Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Norges sjuksköterskelöner visar att offentlig sektor är viktig.

Norsk offentlig sektor lockar med höga löner och en stor bonus för den som vill komma och jobba som sjuksköterska inom norsk offentlig sektor. För mig är detta ett bevis på att våra norska grannar insett det jag länge påpekat – Att blandekonomi och en stark offentlig sektor är viktigt för en blomstrande ekonomi och för en god livskvalitet. 

Förvisso har Norge sin olja och sin gas men det är inte dessa utan snarare ett vidmakthållande av blandekonomi och en bra balans mellan offentlig och privat sektor som gör att Norge erbjuder dessa löner.

Vården, skolan och omsorgen har man aldrig kompromissat med i Norge och den sorts fria vårdval och de avregleringar av offentlig sektor vi genomfört i Sverige har man avhållit sig ifrån vilket gör att norsk offentlig sektor är väl rustade för att försvara sin position som välfärdsland.

Därför tycker jag att vi ska lära av våra grannar i väst och se till att stärka vår offentliga sektor så att även vi kan erbjuda löner likt de som erbjuds i Norge.

Den utvecklingen börjar med att avveckla LOV (lagen om valfrihet) och genom att ta tillbaka all sjukvård till offentlig sektor för att i framtiden driva den i egen regi helt utan privat inblandning.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

24 kommentarer

 1. Lars Flemström

  Jag känner inte till någon som förnekar att offentlig sektor är viktig för ett välmående land. Men jag ska avslöja en hemlighet för dig. Och den är att när politiker bestämmer allting, bestämmer de ingenting.

  Frågan är alltså Vad ska politiker bestämma, och vad ska andra aktörer bestämma? Om du någonsin kommer att få ett politiskt uppdrag, kommer du att erfara att så många handlingar måste läsas in till varje sammanträde, så att du inte hinner utan måste lita på att tjänstemannen som har skrivit beslutsunderlaget inte driver någon egen politisk linje.

  Det handlar alltså om att begränsa mängden ärenden som fritidspolitikerna har att besluta i. Fler yrkespolitiker är ingen lösning. Blir de för många och har för mycket att göra, händer det som hände i Sovjetunionen. Politikerna blir en ny överklass.

  En lösning är att politikerna bestämmer vad som ska göras, och privata entreprenörer hur det ska göras – inom de ramar som politikerna har satt upp. Nuvarande tre beslutsinstanser, med direktvalda ledamöter (staten, landsting och kommuner) måste behållas

  Det må vara att Norge inte har genomfört exakt likadana avregleringar och privatiseringar som Sverige. Men vid den hearing, som arrangerades av de svenska socialdemokraterna om hur man löst frågan i våra nordiska grannländer, anförde den norska socialdemokraten knäledsoperationer som ett typexempel på sjukvård som kan utföras i privat regi.

  LOV betyder inte, som du skriver, ”Lagen om valfrihet” utan ”Lagen om valfrihetssystem” och handlar alltså om ett speciellt sätt att organisera valfriheten. När du nyss hade börjat blogga och ville avskaffa valfriheten, invände jag mot det och föreslog att du skulle kritisera LOV i stället.

  Men det gör du fortfarande inte. Du fortsätter att angripa valfriheten för oss enskilda och vill sätta någon byråkrat över oss. Just idag har jag varit hos en privat fotterapeut, som jag själv har valt. Men om jag skulle behöva hjälp med mer intima saker när jag blir ännu äldre, så ska alltså inte få välja vem som ska ta hand om mig?

  Med din linje vinner vi inga val. Pensionärer är också människor.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Precis det du säger om förhållandet mellan tjänstemän och politiker är något jag tagit upp många gånger och för egen del gäller att jag både läser in allt och kommer att läsa in allt för att vara säker på vad jag fattar beslut om och dess konsekvenser.

   Sedan går det att ställa krav på hur beslutsunderlagen ska vara upplagda i sin utformning – T.ex. så kan man bestämma att de ska ange konsekvenserna av 3 olika beslut i samma fråga.

   Jag angriper inte valfriheten i sig Lars men väl det faktum att valfriheten kostar oss skattebetalare oerhört mycket i onödan – Pengar som man likt i Norge kan lägga på bättre vård och högre löner till de som arbetar inom offentlig sektor.

