Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Liberala ungdomsförbundet vill legalisera knarket.

Liberalernas ungdomsförbund LUF vill legalisera narkotika därför att de tycker att den svenska narkotikapolitiken är inhuman i och med att allt användande av narkotika är olagligt.

Enligt LUF innebär dagens lagstiftning att många undviker att söka hjälp därför att de riskerar straff. Måhända är det så men att legalisera knarket löser inte problemen.

Även om det är så som LUF beskriver – Att det är lättare at få tag på cannabis än på alkohol så innebär det inte att vi ska legalisera narkotika.

Narkotika och droger måste bekämpas med allt till buds stående medel och att hantering narkotika är olaglig och att användande är ett brott är som jag ser saken den viktigaste förutsättningen för att kunna behandla de som hamnat i missbruk.

Därför ska vi inte göra som LUF vill – Ska något göras så borde det i sådana fall vara att göra straffen för både innehav och försäljning av narkotika än strängare.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

69 kommentarer

 1. Anse

  Ännu hårdare straff?

  Att göra om samma sak på samma sätt och förvänta sig annorlunda resultat är idioti.
  Snälla, låt oss använda fakta för att ta beslut som gäller människors hälsa. Idag finns det så otroligt många källor som visar på att det du säger är fel väg att gå.
  Jag tycker det är skamligt att du vågar säga att straffen ska bli hårdare för de som redan straffas.
  Missbruk är en sjukdom, och de människor som hamnar däri förtjänar vård. Inte straff.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Straffen för att sälja narkotika ska bli hårdare – Så hårda att varje tänkande individ tänker sig noga för innan man ger sig på den sortens aktiviteter.

   • Lars Flemström

    Hos den som har utvecklat ett beroende, har drogen tagit kommandot över tankeverksamheten, så att alla tankeverksamhet är inriktad på att skaffa knark för eget bruk. Om man inte har ett stort sparkapital är olika slags brott sätten att finansiera sitt missbruk snatteri, stölder, inbrott, personrån och annat som de flesta drar sig för.

    Langaren erbjuder en utväg ur detta dilemma, och det är att sälja till andra missbrukare. Missbrukaren, som själv är grundligt indoktrinerad av knarkliberalerna som finns överallt i samhället, tycker inte att han gör någon skada genom att sälja vidare.

    Så är det, och därför är den redan existerande kriminaliseringen av innehavet en tillräcklig åtgärd för att få bort langarna ytterst i distributionskedjan, de som själva är missbrukare, från gator och kvartar. När man har börjat begå brott, om det så ”bara” är langning till andra missbrukare,, för att finansiera sitt eget missbruk är kriterierna för tvångsvård uppfyllda med råge.

    Vederbörande ska omedelbart omhändertas av polisen och skickas till behandlingshem, där han /hon får kvarstanna till rättegången efter ett ”interimistiskt” beslut av socialnämnden, som i dessa ärenden inte behöver sammanträda med alla ledamöter. Beslutet kan enligt gällande lag tas av en tjänsteman plus en politiker, vanligen socialnämndens ordförande. Beslutet skall sedan underställas rätten för kontroll att kriterierna för omedelbart omhändertagande var uppfyllda.

    Men det fungerar ju inte, när ”politiken” har ålagt socialförvaltningen att hålla budget. Det behövs inga ytterligare straffskärpningar, utan det som behövs är att lagen följs. Personligen anser jag att dessa frågor bör lämnas över från kommunerna till regionen /landsstinget, som ska ansvara för både beslut om omedelbart tvångsomhändertagande, och genomförande av den vård, som rätten därefter beslutar, samt finansieringen av denna vård. Detta är ännu en orsak till att jag vill behålla landstingen /regionerna.

    Men tills vidare ska förstås nuvarande lag följas, och knarkliberalismen bekämpas. Några ursäkter eller förmildrande omständighet finns inte för den, som langar utan att själv ha ett utveckla beroende. En sådan person ska hållas fullt ansvarig för sina handlingar, och ska därför straffas hårt.

 2. Anse

  ”Skademinimeringsprincipen innebär att politikens utgångspunkt är att personskadan av narkotikabruk ska bli så liten som möjligt och att politiken regelbundet ska omprövas mot rådande forskningsläge. Inte att all narkotika ska legaliseras och släppas fri – snarare en evidensbaserad politik där skillnad görs på lätta respektive tunga droger, sprututbytesprogram i hela landet och ”fix-rum” där utbildad personal kan bevaka missbrukare.”

  Här skriver LUF klart och tydligen att det ej är en debatt om legalisering av alla droger, som du framställer så felaktigt i ditt inlägg. Visst vet du skillnaden på legalisering och avkriminalisering?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Alla narkotiska preparat är ”knark” och det finns ingen evidens om att bruket av cannabis inte skulle leda till tyngre missbruk i framtiden därför ska cannabis inte legaliseras.

