Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Alliansen bär största skulden till dagens oroliga Sverige.

Man blir aningen mörkrädd när KD:s partisekreterare sitter i intervjustolen i Godmorgon Sverige och påstår att Sverige behöver en Alliansregering som inkluderar KD för att skapa ordning på det hon betecknar som det svenska kaoset – Alldeles speciellt så när vi alla vet att det är Alliansen och därmed KD som ensamt skapat detta kaos.

Därför tycker jag att det är dags att KD besinnar sig och inser att det som nu händer i Sverige i form av oroligheter, skjutningar, bilbränder och gängkriminalitet mm. är en effekt av den Allianspolitik som slitit isär Sverige på ett sätt vi inte upplevt efter det att arbetarrörelsen startade sitt segertåg i Sverige.

Alliansens mycket skadliga arbetslinje har skapat en situation där inkomst- och förmögenhetsklyftorna ökar lavinartat och så till den milda grad att de ökar snabbast i hela OECD vilket gör att OECD själva påpekar för Sverige att de snabbt ökande klyftorna är ett hot mot välfärden, stabiliteten och demokratin i Sverige.

Kanske är det så att det KD tillämpar texterna i Bibeln så som de är skrivna och då utan att förstå deras egentliga innebörd – Speciellt i stycket att de som har mycket ska få mera medan de som har lite ska bli av med det lilla de har.

Att sparka på de som ligger genom att sparka ut sjuka ur sjukförsäkringen och arbetslösa ur a-kassan samtidigt som man tvingar fler och fler in i socialbidragsberoende är ingen hållbar politik – Dessutom en politik som sliter isär och skapar de socioekonomiska levnadsbetingelser som är grogrunden för allt våld och alla oroligheter.

Det KD helt missat är att jämlikhet och tillskapande av samhörighet och delaktighet i samhällsbygget är det som bygger ett land starkt. Så såg Sverige ut fram till 1990-talets början och därefter i stora drag fram tills dess att KD och Alliansen tog över regeringsmakten i Sverige.

De oroligheter vi nu upplever startade och eskalerade under Alliansens tid vid makten då man tog från de svaga genom att ta det lilla de hade. Att reda upp den ojämlikhet och den oordning Alliansen och KD skapar genom att göra de redan välbeställda än mer välbeställda på övrigas bekostnad kommer att ta tid att få ordning på.

Det är därför vi Socialdemokrater i allt vi gör pratar om den svenska samhällsmodellen och om att den svenska samhällsmodellen ska utvecklas snarare än avvecklas.

Ska vi få ordning på Sverige och bringa oroligheterna till ett slut finns bara en väg att gå – Den som handlar om att skapa ett jämlikare samhälle där vinsterna av allas arbete fördelas mer rättvist än idag. Ska Sverige och svenskarna må bra går det inte att göra på annat sätt än det som devisen ”Av alla efter förmåga – Åt alla efter behov” proklamerar.

För att nå dit måste vi avveckla den skadliga arbetslinjen och återställa tilltron till de sociala trygghetssystem som Alliansen eroderat och i stora stycken satt ur funktion genom skattesänkningar och sitt införande av den skadliga arbetslinjen.

En annan sak vi Socialdemokrater jobbar stenhårt på är att se till att alla människor kan leva under socioekonomiska levnadsbetingelser som gör att de känner sig behövda, inkluderade och delaktiga i samhällsbygget så att de kan känna tilltro till framtiden.

Därför tycker jag att KD borde visa större insikt i denna fråga och tillsammans med övriga i Alliansen inse att ett starkt och välmående Sverige bara kan bli verklighet om landet blir mer jämlikt och alla människor tillerkänns samma värde.

Slutligen ska jag faktiskt be att få berömma Liberalerna och Jan Björklund i viss mån och då därför att man inte likt KD, M och C stoppar huvudet i sanden genom att envetet hävda att arbetslinjen och ökade klyftor är lösningen på Sveriges problem.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

42 kommentarer

 1. Oberoende Observatör

  Du brukar ju skriva om att du arbetat som bankman internationellt så då förvånar det mig att du inte behärskar det mest elementära vad gäller affärer. En grundregel är : tala aldrig illa om din konkurrent i detta fall alliansen om du vill fånga väljare, lyft istället fram dina egna fördelar.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag brukar för det mesta ägna mig åt att belysa våra fördelar men när någon ur Alliansen säger något som är så fel som det jag lyssnade till i morse så måste detta bemötas.

   • Fredrik

    ”…när någon ur Alliansen säger något som är så fel som det jag lyssnade till i morse så måste detta bemötas.”. Ett citat från dig Anders. Hur kan en åsikt vara fel? Var den åsikten ett brott mot svensk lagstiftning?

    För mig är grunden för en demokrati att människor har olika åsikter, att faktiskt främja det för att på så sätt belysa olika ståndpunkter för allmänheten i t ex val. När man då som du Anders gör, påstår att någon har fel så måste du kunna bevisa det. T ex så kan jag säga att 3+3 är 7, och sedan bevisar du fakta att det i själva verket är 6. Men en åsikt, den grundar sig från en viss individ eller gruppering och den är olika från individ till individ. Likt en snöflinga finns ingen åsikt till 100% lik den andra och detta är något bra menar jag.