 2. Nils Lindholm

  Det börjar med att inse att folket inte är till för politikernas lekstuga o lönetrygghet o pensionering,,utan politikerna ska tjäna folket.
  Norska politikerna har inte tappat bort sig, utan fattat att dom är till för folket, getfarmare på ödeställen får bidrag till överlevnad för att hålla det samhället levande, Sjuksköterskor har ett visst pris, vilket erkänns i Norge, VI VET att Kommun o Landsting går ihop för att sänka löner. .
  Du pratar om att folk som frivilligt valt privat alltså valt BORT ’offantligt’ . . . . . har valt fel, eftersom privat är fel . . . dom , eftersom privat ska bort så ska dom som valt privat, deras möjligheter att bestämma över sitt egna liv ska begränsas ??
  Ja DU vet bäst. eller ?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag håller helt med dig om att politikerna ska tjäna folket vilket jag förövrigt skrivit om många gånger i många separata inlägg.

   Att jag vill avskaffa LOV beror på att LOV skapar enorma fördyringar för samhället – Fördyringar som innebär att vi inte kan återgå till det system vi vet fungerar och som fungerar väl i Norge.

 3. Lars Flemström

  Först höjde staten pensionerna (eller sänkte skatten på pensionerna), och omedelbart därefter höjde kommunen vårdavgifterna för äldre. Här i huset hittades en äldre man död efter två veckor. Hur länge han legat där utan att få hjälp innan han dog, vet jag inte. Han saknade trygghetslarm. Månadsavgiften för larmen har kommunen nu höjt med 70 %. Det ansvariga kommunalrådet tycker att de äldre ska prioritera rätt.

  Detta är höjden av skam. Larmen är omoderna och inte tillförlitliga. Har man värk i fingrarna har man svårt att använda larmet. Varför reagerar de inte på låg puls, andningsuppehåll och dylikt. De borde vara gratis. Men det är inget som vi talar om, för det finns så många ängsliga, som vi inte vill skrämma upp. Och sedan har vi de politiska prioriteringarna, genderpolitik och antidiskriminering går före äldres rätt att få samma personal varje gång.

  Du skriver att Norge har oljan. Du har så rätt. Vi pensionärer är den svenska oljan, som ska finansiera allt. Du lovar höjda löner till sjuksköterskor. Men varför kräver du inte samma solidaritet av de offentliganställda som du kräver av oss pensionärer? Varför ska vi betala skolor till flyktingarnas barn. Det kallas ”investering”. Varför ska inte de som förhoppningsvis fortfarande lever, när ”investeringen” ger pengar tillbaka (om den någonsin kommer att göra det), betala kalaset?

  I vilken bank har du tjänstgjort? Hette den Ebberöds bank?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har aldrig krävt att pensionärerna ska betala notan för höjda löner inom offentlig sektor – Om något så har jag i ett flertal inlägg krävt att våra pensionärer som byggde vårt land ska få det bättre.

   Jag håller helt med dig om att trygghetslarm borde vara gratis vilket jag förövrigt tycker att alla medicinska hjälpmedel borde vara för de som är äldre.

   Min förhoppning är att det ska bli så om vi kan återskapa den jämlikhet vi hade fram till 1980-talets slut – Dvs. under den tid när kollektivets bästa gick före individens bästa.

 4. Krister

  Under alla år med S regeringar har undersköterskor och sjuksköterskor haft lite löneutveckling.
  Så historien visar att S inte står på deras sida.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är det vi ska vända på genom att stärka offentlig sektor och öka deras löner – Ska vi kunna göra det i den utsträckning jag önskar måste LOV skrotas och vården gå tillbaka till det offentliga utan privat inblandning.

 5. Lars Flemström

  När det gäller att strö pengar över dina gullgossar och favoritprojekt, såsom gratis bussresor för rika bilägare mm, finns ingen botten på fickorna på spenderbyxorna. Men när det gäller trygghet och valfrihet för äldre, så kostar ”oss skattebetalare” oerhört mycket i onödan, De pengarna ska i stället läggas på högre löner för offentliganställda. De ska alltså inte betala något för solidariteten?

  Vi hade nyss en diskussion om fria sprutom och egalisering av knark, där jag tycker att jag gav dig ett ganska bra eldunderstöd mot knarkliberalerna. Men ska vi då lämna missbrukarna vind för våg och låta dem knarka ihjäl sig och under tiden låta dem finansiera sitt missbruk genom stölder, inbrott, personrån eller egen försäljning?

  Ett vårddygn på behandlingshem för en vålds- och rymningsbenägen missbrukare kostar mellan 5.000 och 10.000 kr. En enda ”tung” missbrukare kan knäcka en liten kommuns hela socialbudget. Se till att få fram de pengarna och till pensionärerna innan du lovar höjda löner för offentliganställda som redan har hyggliga löner.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det ena utesluter inte det andra Lars – jag ser inget motsatsförhållande mellan höjda löner inom vården och omsorgen och höjda pensioner och bättre villkor för pensionärerna – Får jag som jag vill kan vi genomföra bägge utan problem.

