Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Äntligen – Förnyelsebar el och energi är billigare än fossil energi.

I kväll har jag suttit och tittat på Dokument Utifrån på TV 2 med ett leende på mina läppar och en stark känsla av inre frid inom mig.

Kvällens program var tillägnad energiproduktionen i världen och visade hur förnyelsebar energi såsom sol och vind idag är billigare att producera än traditionell energi som är fossilberoende.

Programmet var fullt av lysande exempel på hur den fossila energin spelat ut sin roll och det viktigaste budskapet av alla var att förnyelsebar energi nu är billigare än alla annan energiproduktion och att dess ekonomiska fördelar visavi traditionell energiproduktion kommer att bli större och större ju längre tiden går.

Programmet visade på hur alla som vill i en framtid rätt enkelt kommer att kunna bli helt oberoende av att köpa el då egen produktion av el inte längre är en utopi utan en reell verklighet med goda ekonomiska förtecken.

I Kina producerar man förnyelsebar el som aldrig förr och räknar med att producera ca 400 GW med hjälp av solenergi och vindenergi redan 2020.

Detta gör Kina till världens föregångsland när det handlar om omställning till förnyelsebar energi. 400 GW motsvarar drygt 20% av Kinas totala elbehov och att nå dit redan 2020 får anses vara en oerhörd prestation i det land som är världens folkrikaste.

Att dessutom gå från i princip 0% förnyelsebar el producerad av sol och vind före 2004 till drygt 20% av totalbehovet producerat av dessa energikällor 2020 är ett enastående resultat som visar att det går bara politikerna bestämmer sig för att genomföra omställningen och står fast vid sina beslut.

De amerikanska experter och forskare som medverkade i programmet påpekade hur USA är både omåkt och frånåkt av Kina och största delen av världen därför att man i USA är konservativa och motverkar en storskalig övergång till det som är framtiden.

Den siffra som publicerades för USA talade om 8 GW förnyelsebar el i hela USA vilket placerar dem långt ner i världsstatistiken över förnyelsabar energianvändning.

Med Donald Trump vid makten torde USA förlora ännu mer mark vilket visar att man måste tänka nytt och tänka hållbart om man värnar om sitt land och sina medborgare och vill deras bästa.

Den som lyssnade noga på vad kineserna som medverkade i programmet sa om det kinesiska undret vad gäller förnyelsebar el fick lära sig följande – Kinas framgång beror på den 100 års plan som lades för länge sedan och handlade om hur kineserna bestämt sig för att utveckla landet.

Steg ett handlade om att skaffa sig kapital för att bygga förnyelsebart och hållbart genom att initialt använda sig av fossilanvändning för elproduktion. Så fort detta var uppnått skulle man genomföra en storskalig övergång till förnyelsebart energi för att kompensera både för den klimatpåverkan man åstadkommit och även för att undvika nya föroreningar och ny klimatpåverkan i framtiden.

Att så är fallet och att kineserna följer sin plan ser vi nu bevisen för vilket ånyo visar vikten av långsiktighet inom politiken.

En annan lärdom ur programmet är att drygt 80% av världens el inom en inte allt för avlägsen framtid kommer att komma från förnyelsebara energikällor vilket är underbara nyheter för mig.

Delar av programmat handlade om hur den oljeproducerande delen av arabvärlden med UAE, Qatar och Saudi Arabien i spetsen tillhör världsledarna när det gäller övergången till förnyelsebar energi. För dem är övergången en fråga om överlevnad för att bevara den livsstil de byggt upp genom att pumpa upp och sälja olja och gas.

I programmet fick vi t.ex lära att Saudi Arabiens kapitalreserv bara räcker i 10 år om oljeintäkterna upphör och att saudierna därför är mycket angelägna om att satsa sina pengar i sådant som skapar framtida intäkter.

Stora investeringar i industrier som tillverkar solceller och annan teknologi som används för att producera förnyelsebar energi är därför saudiernas väg för en trygg framtid.