 3. Erik

  Jag tycker inte man kan avfärda detta förslag rakt av. En legalisering medför att de kostnader samhället har för att upprätthålla lagen och beivra brotten skulle kunna läggas på behandling av de personer som blir beroende. Narkotika skulle kunna säljas i speciella affärer vilket sannolikt skulle ta död på ”gatuförsäljningen”.

 4. nils johnsson

  Hårda straff leder bara till orginaiserad brottslighet och att man straffarn brukarna.

  Sverige är ju redan ett varnande exempel för hela världen där vi ligger i topp på både dödlighet och relaterad brottslighet. Men det vet du redan, du är inte intresserad av att lösa några problem utan du vill pracka på andra din moral och bryr dig inte om konsekvenserna. Ungefär som abortmotståndare och andra som tycker landet ska styras efter deras moraliska kompass utan att anpassa den till verkligheten.

  Sedan är det ohederligt att baka ihop marijuana med andra knarksorter, det är ju en drog som redan är legaliserad i stora delar av världen och snarare bör jämföras med kaffe och alkohol än med heroin med av biverkningar. Men det vet du redan också…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att påstå att Sverige ligger i topp vad gäller dödlighet och brottslighet är lika fel som att påstå att marijuana/cannabis är oskadligt och därför inte ska räknas som narkotika.

   Bruket av cannabis är inkörsporten till tyngre missbruk och därför ska missbruket av cannabis även fortsättningsvis vara olagligt.

 5. Johan

  Fascinerande, men kanske framförallt fruktansvärt, att du och så många andra fortfarande tycker vår nolltoleranslinje tjänar oss väl.

  Du skriver att LUF:s linje inte löser några problem, utan att förklara varför, och du skriver samtidigt att strängare straff tydligen skulle lösa problemen, utan att förklara varför där heller. Sannolikt för att argument helt enkelt saknas.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det saknas inte argument för det jag säger Johan – Cannabis är skadligt och beroendeframkallande och en inkörsport till tyngre missbruk – Att det är straffbart dämpar utbredningen och av den anledningen ska det fortsatt vara olagligt.

   • Dickus

    Med dem argument som du get bör alkohol göras olagligt efter som det är en inkörsport till tyngre. Varför stoppa där, lägg lite lagar på kaffe eftersom det är det dem flesta börjar med.

     • Lars Flemström

      Alkohol har varit en inkörsport till de tyngre drogerna, till vilka även cannabis m,m. ska räknas, för dem som använder sådana. Förutom att alkoholmissbruket i sig är farligt, är även detta en anledning till att snabba och resoluta insatser bör sättas in redan när normalkonsumtion av alkohol övergår till riskkonsumtion.

      En första varningssignal borde komma redan vid övergången från normalkonsumtion till högkonsumtion. När högkonsumtionen har övergått till riskkonsumtion går det mycket fort, utan att den blivande alkoholisten själv är medveten om vad som håller på att ske med honom eller henne.

      Alkohol är en drog med snabb toleranshöjning. En semestermånad i ett land med fri tillgång till billig alkohol, kan göra en turist från ”starkspritbältet” på norra halvklotet till alkoholist . Den traditionella ”alkholkulturen” med dess dryckesritualer tillsammans med den restriktiva alkoholpolitik, som snart är helt utraderad, har hittills räddat många från att bli alkoholister.

      Samhället skulle inte kunna hantera ett alkoholförbud. Och det är den enda orsaken till att vi inte bör ha ett totalförbud mot alkohol. Trots att alkohol är en inkörsport till missbruk av andra droger, är det fortfarande en liten minoritet av alla alkoholkonsumenter som tar det steget.

      Att alkoholkonsumtion är tillåten är sannerligen inget argument för legalisering även av andra droger. Det är precis tvärtom.

 6. Alexander Esperi

  Att legalisera allt är den ända riktiga lösningen på problemen som uppstått av den sjuka ”kriget mot droger”syndromet.
  Den organiserade brottsligheten kommer att ta ordentligt med skada, mörkertalet gällande brukare som behöver hjälp kommer till ytan och man kan lägga ner pengar på att erbjuda ordentlig hjälp till alla som har ett missbruk, det är inte fler som kommer börja ta droger för folk vet att det inte är så hälsosamt, man kan börja med seriös forskning inom cannabis och psilocybin. Dom som brukar kan bli erbjudna plats liknande som Schweiz har ordnat för heroinisterna där. Det finns väldigt mycket som kan göras bättre men det vägrar förbudsmänniskor erkänna, det känns som att dom har en koppling till den organiserade brottsligheten ibland och att det är dom som tappar inkomster om det legaliseras

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Oavsett av vad vi förväntas tro står ett faktum fast – En legalisering av knarket kommer att ge oss fler narkomaner.

 7. Lars Flemström

  Detta är dem mest adekvata och logiska konsekvensen av regeringens integrationspolitik, som i praktiken har gått ut på att ta resurser från vården av unga missbrukare till härbärgeringen av s.k. ensamkommande flyktingbarn. Som under vistelsen i dessa hem snarare blir tillvanda i stället för avvanda. Motsatsen till vad dessa institutioner är avsedda till.

