Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Tack Lennart Holmlund – Din reaktion över min person var efterlängtad.

Förvisso ska man inte slåss inbördes inom samma parti i offentlighetens ljus och det tänker jag inte heller göra när det gäller Lennart Holmlunds svar till mig i sin blogg – Däremot ska jag bemöta ett antal av de synpunkter han framför om mig som person och om mig som varande Socialdemokrat.

Sedan en liten påminnelse Lennart – Mitt efternamn stavas med två s – Rätt stavning är Anders Forss.

Till att börja med har jag alltid gett Lennart credit för allt det goda han åstadkommit under sin tid som kommunalråd och gruppledare för Socialdemokraterna där Lennart i mycket hög grad är mannen bakom mycket av det positiva som hänt i Umeå och som byggt ett bättre och starkare Umeå.

Jag har aldrig framfört några synpunkter på Lennarts kunskap om lagar och regler – Det jag däremot framfört är kritik mot beslut och åsikter som jag inte delar vilket är en helt annan sak.

Således har jag och Lennart olika syn på vad som betecknar en offentlig person där min syn är att man som politiker är oerhört offentlig och därmed måste räkna med att vara föremål för medias intresse medan en tjänsteman är att betrakta som en vanlig medborgare precis som alla andra och därför inte ska hängas ut med namn om denne begår lagbrott.

Det är helt rätt att jag på bloggplats avhandlat skolan men inte som personangrepp på individer utan som företeelse för att klargöra vem som skulle gjort vad och vem som således bär ansvaret för det som framkommit.

Att VK granskar politiken och kommunens verksamhet tycker jag är bra då det är just sådant en tidning och media i övrigt ska ägna sig åt.

Däremot ska inte tidningar och media driva en egen politisk agenda och i de fall VK gjort så har jag kritiserat och ifrågasatt dem på samma sätt som jag kritiserar andra företeelser jag tycker är fel.

Med det sagt tycker jag att det är helt rätt av VK att hänga ut politiker med namn om de begår flagranta lagbrott mot lagar de själva varit med och instiftat direkt eller indirekt.

Moralen, etiken och lagefterlevnaden hos en politiker måsta alltid vare betydligt högre än hos gemene man av den anledningen att politiker alltid ska föregå med gott exempel och leva som de lär.

Om Lennart tycker att den ordningen är fel kan jag leva med det.

Det jag vänder mig oerhört starkt emot är dock Lennarts åsikt om att jag inte skulle följa partiets riktlinjer och vårt partis ideologi – Detta därför att det är precis det jag gör även om det säkert kan upplevas som jobbigt av Lennart och andra partikamrater från tid till annan när de drabbas av kritik från mig.

Inom Socialdemokratin är det högt i tak och som Socialdemokrat har jag i demokratisk ordning rätt att framföra min egen åsikt om hur jag tycker att vi ska agera för att skapa det politiska momentum jag anser vara nödvändigt för att vinna val – Detta så länge min åsikt inte är ett brott mot partiets stadgar vilket mina åsikter aldrig varit så vitt jag vet.

Precis som Lennart så håller jag mig till majoritetens beslut om jag sitter som folkvald/medlemsvald i en beslutande församling.

I sådana sammanhang får man självklart ha en egen åsikt i den debatt som föregår det interna beslutet om hur man ska rösta i en specifik fråga och argumentera för den åsikten – Detta så länge man sedan rättar in sig i ledet och röstar som majoriteten bestämt att man ska rösta vilket jag alltid gjort i de sammanhang jag befunnit mig i den situationen.

Det är just det som är demokratins kärna Lennart – Att få ha en egen åsikt men respektera majoritetsbeslut.

Det sagt så är det även tillåtet att utanför beslutet fortsätta skapa gehör och stöd för den åsikt man framför så att man kan vinna framtida omröstningar i frågan och det är den möjligheten och rätten jag använder mig av politiskt.

Min politiska vision som Socialdemokrat handlar inte om att bli en tyst jasägare som alltid gör som jag blir tillsagd att göra utan att stå upp för min åsikt och slåss för densamma.