En annan sak vi fick oss till livs är att Qatar bygger solel för fulla muggar bara för att klara den avsaltning av havsvatten som behövs för det egna nationella behovet av vatten.

I UAE i blev resultatet av den sista upphandlingen av el att lägsta anbudet kom från de som producerar solel. Trots att UAE har egen olja så skulle oljepriset behöva vara så lågt som 10 USD per/fat för att kunna konkurrera med den förnyelsebara elen vilket visar att vi nu kan lägga användandet av fossilberoende el och energiproduktion bakom oss och fullt ut satsa på förnyelsebar energi.

Det mest underbara i allt är att priset på el och energi blir betydligt mer förutsägbart i och med att vi slipper ta hänsyn till fluktuationerna på olja och gas vilket är bra för världens medborgare.

Att världens investerare fullständigt kastar ut pengar för investeringar i förnybar energi och att tillgången på kapital vida överstiger antalet projekt att investera i är även det goda nyheter som borgar för en hållbar framtid.

Slutligen visade man hur man på en spansk ö lyckats göra sig helt självförsörjande på el och energi genom att satsa på förnyelsebara energikällor.

Förutom att bli oberoende av fossil energi för sin el hade man även blivit mer eller mindre självförsörjande och dessutom helt ekologiska vad gäller matproduktion och annat vilket visar att en storskalig övergång till cirkulär ekonomi ligger runt hörnet.

En kort inblick i hur Nederländerna är i färd med sin övergång till förnyelsebar el gav vid handen att man med hjälp av solpaneler och elbilar skapar ett system som är helt självförsörjande på el oavsett av om det är dag eller natt och oavsett av om solen lyser just den dagen eller inte.

Därför upprepar jag i detta inlägg vad jag sagt i många andra inlägg. Vägen framåt ligger i att satsa på förnyelsebara energikällor – Allt byggande av fossilberoende energi och/eller kärnkraft tillhör det förgångna och kommer att innebära att vi förlorar i konkurrenskraft jämfört med länder som satsar storskaligt på förnyelsebar energi.

Som jag ser det handlar det om att börja nu för att inte halka efter och jag tror att Sverige som redan idag har mycket vattenkraft och rätt mycket vindkraft ligger bra till för att haka på Kina och snabbt göra sig helt oberoende av fossiler och kärnkraft.

Den politiken kommer jag att förespråka än mer efter att ha fått mig kvällens Dokument Utifrån till livs. Därutöver har kvällens program på nytt öppnat mina ögon och gett mig energi att studera effekterna av en fullskalig övergång till förnyelsebar energi djupare än jag någonsin gjort tidigare.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

16 kommentarer

 1. Olle

  Dagens titt på vindstat.nu visar att aktuell effekt är nere på 14% av installerad effekt. När det var som kallast förra vintern var den nere på otroliga 2% dvs i princip noll och detta när den behövdes som bäst.”
  Vindkraften kommer att bli en parantes i svensk krafthistoria.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   På inget sätt – En kombination av vind-, vatten- och solel kommer att göra oss helt fossiloberoende och det rätt snabbt – kan vi följa de goda exempel som finns dessutom snabbare än vi någonsin kan ana.

 2. Fredrik

  Kina som föregångsland? Intressant att S blickar mot ett land som inte tvekar om att flytta på hela regioner för att det ska passa politiker i Peking. I ett land där folket inte har makten är det lätt att göra som man vill som politiker. Rätten till att överklaga är inte densamma som t ex hos oss i Sverige. Men, bortser vi från den delvis totalitära politiska miljön som finns i Kina så kvarstår en sak. Ekonomin. Kinas ekonomi har av ledande ekonomer från hela världen byggs upp mycket pga deras eget lågt satta värde gentemot andra valutor. Ett problem för andra och inte oss säger Kina själv som med minimalt betalt producerar mycket som vi i väst vill ha. Rent ideologiskt borde detta vara något som varje sympatisör av mänskliga rättigheter bör ta avstånd ifrån, men tydligen inte S-förespråkare. Mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och fackliga rättigheter är lite av honnörsord för S visst? Men inte när vi kikar på Kina? Nej nej, då ska vi haka på i ledet för Kina är bra, från nästan inget till 20% av elproduktionen på 16 år. Bra. Men, 80% är fossilt visst? Och 80% av Kina är vad? En miljard människor? En sjundedel av världens befolkning ungefär.

