Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Kampen för det jämlika samhället är kampen som måste vinnas för ett bättre Sverige.

Allt eftersom tiden går upplever jag ett större och större stöd för den politiska kamp Socialdemokratin startade för länge sedan och till vilken jag anslöt mig 2014 – Den kamp som handlar om att byggandet av ett jämlikare samhälle där flertalet har makten över fåtalet är ett måste om Sverige och svenskarna ska må bra.

Idag och igår kan jag tacksamt konstatera att Umeås nuvarande kommunalråd Hans Lindberg likväl som Umeås förra kommunalråd Lennart Holmlund i debattartiklar och på bloggplats i VK är inne på precis samma linje och har anslutit sig till samma kamp som jag.

Välkomna mina herrart till den kamp som är den viktigaste vi har att utkämpa för att skapa ett bättre Sverige!

För egen del började denna kamp med att jag efter moget övervägande byggt på studier av vår Socialdemokratiska ideologi och vår historia likt Olof Palme erkände att jag från och nu alltid kommer att vara en STOLT DEMOKRATISK SOCIALIST.

En stolt demokratisk socialist trogen mot idealen men oerhört otrogen mot de metoder som används för att uppnå idealen.

I samma veva som jag gjorde det så startade kampen för det som alltid varit Socialdemokratins överskuggande mål – Bygget av det samhälle som i allt det gör lever upp till devisen ”Av alla efter förmåga – Åt alla efter behov”

För att komma dithän så behöver man acceptera och anamma vissa trossatser och företeelser av vilka nedanstående är de viktigaste:

 • Att det i Sverige behövs en stark offentlig sektor i likhet med den som byggdes upp under 1960-talet. En offentlig sektor som är offentligt ägd – Skattefinansierad och styrd av av behov och inte av efterfrågan.
 • Att behoven av vård, skola och omsorg bara kan mötas genom en organisation som tar sin utgångspunkt i just behoven och inte i lönsamheten – En organisation som kontrolleras av medborgarna och inte av vinstintresset.
 • Att offentlig sektor för att fungera fullt ut och vara en stark samhällelig sektor alltid ger människor möjlighet att påverka den enbart i kraft av att de är medborgare oberoende av vilka resurser de besitter.
 • Att grogrunden till rasism går att finna i människors ekonomiska och sociala villkor.
 • Att rasism och främlingsfientlighet bäst bekämpas genom att oförtrutet slåss för full sysselsättning, ekonomisk expansion och social rättvisa.
 • Att rasism har mycket svårt att rota sig i ett samhälle där människor vet att de kan få ett jobb så att de kan försörja sig själva – Känna social trygghet och optimistiskt se framtiden an för egen del likväl som för sina barns del.
 • Att förstå att KÄRLEK och SOLIDARITET alltid måste sättas före GIRIGHET och EGOISM.

Tittar vi på Sveriges historia i allmänhet och dess utveckling under Socialdemokratiskt styre i synnerhet råder det inga tvivel om att Olof Palme hade helt rätt i sitt påstående om att det är Socialdemokratin som bröt marken för demokratin i Sverige.

Att Socialdemokraterna är det parti och den rörelse som lyfte Sverige ut ur fattigdom och arbetslöshet genom att fullt ut bejaka ovanstående samtidigt som man tillsammans med landets fackföreningar förde gemensam kamp mot kapitalet råder inga tvivel om.

Med den verkligheten som grund är det svårt att vara något annat än en stolt demokratisk socialist om man står upp för våra Socialdemokratiska ideal – I vart fall om man hyllar kärleken,solidariteten och alla människors lika värde som ideal.

Därför och just därför proklamerar jag STOLT att jag är en Demokratisk Socialist!