  Har någon ens funderat på varifrån alla tomma HVB-hem har kommit, om inte från andra målsättningar med ungdomsvården. Prioriteringen nu är ju att unga arbetslösa ska knarka ihjäl sig – så är vi av med det problemet. Men för att hejda utbredningen av gulsot,som skiner för mycket i ögonen, ska kommunerna tvingas dela ut gratis sprutor. Det är också ett regeringsförslag, framlagt av den unga och oerfarna socialministern Gabriel Wikström, s.

  Att få tag i rena sprutor på illegala vägar, kan ju inte vara svårare än att få tag i knark på illegala vägar – vilket är nödvändigt om de kommunala knarkverktygen (sprutorna) inte ska bli ett slag i luften. Långtifrån alla narkotikamissbrukare utsätter sig smittrisk. Det gör bara de mest nergångna, de som inte bryr sig om ifall de lever eller är döda nästa dag, och därför med råge uppfyller kriterierna för tvångsvård på institution, HVB-hem om de är under 20 år.

  Innehav för eget bruk är redan straffbart, och det är bra, eftersom det ger polisen ökade möjligheter, jämfört med om innehavet vore tillåtet, att ingripa. Men vad händer sedan? Därför stödjer jag inte kravet på hårdare straff för innehav. Man urskuldar den politiska oviljan att gå till botten med knarket genom att slå mot offren för de politiska prioriteringarna, i stället för att ändra prioriteringarna så att de får tillbaka sina behandlingshem från MIgrationsverket. och dess privata entreprenörer.

  Hur kan man för resten vara så dum, så att man placerar ensamkommande i institutioner, som redan finns på varje langares karta,? För det är ju där deras gamla kunder fanns. Utan de barriärer mot yttervärden, som fanns när HVB-hemmen användes för sitt ursprungliga syfte, går kommersen ännu bättre. Eftersom de ensamkommande inte har begått något brott redan vid ankomsten till Sverige, kan de ju inte låsas in för att skydda dem mot langarna.

 8. Erik

  Cannabis kommer bli legaliserat i Sverige. Det blir bara mer och mer populärt och det finns inget ni gamla stofiler kan göra åt det. I USA vill exempelvis 57% av folket legalisera cannabis och utvecklingen går ditåt i Sverige också. Vad är det du är så rädd för? Ingen tvingar dig att ta en joint. Du kan fortsätta dricka whisky eller vilken drog du nu föredrar.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Förvisso tvingar ingen mig att ta en joint men då vi vet att jointen med största sannolikhet kommer att leda till beroende och tyngre missbruk ska inte jointen legaliseras – Samhället ska stå upp för sina principer – Att narkotika är illegalt och brottsligt är en av dessa principer och därför något vi ska stå upp för,

   • Viktor

    Men snälla Anders, du upprepar ju bara dig själv här i kommentarerna. Den enda anledningen till att cannabis eventuellt kan leda till tyngre missbruk är att det är olagligt. Du menar väl inte på fullaste allvar att det finns något inneboende i hampaplantan som ökar suget efter tyngre substanser? Om du gör det så är det helt utan någon evidensgrund, och dina argument är således bara att ignorera.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag tror nog att världens samlade läkarvetenskap har rätt när de hävdar att Cannabis är skadligt och att det är så är mer än tillräckligt med evidens för mig.

 9. Gäst

  Det finns mycket knark som är ”lagligt”, det vill säga knark som ännu inte är klassat som narkotika.
  Lagstiftarna ligger efter.
  Ett exempel är en knark-svamp som är väldigt populär i Vännäs och Nordmaling.
  Svampen är harmlös om den odlas som vanligt.
  MEN. Odlas svampen i syrefri miljö börjar den utsöndra en starkt psykoaktiv vätska.

  I helgen fick polisen åka i skytteltrafik för att hantera vålds-psykoser framkallade av den ”lagliga” knark svampen.

  Polisen står handfallna eftersom knark-svampen är laglig och förutsättningen för att kunna behandla de som hamnat i missbruk då försvinner.

  Svampen måste narkotika-klassas NU!!!

  Med vänliga hälsningar en pensionerad Jäst.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är vi överens om – lagstiftningen som bekämpar drogerna ska skärpas snarare än luckras upp.

   • Gäst

    Hej Anders jag önskar dig lycka till med ditt arbete att narkotika klassa svampen.

    Knark-svampen förbrukar socker och avger koldioxid och vatten som två av tre huvudsakliga biprodukter. När tillgången till syre runt svampen tar slut så avger den istället för vatten sin tredje huvudsakliga biprodukt, den psykoaktiva substansen C2H5OH.

    Med vänliga hälsningar en pensionerad Jäst.

     • Gäst

      Jag ser nu att det finns väldigt många olika arter av knark-svampen Saccharomyces.
      Kanske det blir enklare för dig om man direkt kan narkotika-klassa den psykoaktiva substansen C2H5OH istället?