  Men strunt i dessa rättigheter, hur ska du få Stockholm att betala för ett el-vägnät i Norrland? Jag menar, Stockholm har genom åren visat sig vara mer än villig att lätta på plånböckerna för övriga Sverige eller? (Ironi det här sista)

  Men jag vet hur. Låt det som skapas stanna kvar där det skapas. På så sätt blir det helt enkelt lönsamt att bo i Norrlands inland. Inte nog med det, på sikt så skulle vi få lägre bostadspriser i t ex Stockholms stad eftersom det inte är lika lönsamt att bo där, å andra sidan skulle fastighetspriser öka i t ex Värmland och Jämtland där man idag kan köpa en gård för mindre än miljon kronor. Dessutom, lönsamhet som stiger, gör det mer lönsamt för t ex bönder och andra som producerar frukt och grönt att fortsätta med det och därmed en snabbare väg mot ett grönare samhälle.

  Bara ett problem. S vill inte detta. Åtminstone inte när S åker över Dalälven. Ovan den finns fortfarande S som ser sig själva som förespråkare för den rörelse som startades i slutet av 1800-talet och som växte fram från 20-talet och framåt. Men nedanför, ja då är det den akademiska S-rörelsen som lever. Och den, den är inte så intresserad av att släppa på det tag som den har. Fixa det så växer Norrland.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Kina må vara vad Kina är rent politiskt men att världens folkrikaste land kan göra den fantastiska resa mot fossiloberoende är fantastiskt.

   Tittade du på programmet så ser du att man inte stoppar där – Kinas ambition är att snabbt bli helt oberoende av fossila energikällor och utvecklingen dit kommer att gå mycket fort med nuvarande ökningstakt.

   Som med allt annat inom politiken behövs en bra och väl förankrad plan för samhällsbygget och kan Kina åstadkomma en sådan med sin storlek borde det arbetet bli bra mycket lättare i vårt land – Eller som jag brukar säga – Finns bara viljan så finns det alltid en väg att göra det viljeyttringen säger.

 3. Thomas Lindberg

  Så här blir det med en politisk ledning som inte har ett embryo till analysförmåga

  http://www.nyteknik.se/energi/ny-fabrik-for-svenskutvecklade-solceller-6409691

  hade varit klädsamt om den fabrikerna var i Sverige

  Med två fabriker i tyska Thalheim ökar nu chansen för att den svenskutvecklade solcellstekniken ska kunna slå sig in på världsmarknaden

  Finns det någon risk att även forskningen kommer att flytta till Tyskland?

  – Vi tror inte det. Solcellsforskningen har en stark bindning till Uppsala, och till de personer som finns där.

  vi väntar och ser utfallet med spänning
  Blir det ett nytt fall av Eriksson ?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Kan bara tillägga att det är bra om svenska företag ligger i framkant av utvecklingen.

 4. Lars Flemström

  Kina kommer inte att sluta med fossila bränslen innan man har utvecklat nya kärnkraftverk, som kan fasas in på elnätet med full effekt inom bråkdelen av en sekund och fasas ut lika snabbt utan problem. Om ens då… Men det är den mest sannolika utvecklingen, om det nu är sant (när alla kostnader har tagits med i kalkylen) att solel har blivit billigare än fossila bränslen.

  Kina ligger långt framme i utvecklingen av ny kärnkraft. Bl.a. har man utvecklat nya metoder att bygga kärnkraftverk, varigenom den ackumulerade räntan under tiden från byggstart till driftstart kan halveras.