   • Lars Flemström

    Du sänker din egen trovärdighet, någonting alldeles enormt. Du klarar inte av att göra prioriteringar, utan lovar allt åt alla. Jo, inte riktigt allt åt alla. Du vill ta ifrån vårdbehövande äldre rätten att bestämma över sina egna liv.

    Du skadar den kommande socialdemokratiska valrörelsen. När S-politiker (och B-politiker med, för den delen) gnetar med kommunala budgetar, och kanske tvingas stryka sina egna hjärteprojekt. Och värre ändå: Tvingas skära i välfärden. Då försöker du driva fram en löneinfation, i stället för att överlåga åt respektive förbunds förtroendevalda att driva lönerörelser för sina medlemmar.

    Du är en tacksam måltavla för politiska motståndare som så gärna påminner om gamla socialdemokratiska ”svek”, ända bakåt till 1980-talet, när man inte heller lyckats uppfylla allt vad man hade lovat.

    Att som (blivande?) S-politiker lova lönehöjningar åt offentliganställda, som redan har hyggliga löner, är särskilt upprörande, när det är inom de yrkesgrupperna som stödet för en oreglerad invandring, som kommer att stå kommunerna dyrt, är som störst. Då ska de väl också vara med och betala?

    Det är de grupper, som har svårast att göra sina röster hörda, som drabbas hårdast av nedskärningar och avgiftshöjningar. Det borde du veta. Om du inte begriper det är du klart olämplig som politiker. Du klarar inte av att ta ansvar.

    Nu har du lovat gratis trygghetslarm åt äldre. Se till att de får det! Du har lovat krafttag mot knarkliberalismen. Men se då till att missbrukarna får alternativ till fria sprutor och legalt knark.

    Du har lovat integration av invandrare. Men se då till att få fram pengar till det, utan att det går ut över ovannämnda grupper.

    Du får nog ta fram lite extra stödpengar till samerna också, för du vill ju öka konkurrensen på marknaden för renprodukter genom att avskaffa samernas ensamrätt till renskötsel. Hobbymässig renskötsel på stall i avstyckade Skåne-gårdar, jättekul för de nya renskötselbönderna, även om de inte får det att gå runt ekonomiskt.

    Men det är förstås ett framsteg jämfört med när du vill förbjuda samerna att bedriva renskötsel på allmän mark i Norrland!

    Vilka prioriteringar vill du göra? Låtsas inte vara bättre än de S-politiker som vågar erkänna att de måste prioritera bland allt som de vill.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Med den politiska plan jag presenterat som bland annat innebär stopp eller i vart fall kraftiga begränsningar vad gäller skatteplanering och en ersättning av arbetsgivaravgiften med en produktionsavgift skapas alla de resurser som behövs för att kunna genomföra de förbättringar för vanliga människor som jag föreslagit så att påstå att det sänker min trovärdighet är inte korrekt.

     Du måste titta på helheten av mina förslag Lars.

     • Lars Flemström

      Jag tittar på helheten av de förslag som det socialdemokratiska partiet har lagt fram och kan förväntas lägga fram och bör lägga fram. Vad partiet bör lägga fram är givetvis min bedömning, men dock sådant som partiet inte torde vara principiell motståndare till. Redan allt detta sammantaget kan vara mer än vad som ryms i en kommunal budget, om det rör kommunal verksamhet.

      Jag skulle själv inte tveka att rösta mot sådant, som jag själv tycker är önskvärt, om det finns mer angelägna saker som måste gå före. Till detta kommer dina förslag, som skulle dra ytterligare kostnader om de genomförs. Allting ryms inte i någon kommunal budget i någon kommun.

      Det borde du medge, om du vill uppfattas som hederlig. Du har exempelvis föreslagit gratis bussresor för rika bilägare. Det finns troligen hundratals mer angelägna utgifter även i Umeå kommun, vilka inte ryms i den kommunala budgeten och som ekonomiskt ansvarstagande politiker därmed måst säga nej till, även om det kan kännas tungt.

      Du kan inte heller ”öronmärka” eventuella intäktsförstärkningar till följd av minskad skatteplanering till dina utgiftsområden. Det är helt enkelt inte dina pengar. Vad de ska användas till bestämmer det socialdemokratiska partiet, åtminstone så länge partiet har en majoritet. Men det kan också tänkas att andra partier vill ha ett ord med i laget.

