Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Trumps klimatpolitik kommer att kosta många amerikanska jobb.

Trots att Donald Trump gör som ha lovade i valet och upphäver Obamas klimatpolitik och stoppet för kolet för att skapa fler jobb i USA så tror jag att hans åtgärd kommer att få rakt motsatt effekt – Dvs. leda till färre amerikanska jobb.

Den omedelbara effekten kan säkert bli att fler jobb skapas på mycket kort sikt men över tid är det i den nya klimatsmarta industrin och i de företag som jobbar med förnyelsebar energi och tillverkning och underhåll av utrustning till densamma som framtidens jobb kommer att finnas.

I detta hänseende är Trump således en riktig bakåtsträvare – Därutöver är hans förnekande av klimathotets existens ett tecken på förnekelse och avsaknad av förståelse för resultaten runt klimathotet som världens forskare till största delen är överens om.

En annan sak man kan lära av Trumps beslut är att kapitalismen är oerhört kortsiktig i sitt tänkande därför att den bara ser på oerhört kortsiktiga vinster. Motsatsen till denna kapitalism är kinesernas variant av socialism där man ser allt på oerhört lång sikt och tillämpar 10-års planer för sin ekonomiska utveckling.

Därför tycker jag att det är hög tid att världen lär sig att renodlad kapitalism som hyllar kortsiktighet och maximal kortsiktig vinst är en förlegad ideologi som är skadlig för samhällsutvecklingen.

Med det sagt tycker jag inte att vi ska agera på samma sätt som kineserna och börja följa 10-års planer men väl återgå till den blandekonomi vi tillämpat med framgång i Sverige – Den socialdemokratiska blandekonomi som innebar att det fanns en balans mellan vinstbegär och långsiktighet.

Långsiktighet och en plan som sträcker sig längre än till nästa kvartalsbokslut kommer alltid att vinna över kortsiktighet och maximal girighet – Exemplen på att det är så är historien full av för den som vill leta.

Trumps beslut att överge Obamas klimatpolitik kommer som jag ser saken att innebära att USA hamnar efter resten av världen och med detta beslut beseglas Kinas övertagande av det ekonomiska världsherraväldet permanent.

Kineserna har förstått att det är inom den förnyelsebara energins område och inom företag som verkar inom vind, vatten och solkraft som framtiden finns. Att USA och Trump inte inser samma sak förundrar mig då det borde finnas minst lika många räknekunniga ekonomer i USA som det finns i Kina.

Kinesernas enorma satsningar inom dessa industrier fyller dessutom två syften. Till att börja med innebär de stora satsningarna på förnyelsebara energikällor en bättre livsmiljö för den egna befolkningen – Därutöver storskalig produktion och en världsledande position inom den industri som ska bygga och utveckla framtidens energisystem och energikällor.

För mig är Trumps beslut ytterligare ett i raden av alla bevis på att USA trots att det brukar beskrivas som möjligheternas land är ett land som är konservativt och därtill teknikfientligt.

För Sveriges och Europas del kan Trumps beslut att satsa på kol och olja innebära stora fördelar – Detta därför att vi nu slipper bry oss om USA och amerikanska företag och konkurrens därifrån när vi ska utveckla och marknadsföra framtidens energisystem.

I förlängningen kommer USA dessutom att förlora än mer på sitt beslut i samma takt som klimatmedvetenheten och miljörörelsen växer runt om i vår värld.

I förlängningen ser jag framför mig en verklighet där amerikanska produkter kommer att stoppas helt eller bli mycket dyra at importera till länder utanför USA baserat på att de tillverkats med energi som kommer från skitiga energikällor.

Framtidens tullar kommer att handla mer om miljö och om hur en vara är tillverkad än om behovet av skatteintäkter – Något som kommer att straffa USA storligen på grund av det beslut Trump nu fattat.

Well done Mr. President! – Ditt beslut är början till slutet för USA:s stormaktstid.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

13 kommentarer

 1. Lars Flemström

  Afrikanska ledare har varit klart besvikna på Obama på grund av hans ointresse för Afrika. Han borde verkligen ha fått. Han borde verkligen ha konfronterats med hur Afrika har drabbats av hans klimatalarmistiska politik, som han har ärvt från Bill Clinton och dennes vicepresident, klimatcharlatanen Al Gore. som byggt sin politiska karriär bl.a. på lögner om klimatförändringarna i Afrika.

