagens bakfalska företrädare för socialdemokratin: ett ryggdunkar-gäng som bara är ute för att sko sig själva.
  Så du, Anders Forss, är välkommen till det nya Umeåpartiet om det ser dagens ljus 2017. Du borde kanske rent av ta aktiv del i arbetet att bilda detta parti om du försvarar innebörden i Per-Albin Hanssons Folkhemstal…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Alla de saker som du ogillar är inte resultatet av Socialdemokratisk politik utan snarare ett resultat av nyliberala idéer och nyliberal politik.

   Det är därför jag som Socialdemokrat står fast vid vår ideologi och det samhälle den vill bygga. Att skolan och vården behöver återställas till sin forna glans och funktion har jag skrivit om ofta och att göra den återställning som behövs fungerar bäste med Socialdemokraterna i regeringsställning.

   Att vi bygger om parker och torg och rustar upp staden på många andra vis är inte slöseri med pengar utan snarare en investering för framtiden som kommer att komma alla Umeåbor till gagn.

   • Ville-Valle

    … av ditt svar förstår jag att du inte riktigt är insatt i Per-Albin Hanssons sägenomspunna Folkhemstal i riksdagens andra kammare 18 januari 1928 och vars budskap varit socialdemokratins rättesnöre fram till åtminstone 1969 när Tage Erlander lämnade över till Olof Palme. Vad anser du om att ”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta” eller slutklämmen ”… där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage.” Hur går detta synsätt ihop med till exempel dessa fantasiarvoden som flera av dina partfränder förskansat sig samtidigt som allt från hemtjänsten och omsorgen till skolan med mera går på knäna…?
    Här nedan får du delar av Folkhemstalet så att du förstår vilket tal jag menar…

    ”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ena ner på den andre, där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage.”

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Vad gäller löner och förmåner för politiker så har jag både framfört att de är för stora och att de ska förändras så att de överensstämmer med de som gäller i resten av samhället så i den frågan har jag i en rad inlägg tagit stark ställning för våra Socialdemokratiska rötter.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Gott Nytt År till dig med Micke och jag hållet med dig vad gäller Ville-Valle.

   • Ville-Valle

    …vem eller vilka är det som har regeringsmakten i Sverige sedan 2014? Borde inte denna maktsfär ha både makt och möjlighet att skicka alla nyliberala åsikter/krafter till världens ände? Eller menar du att de som har regeringsmakten i dag har anammat dessa nyliberala värderingar som du har exempel på här nedan. Om så är fallet, hur kan du då ha fräckheten att kalla dig för socialdemokrat och påstå att det är socialdemokraterna som är bäst lämpade på att bygga upp ett nytt Sverige?
    Exempel på nyliberala värderingar/åsikter:
    1) Vinsterna i produktionen bör höjas på lönernas och skatternas bekostnad. Den nyliberala idén är att det är bättre för samhället om mycket pengar samlas hos företagen och deras ägare. Dessa tar av rent egen­intresse bättre hand om pengarna och gör så att samhället som helhet växer snabbare.
    2) Den offentliga sektorn bör vara mindre. Många av de gemensamma välfärds­systemen som sjukförsäkring och arbetslöshets­försäkring bör i stället vara privata försäkrings­lösningar som var och en tecknar utifrån sina möjligheter.
    3) Regleringar och olika gemensamma avtal som hindrar människor och pengars möjlighet att fritt flytta sig eller omförhandla sin situation bör minska. En nyliberal idé är således att det är bättre för de anställda att inte ha kollektiv­avtal. Dessa låser ekonomin och hindrar privat­personen att ”bjuda under” för att få ett jobb eller ”bjuda över” när deras kunskaper är extra viktiga för företaget. I avreglerings­tanken ligger också att kapitalet bör vara så fritt som möjligt. Regleringar vad gäller flytt av pengar mellan länder ska bort, liksom regler om hur pengar får lånas eller lånas ut.
    4) Privatiseringar av offentliga företag och organisationer. I den nyliberala tanken ligger att det offentliga i längden är en sämre ägare och arbets­givare än privata ägare. Det är sämre om en simhall ägs kommunalt än om den ägs privat. Det är sämre om sjukhusen ägs av landstingen i stället för av privata företag. Grund­tanken är att all ekonomisk aktivitet sköts bättre om den drivs av det privata egen­intresset.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Med rådande parlamentariska läge går det inte att få stöd för alla saker man vill göra i Sveriges Riksdag så i det avseendet är det inte fritt fram för regeringen att göra det du säger och skicka nyliberalismen till världens ände.

     Vad gäller den första punkten i din lista så är det tankesättet inte korrekt av den enkla anledningen att företagets ägare aldrig värnat något annat intresse än det egna som handlar om att öka vinsterna och stoppa pengarna i egen ficka och då helst utan att betala skatt i Sverige vilket är direkt skadligt för samhällsutvecklingen.

     Att alla solidariskt betalar sin andel av skatter och avgifter och att vi följer och bygger samhällsbygget efter devisen ”Av alla efter förmåga – Åt alla efter behov”.

     Den andra punkten faller även den på sin egen orimlighet av samma anledning som den första.

     Vad gäller punkten 3 och 4 så ska inget av det genomföras – Snarare är det så att privata företag ska skickas tillbaka till privatsektor genom att vi återreglerar stora delar av Offentlig sektor – De delar nyliberal politk avreglerat.

     Slutligen tack för att du så bra beskrivit de skador nyliberal politik ställer till med.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.