      Med vänliga hälsningar en pensionerad Jäst.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Grundinställningen borde vara att alla substanser som ger narkotiska ruseffekter ska vara olagliga –

  • Morgaine le Fee

   Det har du fullständigt rätt i, Gäst!
   och tänk på att försäljningen av denna svamp sker obehindrat på våra gator och städer, överallt. Till och med barn och ungdomar kan lätt och billigt få tag i den. Rätt bedrövligt!
   Vad gör Ygeman, vår hälsominister Wikström, polischefer, Löfven? Ingenting. Dags att skärpa lagen!

   • andersforss (inläggsförfattare)

    Det är dags att se över alla lagar runt försäljning av droger och vad som ska räknas som en drog,

 10. Janne

  Ska vi få bort narkotikan så måste vi få bort andra berusningsmedel såsom alkohol. Att tycka alkohol ska vara tillåtet men inte narkotika är ett säkert tecken på ignorans till all tillgänglig fakta, eller ett så kallat strutsbeteende.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Den uppfattningen får stå för dig Janne – Vi ska aldrig ge upp kampen mot narkotikan då vi vet att narkotika leder till missbruk i det allra flesta fall – detta till skillnad från alkohol som av de allra flesta används med måtta.

   • Dickus

    Så istället för att ge ett svar med argument bakom sig. Säger du att det är en åsikt och inte fakta. Om man går efter statens rekommendationer är dem flesta alkohol missbrukare. Enligt staten är det rekommenderade alkohol förbrukningen inte mer än 2 glas vin per vecka.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Visst kan man missbruka alkohol därom råder inga tvivel – Skillnaden mellan alkohol och cannabis är att allt bruk av cannabis är missbruk vilket inte är fallet med alkohol.

     • Dickus

      Och det är där du har fel, det finns en gräns där det går från vardagligt bruk till missbruk gällande cannabis. Om man röker en joint en helg betyder det inte att man missbrukar. Om man däremot struntar i sin vardags liv och röker på istället, då är det missbruk.

     • Ruben

      Visst kan man missbruka alkohol därom råder inga tvivel – Skillnaden mellan alkohol och cannabis är att allt bruk av cannabis är missbruk vilket inte är fallet med alkohol.

      Varför skulle en människa inte klara av att bruka cannabis utan att hamna i ett missbruk? Du får gärna utveckla detta påstående.

     • Ruben

      Varför skulle en människa inte klara av att bruka cannabis utan att hamna i ett missbruk? Du får gärna utveckla detta påstående.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag behöver inte utveckla det Ruben – cannabis är narkotika och narkotika är droger som även fortsatt ska vara förbjudna så enkelt är det.

   • Jan

    Varifrån har du fått att de som provat cannabis går vidare till tyngre droger? Gateway-teorin är sedan länge avfärdad av mycket mer pålästa och insatta i ämnet än du.
    Men ska vi kasta floskler och egna antaganden så skulle jag vilja påstå att alkoholen är inkörsporten. Motbevisa mej gärna men jag vill påstå att alla som missbrukar narkotika började med alkohol och då gärna folköl. Är då gateway-teorin tillämpningsbar borde ju alkoholen förbjudas.
    Alkoholens direkta och indirekta skador på samhället är flera gånger större än narkotikans.
    Är den njutning du får av alkohol värd misären många lever i pga alkohol?

    Vad säger att man inte kan bruka narkotika såsom många brukar alkohol dvs måttligt?

    Nä ta och läs på innan du kastar ur dej saker. Jag rekommenderar dej the lancet, en ansedd tidskrift. googla exempelvis ”drug harms in the uk” .
    Ett utdrag: ”overall, alcohol was the most harmful drug with heroin and crack cocaine in second and third places”

    Vill man befolkningens bästa bör man således jobba mer för att förbjuda alkoholen än hårdare straff på narkotika. Men det vore för de flesta otänkbart för då får man ju inte dricka sin chardonnay eller single malt, snacka om att stå sej själv närmast. Eller sila mygg och svälja kameler.

     • Jonas kvistfors

      Anders Forss har uppenbarligen stelnat i sina tankebanor, och han behövde visst inget cannabis för att åstadkomma det… ????

      Mvh

     • andersforss (inläggsförfattare)

      På vilket sätt skulle tankebanorna ha stelnat menar du?

   • Ruben

    Du kan inte seriöst säga att alkohol används med ”måtta” i Sverige. Varje timme alla dagar i veckan görs det ca 525 onyktra bilresor, varje år dör 3000 personer i olyckor pga av alkohol, trafikolyckor är vanligast, 70% av allt gatuvåld är relaterad till alkohol. Sverige, liksom dem flesta länder, kan inte hantera alkoholen. Alkohol är fysiskt beroendeframkallande, alkohol är våldsframkallande och alkohol är dödligt. Cannabis är inget av dessa, ingen människa har någonsin dött på grund av endast cannabis, människor blir inte våldsamma av cannabis och cannabis är inte fysiskt beroendeframkallande. Tycker du inte det är lite konstigt att du, som argumenterar mot legaliseringen av cannabis, inte kan göra detta utan att ljuga?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Så vitt jag ser saken så är bruket av alkohol i Sverige en företeelse utan några riktigt stora problem – Att det sedan finns sådana som kör onyktra måste vi beivra genom fler kontroller så att vi får fast det lilla fåtal som inte sköter sig som man bör.

