Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Thomas Piketty och hans teorier ger mig rätt i min syn på skatt och beskattning.

Det är inte utan att man blir både rörd och glad men framför allt stolt över att Thomas Piketty ger vetenskapliga belägg för att mina teorier och synpunkter när det gäller skatt och beskattning är rätta och riktiga.

Nämnde Piketty har skrivit en bok som heter ”Kapitalet under det 21:a århundradet”. I boken som bygger på hans forskning om de ekonomiska klyftor som råder och rått allt sedan 1700-talet kommer han fram till samma slutsats som jag med hjälp av forskning som är bred och djup och bygger på material från 20 länder.

Vad Piketty kommit till är följande resultat:

 • Att det genom hela den tidsrymd som forskningen avhandlar alltid varit så att den rikaste 1 procenten av världens befolkning kontrollerar och äger 60 % av jordens totala tillgångar.
 • Att de fattigaste 50 % av jordens befolkning bara äger och kontrollerar 2 % av jordens tillgångar.
 • Att både 1:a och 2:a världskriget kan tillskrivas girighet och makt – Dvs. en önskan om ekonomisk kontroll.
 • Att Sverige utgör ett gott exempel på hur denna skevhet inom ekonomin kan korrigeras.
 • Att Sverige under Socialdemokratiskt styre hela vägen från 1920 talet fram till mitten av 1980-talet med framgång korrigerade många av dessa skevheter – Detta genom att bygga en stark offentlig sektor men framför allt genom ett progressivt och rättvist skattesystem – Ett skattesystem som byggde på att den som har mycket eller tjänar mycket eller bäggedera i kombination ska betala mer skatt än den som tjänar lite.
 • Att nuvarande situation med accelererande skevheter i ekonomin riskerar att framkalla ett 3:e världskrig.
 • Att avskaffandet av förmögenhets- och arvsskatten tillsammans med sänkningen av skatten för de redan rika innebär att den fattiga delen av befolkningen måste beskattas högre om vi vill bibehålla dagens välfärdsnivåer.
 • Att en minskande medelklass på sikt hotar företagens överlevnad i och med att kundbasen minskar.

Listan kan göras bra mycket längre. Dock känns det bra att på punkt efter punkt få bekräftat att det jag påtalat och skrivit om hela tiden varit ”spot on” och helt rätt.

Vidare påtalar Piketty att det utgör ett stort problem att Sverige och de Nordiska länderna som tidigare var ledande vad gällde skattesystem genom skattereformer helt avskaffat eller har mycket låga förmögenhets- och arvsskatter.

Allt sedan dessa avskaffades har Alliansens jobbskatteavdrag och övriga skattesänkande dessutom spätt på problemen ännu mer.

Att helt ta bort dessa skatter och sätta skattesatsen till 0 % är både fel och i allra högsta grad orättvist enligt honom.

I realiteten innebär detta enligt Piketty att vi mer eller mindre ensidigt gynnat de som redan var förmögna om vi som honom tittar på den totala beskattningen i samhället – Dvs. hur mycket skatt man betalar procentuellt om underlaget utgörs av lön, förmögenhet och övriga tillgångar.

Hur detta kunnat bli möjligt i Sverige och Norden när andra mer konservativa länder likt USA, England och Tyskland fortfarande har sin arvs- och förmögenhetsskatt intakt är för honom en gåta – Detsamma gäller för övrigt även för mig.

För att belägga det han säger påvisar Piketty att arvskatten i dessa länder på större arv fortfarande ligger i spannet 35 – 40 % av det ärvda beloppet.

Hos oss är det i själva verket är det så att de som har mycket totalt sett fått stora skattesänkningar medan det för de allra flesta inneburit skattehöjningar. Detta om något späder i rask takt på de orättvisor och den snedfördelning av kapitalet som råder i samhället.

Precis detta har jag påtalat många gånger i min blogg i samband med att jag presenterat hur vi kan lösa problemet.