  Den tiden kommer, när det är dags att riva vattenkraftverken i Norrland och – så lång möjligt – återställa älvdalarna i sitt forna skick. Vattenkraftverken kan ju ändå inte användas i all evighet, på grund av sedimentavlagringarna i vattenmagasinen. Hur många hundra eller tusen år som kommer att gå innan vattenkraftverken ändå måste rivas av den orsaken, vet jag dock inte.

  Under tiden måste naturligtvis skatterna från vattenkraftverken återföras till vattenkraftkommunerna, så att de kan locka inflyttare med landets lägsta kommunalskatt och mest påkostade service till kommuninvånarna. De norska glesbygdskommunerna visar vägen.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Den dokumentär jag tittade på berättade en helt annan historia – Kinas framtid är helt fossilfri och helt kärnkraftsfri.

   • Lars Flemström

    Jag har också sett den ”dokumentären”. Det är en ren skandal att den fått sändas utan varken varningstext för ensidighet eller någon efterföljande debatt. TV:s vetenskapsredaktion leds emellertid sedan en tid tillbaka av f.d. politiska aktivister utan vetenskapliga meriter. På meritlistan för en av de ansvariga finns däremot en fängelsedom och uteslutning ur Mp för användning av våldsmetoder i kampen mot motorvägsutbyggnader runt Stockholm. (Vilket, sagt inom parentes, kanske förklarar vissa andra politikers iver att genomföra motorvägsutbyggnaden, vilket de ser som ett försvar för demokratiskt fattade beslut – oavsett hur väl genomtänkta dessa beslut är.)

    Varje mynt har en baksida, så även solenergi och kärnkraft. Men om det i en framtid skulle bli möjligt att köra solkraft utan vare sig drift- och underhållskostnader eller kostnader för anläggning och rivning samt återvinning eller slutdeponering, så vore ju kärnkraften ett idealiskt komplement – på samma sätt som vattenkraften har fungerat som komplement till vattenkraften. Och kol och olja dessförinnan som komplement till vattenkraften.

    Kärnkraftens (d.v.s. den kärnkraft som vi har idag) största svaghet är inte den, som kärnkraftmotståndarna ständigt talar om . Utan att det tar så lång tid att starta upp ett kärnkraftverk, så att det inte kan fasas in på nätet lika fort som efterfrågan på el ökar. Under tiden måste något annat ha fasats in. Kärnkraftverk kan däremot snabbstoppas, men långtifrån utan problem. Den aviserade nedläggningen av reaktorn Oskarshamn 1 beror på så många snabbstopp, så att det inte längre lönar sig att reparera reaktorn. Därför har jag skrivit att det behövs en ny typ av kärnkraftverk, om man ska kunna sluta med fossila bränslen.

    Alla tekniska apparater och system har sina nackdelar. Därför får man se upp, så att man inte förälskar sig så mycket i någon teknik, så att man inte ser nackdelarna. Kineserna planerar uppenbarligen (så länge det inte finns snabbstartande kärnkraft) att spara sina reserver av fossila bränslen samt vattenkraften till spetsbelastningar i elnätet och sol och kärnkraft till basproduktionen. Det som först kommer att bli en parentes i mänsklighetens historia är elproduktion med vind.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det som kompletterar solkraften i Kina är vindkraften som idag är större än solkraften och det är kombinationen av dessa som är framtiden och planen i Kina för at bli helt oberoende av fossiler och kärnkraft – Detta tillsammans med den vattenkraft som redan är byggd och den som är planerad i dagsläget.

     Det kommer mer dokumentärer i samma ämne – Dvs. en fortsättning och jag är säker på att allt sedan kommer at följas av en debatt vilket brukar vara gängse standard för SVT.