     Canabis är ett narkotiskt preparat som dessutom är inkörsport till tyngre droger och av den anledningen ska cannabis inte legaliseras.

     • Beatrice

      Till och med Lennart Holmlund har begått brott rusig av alkohol.

      Anders, konstig logik du har när du försvarar din älskade alkohol.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag försvarar inte alkohol Beatrice – Däremot så vänder jag mig emot att man ska försöka försvara Cannabis och narkotika med hänvisning till alkohol och dess existensberättigande vilket är fel.

 11. Erik

  Ett exempel: En arbetsgivare har två anställda som är drogberoende. En är alkoholist och en är narkoman. Alkoholisten får behandling. Narkomanen kastas i fängelse.

   • Lars Flemström

    Nej, det är inte korrekt att lagen ser ut på det viset, som Erik skriver. För det första kan arbetsgivaren betala frivillig vård för både alkoholisten och narkotikamissbrukaren. Det kan fungera i början av en missbrukarkarriär, innan beroendet är fullt utvecklat. Det finns bra privata behandlingshem för den frivilliga vården. De ska naturligtvis anlitas innan det är för sent, innan tvångsvård är det enda som hjälper.

    För det andra finns knappast någon brottmålsdomstol, som väljer fängelse i stället för vård för ett lindrigt narkotikabrott, såsom innehav för eget bruk. Problemet är att en dom till vård inom socialtjänsten i praktiken inte verkställs, utan den dömde lämnas vind för våg – om inte arbetsgivaren (om missbrukaren fortfarande har jobb) betalar.

    Ännu en seger för drogliberalernas skräckpropaganda mot påföljdssystemet. Drogliberalerna har inte bara förvärrat drogproblemet. De har dessutom skapat ett klassamhälle av absolut värsta sort i missbrukarleden, då de mest behövande förvägras vård och lämnas att dö av sitt missbruk.

 12. Lars Flemström

  Det uppskattas inte av alla, om man säger sanningen att resurser till flyktingmottagningen tas från de svagaste grupperna bland de infödda, såsom unga missbrukare och vårdbehövande äldre. Men naturligtvis blev inte de unga missbrukarna, som redan satt där, utslängda från HVB-hemmen, när kommunerna skulle ha ”vårdplatser” till de ensamkommande, oavsett om de uppfyllde kriterierna för tvångsvård på institution, eller ej.

  Vem har hittat på att ensamkommande unga skulle vara kommunernas ansvar, när ensamkommande vuxna är statens ansvar – tills vidare? Sanningen är att det plötsligt blev säljarnas marknad – för ägarna till de mestadels privata HVB-hemmen – som hade problem med lönsamheten p.g.a. dålig beläggning.

  Hur dessa har kommit i privat ägo, har jag missat, men detta är enligt min mening en oacceptabel privatisering. De, som har följt mina kommentarer, vet att jag har en positiv grunidnställning till privat drift inom offentlig sektor. Men att hålla någon inlåst mot sin vilja är myndighetsutövning.

  Och myndighetsövning mot enskilda ska inte bedrivas av privata företag. Privata psykologfirmor, som utreder behov av tvångsplacering av unga som måste skiljas från sina föräldrar, vill inte missa en kund. Och kunder är mindre kommuner, som p.g.a. få fall inte gör sådana utredningar rutinmässigt. För en osäker socialsekreterare kan det kännas skönt att ha ett ”expertutlåtande” som stöd för sin egen uppfattning.

  Som beslutsfattare i mål om tvångsvård för missbrukare i åldrarna 14 – 70 år, samt unga utan missbruksproblem men med missbrukande föräldrar, har lag läst minst hundra personutredningar. Jag har hört unga missbrukare i rätten svara på frågan om de inte hellre vill ha frivillig vård. Och svaret har alltid varit ”Ja, men jag känner mig själv, och vet att jag inte klarar det när abstinensen sätter in.”

  När de kommer till domstolens är de precis avvanda och mår toppen. Men det finns ett slags efterabstinens, som kommer efter några månader, men det talas väldigt lite om. Maxtiden, sex månader, för tvångsvård av en missbrukare som inte är dömd för brott, är för kort, särskilt för de blandmissbruk som är så vanligt nu för tiden, ”Återfall” efter missbruk av psykedeliska svampar, kan komma upp till fem år av drogfrihet.