    Du Anders däremot verkar tro att det finns en åsikt som är rätt och alla dem som inte delar den åsikten har sålunda fel. Det är helt okej för dig att tycka så, det är inte demokratiskt men helt okej för dig att ha den åsikten. Det tänket är grunden i socialismen/kommunismen. Lika människor tänker lika. Mångfald är inte ett honnörsord inom socialismen utan snarare tvärtom menar jag.

    Signaturen Oberoende observatör pekar på en brist från din sida vill jag direkt hävda, att mindre ofta påtala vad du/din sida är bra på istället för att påpeka att andras åsikter är fel. Jag skulle vilja gå än längre än Oberoende observatör och säga, vem delar din övertygelse? Och med vem menar jag inom det parti du kallar för ditt? Du kallar dig för socialdemokrat med inflytande i princip hela partiet, på kommunal nivå, riksnivå och till och med EU-nivå men ingenstans går det att läsa att någon annan talar för din sak eller ens nämner dig vid namn. Hur kommer det sig att du Anders som har detta inflytande och insikt i partiet i smått och stort inte nämns av andra socialdemokrater?

    Som jag ser det beror det på att du inte alls har det inflytande som du tror och/eller att andra socialdemokrater inte alls delar din övertygelse. Och det måste så klart vara svårt att veta detta, att ingen delar din övertygelse och att veta att allt det du önskar till det mesta inte kommer att ske.

    Till sist, en åsikt kommer inifrån. Den byggs av erfarenhet, verklighetsförankring, tro, känsla, samröre mm. Den är aldrig fel enligt mig, så länge den inte utgör ett brott. Och jag kommer alltid att slåss för rätten att tycka det jag vill. Synd bara att du Anders inte verkar tycka så.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Alla har rätt till en åsikt och på precis samma sätt som hon fick föra fram sin åsikt är det fullt legitimt för mig att framföra min.

     Politik handlar ytterst om 2 saker – Hur ska samhällsbygget se ut och för vem ska vi bygga samhället.

     Det jag skriver är baserat på ideologi och ideologisk övertygelse och min mission är att beskriva hur skillnaden mellan partiernas ideologiska plattform påverkar samhällsbygget och vem samhället byggs för.

     Den sortens debatt är den sorts politiska debatt vi ska ha framgent därför att det är ideologin som styr hur samhällsbygget ska bli. Alla beslut i sakfrågor måste således följa den ideologiska planen för att samhällsbygget ska bli rätt och det är därför jag debatterar på det sätt jag gör genom att påvisa felaktigheten i de beslut som inte bygger att solidariskt och jämlikt samhälle där alla människor har lika värde och där principen Av alla efter förmåga – Åt alla efter behov tillåts genomsyra alla politiska beslut.

     • Fredrik

      Åter igen vågar du inte svara på direkta frågor, speciellt när du inte klarar av att finns någon som delar din åsikt/övertygelse i ditt parti. Om du inte hittar nån som delar din övertygelse, hur ska du kunna bli en del av partiet? Revolution?

      Men mer viktigt, du påstår att denna kvinna från KD har fel och när jag påtalar att en åsikt inte kan vara fel så väljer du att inte svara på detta utan säger att hon har en åsikt och du har rätt till din, men din åsikt kan inte vara att hennes är fel. Det är inte en åsikt, det är ett påstående. Och påståenden måste kunna bevisas och det kan du inte så då måste du göra något annat, precis som alla andra politiska ytterligheter och det är att åter gå på med ditt mantra om hur Sverige ska bli bäst, som förut då Sverige var bäst genom att lyssna på dig, ge makten till staten eftersom staten och blandekonomi är det absolut bästa som finns. För, det fungerade fram till 1982 och nu ska det visst fungera igen.

      Anders, du är feg. Min åsikt. Du vågar inte svara på frågor, utan ger bara svar som passar din socialistiska/kommunistiska övertygelse.

      Har fel? Ge mig namn på socialdemokrater som gladeligen vill arbeta politiskt med dig. Får jag mer än tre byter jag parti på en gång.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Vad gäller mina partikamrater så vet jag att det finns många av dem som delar min åsikt så om du tror att sådana saknas så tror du fel. sedan har jag aldrig påstått att alla delar min åsikt men det innebär inte att jag inte fortsätter att driva min linje för att få dem med mig i en framtid.

      Det jag säger om KD:s partisekreterare är att hon försöker framställa sin ideologi som en bra ideologi trots att den inte bygger ett jämlikt samhälle med mindre klyftor ön det samhälle de försökte bygga när de satt i regeringsställning.

      Jag svarar på alla frågor jag får men problemet är nog snarare att du inte gillar svaren snarare än att jag inte svarar.

