Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Dags att göra en öppen upphandling av Umeås elbussflotta.

I dagens VK går det att läsa om stora kvalitetsproblem med de elbussar Umeå kommun köpt in från företaget Hybricon – Problem som innebär att elbussarna står stilla lång tid därför att man väntar på reservdelar till en i många stycken oprövad teknik.

Den situationen är varken önskvärd eller hållbar då den äventyrar kommunens stora miljösatsning för att uppnå en hållbar och klimatsmart kollektivtrafiklösning för framtiden.

Sett mot den bakgrunden tycker jag att vi ska göra ett omtag och bestämma oss för att genomföra en öppen och regelrätt upphandling som ger oss de elbussar vi vill ha och elbussar som fungerar som avsett.

En övergång till elbussar är både rätt och riktig och tekniken har framtiden för sig i och med att de stora busstillverkarna alla har väl fungerande elbussar som rullar i ett flertal länder och städer med inga eller mycket små problem.

Ska jag tycka och tro något vilket jag känner mig fri att göra så tror jag att det mesta av Europas stadstrafik kommer att vara eldriven inom en 10-15-års period och av den anledningen är det viktigt att vi inte förlorar fart utan fortsätter vår resa mot klimatsmarta kollektiva busresor genom att lära av våra initiala misstag.

Jag har full förståelse för att kommunen valde Hybricon som initial leverantör – Dels för att Hybricon var tidiga som tillverkare av elbussar och dels därför att Hybricon är ett lokalt företag. Att handla närproducerat och gynna det lokala näringslivet är en självklarhet för varje kommun om den möjligheten finns tycker jag.

I ett läge där det visat sig att elbussarna har så stora kvalitetsproblem att 6 av 10 bussar stått stilla under lång tid utan att problemen lösts – Dessutom utan att veta om den lösning som kommer är hållbar och fungerande så anser i vart fall jag att den beslutade övergången till elbussar måste vara överordnad vem som är tillverkare och leverantör av elbussarna.

Därför upprepar jag att jag tycker att vi som kommun ska göra en regelrätt upphandling av de elbussar som behövs för att säkerställa att vi kommer upp i det totala antal elbussar våra politiker fattat beslut om för att klara Ultratrafikens behov – Detta för att garantera att trafiken kan köras som avsett utan det stora antalet inställda turer som vi nu upplever.

Ska tillväxten och ökningstakten av antalet kollektiva resor nå uppsatta mål är den första förutsättningen att resenärerna kan lita på att trafiken går enligt tidtabell vilket inte är fallet med den situation vi upplever idag när 6 av 10 bussar står stilla på grund av haverier samtidigt som ersättningsfordon saknas.

Under den tid som gått efter det att Umeås framsynta politiker fattade beslut om en övergång till elbussar har mycket hänt på bussmarknaden.

Alla stora etablerade busstillverkare i världen tillverkar och levererar numera elbussar av skilda slag – Både sådana som laddas vid hållplatser under dagen och sådana som laddas över natten för att sedan kunna köras en hel dag utan att laddas på nytt.

Dessa stora etablerade tillverkare har lång erfarenhet av att bygga fungerande bussar vilket sannolikt innebär att de kan leverera fordon med mindre driftstörningar än de elbussar vi köpt in från Hybricon.

Stora tillverkare har därutöver betydligt mer muskler för att lösa eventuella problem snabbare än en liten tillverkare vilket även det talar för en upphandling.

En annan fördel med de etablerade företagen är att de tillverkar det mesta själv vilket innebär att man blir mindre beroende av externa leverantörer – Fördelar som sammantaget leder till  borde kortare stillestånd än idag.

Avslutningsvis och sammanfattningsvis säger jag följande:

 • Att Umeås tidiga satsning på en övergång till elbussar är ett bra och korrekt beslut av våra folkvalda politiker.
 • Att utvecklingen på elbussmarknaden har gått oerhört fort.
 • Att alla stora etablerade busstillverkare numera som en följd av den snabba utvecklingen erbjuder elbussar.
 • Att vi ska snabbt ska fatta beslut om en ny och öppen upphandling av elbussar för att inte förlora fart i omställningen till en hållbar kollektivtrafik.

Tycker vi sedan som kommun att det är viktigt med en lokal busstillverkare som skapar arbetstillfällen i kommunen ska vi kanske snegla mot t.ex. kinesiska BYD – En tillverkare som förutom att man är störst i världen på elbussar även aviserat att man letar efter lämpliga platser för att sätta upp en europeisk sammansättningsfabrik på.

