Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

De flesta av dagens medborgare saknar ideologisk kompass.

Vår tids största utmaning som politiker är att få dagens medborgare att intressera sig för politik på samma sätt som våra föräldrar och farföräldrar intresserade sig för politik för att kunna förändra samhället och sin egen levnadssituation.

Dagens avsaknad av ideologisk debatt inom politiken är ren och skär katastrof då avsaknaden av en stark ideologisk debatt skapat en vardag där framför allt dagens unga tycker och tänker om politik utan ideologisk förankring.

Dagens politiska spel – Dvs. spelet om väljarnas röster handlar mer om vilka populistiska frågor en politiker eller ett politiskt parti driver än om den ideologi på vilken deras politik är byggd.

För mig är politisk debatt utan ideologisk förankring detsamma som att navigera utan vare sig mål, karta eller kompass. Något som kan jämföras med att driva ett företag utan affärsplan med tillhörande budget.

Att prata politik utan att prata ideologi kan till och med jämföras med och liknas vid en Charlotte Kalla som tränar helt på måfå – Utan mål – Utan plan och utan ett träningsprogram som strävar efter att nå målsättningen med träningen.

 • Är det någon som tror att Charlotte skulle ha vunnit sina segrar utan att ha en målsättning, en plan och ett väl avvägt träningsprogram som verktyg för att nå målet?
 • Finns det någon som tror att navigeringen till målet lyckas om vi inte vet vart vi ska åka?
 • Finns det någon spm tror att vi kan ta oss till målet utan nödvändiga navigationsverktyg?
 • Finns det någon som tror att ett företag kan nå sina resultatmål utan en strikt affärsplan och en budget som stödjer affärsplanen?

Jag tror och hoppas att ni alla kommer fram till att svaret på ovanstående frågor är nej.

Svarar vi nej på ovanstående frågor finns en naturlig följdfråga som berör politiken:

 • Varför driver vi politik och verkar som politiker utan att redovisa och debattera politikens ideologiska kärnvärden?

Politikens kärna är och har alltid varit ideologi och ideologisk övertygelse – Ideologisk övertygelse som klart och tydligt definierar vilken typ av samhälle vi ska bygga och ideologi som definierar vem samhället ska byggas för.

Utmaningen jag pratade om inledningsvis ligger i att få dagens väljare att inse att det är ideologin och inte sakfrågorna som skiljer de olika politiska partierna från varandra och att det därför är viktigt att ta reda på och förstå vilken typ av samhällsbygge partiernas ideologi förespråkar.

Varför har det blivit på detta sätt  med den ideologiska förståelsen?

Svaret på den frågan är kanske svårare att sätta fingret på – Själv är jag övertygad om att den ideologiska debatten i politiken försvunnit därför att Allianspartierna sedan länge insett att de aldrig kan vinna över oss Socialdemokrater så länge som ideologi och ideologisk övertygelse präglar den politiska debatten.

Det enda område där Alliansen varit riktigt framgångsrikt är området som handlar om att använda en strategi som fragmenterar den politiska debatten och flyttar fokus från kollektivet till individen.

Att skapa en debatt som i allt fokuserar på den egna plånboken snarare än på kollektivets gemensamma plånbok är skulden till att dagens väljare förlorat intresset för politik.

Alliansen har på ett skickligt sätt lyckats få oss Socialdemokrater att följa med dem i denna deras strategi genom att ersätta den ideologiska debatten med en debatt och profilering i populistiska plånboksfrågor.

Detta kallar Alliansen helt felaktigt politisk utveckling och modernisering av politiken!

Även i vårt parti finns det medlemmar som framhäver att vår politik behöver förnyas och moderniseras – HELT FEL tycker jag!

Det behövs varken förnyelse eller moderniseringar – Allt som behövs är en återgång till ideologisk debatt som ersättning till ett populistiskt debatterande av enskilda sakfrågor lyfta ur sitt ideologiska sammanhang.