      Den politik vi förde fram till 1980-talets slut fungerar minst lika bra nu som då av den enkla anledningen at den bygger på sunda ideologiska värderingar. Om målet med samhällsbygget är att bygga ett jämlikt samhälle med små klyftor där devisen Av alla efter förmåga – Åt alla efter behov är ledstjärna fungerar den mycket bra.

      De socialdemokrater som gärna jobbar med mig är många och de väljare som tycker att mina förslag är rätta och riktiga än fler – Vill du veta vilka de är så får du fråga runt då jag inte har för avsikt att släppa några namn på vilka som är mina vänner respektive motståndare politiskt i mitt eget parti.

 2. Jonny Disenfeldt

  Propagandaminister Goebbels, nej Anders Forrss ska det vara, har talat.
  Vem skriver du din vänsterpropaganda åt ?
  Vilken läsekrets sväljer med hull och hår dina barnsliga skriverier ?

  Gång efter gång har du blivit beslagen med lögner. Vad är att vänta från den som förnekar kommunismens folkmord.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag skriver som det är Jonny och att du vill kalla det jag skriver barnsligt får stå för dig.

   Sedan har jag inte blivit beslagen med lögner även om du vill hävda att alla synpunkter du inte gillar ska avfärdas som en lögn.

   • Lars Flemström

    Begreppet massmord är ingen juridisk term i Sverige men används av FBI om mord på fler än tre personer inom en relativt kort tidsrymd. Även om vi bortser från lagligen utdömda och verkställda dödsstraff för grova brott, så råder inget tvivel om att massmord har begåtts på order av kommunistiska regimer, eller med kommunistiska regimers fulla vetskap och gillande.

    Av de ytterst få massmord (enligt FBI:s definition) som har begåtts i Sverige, har inget begåtts av kommunister, däremot har kommunister varit offer för ett svenskt massmord, år 1940.

    Såvitt jag vet har inget folkmord begåtts av kommunister, och jag vet mycket om sådana saker, och jag kan inte alls utesluta att några av de hundratusentals massmord, som har begåtts av kommunister, kan ha varit folkmord.

    Ett massmord med ett mycket stort antal döda definieras i den internationella rätten som ”Brott mot mänskligheten”. Även andra brott än mord ingår i den kategorin.

    Folkmord, som också är ett internationellt begrepp, definieras enligt nu gällande svensk lag vissa handlingar, som är straffbara enligt andra lagar, om de begås i ”syfte att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk eller rasmässigt bestämd eller religiös folkgrupp som sådan”.

    Enligt tidigare gällande (före 2014-07-01) definierades folkmord som ”en gärning, för vilken det enligt lag är föreskrivet fängelse i fyra år eller mer, mot en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös folkgrupp med avsikt att förgöra gruppen helt eller delvis”.

    De svenska lagstiftarna har sorgfälligt undvikit den delikata frågan om politiskt initierade åtgärder i syfte att förändra en hel folkgrupps genetiska särart är folkmord. Trots att massvåldtäkter i detta syfte enligt internationell rätt definieras som folkmord och inte bara som brott mot mänskligheten. Rasmässigt bestämd? Vem har skrivit att svenska folket behöver tillföras nya gener? Skulle de framtida svenskarna vara ett sämre folkslag, om så inte sker?

    Stalins massdeportationer av hela folkgrupper var folkmord, om SYFTET var att de skulle assimileras kulturellt och genetiskt med den äldre befolkningen i de områden de flyttades till, annars inte. Eller var syftet att den äldre befolkningen i de trakterna skulle assimileras med de nyanlända? Det är kanske en fråga om vilka som var flest.

    Fastän kommunistiska folkmord inte kan uteslutas, så är den flitiga användningen av det begreppet om de kommunistiska brotten mot mänskligheten olycklig, eftersom det är ett sätt att förringa nazisternas folkmord på judar.

    • Jonny Disenfeldt

     Det folkmord nazisterna begick i industrialiserad form har givetvis en speciellt vedervärdig plats i historien men det förringas inte på något sätt när man kallar t.ex dessa händelser för vad de också var, nämligen folkmord :

     Röda Khmererna i Kambodja mördade 2 miljoner människor för att de antogs vara intellektuella, borgerliga.
     Kina i Tibet 1959 under upproret.
     Sovjetunionen i Afghanistan

     Sedan har givetvis kommunismen legat bakom många fler massmord mot framförallt oliktänkande men även riktade mot vissa folkgrupper vilket även de torde räknas som folkmord. Deportationer under Stalin av folkgrupper till en avsedd död torde vara folkmord.

     Sedan kan man ju ägna sig åt att leka semantik, men kommunismens offer räknas i tiotals miljoner, för att inte tala om antalet offer på de kristnas blodiga altare.

     Det finns de som vill förneka, man får fråga sig varför.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag har aldrig förnekat något av det som hänt historiskt Jonny – Dock måste vi titta på nutid och på det som sker nu i minst lika stor omfattning som vi tittar på det som hänt historiskt om vi ska avgöra vad som är bra eller dåligt.