Huruvida kravet på lokal tillverkning är förenligt med lagen om offentlig upphandling ska jag dock låta vara osagt men fungerar det i fallet Hyvbricon så borde det fungera även med andra tillverkare.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vin fattar idag”

 

 

35 kommentarer

 1. Olle

  Tyvärr visar det sig igen att det inte bara går att hoppa på ny teknik innan den är testad, detta kommer att bli en riktigt stor förlustaffär för kommunen . Kommer att bli väldigt svårt för leverantören av dessa bussar att överleva. Det fordras kapital att utveckla och tillverka bussar.Här skulle också vara kul att veta vilka kopplingar som finns hos våra politiker och busstillverkaren.
  Om inte leverantören överlever ,kommer då Umeå att stå med 10 st nya bussar som på sikt inte går att köra och vad kostade detta kalas i så fall. Ser på börsens forum att paniken sprider sig hos aktieägarna,särskilt de som shoppat vid nya NE.Och hur reagerar då inte ev spekulanter. Ingen köper en ny bil som 60 % står still ??

  • andersforss (inläggsförfattare)

   De långvariga fälttester som gjordes med prototyper inom lokaltrafiken i Umeå påvisade inte de problem de nya bussarna gjort så det fanns säkert all anledning att tro att även de som levereras skulle fungera lika bra och smärtfritt som prototypen.

   Att bussleverantören har problem är vi rätt överens om och huruvida de överlever eller inte vet jag inte – Lika lite hur stor slutnotan kommer att bli. vad jag däremot vet är att vi ska fortsätta med omställningen till elbussar men då genom en ny upphandling där alla tillverkare får lämna anbud.

   Så vitt jag vet finns inga kopplingar mellan politiker och de som äger eller har ägt busstillverkaren utan snarare så är det så att beslutet att handla lokalt baserats på att arbetstillfällen tillskapas i kommunen.

   • dagl

    Vad jag förstår styrs Umeå mer av kommunala dotterbolag och kontrollerade underbolag utan full insyn och med grötig kontroll än genomsnittskommunen och mitt intryck är nog att sammanblandningen med kommersiella bolag är större än genomsnittet. Men jag har svårt att bedömma sänt här

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Inte nödvändigt vis så Dagl men det blir alltid vissa problem med insynen och demokratin när man använder bolag snarare än vanlig kommunal förvaltning. Att vi har det som vi har det beror på de regeländringar Alliansen införde och anpassningar till EU.

 2. Jonny Disenfeldt


  Sanningen är väl att din kommun var alldeles för tidigt ute med att köpa oprövad teknik och det blev en dyrbar läxa för kommunens skattebetalare.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Huruvida vi var för tidigt ute eller ej ska jag låta vara osagt då de fältprov som genomfördes inom lokaltrafiken med elbussar liknande de vi nu köpt visade mycket stor tillförlitlighet jämfört med de som levererats efter beslutet.

   Men visst kan jag hålla med om att vi hellre borde satsat på mer erfarna tillverkare av elbussar när väl beslutet fattades – I övrigt står jag för det jag skrivit i inlägget.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Så här långt har det inte fungerat som avsett men jag vill inte kalla det fiasko då vi inte ens är ett år in på en 10-årig avtalsperiod, men mindre bra och i enlighet med det jag skrivit står jag upp för.

    • dagl

     Jag solidariserar mig med besluten Umeå kommun hittills tagit om elbussystemet liksom artikelförfattaren. Det är för tidigt att säga att det inte går att få att fungera. Att det inte fungerat som det borde är otur och inte oskicklighet och dålig kompetens. Det är bara under några månader man kan tala om att Umeåborna utsatts för allvarliga störningar i övrigt har störningarna varit i stort måttliga ur ”allmänhetens” synpukt. Det är inte så fruktbärande att försöka peka ut syndabockar och det blir lätt att kritiken hamnar hos fel person.
     Men det finns annat som går fel i vårt samhälle som jag tycker detta visar. ”Man” vill gärna mörka på alla nivåer när det istället är viktigt att analysera hur man skall lära av erfarenheterna.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Min uppfattning stämmer med det en tidigare kommentatör skrivit – Den personal som kunde tekniken på ett bra sätt finns inte kvar samtidigt som företaget är alldeles för litet för att kunna växa sig starkt och bli en aktör av betydelse på en komplex marknad med mycket konkurrens. När väl de stora drakarna bestämt sig för att sats apå den nya tekniken går det fort vilket redan hänt då alla de stora nu finns på banan med väl fungerande elsbussystem.