 5. Olle

  Tysklands faktiska produktion av solkraft låg bara på 9% av installerad effekt och då dessutom när den som minst behövdes. Slutsatsen är att solkraft är olönsamt och drivs bara av politiska subventioner. Utan dessa subventioner skulle solkraften försvinna. Kostnaden för att producera el med solkraft är fyra gånger högre än den dyraste kärnkraften i Olkiluoto i Finland. . De gröna bluffar ofta med siffrorna för solkraft och anger installerad kapacitet eller produktionen en solig sommardag.

  I praktiken beskattas alla som inte har ett soltak med sydlig riktning och de som inte har råd att installera solceller. Subventionerna går från de fattiga till de rika som vanligt. Energiewende är helt klart dåligt för social jämlikhet men politikerna verkar tysta ner detta.
  Effekten är riktig jag får ut ca 10% av installerad effekt i min sommarstuga , .
  Så detta blir med andra ord en klassfråga också.
  Tittar man på leverantörernas och lobbyns siffror så säger det nåt annat, men verkligheten säger nåt helt annat har jag fått erfara .Obs denna anläggning är av senaste snitt . Jag kan lagra lite i batterier för det lilla behov jag har men skulle aldrig fungera i mitt hem ,då får jag bygga ut taket X? gånger.Och köpa batterier för många 100 000kr

  • andersforss (inläggsförfattare)

   De siffror som presenterades i programmet från ett flertal länder däribland Kina vad gäller vind och solkraft stämmer bra vilket de som handlar med el på börserna verifierade i programmet.

   Vändningen har kommit och som du kan se från t.ex. Dubai så måste oljepriset ner på 10 USD/fat för att kunna konkurrera.

   Det system man byggt i Holland där man använder elbilar och deras batterier för att lagra el har visat sig fungera mycket bra och att solel och vindkraft parat med vattenkraft är framtiden är för mig helt klarlagt.

   • Lars Flemström

    Men du har ju inte så stort förtroende för börsvärdet på aktier, som värdemätare på substansvärdet i företagen. Börsvärdet visar ju egentligen bara den förväntade utvecklingen av priset på de aktier, som man handlar med. Och sänder man en så tendentiös ”dokumentär”, så är inget annat att vänta än en kraftig övervärdering av aktierna i alternativenergi. Rena svindeln.

    Solenergi måste ju dessutom vara mest lönsamt (i praktiken: minst olönsamt) i länder nära ekvatorn, mellan vändkretsarna. Men där görs idag inte de största satsningarna på solel, utan de görs i länder med stora kapitaltillgångar och möjlighet till skattesubventioner. Självfallet vill Gulfstaterna spara sina oljereserver till exportmarknaden, och söker därför alternativa energiformer till sin inhemska förbrukning. Exempelvis har Iran av främst DEN orsaken ett mycket ambitiöst kärnkraftsprogram. Jag tror att Trumps farhågor för andra syften är en aning överdrivna. I just fallet Iran borde han nog fullfölja Obamas politik.

    Att använda bilbatterier för lagring av el för stationärt bruk, är självfallet lngen bättre lösning än stationära anläggningar för energilagning. Ett gigantiskt slöseri. Rena lekstugan.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Börsvärdet på aktierna innehåller alldeles för mycket luft och spekulation för att kunna anses spegla substansvärdet. Substansvärde för de som räknar på riktigt är tillgångar minus skulder plus maximalt 3 års historisk vinst. Därutöver utdelningen på aktierna.

     Solenergi blir lönsamt på de allra flesta platser i världen – Än mer lönsamt om den kombineras med vindkraft och ett effektivt lagringssystem.

     I och med att elbilarna redan finns och kommer att öka drastiskt i antal är lagring i bilbatterierna en alldeles utmärkt lösning därför att de allra flesta bara använder en bråkdel av den energi som finns i batterierna för sitt dagliga bruk. Genom att använda bilarnas batterier slipper vi stationära batteriparker för lagring vilket är bra för miljön.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Om man använder batterier som redan finns likt de som finns i elbilar så fungerar de alldeles utmärkt som lagringssystem.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.