Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Utgör globaliseringen ett hot eller en möjlighet?

Är den allt mer accelererande globaliseringen av vårt jordklot ett hot lika mycket som det är en möjlighet för både individer och företag eller är den uteslutande det ena eller det andra – Dvs. endera hot eller endera möjlighet?

Den frågan har jag brottats med länge och har därför under rätt lång tid försökt studera ämnet. Förutom läsning på olika forum har jag tittat på ett stort antal intressanta program på olika tv-kanaler som på olika sätt behandlat ämnet och kommit fram till vissa slutsatser.

Möjligheterna består främst i att företagen får större möjligheter att tillverka och sälja sina produkter globalt. Idag kan tillverkningen ske i låglöneländer emedan försäljningen till största delen ligger i OECD länderna vilket ökar företagens vinster.

Fördelen för konsumenterna med denna ordning är mer tveksam då tillverkning i låglöneländer sällan och aldrig innebär lägre konsumentpriser utan bara större företagsvinster.

Hoten mot globaliseringen är dock många – Miljön till att börja med mår dåligt av långa transporter likväl som tillverkning med en mindre grad av restriktioner runt utsläpp och rening.

Det enskilt största hotet mot en syn på globaliseringen som endast varande en möjlighet består i att klasskillnaderna ökar i vår del av världen. Dessutom konsumerar vi i OECD-länderna till största delen på kredit vilket snabbt och effektivt leder oss ner i depression och katastrof och ännu större klasskillnader.

Att likt oss i denna del av världen konsumera mer än vi tjänar är i längden ingen framkomlig väg och innebär att globaliseringen är ett direkt hot mot vårt välstånd.

Dessutom gör de ökade klasskillnaderna och segregeringen mellan samhällsklasserna att tillväxttakten i vår del av världen dalar sakta men säkert. I slutändan kommer denna utveckling att leda till ett läge där det inte finns tillräckligt många köpare för det som produceras.

Till ekvationen ovan ska läggas till att vi har många nya tillväxtländer i världen med vilka vi ska dela vårt välstånd – I Asien och Afrika hittar vi ett flertal länder som har den snabbast växande välmående medelklasen i världen.

Denna medelklass har precis som vår medelklass en strävan och ett behov av att allt eftersom förbättra sin position och skaffa sig den form liv vi lever här hos oss. Således köper de vitvaror, elektronik och bilar i en utsträckning aldrig tidigare skådad på vår jord.

Detta är självfallet jättebra och helt i linje med min filosofi om att jordens rikedomar måste fördelas mer rättvist.

Dock är det så att vi i denna del av världen har en den snabbast minskande välmående medelklassen i världen. Detta i sin tur kommer att hämma konsumtionen och bromsa in västvärldens ekonomier ”BIG TIME”.

Görs inget kommer vi inom loppet av 30-40 år att ha bytt plats med den världens växande ekonomier och själva befinna oss i botten av skalan vad gäller levnadsstandard.

Bland annat därför är det dags för oss att stanna av, analysera, dra slutsatser och sätta in åtgärder som angriper problemen vid roten och åtgärdar dem för all framtid.

Problemen vi måste ta itu med är många men nedan listar jag de 4 viktigaste orsakerna till att vi måste handla nu i stället för innan det är för sent.

Problemen med världen för närvarande är enligt mig följande:

 • Växande klasskillnader i OECD länderna samtidigt som våra företag globalt uppvisar stigande vinster och högre utdelning till sina ägare – En företeelse som får klasskillnaderna att växa ännu mer.
 • Utflyttning av arbetstillfällen till låglöneländer vilket skapar arbetslöshet hos oss.
 • Växande handel på kredit vilket skapar framtida finansiella krascher.
 • Ökande miljöpåverkan från världens industrier vilket sakta men säkert gör jorden till en obeboelig plats.

Som jag sa tidigare måste vi därför tänka om på dessa punkter och sätta in åtgärder som tillser att det ovannämnda inte får fortgå.

Om vi vill bevara vårt sätt att leva går det inte att som nu vandra längst girighetens stig och överlämna allt beslutsfattande till företagen och dess ägare – Vill vi bevara vårt sätt att leva behövs djärva politiska beslut som ser till att flertalet får tillbaka makten över fåtalet.