Dessutom slår Piketty precis som jag fast att företag och företagares möjlighet att skatteplanera är FEL och något som på sikt hotar hela vårt samhälles existens.

Därför säger jag följande till både partikamrater och medborgare:

Låt oss med omedelbar verkan börja driva traditionell och väl fungerande Socialdemokratisk politik – Politik som i allt den gör värnar solidariteten, kärleken och alla människors lika värde.

Thomas Piketty har genom sin forskning slagit fast att traditionell Socialdemokratisk politik är lösningen på problemen inom ekonomin. 

Dessutom är den på inget sätt gammaldags eller omodern. Allt vi behöver göra för att få gehör från de breda massorna för den sortens politik är att med liknelser folk kan förstå förklara varför traditionell Socialdemokratisk politik är vägen framåt.

Som en av de första åtgärderna bör vi därför se till att återinföra förmögenhetsskatten. Därutöver återinföra arvsskatt på arv överstigande 2 miljoner kronor.

Därefter måste vi revidera och bygga ett skattesystem som i alla lägen ser till att beskattningen tas ut på en kombination av lön, utdelning, förmögenhet och övriga tillgångar enligt en progressiv skatteskala som beskattar de som har mest mer än de som har lite.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

36 kommentarer

 1. Micke

  Intressant. Nyliberalismen ligger bakom det mesta om inte allt av det negativa du beskriver.

  Startade med Thatcher och Reagan på 80-talet och dessa personer var 2 farliga politiker när man ser tillbaka historiskt på vad de uträttade.

  Tycker du ska fråga VK varför man inte kan läsa dina inlägg som har många kommentarer och att man inte heller då kan kommentera dessa.

  Man får detta svar då man försöker öppna dina bloggar med många kommentarer ”504 Gateway Time-out”.

  Det är som att du är censurerad av VK. Valtider kanske eller obekväm?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Ibland måste man klicka ett antal gånger på att ladda ner igen för att det ska komma upp Micke – jag har experimenterat och gör man det öppnas inläggen.

   Håller helt med dig angående nyliberalismen.

 2. Micke

  Det verkar som att VK har satt in en spärr att servern måste svara inom ett tidsintervall annars blir man bortkopplad och får meddelandet att servern inte svarat i tid och att dina välkommenterade inlägg i praktiken blir censurerade vilket är allvarligt.

  Ta inte med detta i din blogg utan se det mer som en upplysning om hur VK agerar.

  Detta har aldrig varit ett problem tidigare då blogginlägg med ännu fler inlägg aldrig avbrytits av servern vilket händer nu. Du borde ta reda på varför detta händer numera.

  Ha det bra Anders.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag vet att VK tillämpar regler för hur gamla inlägg man kan kommentera och jag kommer att undersöka saken vidare – Måhända beror det på att min blogg skapat ett läge där blogginläggen faktiskt kommenteras och där debatt pågår – Ett slags lex Anders så att säga.

   Tittade just på listan över mest kommenterade och alla inlägg på den listan tillhör mig.

 3. Jonny Disenfeldt

  Nej, att du och andra vänsterdebattörer delar åsikter innebär inte på något sätt att de ger dig rätt

   • Jonny Disenfeldt

    Som om det spelar någon roll i sammanhanget, det går 13 ”forskare” på dussinet, likaså åsikter… Bara för att du kan hitta en del människor som delar dina åsikter betyder det inte något annat än att det just är åsikter och det betyder inte att de ”ger dig rätt”. Högst omoget och ovetenskapligt tänkt Anders.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Förvisso finns det många forskare Jonny men Pikkety är inte ensam – OECD tycker precis samma sak likväl som många andra forskare.

     • Jonny Disenfeldt

      Det Piketty uttrycker är hans åsikter. Och nej, OECD håller inte alls med Piketty i alla de punkter du rapar upp ovan så de tycker inte all ”precis likadant”. OECD antar inte alls de ståndpunkter du yrar om ovan som att t.ex. ”traditionell Socialdemokratisk politik är lösningen på problemen inom ekonomin. ”

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det Pikkety uttrycker är resultatet av seriös forskning snarare än en åsikt Jonny.