Därför tycker jag att det är bra att både Hans och Lennart nu öppet deklarerar att kampen för det jämlika samhället och för välfärden måste sättas först.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

4 kommentarer

 1. Fredrik

  Full sysselsättning, 0% arbetslöshet, är först en utopi av den anledningen att människor faktiskt ibland frivilligt vill vara arbetslösa och byta arbete, men framför allt är den rent av livsfarlig som idé. Nåja, kanske inte livsfarlig för en demokratisk socialist men för mig och alla andra som tycker att individen bör stå i fokus och individens önskan bör beaktas först. 0% arbetslöshet skulle jag säga är en omöjlighet att uppnå med marknadsekonomi. Alltså där utbud och efterfrågan till stor del avgör priset på en vara. Enbart med starka och strikta regler utifrån planekonomi kommer 0% arbetslöshet vara en möjlighet, men då är också individens önskan som bortblåst. För en individs önskan kan inte stå i vägen för gruppens bästa, och därmed måste alla oavsett lust eller vilja rätta sig i ledet.

  Men, min stora poäng är den. Att detta tar tid, rätt lång tid om man vill lyckas och vad ska då Sverige ha under tiden? Jo, så klart en regering som ”lyder på folkets uppdrag” och som direkt genomförandet av landets politik ger tillbaka makten till folket. Så, 96% av folket ska underkuvas de ekonomiska reglerna för att göra det möjligt med 0% arbetslöshet medan 4%, ledarna, står utanför. Vi har sett det försökas förr. I matbutikerna står hyllorna tomma medan ledarna aldrig behöver gå hungriga.

  Men mest skrämmande är att demokratiska socialister försöker gömma detta i ord som feminism, solidaritet mm. Som taget ur en skräckfilm.

  Till sist, i ditt förra inlägg kritiserade du regeringen för att vara Norrlandsfientlig. Vår regering, S-ledd. Men du tror fortfarande på utopin att S-ministrar kommer släppa makten till folket? Vem introducerade friskolan och gjorde det möjligt för andra huvudmän än stat/kommun? Göran Persson. S. Ja, kanske inte lika stort S idag, men som politiker var han S. Varför omöjliggöra bra företag? Bra företag som genererar bra intäkter till staten borde primeras och inte förbjudas. Finns det dåliga företag inom skola, vård och omsorg? Ja. Men det finns också dåliga kommuner inom skola, vård och omsorg. Och tyvärr, enda möjligheten för att ge LIKA skola, vård och omsorg är att faktiskt ta bort det som gör skola, vård och omsorg som fantastisk bra när den fungerar. Nämligen individen. Det finns idag styrdokument som reglerar skola, vård och omsorg i Sverige. Förbud mot privata alternativ ger dig inte mer lika skola, vård och omsorg. Däremot tydligare regler, bättre kontroll mm ger oss samma förutsättningar var vi än bor i landet. Det är således inte huvudmannen det är fel på, det är styrdokumentet och kontrollen.

  Slutligen, vad var du före 2014? Hur arbetade du för att göra samhället bättre före 2014? Min egen uppfattning är att individen måste få stå i centrum. Dess unika talang skall aldrig tvingas stå tillbaka för att andra inte kan göra samma sak, för mig är det avundsjuka, majoriteten av de upptäckter och uppfinningar som sett dagens ljus kommer ifrån individer, inte grupper. Individer som vågade trots hot för deras liv att vara sig själv. Demokratisk socialism har som slutmål ”inga individer” utan istället ”en grupp”. Alla ska ges möjlighet till att bli vad de vill, absurd tanke då talang är av yttersta vikt för en stor del av våra val. Alla kan således inte bli piloter, kirurger, NHL-proffs eller annat för att dessa individer saknar just dessa talanger. Och att då säga att alla kan bli vad som helst är precis det som är fel i vårt samhälle. Curlingföräldrar. Ska individen släppas helt fritt? Så klart inte, men individen måste finna sig själv i samröre med andra. Andra ska dock inte ha tolkningsföreträde gentemot individen. Det uppifrånperspektivet måste vi komma ifrån.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Full sysselsättning är en bra målsättning och innebär inte att vi har 0% arbetslösa. Precis som du säger så kommer människor alltid att själva vilja bestämma om de ska jobba eller inte och det valet ska vi inte påverka – Däremot ska kostnaderna av ett sådant val inte belasta samhället som sådant rakt av.