  De långsiktiga abstinenssymtomen kallas felaktigt för ”psykoser”, vilket är helt förödande för psykiskt sjuka med verkliga psykoser, men väl tjänar drogliberalernas syfte att bortförklara drogberoendet – och de grova våldsbrott som ofta förekommer under abstinens – som en sjukdom. Toleranshöjningen, d.v.s. beroendet, är ingen sjukdom, utan en biologiskt adekvat skyddsmekanism hos kroppen mot plötslig död p.g.a. drogintox. Men när beroende väl har inträtt, måste denna skyddsmekanism kopplas ner, vilket kräver drogfrihet under en lång tid – då individen känner ett desperat behov av drogen, och därför måste hållas inlåst.

  Jag har hört före detta missbrukare bekräfta detta. Det är trots allt inte omöjligt att vårda missbrukare till ett liv utan missbruk. Men en enda extremt vårdbehövande missbrukare kan knäcka en liten kommuns hela socialbudget. Det är nämligen kommunen som betalar, oavsett om staten (som förr i tiden) eller ett privatföretag är utförare av vården. Vad används samma pengar till idag, när missbrukarna lämnas vind för våg?

 13. Lars Flemström

  Ljuger LUF medvetet, eller är de så till den milda grad förblindade av liberal ideologi, så att de försvarar slaveriet under drogerna? Påståendet att straffet för innehav avskräcker missbrukare från att söka vård, när det inte finns någon vård att få, därför att kommunerna använder pengarna till annat.

  Vi måste slå tillbaka mot drogliberalerna. De förstör inte bara för sig själva, utan även för andra: För andra missbrukare, som kommit till insikt om att tvångvård är deras enda överlevnadschans, för dem som ännu inte blivit missbrukare och för personer som verkligen är sjuka, och stämplas som ”farliga”.
  Det var ett idiotiskt system att kommunerna skulle köpa behandling av staten. Och många kommuner, bl.a. några riktigt stora, ingick oheliga allianser med drogliberalisterna ,bl.a på DN:s och Aftonbladets ledaravdelningar, för att få missbruket omdefinierat till en sjukdom, så att man kunde skjuta över kostnadsansvaret på landstingen.

  Det förekom att abstinenta missbrukare, som egentligen inte hade där att göra, löpte amok bland patienterna på psykkliniker, medan personalen låste in sig på toaletten. Det har förekommit flera gånger att psykiskt sjuka, som varit helt ofarliga, har skjutits ihjäl av poliser som varit indoktrinerade med drogliberalernas sjukdomsbegrepp. En domstol får döma en kriminella missbrukare till vård inom missbrukarvården, men med de löjligt korta max-vårdtiden på sex månader dömer de i stället missbrukare till rättspsykiatrisk vård, trots att de inte har någon psykisk sjukdom.

  Jag har också dömt i mål om rättspsykiatrisk vård, dock inte i den initiala brottmålsrättegången, utan i mål om vårdens fortsättning. Jag tog uppdraget för att jag vill veta sanningen och inget annat, förutom att döma rättvist. Jag läste de dömdas personutredningar också. Bara en av femtio hade begått sina brott under påverkan av psykisk sjukdom, de andra under påverkan av droger.

  Eftersom vård har ansetts vara en lindrigare påföljd än fängelse, har drogliberalerna sina främsta allierade bland brottmålsadvokater. Inte bara missbruket, utan även själva den kriminella livssstilen omdefinieras som en sjukdom. Och sjuklingar ska ju vårdas och inte straffas . och inte utvisas, ens om de befinner sig i landet illegalt.

  De som jag dömde till tvångsvård, var alltså inte dömda för något brott. Naturligtvis var de skyldiga till olaga innehav, men slapp straff. Straffbarheten för olaga innehav hade redan gjort nytta, när de greps av polisen och överlämnades till vård. Anledningen till att personer, som inte är åtalade för något brott, utan bara behöver vård, ”döms” till vård, är att den påstått vårdbehövande ska ha en chans att försvara sig mot obefogade ingripanden.

  Men detta är historia nu. Någon vård för grava missbrukare, som inte har begått allvarliga brott, för dem som är slavar under drogerna, de som fysiskt måste hindras från att få tag i droger, finns nästan inte att få i dagens drogliberala Sverige. drogliberalismen. Kraven på legalisering och de fria sprutorna är ett symtom på uppgivenhet och synsättet att en missbrukares liv ingenting är värt.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Publicerar som ett läsvärt och tänkvärt inlägg i debatten – Tack Lars.

   • Beatrice

    Tänkvärt?
    Otäck tanke att religiös galenskap har inflytande i Svenska rättssystem.
    Släpp psalmboken och se till medicinska fakta.
    Sprutbyten och substitutionsbehandling räddar liv.

 14. Oscar

  Du har så många påståenden med så lite belägg att jag är nästan säker på att du driver med folket här. Jag hoppas att så är fallet. Är så inte fallet så ska du få lite feedback här:

  Kan du kanske länka någon vetenskaplig artikel som styrker ditt påstående att det finns något i hampaplantan som ökar riskerna för framtida missbruk av andra preparat? Den ska inte vara skriven av Kai Knudsen eller före år 2000. Det borde vara lätt för dig om det idag är världens samlade läkarvetenskapliga uppfattning som du påstår.