      Sedan har jag aldrig påstått att OECD påstår att traditionell Socialdemokratisk politik är lösningen – Det påståendet har jag tillskrivit Pikkety.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Den jag hyllar är Pikkety men det innebär inte att jag borde avstå från att säga att jag länge framfört samma åsikt Claes.

 4. Petter

  Att själv berömma sig efter ett inlägg när man googlat fram nån vetenskaplig utredning som överensstämmer med sitt inlägg och till och med känna sig rörd och glad av sin egen förträfflighet .
  Du bör nog söka vård för detta ,tror att åkomman kan ha börjat eskalera.
  Detta börjar mer och mer likna de problem som Trump har , du har inte samma politiska syn som jag . Men på grund av min kärleksfulla tanke om mina medmänniskor så vill jag ge dig detta förslag. Och finns det inga akuttider hos landstinget OMG så kan jag tipsa om några privata vårdinrättningar med mycket bra faciliteter. Du har många besök här men tror att man går till denna blogg för nöjes skull och se om det finns några inlägg som kan ”tufsa” till dig lite. Nej ha en bra helg nu och starta grillen i sommarvädret:

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har inte googlat fram något Petter – Snarare följt Pikkety länge på samma sätt som jag läser in mig på oerhört många andra undersökningar och på aktuell forskning i ämnet. Även om jag slutat med att vistå med skatteplanering med effekt 1 januari 2006 så har jag fortsatt följt förändringar, trender och lagändringar i et globalt perspektiv på samma sätt som när jag aktivt jobbade med det – Detta för att upprätthålla kunskaperna så att jag kan föreslå rätt åtgärder för att stoppa eller kraftigt begränsa möjligheten att skatteplanera.

   Att du inte delar mina åsikter är en helt annan sak och vad gäller at följa jantelagen så har det alternativet aldrig legat för mig.

 5. Alexander

  Det är tydligt att ingen annan än Anders sitter inne med sanningen.. Hans åsikter är alltid rätt, oavsett hur många som bevisar motsatsen. Starkt självförtroende är bra men detta är direkt osunt. Ett tips är att du söker hjälp för nog är det en störning.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag står upp för mina åsikter Alexander och det kommer jag alltid att göra – Lägger jag ett förslag och förlorar omröstningen så respekterar jag självfallet majoritetens vilja i demokratisk ordning. Med det sagt spå innebär inte det att jag ger upp – Snarare att jag jobbar på än hårdare för att skaffa majoritetsstöd för det jag tror på.

   Jag mår alldeles utmärkt och störs på inget sätt av kommentarer och att alla inte tycker som mig – Att så inte är fallet är fullt normalt och innebär inget annat än att jag får jobba än hårdare för att få fler med mig.

 6. Lars Flemström

  Eftersom du är den enda sanna uttolkaren av socialdemokratisk ideologi, vore det klädsamt om du skulle avslöja dina kunder som, du har hjälpt skatteplanera. Du vidhåller ju att denna verksamhet var så skadlig eller omoralisk, så att den måste stoppas?!

  Vad menar du med att du har upphört med ”skatteplanering med effekt” den 1 januari 2006? Betyder det att du upphörde med verksamheten nämnda datum, eller att den var mindre framgångsrik därefter? Eller något helt annat? Det går inte av din formuleringskonst att utläsa att verksamheten öht har upphört, och när det i så fall skedde.

  Om det är sant att någon betydande förändring av din verksamhet som medhjälpare till skatteflyktingar inträffade så tidigt, så är det märkligt. Kan det ha varit efterdyningarna till en präktig skandal inom banksfären i Fjärran Östern några år tidigare? Du kom hem till Sverige 2009 (Inte sant?), vilket jag har trott har haft något samband med finanskrisen året innan.

