Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Att överge den gemensam förvaltningen i Umeå Kommun utan att utreda saken noggrant är fel.

Till att börja med vill jag lyfta upp Andreas Lundgren och hans inlägg om gemensam vs. flera separate kommunala förvaltningar mot bakgrund av de frågeställningar han lyfte upp i sitt blogginlägg – Detta därför att jag tycker att Andreas gör en mycket klarsynt analys av läget och de frågeställningar som måste besvaras.

Sedan vill jag med bestämdhet framföra att jag tycker det är fel att backa och frångå en gemensam förvaltning mot bakgrund av de argument som framförts om att det inte finns en majoritet för en gemensam förvaltning i KSAU – Jag vill till och med gå så långt som till att påstå att ett backande i frågan är att välja att undvika konflikt och het politisk debatt i ämnet.

För egen del skulle jag ha stått upp för den gemensamma förvaltningen och yrkat på en återremiss i frågan för att kunna utreda frågan ordentligt på djupet.

Med det sagt så har jag inte låst mig för det ena eller det andra även om min syn på saken är att en gemensam förvaltning är helt rätt givet att vi organiserar den politiska organisationen på rätt sätt.

Att ha ett väl fungerande personalutskott med en reell budget och med ansvar för all personal i kommunen med en väl fungerande personalfunktion som verkställande organ för all personal och alla framtida rekryteringar och anställningar är för mig rätt väg att gå för att säkerställa att samma regelverk gäller för alla kommunanställda.

Att avsäga sig möjligheten att skapa den ordningen givet att politiken organiseras på ett sätt som ligger i linje med en gemensam förvaltning tycker jag är att ta flera steg bakåt i utvecklingen.

Därför vidmakthåller jag att frågan skulle ha återremitterats och utretts på djupet fullt ut.

Andreas ställer flera relevanta frågor i sitt blogginlägg – Att utreda huruvida internfakturering mellan förvaltningarna som är en kostsam historia ska återinföras och huruvida en övergripande personalpolitik och en samordning av investeringar ska slopas är viktiga frågor att utreda på djupet vad gäller konsekvenserna av en återgång till skilda förvaltningar.

Därför upprepar jag det jag sagt i tidigare inlägg – En gemensam förvaltning för hela kommunen är vägen framåt givet att vi organiserar politiken på ett sätt som stödjer den gemensamma förvaltningen.

Det är just därför vi enligt mitt förmenande ska frångå dagens ordning med nämnder till förmån för en kommunregering med tillhörande utskott – En ordning som skapar ordning och reda och en lätthet för kommunmedborgarna att granska de ekonomiska effekterna av politiskt fattade beslut.

För mig är det därför fel att backa i frågan utan att utreda hur vi ska förändra för att säkerställa att den gemensamma förvaltningen kan nå sin fulla potential.

Därutöver vill jag framföra att det är ren och skär populism från Moderater och Liberaler att framföra synen att en gemensam förvaltning är dålig för kommunen som helhet – Att ha den inställningen är att försöka söka genvägar som inte löser problemen.

Hade Moderaterna, Liberalerna och Vänsterpartiet varit seriösa snarare än populistiska hade de föreslagit en utredning i frågan snarare än ett omedelbart skrotande av den gemensamma förvaltningen – En utredning med uppdrag att undersöka vad som krävs för att få den gemensamma förvaltningen att nå sin fulla potential.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

 

8 kommentarer

 1. Jonny Disenfeldt

  ”Sedan vill jag med bestämdhet framföra att jag tycker det är fel att backa och frångå en gemensam förvaltning mot bakgrund av de argument som framförts om att det inte finns en majoritet för en gemensam förvaltning i KSAU ”

  Hur var det nu med flertalets makt över fåtalet Anders … bara när det passar dig va …

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag tycker att beslutet ska tas i Kommunfullmäktige och inte i KSAU – Gör vi på det sättet kan vi återremittera ärendet och utreda det för att sedan låta KF fatta beslut i demokratisk ordning – Gör vi så blir det flertalets makt som bestämmer.

   Det jag kritiserar är att backa utan att utreda saken noggrant.

 2. Lena

  Dock ett fattigdomsbevis. Borgerligheten har inga visioner för Umeå. Det enda man kan komma fram med och få majoritet för är en organisationsförändring flr många miljoner.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Håller helt med om den saken Lena – Du har som vanligt helt rätt.

 3. Jonny Disenfeldt

  ”PwC har utvärderat effekterna av organisationsförändringen i en rapport, som överlämnats. De konstaterar att inga av syftena kan sägas ha uppnåtts, efter sju år. Finns inget mätbart överhuvudtaget att påvisa”

  • andersforss (inläggsförfattare)

   I samma rapport säger samma PwC att Umeå kommun är på rätt väg så det du kvoterar visar bara att vi inte nått ännu fram än.

   • Jonny Disenfeldt

    Aha … så då uppstår frågan hur lång tid det ska ta att ”nå ända fram”, när man ”konstaterar att inga av syftena kan sägas ha uppnåtts, efter sju år. Finns inget mätbart överhuvudtaget att påvisa”

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det PwC har sagt är att vi är på rätt väg och det tycker jag är bra – Hur vi i övrigt bör gå tillväga enligt mitt förmenande för att nå hela vägen fram kan du läsa om i inlägget där jag redovisat hur.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.