Kamrater – Det är tid att stanna upp, omgruppera och återta initiativet i den politiska debatten!

Jag är helt säker på att flertalet av mina partivänner runt om i landet delar min övertygelse om att vår politik är den enda rätta för Sverige.

Just därför måste vi återgå till att debattera det vi är oslagbara på – Ideologi och vikten av en stark ideologisk kompass för att lyckas med föresatsen att bygga ett jämlikt samhälle där alla människor har lika värde.

Ska vi skapa en återgång till den position och det allmänintresse politik hade för våra föräldrar och farföräldrar måste vi förklara varför vår ideologiska plattform ser ut som den gör – Vilka värden den är byggd på  – Och framför allt vilket framtida Sverige en sådan politik bygger.

Bara med ett återinförande av den ideologiska debatten kan vi förklara och få förståelse för meningen med ord som kärlek, solidaritet och alla människors lika värde. Att prata om dessa kärnvärden utan att prata om ideologi är omöjligt.

Moderniseringen och förnyelsen vi behöver är således en återgång till det gamla sättet att se på politiska budskap – Lyckas vi med detta klarar vi den utmaning jag beskrev inledningsvis.

Detta givet att vi kan förklara vikten av en stark ideologisk plattform på ett sätt dagens människor kan förstå och relatera till.

Ideologisk debatt och förankringen av vår ideologiska plattform för medborgarna är därför lika viktig för oss Socialdemokraterna som målen, planen och träningsprogrammet är för Charlotte Kalla när hon strävar efter att nå framgång.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

22 kommentarer

 1. Alexander

  Fina ord men det ändrar inte på det faktum att människor krossas av en lastbil på Drottninggatan, att det skjuts i princip varje dag och att en kvinnofientlig religion vinner mark.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Politik kan alltid skapa förändring Alexander – Däremot inte få sådant som hänt till att bli ogjort.

 2. Oberoende Observatör

  Jag noterar att den devis du har i slutet av din blogg är hämtat från det företag Jukana som du har intressen i.” The secret of a successful tomorrow is hidden in the decisions you make today. ” Då det gäller ideologi så anser jag att sakfrågorna är betydligt viktigare än diskussionen om ideologi för de behandlar verkligheten till skillnad mot samtal om ideologi som kan bli riktigt ” flummiga ” och inte leder till något konkret resultat.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Min tagline – Dvs. det som avslutar alla mina email och andra publikationer är en tagline jag skapade för åtskilliga år sedan och som följt mig allt sedan dess därför att den säger allt i en och samma mening.

   Sakfrågorna kan aldrig bli viktigare än ideologi då svaren på och lösningarna av sakfrågor alltid måste vara en direkt effekt av ideologin och det den står för.

 3. Jonny Disenfeldt

  De flesta svenska medborgarna vet att undvika extrema ideologier såsom kommunism, socialism, nazism, fascism och religiös fundamentalism. Den stora majoriteten är liberaler/socialliberaler och har inga som helst problem med någon ideologisk kompass.

  Att DU Anders Forss vill undvika plånboksfrågor är förståeligt.
  Du vill i ideologins namn ta ca 4000:- per månad extra i skatt av en familj med två normalinkomsttagare och det är bara början det … Normalinkomsttagare är för dig höginkomsttagare som du ska mjölka på mer skatter för din katastrofala politik.

  DU vill driva samma grundpolitik som S drev när du lämnade landet på 1980-talet eftersom det är det enda du har erfarenhet av, under tiden du var utomlands och undvek att betala skatt samt hjälpte andra att skattefuska så gick årtiondena och Sverige och vi som levde här fortsatte att utvecklas.

  På toppen av detta vill du rasera det svenska näringslivet genom din isolationism och införandet av höga tullar och skatter för företag.

  Du är en ideologisk fossil som vi har lämnat bakom oss.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Samhällsbygget är politikens enda egentliga uppgift Jonny och att definiera hur det ska se ut och för vem samhället ska byggas för är en grannlaga uppgift som behöver en bra plan – En plan som står på fast ideologisk grund.