  Försökte du inte i skarven däremellan, innan du försökte skapa något slags plattform för dig i Svenska kyrkan och därefter slog dig på politiken, starta ett eget företag i ekobrottsbranschen, men tydligen utan framgång? Ja, jag använder det ordet, eftersom det är ett brott att undanhålla finansiella tillgångar för myndigheter. Vilket du har lovat hjälpa till med på ditt företags hemsida.

  Eftersom denna verksamhet helt klart, och även enligt vad du själv har skrivit, är omoralisk och således får avslöjas enligt EU-rätten, borde du verkligen göra så, innan du kandiderar till politiska för ett parti, som ser särskilt strängt på sådant. Varför har du inte fått tjänst hos Magdalena Andersson, om du verkligen har de kunskaper och politiska övertygels och eden höga moral, som du själv påstår dig ha?

  I stället angriper du Magdalena för att vara något slags högersosse… Och det bara för att hon inte vill använda sin politiska makt till att slå sönder tillvaron för vanligt, hederligt folk. Vilket många av dina inlägg går ut på.

  Anser du dig vara en tillgång för socialdemokratiska partiet, och inte bara för dig själv? Är du beredd att ta ett steg bakåt, för att släppa fram partikamrater, som är mer kompetenta, har mer kunskaper och erfarenheter inom de områden som våra s-politiker har att fatta beslut om?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vilka mina kunder var är inget jag pratar om då detta är förbjudet enligt de sekretesslagar jag skrivit under på när jag började – Vilka de är kommer därför att förbli en hemlighet då jag inte har för avsikt att bryta mot det regelverk jag skrivit under på att följa till punkt och pricka.

   Jag slutade i bankvärlden den 31 december 2005 och har allt sedan dess avstått från att jobba med skatteplanering och bankverksamhet efter det datumet.

   Min avgång från banken har inget att göra med vare sig finanskriser eller något annat utan var ett beslut som växte fram av flera anledningar – Främst den att jag ville spendera mer tid med min familj som under de år jag arbetade i bankvärlden haft en far som varit frånvarande minst 200 dagar och nätter per år – Därtill därför att jag nått slutmålet för den karriär jag bestämde mig för att göra vid 16-års ålder och att jag därför fann det svårt att arbeta kvar när utmaningarna var slut.

   Om du därtill lägger det faktum att de moraliska betänkligheterna med att jobba med det jag gjorde hunnit upp mig så har du hela bilden klar för dig.

   Att vi flyttade hem till Sverige var inte mitt beslut utan mina barns beslut då de hade en okuvlig vilja att bo i Sverige. För egen del och för familjens del gick det ingen nöd på oss då hustrun ägde 3 nattklubbar och då vi som familj hade det mycket bra.

   var sak har sin tid och idag lever jag för mina barn och deras önskemål mer än för mina egna – Detta därför att min familj tidigare ställt upp på mig och det jag ville uppnå.

   Jag har aldrig någonsin försökt skapa mig någon plattform i svenska kyrkan – Vart har du fått det ifrån Lars?

 7. Erik White

  ”Jag slutade i bankvärlden den 31 december 2005 och har allt sedan dess avstått från att jobba med skatteplanering och bankverksamhet efter det datumet.”

  Så Jukana som du ”snart ska lägga ner” och som har varit ”väldigt framgångsrikt” drevs endast under ett par veckor? Ditt ”CV” har så många luckor och frågetecken…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Då får det vara lyckor och frågetecken Erik – Jukana ägnade sig huvudsakligen åt matchmaking och affärsutveckling och då i helt andra verksamheter än inom bankvärlden,

 8. Lars Flemström

  Det är i sig uppseendeväckande att en person, som avser att göra karriär som S-politiker så här öppet erkänner att han har starkare lojaliteter än lojaliteten mot partiet. Vad kan vara viktigare än lojaliteten mot partiet? Det måste vara något synnerligen behjärtansvärt. Att man sätter lojaliteten med förmögna utländska skattesmitare (presidenter, ministrar, höga statstjänstemän) före lojaliteten med sitt eget land och EU (som Sverige är med i) och sitt eget parti, ses inte med blida ögon inom S.

