Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Förmögenhetsskatten bör återinföras i aningen förändrad form.

När målet för samhällsbygget är ett jämlikt samhälle där alla människor inkluderas och har ett arbete att gå till måste minskade inkomst- och förmögenhetsklyftor vara en prioriterad satsning på den Socialdemokratiska agendan enligt mitt sätt att se på vår ideologi.

Allt sedan förmögenhetsskatten avskaffades 2007 har klyftorna i samhället ökat i allt snabbare takt till ett läge där Sverige under Alliansens år vid makten innehar positionen som det land inom OECD där klyftorna ökar snabbast av alla länder.

En annan sak vi bör ta hänsyn till när vi formar en politik för minskade klyftor är Thomas Pikettys påvisande att förmögenheterna växer både för de som är lata och inte aktivt arbetar för att öka sin förmögenhet liksom för de som aktivt driver företag och därigenom ökar sin förmögenhet.

Därför ska förmögenhetsskatten återinföras för att skapa ett jämlikare samhälle.

Den bärande tanken i mitt resonemang om ett återinförande av förmögenhetsskatten och arvs- och gåvoskatten är att den ”nya” förmögenhetsskatten inte ska träffa vanliga människor utan bara de som är rika. Därför ska permanentbostad och fritidshus inte räknas in i förmögenhetsskatteunderlaget så länge värdet av de övriga samlade tillgångar understiger 5.000.000 kronor.

Anledningen till att jag vill förfara på det sättet är därför att jag tycker att en bostad ska ses som just en bostad och inte som en pengaplacering.

Jag kommer inte i detalj att gå in på exakt hur jag vill lägga uppåterinförandet av förmögenhetsskatt och arvs- och gåvoskatt utan nöja mig med en kortfattad förklaring till ett lättfattligt system för förmögenhetsskatt enligt nedan.

Ett av grundkriterierna är att gifta par ska inte sambeskattas om den samlade förmögenheten understiger 10.000.000 kronor – Överstiger den samlade förmögenheten 10.000.000 kronor ska de sambeskattas i sin helhet.

Privatpersoner och förvaltningsbolag som enbart ägnar sig åt förvaltning utan att driva aktiv näringsverksamhet ska omfattas av förmögenhetsskatt enligt följande:

 • För förmögenheter över 2.000.000 betalas en förmögenhetsskatt om 2% för förmögenhet mellan 2.000.000 och 10.000.000 kronor.
 • 1 permanent bostad och 1 fritidsbostad per skattskyldig räknas inte in i skatteunderlaget för förmögenheter understigande 5.000.000 kronor – I det fall förmögenheten överstiger 5.000.000 kronor ska fastigheterna i sin helhet räknas in i underlaget för förmögenhetsskatt och beskattas som förmögenhet.
 • För förmögenheter mellan 10.000.000 kr upp till 50.000.000 kronor tillkommer ytterligare 1% förmögenhetsskatt för de delar som överstiger 10.000.000 kronor.
 • För förmögenheter över 50.000.000 kronor tillkommer ytterligare 1% förmögenhetsskatt för de delar som överstiger 50.000.000 kronor.
 • Förvaltningsbolag utan aktiv näringsverksamhet ska betala förmögenhetsskatt med samma procentsatser som privatpersoner enligt ovan. Förmögenhetsskatten ska i sin helhet belasta bolaget och inte dess ägare.

Utöver detta tänker jag mig att gifta par som sammantaget har förmögenheter överstigande 10.000.000 även måste inkludera minderåriga barn i förmögenhetsskatteunderlaget för att stoppa möjligheten att skatteplanera och därmed undvika förmögenhetsskatt.

Som ni säkert upptäcker är mitt förslag till förmögenhetsskatt utformat för att bara träffa de med stora förmögenheter. Att jag valt att göra så är därför att detta är vad vi Socialdemokrater i grunden anser vara traditionell Socialdemokratisk fördelningspolitik.

En förmögenhetsskatt enligt mitt förslag skulle tillföra statskassan betydande belopp som i sin helhet ska användas för att stärka välfärdssystemen och skapa nya arbetstillfällen.

När det gäller arvs och gåvoskatt vill jag återinföra de skattesatser som tidigare gällde på området men mot följande kriterier.

 • Att arvs- och gåvoskatt ska inte utgå mellan gifta makar.
 • Att arvs- gåvoskatt ska bara träffa de som ärver eller under en 10 års period erhåller gåvor överstigande 2.000.000 kronor.
 • Att nuvarande regler för fördelning i mors- respektive farsarv kvarstår.

Även i detta avseende vill jag alltså undanta de allra flesta från arvs och gåvoskatt och bara belasta de som ärver eller i gåva får ansenliga förmögenheter och/eller bolag.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

80 kommentarer

 1. Jonny Disenfeldt

  ”Vad landets kommuner gör är att rätta sig efter gällande regelverk. Att inte söka maximal utväxling för medborgarnas skattepengar är att tillvara ta skattebetalarnas intressen på ett dåligt sätt.”

  Nej, det S-ledningen i Umeå gör är att undandra 200 miljoner från den gemensamma välfärden , något som inte kommer att gå nästa år efter att ett hål i lagstiftningen täppts till.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det kommunledningen gör är att använda sig av samma regelverk som privata fastighetsägare och bostadsföretag gör Jonny.

   • Jonny Disenfeldt

    Du har tidigare påstått att svenska företag STJÄL pengar från välfärden genom skatteplanering. NU försvarar du att din kommun gör exakt samma sak och då med referens att de ni bara följer lagar och regler. … DET är exakt vad företagen gör med, de stläl inte..

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Du har helt rätt i att jag kritiserat skatteplanering som företeelse och den kritiken står jag fortsatt upp för.

     Men att en kommun inte skulle utnyttja samma sak som de privata fastighetsägarna vore tjänstefel och något som skulle skapa kritik så min inställning är att vi ska stoppa möjligheten att skatteplanera – Fram till dess det är gjort ska nuvarande regelverk följas.

 2. Alexander

  ”fortsätt fundera så kanske du finner svaret”

  Ganska arrogant av dig att svara på det viset. Är det för att du inte vet hur du ska agera? Statistikansvarige på LO hävdar alltså att den uträkning på 25750 kr som du påstår gjorts inte existerar. Jag förstår inte varför han säger så om det inte är på det viset. Att du är spydig i dina svar tycker jag är väldigt tråkigt. Fast det kanske säger en del om dig?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är inte arrogant Alexander utan precis det jag uppmanar dig att göra. Att den medianlön jag tidigare nämnt är korrekt och varför har vi avhandlat för länge sedan och den debatten är avklarad sedan länge.

 3. Alexander

  Anders

  Du undviker ju den springande punkten, nämligen att statistikansvarige på LO säger att den uträkning du refererar till inte finns…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   För mig är det ingen springande punkt och vi har sedan länge debatterat den saken klart och jag har påvisat varför den median som är korrekt är lägre än den som är mer schematisk.

 4. Alexander

  ”För mig är det ingen springande punkt”

  Det förstår jag med tanke på den ”sjukdomsbild” som finns. Jag blir i alla fall fundersam när statistikansvarige ljuger.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är säkert många saker du inte förstår Alexander – Det jag inte förstår brukar jag lämna därhän.

 5. Alexander

  ”Det är säkert många saker du inte förstår”

  Absolut. En sak är att det finns de som tror att de är ofelbara. Jag förstår inte vad man tror sig vinna på det.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.