  Al Gore var en misslyckad amerikansk akademiker, som fick en snilleblixt. Han var särskilt svag i naturvetenskapliga ämnen. Men han upptäckte att de flesta politiker var jurister eller samhällsvetare och alltså lika okunniga i naturvetenskap som han själv. Och därmed lättlurade med hotet om en global klimatkatastrof. Som politiker kunde han sätta sina antagonister bland forskarna på plats.

  Obama har med sin klimatpolitik inte bara gjort amerikanska arbetare arbetslösa. USA har tillsammans med den nya kapitalistiska stormakten Kina tryckt ner afrikanska gruvarbetare i en slavliknande tillvaro. Det som möjligen skulle kunnat ge Afrika en bättre framtid, används nu för att göda profitörerna på klimathysterin.

  Jag blev verkligen ledsen, när jag hörde om den svenska f.d. Mp-politikern Zaida Catalans död i ett av Afrikas gruvdistrikt, som just nu hårdexploateras av kinesiska kapitalister, som hyllas för sitt klimatengagemang. Och jag förundras över självcensuren i svenska massmedier, som inte låter oss få veta på vilket fruktansvärt sätt svenskan mördades. Det har utländska medier rapporterat.

  Det handlar alltså om jakten på sällsynta mineraler, råvaror till den nya teknik som ska frälsa oss från det påhittade klimathotet. Kriget i denna del av Afrika, där Catalan undersökte brott mot mänskliga rättigheter torde vara värre än kriget i Syrien och konflikten mer svårlöst. Vad betyder fyra miljoner afrikaners liv (antal döda hittills i den konflikten), när Kinas framtid som en ”fossilfri” nation står på spel?

  Trump gör nog rätt, när han återgår till energikällor, som finns i den amerikanska jorden och lite varstans i världen. Amerika kommer att överleva, även om Afrika mot all förmodan skulle lyckas resa sig och kasta ut tyrannerna och exploatörerna. Det gör han förstås inte för sitt goda hjärtas skulle, utan för att uppfylla löftet ”Make Amerika great again”.

  Allt har sitt pris. Och varje ny teknik har sina okända nackdelar. Om de begränsade tillgångarna ska brytas, så ska det vara för att lösa energifrågan i Afrika på båda sidor om ekvatorn, inte för att uppfylla politiska utopier på norra halvklotet, där solen står lågt flera månader varje år. Minst 20 svenskar har dött i FN-tjänst i samma del av Afrika före Catalan. En av dem var Dag Hammarskjöld.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Förutom att kritisera ditt påstående om varför det pågår krig i Kongo så ska jag låte det du skrivit stå för dig.

   Förvisso har du rätt i att kriget till viss del är ett krig om mineraler eller ska vi snarare säga naturresurser därför att Kongos jord döljer fler naturresurser än de mineraler som används i delar av den klimatsmarta tekniken.

   Kriget i Kongo är främst ett krig om makten över tillgångarna och därmed landets inkomster på precis samma sätt som i andra länder där krig pågår.

   Kriget hade startat långt innan kineserna kom dit och i samband med att Mobutu som för övrigt avsattes med amerikans hjälp så gavs den hjälpen först efter det att Kabila gått med på att amerikanerna fortsatt skulle få kontrollera gruvindustrin – En överenskommelse som för övrigt kostade Kabila den äldre livet.

 2. Lars Flemström

  VK:s chefredaktör Ola Nordebo, som är en av de mest helfrälsta klimatalarmister och som nu har drabbats av rena panikångesten, har skrivit kloka ord i en tidigare krönika: ”Vi vet förstås att enhällighet, historiens rena tapeter och lyckliga slut, aldrig existerat.” Han påminner om tillfällen när det har stått och vägt, och historien kunnat få en helt annan inriktning.

  Men den riktning, som den slutligen kom att få kan ha börjat med en enda kritisk röst. Medan majoriteten av tyckare – eller rentav högutbildade forskare – skräckslagna höll andan av fruktan för att störtas från sina elfenbenstorn. Riskerar jag mitt forskningsanslag för nästa år om jag hoppar på det här nya, eller om jag dröjer för länge med att hoppa på det nya?

  Just nu, i dagarna rapporteras om ett ovanligt starkt norrsken, som kan ses över större delen av Sverige, och inte bara i Norrland. Det beror på solvinden. Vad är det för något? Och vad är en kosmiska bakgrundsstrålningen. För att till fullo förstå det, måste man behärska partikelfysik på nobelprisnivå – om ens det räcker. Till slut kokar det ner till att vi måste lita på forskarna. Men vilka forskare, om en synvända kan börja med en enda kritisk röst.

