Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Politisk aktivism och alternativa fakta ser ut att vara modellen för Umeås Vänsterpartister

Det går aldrig att sluta förvånas över de arbetsmetoder Umeås vänsterpartister använder sig av för att ställa till med oreda inom politiken och för att försöka skapa misstro mot oss Socialdemokrater. Att bete sig på det sättet tycker jag är fel då man som folkvald politiker borde bygga sin politiska gärning på riktiga fakta snarare än alternativa fakta.

Att Vänsterpartiet ägnar sig åt politisk aktivism och då många gånger aktivism baserad på alternativa och egenfabricerade fakta finns det otaliga exempel på t.ex. i fråga om skolan och förskolan och om att det skulle vara Vänsterpartiet som låg bakom försöken med 6 timmars arbetsdag och heltidsreformen inom kommunen.

Inom Vänsterpartiet ser det ut att vara helt legitimt att ägna förmiddagen åt att fatta enhälliga beslut i en nämnd för att sedan under eftermiddagen gå ut och uppvigla mot beslutet genom att sprida alternativa fakta runt beslutet och påstå att man inte deltog i beslutet.

Det är det beteendet som ligger bakom att vi Socialdemokrater inte kunde fortsätta samarbetet med Vänsterpartiet. Ska vi driva politik och fatta gemensamma beslut måste vi stå upp för våra beslut och för det vi sagt – Till och med så till den grad att vi erkänner att vi fattade fel beslut om något går fel.

Den inställningen saknas hos Vänsterpartiet som istället bygger hela sin politiska gärning på aktivism.

En annan allvarlig sak är att representanter för Vänsterpartiet många gånger skyller ifrån sig när något går fel – Då genom att hänga ut någon annan som skyldig till det inträffade och ofta från talarstolen i kommunfullmäktige.

Därför tycker jag att det är på sin plats att bland annat Elisabeth Forsell och Ulrika Edman tar sitt förnuft tillfånga och börjar driva politik och politiska frågor på det sätt de borde drivas – Det sätt som innebär att politiken drivs baserat på riktiga fakta snarare än på alternativa fakta och politisk aktivism.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

8 kommentarer

 1. Bergis

  Vänsterpartiet förvaltar den politik som Olof Palme skulle ha fört om han levt idag. Socialdemokraterna i Umeå har gått åt höger.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Palme var oerhört rak i sin politik och den politik han förde var helt annorlunda än den vänsterpartiet i Umeå för både vad gäller innehåll och sättet på vilket den bedrevs.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   I nämndens beslut är ett enhälligt beslut ett beslut taget i full enighet av nämndens ledamöter.

 2. Lars Flemström

  Anledningen till att jag frågade är denna: I nämnderna tas inte bara rent politiska beslut, där ledamöterna förväntas följa respektive partilinje, utan även beslut som är myndighetsutövning mot enskilda, med samma straffansvar för ledamöterna som för kommunala tjänstemän.

  Nämndledamöter kan dömas till både fängelse och personliga skadestånd. Man slipper inte ifrån straffansvaret för att man tillhör ett oppositionsparti och har argumenterat emot beslutet under mötet. Om man inte har reserverat sig skriftligt till protokollet, är man delaktig i beslutet, som därmed var ”enhälligt”.

  Många nämndledamöter känner inte ens till detta. Men hur ska domstolen i en brottmålsrättegång veta att en oppositionspolitiker inte har blivit övertalad att stödja majoritetens linje? Och hur ska väljarna, när ansvar ska utkrävas i nästa val, veta att oppositionen inte har gjort sitt bästa för att stoppa ett olagligt beslut, om något sådant har tagits?

  Och då bör i princip samma regel gälla även för ”felaktiga” beslut, som inte var olagliga, vilket normalt är fallet i rent politiska frågor. Vill man efteråt kritisera ett ”felaktigt” beslut i den offentliga debatten, bör man först ha reserverat sig till protokollet som bevis, Har V gjort det i de aktuella fallen?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.