      Tittar du på dagens Kina där man successivt övergår till en socialism som liknar den Socialdemokratiska och då som en lärdom av sin historia så går det att förstå att kineserna gör det de gör med viss framgång även om det fortfarande förekommer sådant som är mindre bra därför att det inte fullt ut följer demokratiska spelregler.

     • Lars Flemström

      Definitionerna av folkmord i svensk och internationell rätt har ingen bäring på antalet personer som dödas, utan på syftet. Att utplåna en folkgrupp, oavsett om denna består av ett stort antal individer eller bara ett fåtal. Det behöver inte nödvändigtvis handla om mord i fysisk bemärkelse, utan kan även syfta på andra handlingar, om syftet är detsamma. Massmord i andra syften, exempelvis att utrota politiska motståndare, kallas brott mot mänskligheten.

      Detta är inte enbart en semantisk fråga, eftersom en folkgrupp som har försvunnit, inte kan återskapas – och då är det en förlust för hela mänskligheten. Detta är som med allt annat, när begrepp urvattnas, verkliga folkmord ursäktas med att många fler har dödats någon annan stans eller en annan historisk tid.

      Men är det då inte, om man gör som röda khmerarna som hade till syfte att utplåna ett helt lands hela över- och medelklass? Jo, jag tycker nog det, speciellt om klasstillhörigheten har gått i arv under flera generationer, så att genetiska skillnader (och helt uppenbart även kulturella skillnader) jämfört med den övriga befolkningen har hunnit uppstå.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Publicerar som ett läs- och tänkvärt inlägg i debatten.

 3. Krister

  Att sparka på de som ligger…
  Det skall man inte göra.
  Men när nu S sänker skatten för pensionärer
  så glömde man bort de ofta extremt utsatta
  förtidspensionärerna. De får inte en kr lägre skatt.
  Deras ersättning har inte heller höjts på många år…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   På den kommentaren svarar jag att ”Rom inte byggdes på en dag”. Det tar tid att förändra och förändringar till det bättre kommer slag i slag och således kommer även förtidspensionärernas situation att stärkas framvart.

   Så här långt har vi Socialdemokrater levererat och genomfört 75 av de drygt 100 vallöften vi gav vilket innebär att vi till och med ligger aningen före vår tidsplan. Sedan ska tilläggas att effekterna av vissa beslut visar sig först på sikt.

   • Krister

    De jag pratar om vågar jag påstå i många fall
    har sämre ekonomi än många ”riktiga” pensionärer.
    Varför började man inte med förtidspensionärerna?

 4. joachim östergårds

  Men nu får du väl sluta! Du låter som en kommunist när du skriver! Nu är det väl dags att du får lite verklighetsförankring. Att sitta och säga att det är alliansen som ställt till med detta, känns väl mer som det är du hummandes på en dålig sång.

  Näe, jag förstår inte i vilken värld du varit banktjänsteman, för de kan jag direkt säga, ekonomi och ekonomiska strategier, det kan du INTE.
  Så fortsätt ratta busse du, så sköter vi andra sånt med pengar!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att min ideologiska övertygelse inte överensstämmer med din betyder på inget sätt att jag har fel Joachim. Jag kan räkna och att Alliansen rustat ner mycket av det som behövs för att skapa ett starkt och jämlikt Sverige där man lever i harmoni råder inga tvivel om.

 5. Lars Flemström

  I rubriken har du skrivit att Alliansen bör största skulden, vilket jag tycker är nyanserat, rätt och bra. I första stycket i texten står däremot att ”alla vet” att det är Alliansen och därmed KD som ensamt skapat ”detta kaos”.

  Eftersom ordet ”som” enligt svensk grammatik syftar på närmast föregående substantiv, i detta fall KD, anklagar du alltså KD för att ensamt ha skapat kaos, och fritar alltså övriga allianspartier. Denna slutsats styrks ytterligare av att du i meningen före protesterar mot påståendet att det behövs en Alliansregering, som inkluderar KD.

  Skulle en Alliansregering utan KD klara detta? En Alliansregering utan KD men med SD? Vad menar du? SD har visserligen ganska ringa möjlighet att påverka, men gjorde det, när Alliansen med stöd av SD fällde regeringens första budget. Det blev kaos, och kaoset blev ännu värre med DÖ. Och skulden för DÖ får väl alla partier, som ingick denna – till intet förpliktande – överenskommelse, ta på sig?

  Och även om du faktiskt menar att Alliansen som helhet ensam har skapat kaos, så är det inte korrekt. Utan det har Alliansen gjort tillsammans med Mp. Som efter regeringsskiftet har fortsatt att skapa kaos tillsammans med S. Jonny väljer att bortse från det som hände före regeringsskiftet och du från allting som hänt efter regeringsskiftet.

  Du väljer också att bortse från alla fel och misstag som begicks av den senaste S-regeringen, innan Alliansregeringen tillträdde, och som var en starkt bidragande orsak till Alliansens valseger 2006. Alliansregeringen ska hållas ansvar för att den har förvärrat i stället för att lösa problemen. Men Alliansen har alltså inte skapat kaos inom så många områden.