 3. Petter

  Ska bli intressant att följa om inte leverantören fixar sin ekonomi och de inte finns kvar.Och Umeå står med bussar som inte går att använda, hemska tanke 🙁
  Detta var ju ingen bra reklam för framtida ev ordrar.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Precis det är ingen bra reklam alls för tillverkaren. Sedan är jag mindre orolig för att bussarna kommer att bli helt oanvändbara då de komponenter som används tillverkats andra företag och därför går att köpa även om Hybricon skulle gå i graven.

  • dagl

   Det är riktigt att detta är något som borde analyseras och prövas om man kan ha någon anpassad ljudgenerator. Det BORDE vara lätt. Men det är kanske inför eventuellt nya bussar och ett generellt problem och just nu har Hybricon annat att tänka på.

   • andersforss (inläggsförfattare)

    Att lösa problemen så att bussarna ger ifrån sig ljud där så behövs finns det teknik för.

    • dagl

     Just detta med varningsljud har jag en ny ”personlig” upplevelse som fått mig att tänka efter avvägningen med vad som är tekniskt möjligt och vad som görs. Min dotter och en annan kvinna stod och argumenterade på ett spårvagnsspår. En spårvagn kom och avgav varningsljud när föraren såg kvinnorna på spåret, som inte observerat den annalkande spårvagnen. Kvinnorna märkte inte den annalkande faran innan det var för sent och blev påkörda, de var för djupt engagerade i sitt meningsutbyte. Båda har fullgod hörsel och var i övrigt friska. Båda är nu 100% sjukskrivna. Det verkar vara en god prognos att båda skall bli 100% arbetsföra så småningom, men inte helt utan kvarstående märkbara men för livet, och vi har heller inte sett hur det slutar. Poängen är att om spårvagnens varningar varit mer genomträngande skulle den väckt uppmärksamhet och de skulle upptäckt faran i tid och klarat sig. Tekniskt är det säkert utomordenligt lätt och i praktiken ingen merkostnad med högre och mer genomträngande varningsljud. Men samhället har alltså inte tyckt det var värt den ökning i buller och störningar för allmänheten detta skulle medfört. Analogt ses det önskvärt med en avvägning mellan ”ljudstörningar” och säkerhet görs för elbussar innan ljudgeneratorn och kontrollen av den installeras, svårigheterna är sas inte tekniska utan ligger i kravspecifikationen. Men visst kan man göra något enkelt och oövertänkt tills mer övertänkta och utprövade modeller kommer om nu inte sådana redan finns.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Att det kan behövas ljud från elbussar och spårvagnar och att det måste gå att skicka ut varningsljud vid fara är vi överens om – Hur detta ska lösas överlåter jag till utredare och ingenjörer att komma på.

 4. Bergis

  Umeå kommun kommer att pumpa in mer pengar i projektet. Man kan inte backa nu och ta en annan leverantör. Då kommer någon, några att få sparken för att man slösade bort kommunens pengar. Därför lägger man locket på och kör ända in i kaklet. Hybricon kommer att bli en stor förlustaffär för Umeå. Men det handlar ju förstås bara om skattepengar. Och skattepengar kan man slösa med hur mycket som helst. Svensken är ju känd för att bara knyta näven i fickan och betala skatt.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Min tro och förhoppning är att vi gör som jag skrivit om i inlägget och gör en regelrätt upphandling – Den linjen kommer jag att driva på alla upptänkliga sätt – Bland dem motioner till mitt eget parti.

   • dagl

    Mitt förslag är att Umeå inte skall upphandla några fler elbussar på fyra år utan inrikta sig helt på att få 9an och flygbussen att funka. Om fyra år finns tillräcklig erfarenhet och förtroende hos väljarna för att öka antalet elbussar.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Redan idag finns det väl fungerande elbussystem som med fördel kan användas i Umeå – Bland dem bussar från Volvo, Man, VDL, BYD och Solaris med fler leverantörer vilket jag skrev om i inlägget – Mot den bakgrunden ska vi inte vänta utan upphandla nu.

 5. F.d. leverantör

  Anders Forss har helt rätt i att det var korrekt beslut av Umeå Kommun att satsa på elbussar från Hybricon AB. Företaget låg 2013 två år före alla andra elbusstillverkare med innovativa lösningar inom området att få fram effektiva och driftsäkra elbussar. Vad som hänt sedan dess är inte att de ursprungliga HAW-bussarna blivit sämre (flygbussen och den första 18-m bussen) utan att ledningen för det nya bolaget Hybricon Buss Systems AB visat inkompetens att driva denna typ av företag.