   Ett sätt att ge människor frihet att själva styra i större utsträckning än idag är att införa en basinkomst vilken jag föreslagit bör utredas noga för att se om en sådan är en möjlig väg framåt.

   Full sysselsättning innebär för mig att människor som vill arbeta endera finns i arbete alternativt genomgår utbildningar som innebär att de kommer att komma i arbete.

   Jag har kritiserat mina egna partikamrater många gånger och jag har öppet tillstått att vi Socialdemokrater har stor skuld i det som varit i och med att våra företrädare har agerat mer som nyliberaler och mindre som Socialdemokrater efter Palmes allt för tidiga död – Det är därför jag vill tillbaka till den ideologiska debatt och den ideologiskt burna politik som fördes fram tills dess.

   Sverige ska på inget sätt omöjliggöra för företag – snarare möjliggöra för företag och att det går att åstadkomma i den Socialdemokratiska blandekonomin finns alla bevis för då företagen historiskt fungerade mycket bra under tider med starka Socialdemokratiska regeringar vid makten.

   Jag är och har varit Socialdemokrat sedan barnsben och har alltid verkat och debatterat för vikten av en stark Socialdemokrati för att säkerställa ett starkt samhällsbygge. Det som hände för mig 2014 var att jag bestämde mig för att ta den kampen till en ny nivå genom att med 100% engagemang engagera mig politiskt.

   Individen ska självklart stå i centrum med då sett ur perspektivet att kollektivets bästa alltid kommer före individens bästa.

   • Patrik

    Hej Anders.

    Återigen. Den första maj står hela vänstern och skriker om lika lön för lika arbete. Så har det varit så länge jag minns. Och så kommer 2 maj då ska kvinnorna tryckas ned i skorna för om de ska få lika lön för lika utbildning så kommer vården att kosta för mycket. Heller då lite svågerpolitik så att det försvinner några miljoner ner buksvågrars, ingifta släktningar eller rent av släktingars fickor.
    I dagsläget försöker ni att trycka ned kvinnorna genom att förvägra deras möjlighet att starta och driva vårdföretag som kommer att göra ett bättre jobb än den offentliga. Skulle de inte göra ett bra jobb kan det bero på att den tjänsteman som skulle hålla i regelverket för vårdbolagen inte fick jobbet pga sin kompetens utan hen var släkt, brun om näsan eller någon annan likande merit.
    Så bespara oss skitsnacket om att S vill ha jämlika löner då ni under nästan 45 år inte gjort ett skit åt kvinnolönerna. Kom nu inte och skyll på Alliansen då åtminstone i norr är det S och dess medlöpare som har styrt Landstingen och de flesta kommuner under den tiden.

    Med vänlig hälsning

    Patrik

    • andersforss (inläggsförfattare)

     För mig är lika lön för lika arbete att människor som utför samma arbetsuppgift har samma lön oavsett kön – T.ex. att en manlig och kvinnlig sjuksköterska har samma lön om de gör samma jobb och har samma antal år i yrket.

     Vård ska alltid drivas i offentlig regi och då helst i statlig regi och helt utan privata inslag och det ställningstagandet bygger inte på något annat ställningstagande än att detta i det långa loppet kommer att bli bäst och mest kostandseffektivt för alla parter.

     En statlig sjukvårdsapparat kommer att leda till att stafettläkare och stafettsjuksköterskor försvinner av den enkla anledningen att det finns en enda arbetsgivare. De pengar samhället sparar på detta ska satsas på högre löner och större personaltäthet och på bättre vård.

     Vi har gjort oerhört mycket för att uppnå jämlika löner och som jag ser saken är vi mer eller i mindre i mål i det avseendet. Nästa steg handlar om att kapa löneskillnaderna mellan traditionellt kvinnliga och traditionellt manliga yrken men den kampen är en helt annan kamp än kampen för lika lön för lika arbete och den kampen sköts bäst av arbetsmarknadens parter med hjälp av extra stimulanser från det allmänna för de som jobbar inom offentlig sektor.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.