  Att skylla på oppositionen är som att skylla brott på polisen – eller på ”samhället”, som du gör när brott begås av andra än etniska svenskar. Alla bär ansvar för sina egna handlingar, men de som haft till uppgift att hindra dem att begå dessa handlingar, men inte har gjort det, har förstås ett ”sidoansvar”.

  Ett sådant ansvar har den socialdemokratiska partiledningen och den Mona Sahlin för allting som Alliansregeringen har gjort efter valet 2010. Det valet hade vi vunnit, om inte partiledningen hade gått bakom ryggen på sina egna väljare och lovat ministerposter till Mp redan före valet. Men partiledningen prioriterade ministerposterna till Mp högre än att hålla Alliansen borta från regeringsmakten samt SD utanför riksdagen.

  S har också bidragit till nuvarande kaos genom att med stöd av SD (dock utan några kända kontakter med SD) bryta ur en del ur alliansregeringens budget. Fullt kaos ut bryter nu, när Alliansen hotar att göra samma sak – och är internt oense om hur stora delar som ska brytas ur.

  AKB pratat nu så mycket om att hon leder Alliansen, så alltfler tvivlar på att hon gör det. Kaos råder även inom regeringen. Knappt ett år har gått sedan en svensk minister sparkades för att han snarare var agent för en utländsk regering än en representant för svenska folket. Samma utländska regering ertappas nu med ett omfattande flyktingspionage i Sverige. Och vilken minister ansvarar för terrorismen?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag tror nog att mitt budskap nått läsarna Lars och att de som läser det jag skrivit klarar av att förstå andemeningen utan att märka enskilda ord.

 6. Lars Flemström

  Att inte tala illa om konkurrenterna är nog en bra regel, även i politiken. Och är det något som ska kritiseras hos en konkurrent, så är det konkurrentens produkter och inte hans person. När du hoppar på KD, så hoppar du på den kristna religionen, och inte de kompromisser som KD har gjort med de andra allianspartierna för att få vara med i gänget.

  Din egen uppfattning av kristen tro är dessutom så starkt politiserad, så att man undrar om du har en kristen tro eller bara en kristen samfundstillhörighet. Du kan ju rentav driva troende kristna att rösta på KD eller något annat alliansparti. Det finns många inom den sekulariserade vänstern, som gärna talar om sin ”tro”, men undviker att tala om vad de tror på.

  Men de driver mot en ny, synkretistisk religion med inslag från kristendom och islam samt ren nyhedendom (”New age”, etc). En präst i Svenska kyrkan vill avskaffa den kristna trosbekännelsen, med den märkliga motiveringen att alla kyrkotillhöriga inte tror på allting – såsom att Jesus är Guds son, vilket är en rent hednisk tanke, enligt islam. Vilken trosbekännelse ska vi då tro på?

  Vi har en politiskt aktivistisk ärkebiskop, som har gjort dem muslimska trosbekännelsen (”Gud är större”) till sitt valspråk. Svenska kyrkan har kritiserats för att inte tillräckligt tydligt ha protesterat mot det pågående folkmordet på kristna och yasidier i IS-kontrollerade områden. Men det har ju förekommit värre massmord.

  Antal muslimer, som har dödats av extrema islamister, torde vara större än antal mördade kristna och yasidier. Så det är kanske muslimer, som är offer i det pågående folkmordet i Mellanöstern? Och kristna och yasidier är kanske förövarna? Massakrerna på muslimer i Burma torde uppfylla den internationella definitionen av folkmord.Trots att de kanske inte är så många.

  Svepande anklagelser mot politiska motståndare tjänar inget annat syfte än att göra sig själv populär bland de redan frälsta, om uttrycket tillåts. Det går inte hem hos de väljare, som ska övertygas om att rösta på S nästa gång. Och AKB övertygar ingen om att byta parti till M med sitt ständiga idisslande om ”regerings skadliga politik”.

  Om vi erkänner att alliansregeringen har gjort någonting bra, eller åtminstone haft som syfte att göra någonting bra även om resultatet blev dåligt, kan vi rikta in kritiken mot det dåliga.

  Du gjorde bra, när du stod upp mot knarkliberalismen. Vem tjänar på att ungdomen drogas ner, vilket blir följden av fria sprutor och legalisering av förbjudna droger?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har sagt det tidigare och jag upprepade det igen i detta inlägg – KD står inte för en politik byggd på kristen grund, hade de gjort det så hade kärleken till människorna kommit före allt annat.

   Sedan handlade detta inlägg inte om kristen tro utan om att alliansens arbetslinje och politik varit skadlig för Sverige och varför.

   Det jag skriver är skrivet mer ur en ideologisk synvinkel och för att påvisa de ideologiska skillnaderna – Att detta sedan uppfattas som kritik kommer som ett brev på posten.