  I princip har samtliga av de kunniga och drivna teknikerna i det ursprungliga företaget blivit avskedade från det nya företaget, troligtvis huvudsakligen på grund av att de protesterat mot hur företaget skötts. T.ex. har all kunnig servicepersonal avskedats och huvudsakligen ersatts med personal som likt ledning saknar kunskap om fordon i allmänhet, särskilt elfordon och framför allt elbussar. Det är därför huvudsakligen inte problem med bussarna utan med företagsledningen och de beslut man tagit.

  Vad gäller de defekta hjulmotorerna så fanns de problemen redan i den första generationens drivmotorer som var monterade i Volvobussarna som Hybricon AB konverterade. Dessa problem löstes då av den dårvarande arbetsstyrkan. Man kan fråga sig varför dessa kompetenta och erfarna tekniker inte längre finns kvar i företaget. De kanske får sammankallas för att fixa bussarna om Hybricon Buss Systems inte klarar det.

 6. Lars Flemström

  Ultra, som tätortstrafiken i Umeå numera kallas, var från början ett privat bussbolag, som köptes av kommunen, långt efter privatiseringen av de flesta andra bussbolag i landet. Ultra är numera en del av Västerbottens Länstrafik och körs av en privat entreprenör. Och så bör det förbli.

  Jag var själv aktiv socialdemokrat i Uppland, när Upplands Lokaltrafik bildades. Det var landets första länstrafikbolag utanför Stockholms-regionen, och blev en veritabel succé. Modellen var densamma som nu är regel i hela landet, till slut även i Västerbotten, nämligen ett offentligt ägt trafikbolag, som upphandlar trafiken från privata bussbolag.

  Vi socialdemokrater hade aldrig styrt landstinget i Uppsala län, och bildandet av UL var vårt vallöfte i landstingsvalet 1976. Väljarna gillade uppenbarligen idén, för vi vann landstingsvalet – samtidigt som vi förlorade riksdagsvalet. Idén var ju väldigt pragmatisk, att plocka de bästa bitarna ur både den offentliga och den privata sektorn.Inga exstremistiska överdrifter åt vare sig höger eller vänster, utan en modell som fungerade.

  Det är ju lite skrattretande, faktiskt med dogmatiska socialister i de socialdemokratiska leden, som slåss med näbbar och klor mot något av det bästa som socialdemokratin har åstadkommit.

  Bussar massproduceras och är relativt billiga i inköp. Därför ägs de vanligen av entreprenören, och säljs ofta till den nya entreprenören, om den tidigare har förlorat en upphandling – om de inte säljs på den vanliga begagnatmarknaden för bussar. Länstrafikbolaget kan ställa krav på allt från personalövertagande till miljökrav och krav på speciella drivmedel i samband med upphandlingar.

  Sedan får entreprenören köpa bussar, drivmedel och övriga förnödenheter från den tillverkare som uppfyller kravspecifikationen till lägsta pris. Det är sådant som politiker och offentliga tjänstemän inte ska pyssla med. De ska ta sådana övergripande beslut, som måste bestämmas demokratiskt. Leve det privata näringslivet. Och låg det sköta sådant som det är bäst på – oavsett föråldrade historiska uppdelningar mellan offentligt och privat.

  Därför anser jag att kommuner inte ska äga bussar. Det ska entreprenörerna göra. Därför bör Umeå kommun, om möjligt sälja befintliga elbussar till entreprenören. Om det så gäller att prova ut ny teknik, som entreprenören inte vill ta sitt kostnadsansvar, så borde någon statlig instans för teknisk innovation ta det ansvaret och hyra ut bussarna till entreprenören. Som får betala en hyra motsvarande vad entreprenören tjänar på att inte köra med egna bussar.

  ,

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Principen för kommunägda bussbolag tycker jag är bra och i det har jag inget att anföra.

   När det gäller elbussarnas ägande så beror det på att kommunen ansåg att det skulle bli billigare att köpa dem själva och bara betala entreprenören för att operera dem – Detta därför att det inte går att hitta någon entreprenör som inte tar ordentlig höjd i ett anbudsförfarande därför att man inte har någon historik att falla tillbaka på vad gäller elbussarnas driftskostnader mm.

   Jag tycker att detta är ett bra beslut av Umeå kommun – Dock tycker jag att vi nu ska göra en reguljär upphandling för att kunna köpa bussar vi vet fungerar.

   • Lars Flemström

    Så du menar alltså att politiker är bättre bussföretagare än branschfolket? Politiker vet bättre än en företagare, som har rutin på sådana bedömningar vilka bussar som är mest felfria? När politiker är så duktiga på allting, så borde de kanske också använda skattemedel till aktiespekulation på börsen. Politiker vet ju alltid bättre än de, som sysslar yrkesmässigt med någonting.