   Att vi sänkt skatterna så att något mer blir kvar i plånboken brukar du ofta påpeka men då utan at samtidigt påpeka att de är de med störts inkomster och störst förmögenheter som fått de största skattesänkningarna totalt sett – Detta då man tar hänsyn till slopad fastighetsskatt och slopad arvs- och gåvoskatt och slopad förmögenhetsskatt.

   Beskattning ska ses på totalen av skatter baserat på både löneinkomster, kapitalinkomster och skatten på tillgångar i form av bostäder och annat.

   Även om jag varit borta från Sverige så har jag bra pejl på hur livet här fungerade – Att påstå att jag skulle ha en kunskapslucka är därför inte korrekt Jonny då någon sådan inte existerar.

 4. Bergis

  Ni skulle ha lyssnat på SD i första hand. Nu blir vi fattigpensionärer och utan sjuksköterskor. Allt havererar. Total systemkollaps bara för att sossarna ville köra ända in i kaklet.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är inget som havererar Bergis – Snarare är det så att vi sakta men säkert börjar få ordning på saker och ting.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Löntagarfonderna ser jag ingen anledning att återinföra och huruvida vi ska ha en kollektivanslutning låter jag fackföreningarna avgöra då den saken är en fråga för dem och inte för politiken.

 5. Micke

  De flesta i Sverige röstar utifrån vad som ekonomiskt mest gynnar dem själva.

  Det är därför alliansen så gärna vill genomföra reformer som skapar ekonomisk orättvisa för de är medvetna om att plånboken styr.

  Det är också därför som den ekonomiskt orättvisa (man kan kalla den för ekonomisk rasism) bostadsmarknaden tillåts fortsätta med sina enorma bidrag till villa- och bostadsrättsägare.

  Alliansen lämnade förhandlingarna om bostadsmarknaden då de vet att med en ekonomiskt rättvis bostadsmarknad där alla har samma villkor skulle de förlora massor med röster pga att deras ideologi baseras främst på att ekonomiskt söndra – gynna medel- och höginkomsttagare och försämra så mycket som möjligt för dem som verkligen behöver ekonomisk hjälp.

  Man kallar det för arbetslinjen men är ingenting annat än vad som beskrivs ovan – söndra ekonomiskt så mycket som möjligt.

  Man kan tycka att det är märkligt att folk i gemen accepterar att rika villa- och bostadsrättsägare får som 2015 +40 miljarder i bidrag men de tänker med plånboken och inte ur ett perspektiv av ekonomisk rättvisa. Man röstar på det det som gynnar en själv ekonomiskt och skiter fullständigt i om andra drabbas negativt.

  Det krävs mod för förändra den utveckling vi sett sen alliansen startade söndringen 2006, men tyvärr tror jag att även sossarna ser mer på antal röster nästa val och populism än att genomföra ekonomiskt rättvisa reformer – man är medveten om att vissa ekonomiskt rättvisa reformer skulle minska deras antal röster vid nästa val.

  Man är helt enkelt fega.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   tack för en välskriven kommentar Micke och jag törs lova att feghet inte är något som ligger för mig.

  • Leif Andersson

   Helt riktigt, det är orättvisorna vad gäller beskattning och subventioner beroende på upplåtelseform av bostad som är det som skapar de största klyftorna.

   Var en ganska egendomlig upplevelse när Magdalena Andersson helt negligerade den reporter som redovisade att 2/3 av de totala ränteavdragen utnyttjas av höginkomsttagare.

   • andersforss (inläggsförfattare)

    Jag vill inte påstå att bpstadssubventionerna står för de största orättvisorna utan min syn är att de är bidragande men att det måste till än mer för att skapa ett jämlikare samhälle.

    • Leif Andersson

     Vilket kan vara mer orättvist än att låginkomsttagare i hyresrätt subventionerar ränteavdrag för höginkomsttagare som bor i bostadsrätt eller villa (ev. kan dessa även uppbära ränteavdrag för fritidshus både inrikes och utomlands).