 7. Petter

  Dina inlägg börjar mer och mer gå till angrepp mot andra partier och ditt hat märks mer och mer . Detta hat rimmar inte med din kristna ideologi och kärlek till medmänniskor. Vi har ju även sett ditt avund mot våra samers kultur i andra forum .Är detta din nya strategi mot din strävan till röstfiske ?? För vad du vill uppnå är ju uppenbart ,

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Låt oss först klargöra en sak och det är att jag inte hatar någon eller bär hat mot någon.

   Sedan har jag aldrig skrivit i några andra forum än detta förutom att min blogg dupliceras på exempelvis S-forum och så vitt jag vet har jag aldrig angripit samer eller framfört att jag skulle bära på hat mot vår samiska befolkning.

   Det jag vill uppnå är en stärkt socialdemokrati och en större förståelse för vilka värden och vilken sorts samhällsbygge socialdemokratisk ideologi står för.

   Att den ideologiska debatten är jobbig för andra partier har jag ful förståelse för och om du vill kalla mitt användande av ideologisk debatt för röstfiske så kan jag meddela att jag kommer att fortsätta på inslagen linje för att få fler att rösta på vårt parti.

 8. Lars Flemström

  Att KD inte står för en politik på kristen grund är rätt på så sätt att kristendomen är en religion och KD ett politiskt parti. Och kristdemokratin är en ideologi, som är lika kristen som socialdemokratin är socialistisk. Framträder båda partierna under falsk benämning eller står socialdemokratin för diktatur? Kan du förklara varför det har gått så snett i Iran? Beror det på att man har fel religion, eller på att själva idén att bygga ett land på en religion är fel?

  Redan helgonet Tomas av Aquino, som levde under 1200-talet slog fast att kyrkan och staten, religionen och politiken, har olika uppgifter. Detta kan styrkas med bibelcitat. Men kan du finna något Koran-citat som säger samma sak? Tvärtom: Medan Jesus sade ”Mitt rike är icke av denna världen”, skapade profeten Muhammed både en ny religion och ett nytt världsligt imperium.

  Det är inte kristen tro att kärleken till människor kommer före allt annat. Det som kommer först är Guds kärlek till människorna, med människornas kärlek till Gud på andra plats (Men hur många människor lyckas leva upp till det?) och som en följd av detta människornas kärlek till allting som Gud har skapat, inkl andra människor (Men hur många människor lyckas leva upp till det?)

  Den kristna synen på människan är att alla människor är syndare och förtjänar att dö, men har räddats av Guds nåd. Vem är då du, som dömer andra människor för att de är lika usla som du själv? Eller lika usla som jag. Jag hävdar bestämt att jag har bättre kunskaper i kristen teologi än du. Och ändå är jag en syndare som alla andra.

  Det som stör mig är att dina förkastelsedomar mot våra politiska motståndare inte uttrycker den kärlek till medmänniskan, som du anklagar dem för att sakna. Du är inge bättre än de. Eller omvänt: De är inte bättre än du. Med vilken rätt kräver du att de ska vara det? Vi kan önska – och det gör jag – att KD och de andra allianspartierna skulle stå för en bättre politik än de gör. Men jag tror inte att konfrontation och hatiska utfall övertygar dem om den saken.

  Att vi har en debattör som kallar sig Bertil Lund, som brukar kommentera på din S-blogg och anklagar Alliansen för att ha drivit människor till självmord, är kanske inte så smart, om syftet är att omvända borgare. Men jag kan förstå honom, och tycker att stilen kan ursäktas, om han själv eller någon närstående är offer för alliansens ”arbetslinje”. Men inte ens han har, vad jag nu kan minnas, gått på allianspolitikerna som du gör. Utan har lämnat öppet om drivkrafterna är okunnighet eller något annat.

  När jag såg rubriken tänkte jag ”Äntligen. Nyanserat och bra” och funderade ut en lång lista på dålig allianspolitik, som jag tänkt skriva här i kommentarsfältet. Men i stället hamnar jag i en ny diskussion, som om vi vore ett gäng röntgenläkare som lyckats ta bilder av allianspolitikernas själar, som är nersolkade av synd och onda avsikter.

  Alliansen verkar tro att arbetslösheten beror på att det är för liten ”vinst” på att jobba, jämfört med att vara arbetslös, att arbetslösa som har svår ångest för att hushållsekonomin inte går ihop för dem, gör samma slags rationella överväganden, som en bolagsstyrelse, som funderar på om de ska göra en miljardinvestering i fabriken i Sverige, eller flytta tillverkningen utomlands. Politiker lever i en värld för sig, en värld som styrs av fantastiska ekonomiska teorier. Som inte alls är så allmängiltiga som de tror.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Förutom att jag ibland använder liknelser så är både blogginlägg och svar på kommentarer skrivna ur ett ideologiskt perspektiv eller med en ideologisk underton – I vart fall tror och hoppas jag att det är så de ska uppfattas.

   Att det då blir så att andra känner sig kritiserade är naturligt av den anledningen att bara den socialdemokratiska ideologin fullt upp står för solidaritet, jämlikhet och alla människors lika värde.

   När jag angriper KD så är det deras ideologi och det samhällsbygge de vill åstadkomma med hjälp av sin ideologiska övertygelse jag angriper och inget annat.