Min politiska mission handlar om att förändra – Förändra genom att skapa en återgång till den sorts politik jag anser att vi som parti ska driva för att skapa ökat väljarstöd och ett bättre och mer välmående Sverige.

För mig är den politiken den politik vi Socialdemokrater drev tidigare – Därtill med hjälp av ett debattformat som i allt det gör pratar ideologi och samhällsbygge snarare än sakfrågor på ett sätt väljarna kan förstå och relatera till.

Huruvida min politiska vision är korrekt och huruvida väljarna vill se mig och min person i valda politiska församlingar i en framtid bestämmer varken du eller jag Lennart – Huruvida det ska bli verklighet bestäms av väljarna i demokratiska val.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

8 kommentarer

 1. Eva

  Jag litar mer på socialdemokratiska politiker som har en egen åsikt, och inte går efter massan!Det är ju självklart, och får man inte gehör för sina ideer så får man väl böja seg inför flertalet, men som välgar så vet man i varje fall åsikten i frågan till den man ev tänker stämma på. Du välger och stå i hetluften, men sätter pris på att du svarar alla på ett redeligt sätt, fri från arroganse och härskartekniker som jag tycker en del politiska bloggare har en tendens och visa! Det är min subjektiva mening, och det kommer från meg, och det kan ingen bestrida att jag menar!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Tack Eva och du har helt rätt – Din åsikt är din åsikt och den är din och ska inte bestridas sett ur det perspektivet då det är det du tycker.

 2. Fredrik

  Anders, du kommer att få problem om du blir politiker och här ska jag förklara varför. En politiker är folkvald, alltså den av folket utsedd att driva deras sak. Du däremot menar tydligt när man läser detta inlägg ovan och andra inlägg av dig att din övertygelse är den som ska drivas.

  Här är då politikens, och socialdemokratins, dilemma. Hur ska du/ni regera utifrån folkets vilja? Du måste som politiker fatta beslut som ibland går emot din egen övertygelse om det är detta som folket vill ha, något jag finner omöjligt för dig Anders då du är så övertygad om att det du tror på är rätt.

  Som politiker kan du inte ha en egen agenda, du ska inte heller (på ett riksplan) rösta enligt piskan i partiet om det går emot det dina väljare sagt. Snacka om att sticka kniven i bröstet på väljarna. Som en representant för Västerbotten måste t ex förslag som tar ekonomiska resurser från en Norrbottniabana röstas nej till, oavsett partifärg. Det kan inte vara okej med en socialdemokratisk riksdagsledamot som röstar ja till ett beslut som omöjliggör en Norrbottniabana. Varför är det så? Jo, därför att väljare i Småland har inte röstat på dig. Inte heller dem i Blekinge eller i Örebro. Du får dina röster ifrån Umeå, Västerbotten och väljs du till ett offentligt arbete så är det dessa röster du ska företräda. Det är demokrati.

  Det du, och många andra partier, menar är inte demokrati. Det är representation utan ansvar. Genom att följa piskan i partiet kan alltid ledamöter från Västerbotten säga: Ja, men vi fick inte gehör för vår sak. Tyvärr.

  Alltså, Norrland blir svagare och svagare med ditt sätt att se på det. Tänk dig någon som röstar som folket vill, denne skulle ALLTID bli vald, år ut och år in. Men, denne skulle aldrig kunna vara socialdemokrat eftersom om du inte följer piskan så får du ingen andra chans.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Precis som du säger är en politiker folkvald och då i regel på grundval av de åsikter man för fram och de frågor man avser driva och kämpa för.

   Jag har aldrig sagt att det är min övertygelse som ska drivas så länge den saknar majoritetens stöd – vad jag däremot sagt är att jag kommer att driva på och kämpa för att min vilja och mina förslag ska bli majoritetens förslag vilket är en himmelsvid skillnad mot det du vill göra gällande.