  Du har hittills inte dementerat att du själv har pengar undanstoppade, som du avser att använda till en personvalskampanj, för att tränga undan fattiga partikamrater från de lönsamma och inflytelserika politiska uppdragen. Du hänvisar till sekretessavtal, som du har skrivit under och lagar, som inte gäller inom EU. Jag hänvisar till EU-rättens princip ”pactum turpe”, som säger att man inte är skyldig att följa skamliga avtal. Det handlar inte bara om kriminella avtal, som att begå brott mot betalning.

  Huruvida dina kunder har begått formella brott, eller ej, är – enligt EU-rätten – oväsentligt ur avtalsrättslig synpunkt. Om syftet var att undgå skatt, torde ett avtal att skydda deras identitet vara ogiltigt. Jag har därför givit dig rådet att ta hjälp av en advokat, som är specialiserad på internationella avtalsrätt, att avslöja dessa kunder, att börja med de mest flagranta fallen. Att du hänvisar till att det är en hederssak att följa dessa avtal, och inte EU-rätten, säger en del om din heder.

  Det vore väldigt bra om dessa skatteflyktingar får lära sig att de inte kan lita på att de kommer att skyddas av skamliga avtal. Berörda stater borde få en chans att öppna skatteprocesser retroaktivt. Att om nödvändigt ändra lagarna retroaktivt. Vad jag kan förstå har du i din verksamhet utnyttjat fattiga staters brist på allt – även brist på modern lagstiftning.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag är fullt ut lojal med mitt eget parti Socialdemokraterna Lars och att man ska följa lagar och regler utgör en grundbult i vårt parti vilket jag efterlever fullt ut.

   Hur min ekonomiska situation ser ut är inget jag behöver göra offentligt på min blogg i större omfattning än att jag säger att jag kan garantera att jag betalar skatt fullt ut på det sätt jag ska göra.

   Om vi hunnit så långt att detta är det enda du har at komma med i form av argumentation när jag hela tiden öppet berättat vad jag arbetat med tidigare så tycker jag att du ska läsa på och komma med reella argument Lars.

   • Jonny Disenfeldt

    ”jag kan garantera att jag betalar skatt fullt ut på det sätt jag ska göra”

    Men du anser ju att hur mycket skatt man ska betala är en rätt öppen fråga …
    Från DIN jukana.com verksamhet som fortfarande finns :

    ”The core objective with Tax Optimization is to make it difficult or even impossible for authorities, individuals or organizations to take control over and/or seize your assets.”

    PS – Du skriver ovan : ”jag slutade i bankvärlden den 31 december 2005 och har allt sedan dess avstått från att jobba med skatteplanering och bankverksamhet efter det datumet.””

    Men sanningen är väl att du började med jukana efter att ha slutat arbeta 2005 på banken (den som året efter åkte på en smäll mot engelska myndigheterna med sin inblandning i skattefusk)…
    och jukana ägnar/ägnade sig åt just skatteplanering …

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det är helt rätt att Jukanas hemsida beskriver hur skatteplanering fungerar rent schematiskt men jag har aldrig tagit på mig några sådana uppdrag inom ramen för Jukana utan precis spm jag anfört ägnat mig åt matchmaking och affärsutveckling vilket även det är verksamheter som beskrivs på hemsidan.

     • Jonny Disenfeldt

      <Sluta narras Anders …

      Det är nu ca 12 år senare och du och din fru fortsätter trots allt under jukana.com att fiska efter människor som vill gömma sina pengar från skattemyndigheterna … sluta med det då Anders, du lade ner möda på att skapa din websida 2005 … du hade ju helt uppenbart denna verksamhet som den primära, … tyvärr var väl din expertis kanske inte tillräckligt lockande ?