   Avsaknaden av ideologisk debatt har tagit bort fokus från vilken typ av samhälle vi ska bygga och för vem vi ska bygga samhället och det är den debatten jag försöker återföra till den politiska debatten som allt för länge präglats av debatt i sakfrågor utan ideologisk återkoppling till hur besluten påverkar samhällsbygget och i vilken riktning det i sådana fall påverkas.

   Att den ideologiska debatten är jobbig för våra motståndare är fullt naturligt och då av den anledningen att de vill bygga ett samhälle för vissa men inte för alla medan vi Socialdemokrater vill bygga ett samhälle som inkluderar alla.

 9. Micke

  Skrattretande att KD har mage att slå sig för bröstet när man varit i högsta grad delaktig i det socioekonomiska sönderfall vi ser i Sverige idag. Det tog bara 8 år för alliansen att ställa till det helvete vi ser idag.

  Det är som vanligt efter några år med borgeligt styre, de röd/gröna får så gott det går städa upp skiten borgarna lämnat efter sig.

  KD är ingenting annat än första gradens hycklare.

 10. Patrik

  Hej Anders.

  Vad jag minns så började krisen i världen med att en eller flera banker gick omkull. Dvs dina kollegor som inte klarar av att sköta sitt jobb!
  Sen var det tur att Alliansen städade upp ekonomin, liksom de gjorde på 90-talet, vilket medförde att Sverige klarade sig ganska bra trots att den globala ekonomin föll värre än under Krugerkraschen som blev upprinnelsen till andra världskriget.
  Har du redan glömt Himmelska fridens torg och mordet som den kommunistiska regimen utförde?
  Angående kommunismens mördande så har forskare beräknat fram att efter andra världskriget till i dag har det mördats ca 90 miljoner i kommunismens namn. Siffror som ifrågasatts men ingen har kunnat påvisa att det är mindre utan pga kommunistiska regimers medvetna slarv med folkbokföringen så är misstankarna att det är flera.

  Citat från Lenins ökända Hängningsorder 11 augusti 1918:

  ”Kamrater! Upproret bland de fem kulak-distrikten måste slås ned utan förskoning. Det ligger i revolutionens intresse, då det sista avgörande slaget mot kulakerna pågår överallt. Vi måste statuera ett exempel.

  1. Ni skall hänga (och häng dem så att folk ser det) minst hundra beryktade kulaker, rika och blodsugare.

  2. Offentliggör deras namn.

  3. Konfiskera all deras säd.

  4. Avrätta gisslan i enlighet med gårdagens telegram.

  Utför detta på sådant sätt att folk i en omkrets av hundratals mil kan se, darra, inse och skandera: låt oss kväva och strypa de blodtörstiga kulakerna.

  Telegrafera att ni har mottagit anvisningarna och effektuerat dem.

  Hälsningar, Lenin.

  P.S. Använd era mest hårdföra män för detta.”
  Slut citat.

  Med vänlig hälsning

  Patrik

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Om vi börjar från början så är det det omvända som gäller – Borgerligheten och Alliansen har genom tiden ställt till med oreda när de haft makten – En oreda vi Socialdemokrater tvingats städa upp så att vi kan få ordning på landet. Så här långt har vi aldrig haft några problem med att återskapa ordning och reda vilket i sak beror på att vår politik till skillnad från Alliansens fungerar mycket bra.

   Sedan är alla diskussioner om Lenin helt utanför ämnet och vill du debattera Lenin och vad han gjort och inte gjort så är jag rätt säker på att det finns andra forum där den debatten passar bättre än här.

   • Jonny Disenfeldt


    Ledande socialdemokrater har redan erkänt att de var orsaken till 90-tals krisen så vad du säger i sammanhanget är rätt ointressant.

    Vem styrde Sverige 2015 när vi tog emot 163 000 illegala flyktingar från Danmark och Tyskland ?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Krisen på 1990-talet hade Bildt och hans regeringskamrater som syndabockar Jonny.

     • Fredrik

      Menar du att Kjell-Olof Feldt ljuger? Att beslutet den 21 november 1985, av Riksbank och socialdemokratisk regering, som i princip gav banker möjlighet att låna ut hur mycket pengar de ville utan kontroll inte är huvudanledningen till den kris vi sedan får inom finans-, bank- och fastighetssektorn? Att krisen sker under en borgerlig regering gör inte denna regering högst ansvarig och att du inte förstår detta är obegripligt.

      Att kunna inse sina egna brister är A och O, detta saknar du tyvärr enligt mitt sätt att se på det.