  Ett gammalt nummer av tidskriften Forskning och Framsteg förklarar: ”Hela universum är indränkt i en svag dos av s k kosmiska bakgrundsstrålar. De är en efterglöd från självaste Big Bang som sakta har svalnat i takt med att universum växt till sig till dagens enorma storlek. Efterglöden kan i dag urskiljas som en temperatur på 2,7 grader över absoluta nollpunkten.”

  Jag är gammal nog för att minnas när inte bara jag själv, utan hela forskareliten trodde på ett helt tomt universum, där temparaturen var den absoluta nollpunkten, långt utanför galaxerna. Men inte nog med att hela universum kokar av energier. Dessa energier har olika riktning:

  ”Det innebär att ljusvågorna vibrerar mer i vissa riktningar än andra. Nu kan kosmologerna pusta ut. Deras teorier om hur universums grundfundament ser ut bygger nämligen på att en del av strålningen måste vara polariserad.Om det hade visat sig att det inte finns några polariserade strålar skulle kosmologin hamna i djup kris, sa en svensk kosmolog.

  Tänka sig, allting som forskarna trott på, hade visat sig falskt, om man inte hade gjort den där sista upptäckten. Tänk vilken enorm prestigeförlust det hade varit för forskarna. Tänk, om det är samma sak med det påstådda klimathotet. Att det sista lilla beviset saknas. Men Ola Nordebo, med sin doktorsavhandling i teatervetenskap, vet att saken redan är avgjord.

  Det som får nackhåren att resa sig på teaterpubliken, Rymdimperiet anfaller och jordelivet utplånas. Det måste vara sanningen. Men lurar han inte sig själv med sitt sinne för teatraliska effekter? Trump, som ju också har sinne för teatraliska effekter, vet antagliigen inte mer än Nordebo. Men vem av de två har valt att tro på de auktoriteter som i slutändan kommer att ha rätt?

  Tvivlen på att den s.k. klimatkrisen är människoskapad hopar sig. Med en kosmisk uppvärmning även miljarder ljusår bort. Hur påverkas vi?

 3. Lars Flemström

  Jag förstår inte alls vad du menar med att du kritiserar något påstående från mig om varför det pågår krig i Kongo. Inlägget handlar ju inte om detta, och därmed inte min kommentar. Men jag konstaterar bara att du som vanligt hyllar, eller ursäktar den kinesiska kommunistregimen. Om den inte hade utplundrat Afrika på de sällsynta metaller, som behövs för den s.k. klimatsmarta tekniken, hade kanske vägen till fred i Kongo varit aningen kortare? .

  För det är ju den s.k. klimatsmarta tekniken, och de råvaror den kräver vi diskuterar och inte råvaror i allmänhet. Andra råvaror, som finns i Kongo, finns lite varstans i världen, och därför är inte kontrollen över tillgångarna i Kongo lika avgörande för andra länders utveckling. Det jag ville peka på var någonting som klimatalarmisterna låtsas inte finns, nämligen priset som människor och miljö i de fattiga länderna får betala för den s .k. klimatomställningen i de rika länderna.

  Med min kommentar om den kosmiska bakgrundsstrålningen m.m. ville jag visa vilken svag vetenskaplig grund, som hela klimathysterin vilar på. Handlar det inte mer om en ny jättelösam marknad för smarta kapitalister, exploateringen av vanliga människors rädsla för ”domedagen” och ignoranta polilikers flockbeteende. Vad är det för ”vänster” som lierar sig med kapitalismen, så att man utropar vissa kapitalister (tillverkare av den ”klimatsmarata” tekniken som världens Frälsare?

  Emellertid behöver man inte vara partikelfysiker för att tvivla på domedagsprofeterna. Det finns nämligen arkeologiska vittnesbörd om tidigare värmeperioder, både innan det fanns människor på jorden och under mänsklighetens egen tid på jorden.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag skyddar ingen regim Lars så icke heller den kinesiska och så vitt jag vet så gör kineserna rätt för sig dit de kommer. jag har personligen besökt ställen i Afrika där kinesiska företag verkar – Ställen där de förutom fabriker byggt bostäder, skolor och sjukhus åt sina anställda likväl som annan infrastruktur.

   Att vi sedan har olika ståndpunkt till klimatfrågan vet vi sedan tidigare så vi får nöja oss med att inse att vi tycker olika och sannolikt alltid kommer att tycka olika i denna fråga.