      Du resonerar som om du har planer på att starta ett eget parti, som på något mirakuläst sätt ska ta makten i Umeå kommun, Sverige och EU. Om du hoppas komma med på någon socialdemokratisk valsedel, så får du nog sluta med ditt sololir och ställa in dig i ledet. Om du fortsätter att lova runt i Socialdemokraternas namn, och väljarna tror att partiet står bakom, så är det risk att du drar på partiet en mycket pinsam och obehaglig svekdebatt efter partiet.

      Kanske redan före valet. Försök visa att du är en god lagspelare och inte någon enväldig partichef (kommunistdiktator), som ger order, som ska följas av underlydande!

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Den budget jag pratar om är främst den statliga och vad gäller de gratis bussresorna så tjänas dessa över tid igen av de miljövinster vi gör och genom att göra det betydligt dyrare att använda den egna bilen för resor och parkering inne i citykärnan.

 6. Micke

  Krister – sköterskor har haft den bästa löneutvecklingen så det du påstår är inte sant.

  citat – ”Vårdförbundets medlemmar tillhör dem som har fått mest påökt sedan 1994. Lönerna för sjuk­sköterskor, barnmorskor och biomedicinska ­analytiker har ökat med 102 procent.- slut citat.

  Sköterskor tillhör den yrkresgrupp som fått mest påslag sista 23 åren.

  citat – ”Minst påökt av medlemmarna i de tre fackförbunden har fysioterapeuterna fått. Gruppen sjukgymnaster hade 1994 en medellön på 15 000 kronor. Efter 20 år har yrket fått ett nytt namn men bara 83 procent mer i lön och en medellön på 27 432 kronor. – slut citat.

  https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2014/10/16/sa-har-vardens-loner-okat-pa-20-ar/

  Så Krister – paramedicinare, inte sjukskötersor.är de som dragit nitlotten men det bryr sig inte sköterskor om då de enbart ser till sig själva – noll solidaritet.

  Sen som krydda på detta går politiker in och höjer sköterskornas löner medans andra lika viktiga yrkesgrupper som sjukgymnaster och arbetsterapeuter nonchaleras fullständigt.

  Det som premiera lönemässigt i landstinget är inte om man gör ett bra jobb och är duktig utan om det finns en brist på viss personal så grattis Krister eran utpressning verkar ha fungerat.

  Skickat ett par ungefär likadana svar till moderaten Niklas som sitter som politiker i landstinget men det verkar inte vara något som han vill skylta med, svagt av Niklas att inte ens kunna ta diskussionen.

  • Krister

   Trots det är ingångslönerna låga.

   Från två storstadsregioner och tre mellanstora städer har
   vi fått in allra flest svar. Dessa redovisar vi medianlönen för här:

   Stockholm: 25 650 kronor i månaden
   Göteborg: 25 500 kronor i månaden
   Uppsala: 25 000 kronor i månaden
   Umeå: 25 000 kronor i månaden
   Sundsvall: 24 600 kronor i månaden

   https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2016/april/sa-har-mycket-far-nyexaminerade-sjukskoterskor-i-lon/
   Siffrorna gäller sjuksköterskor anställda i både landsting/region och kommun samt i privat verksamhet.

   • Micke

    Krister – återigen far du med osanning.

    Ingångslönerna för nyutbildade sjuksköterskor i Umeå är inte 25000 kr utan 27000 kr.

    http://blogg.vk.se/nicklassandstrom/2017/03/29/norge-lockar-med-jattebonus/

    Det finns sjukgymnaster med över 20 års atbete inom landstinget som har lägre lön än vad totalt oerfarna och nyutbildade sköterskor får i ingångslön. Det är politikerna som efter sköterskornas utpressning att vägra ta jobb inom landstinget höjt sköterskors löner – det har ingenting med erfarenhet eller kompetens att göra. Det är landstingets lönepolitik.

    Erfarenhet och kompetens ska värdesättas inte en yrkesgrupps utpressning för högre löner. Att kollektivt vägra ta jobb har gått ut över andra yrkesgrupper inom landstinget då kakan för lönehöjningar bara är visst stor. Sköterskor har stulit löneutrymme från andra yrkesgrupper som haft betydligt sämre löneutveckling sista 25 åren.

    Det är en trend att enbart se till sig själv och skita i andra.

 7. anders geslin

  HEJA ANDERS jag håller med,beskatta bankerna och storföretagen mer..sveriges befolkning har ökat med 2 miljoner på 9 år låt de allra rikaste betala kalaset !!! #7anders geslin

 8. Bergis

  Norge har inte den PK politik som förs i Sverige. Ingen EU avgift att betala. Ingen massinvandring som ska betalas. Därför har Norge råd med att ge sina sjuksköterskor bra betalt. PK politiken har sänkt Sverige till botten.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är inga större skillnader på norsk och svensk politik i de delar du vill kalla PK Bergis.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.