  Jag skulle även vilja veta vad det är som gör att all användning av cannabis är missbruk, medan fallet inte är så med alkohol. Är det för att bruket är ett lagbrott som du ser det som missbruk oavsett mängd, frekvens, berusningsgrad och övriga effekter?

  Är man en knarkare som behöver straffas om har nervsmärtor och väljer att odla och bruka egen cannabis istället för att äta tunga opiater (som för övrigt också är dödliga, till skillnad från cannabis)? Om man har cancer och tar det mot illamående? Om man har ångest och tar det för att kunna sova? Användningsområdena för cannabis inom medicin är många, vilket du knappast har missat om du försökt skola dig i ämnet. Om du lidit av (ev.) tillfällig förvirring så få du lite kvällsläsning här (första länken sammanfattar flera vetenskapliga artiklar):

  http://www.chanvre-info.ch/info/en/IMG/pdf/en_2010_01_special.pdf

  https://bmcneurol.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2377-9-59

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2044.2004.03674.x/full

  Denna planta som inte inbringat något direkt dödsfall kan alltså agera substitut åt många skadliga och väldigt beroendeframkallande preparat som idag används frekvent inom vården. Alkohol har en användning inom vården så vitt jag vet (kan finnas fler, men det tror jag inte) vilket är att rengöra. Cannabis har alltså betydligt fler användningsområden (som innebär någon sorts införande av en substans i kroppen) inom medicin än alkohol (som man använder externt på t.ex. verktyg), ändå är allt bruk av cannabis ett missbruk men införande av alkohol i kroppen är inte det. Snälla förklara detta för en oförstående. Jag säger absolut inte att cannabis är ofarligt eller att det inte kan missbrukas. Jag säger att det finns många positiva effekter och att det absolut är möjligt att bruka med måtta.

  För övrigt påvisar din oförmåga att kolla upp vad ”knark-svampen” egentligen är, hur selektiv du är i ditt insamlande av information. Han som skrev det driver med dig. Du trampar rakt i fällan med ditt ”alla substanser som ger narkotiska ruseffekter ska vara olagliga”-svar då t.ex. GHB-ruset väldigt likt alkoholruset. Jag själv är vad folk skulle kalla en högfungerande blandmissbrukare. Jag har gått en fem år lång och väldigt teoretisk utbildning på universitetsnivå, har rätt fint CV, har en dokumenterad IQ på 135+ och många vänner (brukare och icke-brukare) som tycker om mig. Jag är alltså ingen stereotypisk knarkare och det är det inte så många som är. Stereotypen av en knarkare är nämligen väldigt långt ifrån verkligheten. Den stämmer in på ett fåtal människor, som sedan lyfts fram som representativa för en väldigt stor folkgrupp, i avskräckningssyfte. Jag tror inte att vägen till en lyckad narkotikapolitik är att införa skräck, jag tror på undervisning, fria val och egna slutsatser. Jag har gått över till detta blandbruk från alkoholen p.g.a. att alkoholen har den absolut värsta avtändningen (det folk väljer att kalla baksmälla för att inte låta så knarkiga) av de preparat jag har prövat. Det är även den enda drog jag prövat som minskar konsekvenstänkandet istället för att öka det. Detta reflekterar bara min reaktion på dessa droger, och det skiljer sig så klart från individ till individ. Du verkar dock ha köpt det med hull och hår att alla reagerar lika på allt knark, och att allt knark är samma sak. Det är ledsamt

  • andersforss (inläggsförfattare)

   De enda fakta som behövs är att världens forskare är eniga om att cannabis är en drog och ett narkotiskt preparat och att det är så räcker för mig.

   Bruk av narkotiska preparat ska inte legaliseras.

   • Oscar

    Du verkar inte veta vad ett narkotiskt preparat är. Det finns några olika definitioner, men ingen av dom får ditt inlägg att verka vettigt i.o.m att du inte vill göra någon av de idag populäraste lagliga drogerna olaglig. Jag antar att du menar att alla världens forskare tycker att cannabis bör vara olagligt, vilket är väldigt fel. Är det inte det du menar så förklara gärna för mig. Att du ens kan hävda något sådant trots den legaliseringsvåg som pågår får mig att starkt ifrågasätta om du ö.h.t. försökt sätta dig in i frågan. Det hör till sunt förnuft att man skaffar sig åtminstone lite kött på benen innan man börjar argumentera för saker. Forskarna är däremot överens om att det är en drog som du säger, vilket även gäller för alkohol, tobak och koffein. Jag hoppas du förstår (om du nu inte driver som sagt) att du är så pass dålig på att argumentera så att du hjälper motsidan genom att framställa dig själv som en naiv överkonservativ herre.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag tror nog att jag har rätt bra koll på vad ett narkotiskt preparat är och så är även våra forskare och våra lagstiftare och det är därför jag vidmakthåller att cannabis inte ska legaliseras.

 15. Helena

  Lars Flemström, jag vill att du påvisar källor på detta påstående.