  • Polisen slog sönder Berits växthus.

   Även i Sverige plundrar utländska gruvbolag mineraler på Same-mark.
   Kanadensiska bolag plundrar marken och sticker sen när gruvan är tom, kvar är ett giftigt hål som Staten får betala saneringen av. Fisken dör.
   Och Berit köpte ett begagnat miniväxthus på internät. Det slog polisen sönder för att det luktade gräs.

   • Lars Flemström

    Detta känner jag till, och det är helt förfärligt. Troligen var det ”Öppna era hjärtan” Fredrik Reinfeldt som öppnade gränserna för de utländska exploatörerna. Eller var det någon av Reinfeldts företrädare? Här kan man verkligen tala om att sälja ut Sverige. Det ekonomiska utbytet av de nya gruvhålen har inte ens vägts mot skadan för rennäringen.

    Sak samma med vindkraften, som sänker utbytet av renbetet. Men ännu har inga FN-inspektörer, som kommit för att dokumentera övergreppen mot samerna, kidnappats och mördats. Det hade antagligen skett om Sverige hade haft en lika svag statsmakt som Kongo. Men när man har skrämt upp allmänheten med det påstådda klimathotet, så är allt ”tillåtet”. En korrumperad miljörörelse låtsas inte känna till.

    Och Anders Forss ”vet” att kinesiska företag gör rätt för sig i Afrika. Jodå, om de afrikanska regeringarna har bra förhandlare, som lyckas ställa krav på de utländska företag som får rättigheterna. Det klarar inte de sydsudanesiska stamhövdingar, som har sålt stammens gemensamt ägda mark till utländska bolag. Stamhövdingarna har inte ens hört talas om att man kan äga mark, och tror att det är något nytt som har kommit med självständigheten.

    Minst en miljon sydsudaneser är på flykt och kommer att svälta ihjäl om inte hjälpen når fram inom de närmaste dagarna. Vem införde privat äganderätt till mark i Sameland? Mig veterligt har samerna aldrig gjort det. Privat äganderätt till mark är ett hinder för extensiv boskapsskötsel, vilket rennäringen är. Samt är det dominerande sättet att bedriva boskapsskötsel i Sydsudan, som har funnits som stat sedan 2011..

    Bolagen, som har ”papper” på att de äger marken, driver bort de rättmätiga ägarna. Och i Kongo skyddas den – enligt kongolesisk lag – olagliga gruvdriften av regeringssoldater, som försörjer sig på detta sätt, eftersom de inte får ut sina löner från staten. Mineralerna smugglas till grannländerna, så den kongolesiska staten får inte ett nickel

    Det är många olika metaller, men jag har fokuserat på de sällsynta metaller, som används i den nya ”klimatsmarta” tekniken, som ska frälsa klimatängsliga på norra halvklotet. En av de ytterst få kända fyndigheterna utanför Kongo finns i södra Lappland i Sverige… Sverige har svårt att agera med någon trovärdighet, när vi har haft så svårt att erkänna samernas rättigheter.

    Jag anser faktiskt att Sametinget borde erkännas som en svensk statlig myndighet med beslutanderätt i markfrågor inom renskötselområdet. Samt att samerna ska kompenseras med ny mark för gjorda markförluster sedan 1750.

    Det är hutlöst att både ursprungsbefolkningar och privatpersoner inom majoritetsfolken ska tvingas betala ett så högt pris för kampen mot ett klimathot, vars existens inte är slutgiltigt bevisad. Det är vad jag har sagt i den frågan. Jag har aldrig sagt att vi redan nu kan avfärda klimathypotesen definitivt.

 4. Lars Flemström

  USA är ett kapitalistiskt land och det finns kapitalister som inte skyr några medel att tjäna pengar. Så länge det finns efterfrågan på ”klimatsmarta” produkter, kommer det att finnas tillverkare. Vad jag har reagerat mot är den naiva tron att det finns en ”klimatsmart” teknik, som inte medför några miljöproblem alls. Varför döljer man detta? Vad är det som man döljer?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag tror i sak inte att man döljer något alls Lars. Så vitt jag vet finns det åtskilliga beräkningar på miljökonsekvenserna och numera dessutom tekniker som innebär att allt kan återvinnas.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Förvisso dör det människor i arbetsplatsolyckor i samband med byggande och service och underhåll men inte i sådan omfattning att det på något sätt måste döljas. Så vitt jag ser har det rapporterats öppet om de olyckor som skett.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.