Vi måste således skapa system som ser till att klasskillnaderna minskar i stället för att öka – System som ser till att arbetstillfällena flyttar tillbaka, att transporterna minimeras, och att all tillverkning sker så miljövänligt som möjligt.

Mitt program för att göra detta består av några få men viktiga komponenter:

 • Att se till att Sverige och EU snarast inför importskatter för alla varor tillverkade utanför unionen men som konsumeras här. Görs detta på rätt sätt kommer arbetstillfällena tillbaka och vi får en värld där merparten av allt som konsumeras produceras mera lokalt – Dvs. närmare konsumenten.
 • Att skapa en global policy vad gäller vilka miljöhänsyn tillverkande företag måste ta – Regler som ska gälla oavsett vart i världen produkterna tillverkas.
 • Att se till att globala företag tillverkar lokalt på varje kontinent vad som konsumeras där. På detta sätt minskar transporterna och med dem miljöförstöringen som hör till transporten.
 • Att skapa regelverk som tillser att världens företag alltid betalar skatt i proportion vad de tjänar på alla världens marknader. Görs detta rätt kommer vi att få minskade klasskillnader och en jämnare fördelning av världens rikedom – Lättast åstadkommer vi detta genom enkla väl formulerade dubbelbeskattningsavtal som strikt reglerar vart och hur mycket skatt som ska betalas.
 • Att skapa ett strikt regelverk för världens finansindustri som tillser att det inte går att spendera pengar vi inte har och handla på kredit i samma utsträckning som nu.

Med ovanstående kommer alla att må bättre – Företagen och dess ägare likväl som alla jordens invånare.

Måhända gör företagen lägre vinster per såld enhet men detta kompenseras ”BIG TIME” av att försäljningen av antalet enheter ökar vilket innebär större vinster än med färre sålda enheter – Detta med en extra bonus i form av ökade skatteintäkter för jordens länder och därmed mer välfärd.

Vad företagen aldrig får glömma är att det är den välmående medelklassen som driver konsumtionen i vår värld – Mår den välmående medelklassen dåligt och minskar i antal så kommer företagens vinster att göra likaledes.

Ska globaliseringen bli den möjlighet den faktiskt utgör måste vi göra rätt – Rätt i detta fall är att se till att den välmående medelklassen ökar och mår bra i hela världen – Klarar vi det är globaliseringen uteslutande en möjlighet.

Just därför uppmanar jag alla er som läser min blogg att ställa er själva samma fråga som jag ställt i detta inlägg – Utgör globaliseringen ett hot eller en möjlighet och ligger det något i det jag anför i inlägget?

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

8 kommentarer

 1. Ollee

  ”•Utflyttning av arbetstillfällen till låglöneländer vilket skapar arbetslöshet hos oss”
  Ja detta är ju riktigt ,men den politik du predikar med produktionsavgiftet osv skulle vara raketbränsle för ännu mer flytt till låglöneländer.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det kommer inte att bli någon flytt av arbetstillfällen Olle – I vart fall inte bland de företag som önskar sälja sina produkter eller varor inom EU.

 2. Jonny Disenfeldt

  Du är ju emot globalisering. Det har du skrivit många gånger. Du vill likt Le Pen införa höga importtullar, tvinga kvar företag i ett land och driva upp konsumentpriserna istället.

  Globaliseringen har lett till snabbt växande välstånd i fattigare outvecklade länder, det har gett oss konsumenter lägre priser. Detta vill du slå sönder med din gammaldags Le-Pen politik

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag är inte mot globalisering Jonny – Snarare för. Däremot är jag emot den typ av globalisering som ensidigt gynnar företagens ägare på övrigas bekostnad och då därför att detta inte är globalisering i egentlig mening utan något helt annat.

   Den sorts globalisering som gynnar folkflertalet och skapar skatteintäkter och arbetstillfällen hyllar jag och avser driva på – Ovanstående globalisering kommer jag att motarbeta med näbbar och klor.

 3. Jonny Disenfeldt

  Jag trodde du sade dig företräda ett parti, nämligen S.

  Gång på gång bloggar du istället som vore du företrädare för ett eget parti och ofta med ideer som strider mot den officiella politik som S står för och alltsomoftast kräver att Anders Forss är diktator och bestämmer över hela planeten, vänsterpopulism så det ryker om det ……

  Vad skriver du då denna gång i ”Ditt program”, jag noterar att det är ”Ditt program” denna gång …

  ”Att se till att Sverige och EU snarast inför importskatter för alla varor tillverkade utanför unionen men som konsumeras här. Görs detta på rätt sätt kommer arbetstillfällena tillbaka och vi får en värld där merparten av allt som konsumeras produceras mera lokalt – Dvs. närmare konsumenten.”