  ”Det förekom att abstinenta missbrukare, som egentligen inte hade där att göra, löpte amok bland patienterna på psykkliniker, medan personalen låste in sig på toaletten. Det har förekommit flera gånger att psykiskt sjuka, som varit helt ofarliga, har skjutits ihjäl av poliser som varit indoktrinerade med drogliberalernas sjukdomsbegrepp”

   • Lars Flemström

    Det som jag har skrivit om ligger några år bakåt i tiden. Jag har läst över hundra sekretessbelagda personutredningar och de kan jag givetvis inte avslöja som källor, om du vill ha patientens namn och personnummer. Jag har dem inte ens kvar. Somliga uppgifter är från media, men de har jag kontrollerat mot andra källor. Jag har ringt upp journalister och det visade sig då att en ”sjuk” dubbelmördare var drogpåverkad och dessutom känd i trakten som en ”tung missbrukare”. Missbrukaren, som löpte amok bland patienterna på en psykklinik var i Värmland, sedan landstingspolitikerna stängt en enhet, dit man brukat skicka svårdiagnosticerade personer. Det var under samma tidsperiod som en feldiagnosticerad missbrukare av svampar hade först hade en femårig flicka. Länspsykiatrichefen, som faktiskt var helt oskyldig till det inträffade, tvingade avgå efter ett hatiskt mediadrev. Han fick sedan ströjobb som sakkunnig i rättegångar. Jag har själv hört honom flera gånger, i den egenskapen. Riksmedia hade skrivit att en person, som blivit avvisad från ”en psykiatrisk verksamhet” hade slagit ihjäl en äldre man med ett järnrör. Jag fick ut domen från tingsrätten, det var innan man började sekretessbelägga sådana uppgifter, och det visade sig då att han hade uppsökt Beroendecentrum, som dock hade stängt för dagen p.g.a. akut alkoholintox. Det kan bli så när metabolismen upphör att fungera, vilket var ytterst ovanligt när de gamla alkoholistanstalterna ”torkarna” var i drift. En missbrukare sköts ihjäl av polis, sedan föräldrarna ringt till polisen och begärt hjälp att få honom intagen i psykiatrin, då de trodde att missbruk är en psykiskt sjukdom. Det har varit flera fall då polisen har skjutit ihjäl personer, som har varit psykiskt sjuka – eller som polisen har trott varit psykiskt sjuka.

 16. Jonas kvistfors

  Det är ett folkhälsoansvar att statligt reglera försäljningen av cannabis.

  Alla ni som skrivit här ovan från era skyddade verkstäder, med kaffe och bullar, med diplom på väggen. Ni är teoretiker.

  Jag har brukat cannabis i 20 år. Jag är en framgångsrik egenföretagare, familjefar, äger en bostadsrätt, engagerad i samhället osv. Jag vet inte heller allt – men jag vet mycket om cannabis.

  Er inställning är att stoppa huvudet i sanden.

  Signalpolitik?? Skräp!!

  Ungdomar som bara vill prova dras in i kriminella hierarkier på grund av det ni representerar. Skolan går på knäna tack vare det ni representerar. Polisen går på knäna tack vare det ni representerar. Psykiatrin går på knäna tack vare det ni representerar.

  Vad jag talar om är incitamentet att ljuga. Det är lögnen vi först måste mota bort.

 17. Jonas kvistfors

  Det är lögnen vi måste mota bort.

  Lögnen som nolltoleransen skapar.

  Urintesten, narkotikahundar i skolan, rabiata skrämsels föreläsningar mot ”droger”.

  Jag brukar cannabis. Vill inte ha hjälp. Behöver inte hjälp. Men om jag behöver hjälp så säger jag till, och jag kan gott diskutera mitt bruk och reflektera kring det. Men jag gillar det. Cannabis har hjälpt mig på många sätt och har aldrig hindrat mig i något, eftersom jag har vett att bruka det vid rätt tillfälle.

  Svensk nolltolerans dödar. Så är det med den saken. Jag skäms över den gamla generationen med deras cementerade doktriner.

  Straffa den som brukat narkotika. Vilket skämt.
  Inte skilja på bruk och missbruk. Vilket skämt.
  Inte skilja på olika preparat. Vilket skämt.
  Psykoser. Nja.. 40 år senare saknas ännu det tydliga beviset.
  Cannabis kidnappar hjärnan? Struntprat. Inte mer än något annat som är gott, ett glas läsk, en bit godis.. Att vara kär kan tex vara betydligt mer abstinent än att längta efter en joint.

  Låt oss jobba med cannabis. Låt oss motverka rus bruk. Men låt oss lägga ärligheten, förtroendet, dialogen till grund. Och låt oss skilja på cannabis och andra droger som är verkligt livsfarliga, receptbelagda likväl som illegala.

  Cannabis måste regleras lagligt.
  All evidens talar för det. Samhället måste byggas på tolerans och dialog, inte på nolltolerans. Det säger sig självt !!!!!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   cannabis är ett narkotiskt preparat som även fortsatt ska vara förbjudet och således olagligt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.