      För övrigt är det ju uppenbart enligt jukana.com att du ägnade dig åt denna business åtminstone fram till 2009 …när det skakade till och du ville fly till moder Svea … så försök vara ärlig för en gångs skull …

      ”That is why our TOM- structure clients have gone relatively unharmed out of the current finical turmoil. Some of them have reached a stage when they where they may need to consume money instead of investing more, but all the same at least their savings are safe.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Vi fiskar inte efter kunder överhuvudtaget Jonny – Hemsidan lever därför att den måste göra så så länge bolaget lever även om bolaget inte har någon verksamhet för stunden.

 9. Leif Andersson

  Det intressanta är att din finansminister Magdalena Andersson har sågat Pikettys förslag om att återinföra arvs- och förmögenhetsskatten så du får nog starta ett eget parti.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag avser inte starta något eget parti Leif men väl att driva på för att förändra den politik Magdalena står för.

 10. Jonny Disenfeldt

  Ett problem Anders. Du skriver ovan ”Det är helt rätt att Jukanas hemsida beskriver hur skatteplanering fungerar rent schematiskt men jag har aldrig tagit på mig några sådana uppdrag inom ramen för Jukana”

  Men … enligt jukana som bedrev verksamhet 2005.. skriver DU till dina kunder ”our TOM- structure clients have gone relatively unharmed”

  ”TOM- structures or Tax Optimization structures in its original form is normally a combination of components put together in order to minimize taxes, safeguard investments and protect all assets included in the structure”

  ”the question to ask is rather, how much tax do I need to pay? And when and where do I need to pay it? When we at Jukana structure a TOM- structure we take this fact in to consideration, and this is one of the reasons that our clients has passed trough the financial downturn relatively unharmed, simply because they have been able to minimize their taxes, and as a result of that there have been more money to save and invest than if nothing is done at all in the form of tax planning.

  Ooops…you did it again…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Precis du nämner året 2005 och det är helt rätt att de metoder som beskrivs där som för övrigt är samma metoder jag använde när jag jobbade i banken alltid klarat sig därför att de följer lagar och regler.

   I övrigt så tycker jag att du ska hålla dig till kommentarer avseende inlägget i sig och inte kommentarer i syfte att avleda uppmärksamheten från budskapet i inlägget.

   • Jonny Disenfeldt

    Det intressanta Anders Forss är att du skrev detta öppna brev till DINA KUNDER 2009, precis innan du flyttade tillbaka till Sverige …Dvs DU hade kunder under perioden 2005 till 2009 åtminstone … något du förnekade innan ovan … oops .. ser att du förnyade jukana’s domän så sent som i vintras …

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag hade kunder inom områdena matchmaking och affärsutveckling Jonny – Inte avseende skatteplanering och det som är publicerat på hemsidan är publicerat långt före 2009 Jonny.

     • Jonny Disenfeldt

      Tyvärr Anders så sviker dig minnet som så ofta. Jag talar om vad du skrev 2009 till dina kunder där du påtalar att de du genom Jukana’s TOM-strukturer hjälpt skatteplanera kommer att klara sig bättre igenom den stora finansiella krisen som pågår 2009 .

      .. oops … there … you did it again …

      PS – Du hade ju enligt egen utsago förutspått den stora finanskrisen 2009 redan 2003 … varför var du då så dåligt förberedd ?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Hermsidan och det som står där är inte från 2009 utan från 2005 Jonny – Ingen text är ändrad sedan 2005 på hemsidan.

 11. Jonny Disenfeldt

  Anders Forss : ”Det är helt rätt att Jukanas hemsida beskriver hur skatteplanering fungerar rent schematiskt men jag har aldrig tagit på mig några sådana uppdrag inom ramen för Jukana

  Information från hans bolag i Malysia :

  ”Since his retirement from the banking industry (2005) Mr. Forss has acted as the President & CEO of Jukana International Sdn. Bhd. working out of their base in Kuala Lumpur,
  Malaysia. Since he joined Jukana, its business has grown extensively and Mr. Forss has helped a big number of clients around the world with First Class Tax Optimization structures.

  Ooops … Anders …

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Precis så står det och precis som jag svarat dig tidigare ligger det till Jonny.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.