      Till sist, du skriver i ett svar här ovan följande ”Att det då blir så att andra känner sig kritiserade är naturligt av den anledningen att bara den socialdemokratiska ideologin fullt upp står för solidaritet, jämlikhet och alla människors lika värde.”. Det är absolut fel. Och här är mitt bevis: Jag. Min ideologiska övertygelse är att varje individ har rätt att uttrycka sig på det sätt som det passar denne själv. Att inte behöva underordna sig andras åsikter förutom att acceptera och respektera dem. Att själv få bestämma över sin egen situation att t ex gå till vänster eller höger i korsningen som möter en i livet. Att se alla människor för den de verkligen är, gammal som ung, man som kvinna, troende som icke troende, oavsett sexualitet och aldrig se ner på någon som ser på en. Att fritt få välja det som betyder mest för en själv om det är viljan eller att välja det som betyder mest för någon annan. Att visa empati inifrån och ut på mitt eget sätt. Att respektera andras empati som en del i samhället utan att vara fel. Och framför allt, min åsikt och tro kan aldrig vara fel. Min empati och medkänsla kan aldrig vara fel.

      Detta är inte socialism eller socialdemokratisk ideologi. Det är min ideologi. Min tro. Och att du då menar att jag inte alls är för alla människors lika värde är horribelt. Att jag inte värnar om jämlikhet är skrämmande. Och att jag inte är solidarisk är det största misstaget som socialdemokratin gör menar jag. Ni har inte ensamrätt på solidaritet, jämlikhet och alla människors lika värde. Och nej, min övertygelse är inte socialdemokratisk – vare sig du vill det eller inte.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Kjell Olof Feldt har rätt på en punkt och det är att vi socialdemokrater var ytterst delaktiga när det gäller att tillåta att bankerna avreglerades – Till det är vi skyldiga tillsammans med borgerligheten. Det som sedan skedde är resultatet av nyliberal borgerlig politik.

      Sedan är du fri att tro och tycka precis vad du vill och jag har min definition av vad jag tycker är rätt ideologi medan du har din – Därefter är det upp till varje människa att bestämma vem av oss de håller med.

      Vår socialdemokratiska ideologi sätter alltid kollektivets bästa före individens bästa och det är detta jag predikar om och om igen när jag pratar ideologi – Att sätta sig själv före andra bygger inget jämlikt samhälle.

   • Patrik

    Hej Anders.

    Scenariot var ganska lika vid båda kriserna. Politiken S förde gjorde att det gick sämre och sämre för Sverige. Till slut orkade inte folket med svamlet och röstade bort S men det var för sent. Krisen var ett faktum som vid båda tillfällena orsakades av krisande banker. Borgarna och senare Alliansen fick ta över ett ”fritt fallande” land där det behövdes kraftiga åtgärder för att stoppa fallet. Det som vanlig gillades inte av väljarna som ansåg att det skärs ned för mycket i de offentliga finanserna. Med resultat att när krisen väl hade vänt så fick S makten igen för att än en gång leda Sverige sakta men säkert ned mot nästa kris. Vilket sker just nu!

    Som f.d. internationell bankman kan man kanske misstänka att du hade något att göra med den sista bankkraschen?

    Med vänlig hälsning

    Patrik

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Om du vänder på steken så blir det rätt Patrik – Det är borgerligheten som ställt till med oredan och socialdemokratin som tvingats städa upp.

     Det är bara att läsa historieboken för att förstå att så är fallet.

     Huruvida jag var inblandad i bankkrisen eller ej ska jag låta vara osagt även om hjälp att skatteplanera kan ses som en del av de saker som dränerar Sverige på skattepengar.

 11. Petter

  SBAB gjorde nyligen en enkätundersökning som ger en inblick i hur mycket pengar som var och en har på sitt sparkonto. Mer än hälften har mer än 100 000 kronor på sitt sparkonto. Ungefär fyra procent har omkring en miljon kronor medan lika många har mindre än fem tusen.
  – Det är bekymmersamt. Det finns en liten del som har svårt att klara av att få ihop det men den delen är mindre i dag än var den var för tio-tjugo år sedan, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.
  Framför allt bekräftar undersökningen att svenska folket är ett sparande folk.
  Det går alltså åt rätt håll trots ert tjafs om att Alliansen bara raserade , det kan bli bättre givetvis men tycker du för ett felaktigt resonemang .Förtsår väl att du försöker slingra dig ur detta också som vanligt. Ha då med dig att när alliansen styrde så var det inga ekonomiskt bra tider en period i Europa. Politiken är inte ärlig från nån sida idag alla samlar röster med lögner.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det har på inget sätt blivit bättre och att över hälften av svenskarna skulle ha mer än 100.000 kronor var på sitt sparkonto stämmer inte med de uppgifter jag har. Däremot stämmer det att de som kan spara har ökat sitt sparande för att ha om något oväntat såsom en sjukskrivning skulle dyka upp.

   Klyftorna ökar snabbt och det sociala trygghetssystemen har rustats ner så ser sanningen ut i verkligheten.

   • Petter

    Dessa siffror kommer från ett statligt företag, vem kan man lita på idag alla har ju sin dolda agenda.
    Forskningsresultat styrs till egenintressen .Politiker i alla partier bara visar sin förträfflighet. Titta på umeås förskolor ,personalen går på knäna politikerna står i pressen och ljuger om hur bra det är.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Politiker har inte för vana att ljuga Petter – vad är det du anser att de ljuger om vad gäller förskolan?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.