     Man får ha ett ganska konstigt synsätt för och tycka det är mer fel att folk får behålla den andel av den egna lönen som man har idag än ovanstående.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det är en orättvisa helt klart Leif men det finns många fler saker som behöver åtgärdas och min övertygelse är att S i sinom tid både fasar ut ränteavdragen och återinför en fastighetsskatt som slår där den borde slå – Dvs. för de med de dyraste bostäderna.

 6. David

  De flesta har nog en kompass – en känsla för vad som är rätt och fel och vad som är viktigt!
  Det som saknas är en uppdaterad karta. Problemet med ideologier är att det lätt blir dogmatiskt och fyrkantigt. Ideologierna härstammar från en svunnen tid som har allt mindre relevans i det moderna samhället. Tror man att man kan bygga morgondagens samhälle baserat på ideologier som speglar 1700-1800-talens samhällen ja då är man inte ens på banan. Dessutom har ideologierna smutsats ned och genom att klamra sig fast vid dessa halkar man lätt in i sidodiskussioner där du tvingas försvara olika övergrepp som skett i ideologins namn istället för att diskutera sakfrågorna.

  De ord du nämner som ”kärlek”, ”solidariet” och ”alla människors lika värde” går alldeles utmärkt att prata om utan att ta till mossiga ideologier.
  Jag tror vi måste tänka i helt nya banor för att attrahera morgondagens väljare.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Ideologin och ett partis ideologiska plattform är lika viktig som affärsplanen för et företag när det handlar om att göra det man föresatt sig – Utan plan går man vilse.

   Ideologi handlar om värderingar och det är det som ska tas fasta på när vi bygger samhället – Detta därför att politikens främsta uppgift är att utföra samhällsbygget och samtidigt klart och tydligt definiera vem samhällsbygget är till för.

   Utan en stark och bra plan med ideologisk förankring blir samhällsbygget bara ett lapptäcke utan röd tråd.

   • David

    Visst måste man ha en plan…men jag pratar om att man måste uppdatera planen efter verkligheten (som konstant förändras). Vi kan titta på mobilbranschen som exempel. Den utvecklades i en helt annan riktning än vad Ericsson och Nokia kunde ana. Jag tror säkert de hade fungerande planer en gång i tiden, men vad hjälpte det? Från ingenstans kom Apple mfl. och förändrade för alltid vårt sätt att se på mobiltelefoner. Tror du att Nokia kan bli lika stora som de var på 90-talet om de håller sig kvar vid det som gjorde de så stora en gång i tiden?

    Rent politiskt sett gjorde sossarna exakt samma fel som Ericsson och Nokia. De låg helt rätt vid några tillfällen och gjorde rätt saker men sedan började de stagnera. Delvis hade målen uppfyllts och de började slå sig för bröstet och fick allt färre nya idéer och visioner om hur Folkhemsbygget skulle kunna utvecklas in i det 21:a århundradet. Och visst var det så att allt fler fick del av välståndet.
    Många fick det så bra att de inte längre röstar rött, och allt färre identifierar sig som ”arbetare”. Sossarna förvandlades från ett samhällsförändrande parti till ett parti som till varje pris skulle behålla makten utan att egentligen förändra samhället speciellt mycket. (Å andra sidan har vi till stora delar ett samhälle som inte heller borgarna vill röra allt för mycket i. Diskussionerna mellan blocken handlar mest om storleken på bidrag, skattesatser och hur många flyktingar vi ska ta emot.)

    Ska sossarna ha en chans måste de tala till dagens människor.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det är inte idealen och ideologin som behöver förändras David – det enda som behöver förändras är sättet på vilket vi förklarar vad ideologin står för och vilket samhälle den vill bygga på ett sätt som dagens väljare kan förstå och relatera till.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Hur det går får vi se när valet till förbundsdagen är avklarat Krister.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.