   Som politiker ska man vara otrogen vad gäller metoderna men oerhört trogen sina ideal och sin ideologi och baserat på det kommer jag aldrig att komma med förslag som går emot min övertygelse och mina ideal. Däremot kan det vara så att majoriteten har en avvikande uppfattning som går emot det jag tror på och i sådana fall får jag acceptera det och förhålla mig till det – Svårare är det inte Fredrik.

   Sedan ska man stå för det man lovat sina väljare och driva de frågor man lovat driva – Det lovar jag att göra och blir man nedröstad internt i sitt parti så får man endera rätta in sig i ledet efter majoritetens vilja alternativt släppa in en ersättare som röstar i den specifika frågan då det är så riksdagen fungerar.

   Huruvida det är rätt att det fungerar så är en annan diskussion. Förlorar man en första omröstning i sitt eget parti så betyder det inte att man behöver sluta driva den specifika frågan – Det enda det betyder är att man envetet får fortsätta jobba på för att vinna majoritet för sin sak.

   Min syn på saken är att det viktigaste är att lägga fram de förslag man lovat sina väljare att lägga fram och så länge man gör det så har man gjort det man lovat och levt som man lär och det är så jag avser agera.

   • Fredrik

    Så, om du välja till Sveriges Riksdag och i ditt arbete att representera Västerbottens väljare, alla väljare så även dem som inte är socialdemokrater, så kommer du att antingen rösta samma som ditt parti eller ge upp din röst till en ersättare som då röstar som partiet?

    Hur är detta att föra Västerbottens röst i Sveriges Riksdag?

    Det är ingen garanti att alla riksdagspartier har en representant från Västerbotten och av den anledningen är en riksdagsledamots ansvar gentemot sitt län och sina medborgare, inte gentemot sitt parti, i första hand. DET är demokrati.

    Tyvärr fegar socialdemokratin och andra partier också ur när det gäller detta. Ni vågar inte stå upp för era medborgare utan den övergripande ideologin blir viktigare. Ni representerar inte folket utan partiernas VU. Det är tragisk och skrämmande. Det är också en stor anledning till föraktet gentemot politiker. Om folkets vilja inte blir hörd, då kan man inte som politiker säga: Ni får ändra på det då i nästa val.

    I Riksdagen sitter ledamöter från Västerbotten tillsammans, oavsett partifärg. Det är också väldigt enkelt och se hur ni röstar. Dem som röstade för Transportpaket som inte rymmer en Norrbottniabana. Är det inte hyckleri att påstå att den ska byggas innan 2030, men det finns inga pengar avsatte för den fram till och med 2029? Det är vad din regering gjort. Tillsammans med
    MP och V har man lovat Västerbottens och Norrbottens medborgare en Norrbottniabana men när budgeten läggs finns inga pengar till den.

    Till sist, vill man inte föra folkets talan – varför blir man då politiker? Vet du har man löser det? Inför personval, tvingande personval. Den mest kryssade vinner, då kan man också ställa krav på denne att göra ett bra jobb.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Om jag väljs in på ett Socialdemokratiskt mandat så är jag först och främst Socialdemokrat och representant för de som röstade in mig i Riksdagen såsom varande Socialdemokrat.

     Sedan kommer jag alltid att stå upp för sådant som är bra för mitt län och strida för det internt i mitt parti.

     Ideologin och vilken typ av samhälle vi vill bygga och för vem samhället ska bygas är alltid viktigare än enskilda sakfrågor – Detta därför att det är samhällsbygget för hela landet som är politikens enda egentliga uppgift.

     Hur man röstar i en sakfråga och vilka sakfrågor man driver är baserat på vilken sorts samhällsbygge man vill se – Ideologin är planen och då gäller det att rösta på de saker som följer ideologin om samhällsbygget ska bli framgångsrikt,

 3. Bergis

  Som jag fattar det är du vänstersosse och Lennart är högersosse. Och vi väljare funderar givetvis över om Socialdemokraterna är borgare eller vänster när den kommande förhöjda bilskatten skall betalas.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Du har helt rätt om Lennart och mig och att bilskatten höjs är jag i princip emot och jobbar på för att ändra och/eller stoppa.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.