    Vad jag kan se, så har anledningen till att kommunen köpte de bussar, som kommunen redan äger, att det var en ny och oprövad teknik. som det var svårt att beräkna kostnaderna för. De privata företagen ville inte riskera sina pengar, så då fick kommunen ställa upp med ”riskvilligt” kapital. I och med att busstypen nu produceras i långa serier med kända driftkostnader, torde den anledningen till att kommunen ska äga bussarna, ha bortfallit.

    Och vad beträffar det initiala bussägandet, kan jag förstå varför kommunen då valde den lösningen. Men i princip bör tillverkaren av en produkt stå för produktutvecklingen. Om det finns särskilda skäl för att det offentliga stå för den kostnaden, vilken inte annat är en subvention, tycker jag att staten och inte enskilda kommuner ska stå för den subventionen. Vad säger EU:s konkurrensregler?

    Till skillnad mot dig, vill jag inte peka med hela armen och säga att så ska det vara, utan undantag. Men låt då undantagen vara undantag. Utvecklingen av lokaltrafikbranschen visar att den lösning, som Upplands Lokaltrafik valde från starten, att kombinera fördelarna med offentlig planering och privat ägande, har fungerat bäst. Men framgångsrik socialdemokratisk politik är tydligen inget för dig, som hellre lyssnar på locktonerna från längst ut på vänsterkanten.

    Jag vill påstå att Västerbottens Länstrafik nu är på rätt väg, när man är huvudman även för Ultra-trafiken. Man har också biljettpriser, som ligger rätt enligt priselasticiteten på resemarknaden. Det betyder att med en given subvention kan man få ut maximalt möjliga antal körda mil. Det kallas kostnadseffektivitet.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det är inte vad jag säger Lars – Det jag säger är att man om man vill få tillstånd en bred satsning på elbussar bäst handlar på samma sätt som Umeå gjort så att den osäkerhet som entreprenörerna skulle ta höjd för hamnar hos kommunen.

     Nästa gång vi ska upphandla finns historik och i den upphandlingen ska vi förfara på normalt sätt och överlåta åt entreprenören att köpa in och äga fordonen.

    • Roger

     Att klappa sig för bröstet och säga att man gjort något bra är ok om det är bra för alla.
     1993 var det en stor upphandling av all regiontrafik i västerbotten några år senare för lokal trafiken i Umeå. Före dessa upphandlingar fick man betalt för att kolla bussen före man började köra, man hade tid att gå på toaletten..m.m
     Några år efter upphandlingen funkade det hyfsat men nu är det inte bra.
     Vad är det som går att påverka mest i upphandlingar ?
     Inte är det inköpet av bussen.
     Personalkostnaden är den stora biten som avgör vad priset blir.
     Vilket innebär att det är busschaufförerna som fått betala priset för dessa upphandlingar.
     Idag räknas allt i minuter. Det är en ständig stress och chaufförer förväntas jobba utan att få betalt.
     Idag är busschaufförs yrket ett lågstatus jobb och det kan vi till stordel tacka upphandlingarna för.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Precis det du framför har jag framfört i en rad tidigare inlägg – Vissa saker ska vi kräva politiskt i samband med upphandlingar för att säkerställa att chaufförerna inte blir lidande.

 7. dagl

  Jag skapade en VK-blogg i morse med ett inlägg just om Umeås elbussar och Hybricon som är väldigt relevant för den här debatten. ttp://blogg.vk.se/dagl/2017/04/01/elbussar-umea-och-hybricon/

  Jag fick söka ganska länge på VK bloggen innan jag hittade den här ganska förnuftiga diskussionen.
  Vad som retade upp mig var att Hybricon gick ut och viggade nytt kapital men mörkade svårigheterna med elbussarna. Jag bor vid en laddstation och har personligen sett en del svårigheter sedan 2011 och lagt mig i och känner mig avfärdad när jag påpekat att de borde göras kända så misstagen inte upprepas.
  Inte ens idag nämner Umeås lokaltrafik svårigheterna på sin web.

 8. dagl

  Räknade de bussar på linje 9 jag sett (på linlje 9 borde 100% vara gröna elbussar) sedan igår. Av de tio jag sett hittills sen igår var 7 gröna elbussar. Jag tror inte detta är kompatibelt med att mer än hälften av de gröna står på verkstad och väntar på reparation, utan ett tecken på en långsam återhämtning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.