  Allt som produceras utanför EU skall altså ensidigt av Sverige åsättas kraftiga importskatter.
  Vad leder detta till ?
  – produkter blir betydligt dyrare för konsumenterna
  – ökad svart illegaL handel
  Du brukar tala om Malaysias extrema tull/skattesystem på bilar som vore det ett gott exempel för dig. Där kostar nu en importerad bil uppemot 3 ggr mer pga avgifter och skatter. Detta för att skydda den inhemska statliga bilindustrin som spottade ur sig undermåliga små bilar baserade på gamla inköpta verktyg. Även dessa inhemskt producerade bilarna är dyra i inköp pga höga produktionskostnader (problemet med liten inhemsk tillverkning). Om man tog bort tuillarna skulle de omedelbart slås ut.

  ”Att skapa en global policy vad gäller vilka miljöhänsyn tillverkande företag måste ta – Regler som ska gälla oavsett vart i världen produkterna tillverkas.”

  Verkar helt ogenomtänkt, skulle denna gälla all världens företag globalt överallt eller gäller den bara produkter som importeras till Sverige. De senare blir ju inte många pga dina höga tullar …

  ”Att se till att globala företag tillverkar lokalt på varje kontinent vad som konsumeras där. På detta sätt minskar transporterna och med dem miljöförstöringen som hör till transporten.”

  Orimligt, nu ska Anders Forss bestämma över hela planeten igen …

  ”Att skapa regelverk som tillser att världens företag alltid betalar skatt i proportion vad de tjänar på alla världens marknader. Görs detta rätt kommer vi att få minskade klasskillnader och en jämnare fördelning av världens rikedom – Lättast åstadkommer vi detta genom enkla väl formulerade dubbelbeskattningsavtal som strikt reglerar vart och hur mycket skatt som ska betalas.”

  Orimligt, nu ska Anders Forss bestämma över hela planeten igen …

  ”Att skapa ett strikt regelverk för världens finansindustri som tillser att det inte går att spendera pengar vi inte har och handla på kredit i samma utsträckning som nu.”

  Orimligt, nu ska Anders Forss bestämma över hela planeten igen …

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag är medlem i Socialdemokraterna Jonny och allt jag skriver om är inte nödvändigtvis den politik vi officiellt för just för stunden men väl den politik jag tycker att vi ska föra och den politik jag arbetar för att vi ska föra.

   Att få ha en egen åsikt och driva den är helt legitimt i mitt parti – Det är det som kallas demokrati Jonny och att ha högt i tak.

   Rätten att komma med förslag på hur jag vill att saker ska drivas politiskt är därför en rättighet jag kommer att fortsätta att använda mig av i framtiden på samma sätt som jag gjort så fram till idag.

   Huruvida idéerna faller i god jord avgörs slutgiltigt av väljarna så därför säger jag som jag redan sagt många gånger tidigare – Hur mina idéer tas emot och huruvida de kommer att bli officiell socialdemokratisk politik bestämmer varken du eller jag – Den saken bestämmer väljarna.

   • Jonny Disenfeldt

    Men du Anders verkar ha en politik som väldigt ofta ligger långt bort från vad S officiella ståndpunkter, vi talar inte enskilda frågor och vi talar på bre front om grundläggande frågor.

    Därför undrar jag hur partiet kommer att kunna acceptera dig på sikt, jag förstår att du inte är en lagspelare som vill underordna dig partiet utan vill utnyttja partiet för egna ändamål.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Vissa frågor jag driver ligger helt klart en bit från nuvarande partilinje men väl innanför den politik vi drivit historiskt och att ha viljan att återgå till en mer vänsterinriktad socialdemokratisk politik betyder inte att jag går emot partiets ideologi Jonny.

     Jag har ingen ambition att utnyttja partiet för egna ändamål Jonny – Min enda ambition är att bygga ett bättre och mer jämlikt Sverige för alla och det trots at jag själv skulle måsta betala betydligt mer i skatt om mina förslag vinner gehör.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.