Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Folkrörelsesamhället var mycket mer harmoniskt än dagens civilsamhälle.

För mig råder det inget tvivel om att det moderna civilsamhälle som ersatt gårdagens folkrörelsesamhälle skapat ett mycket kallare, girigare och mer egoistiskt samhällsklimat.

Därutöver har framväxten av det individbaserade civilsamhället skapat kraftig obalans mellan offentlig och privat sektor genom alla avregleringar och utförsäljning av statlig och kommunal verksamhet och egendom.

Därför tycker jag att vi bör verka för en återgång till de ideal och det arbetssätt som genomsyrade folkrörelsesamhället.

Ska vi lyckas med återgången till ett folkrörelsesamhälle bör vi starta med att återkommunalisera och återförstatliga stora delar av de verksamheter som i civilsamhällets tillblivelse privatiserats.

Att jag vill göra så beror på främst på att folkrörelsesamhället och dess harmoni präglades av just offentlig drift för allas bästa.

Därefter ska vi precis som jag tidigare skrivit bygga ut offentlig sektor i stor skala för att skapa stora mängder av nya och väl behövda arbetstillfällen och för att säkerställa flertalets makt över fåtalet.

Att investera våra gemensamma skattepengar i tillskapande av nya arbetstillfällen och ökad offentlig service för alla medborgare är en god investering och ett exempel på bra och lyckad fördelningspolitik.

Makten över jobben och produktionen ska och kan inte ensidigt ligga på det privata näringslivet då detta är skadligt för alla välfärdssamhällen.

För att ett land ska fungera bra behövs en stark offentlig sektor som kan balansera upp marknadsekonomins avarter och aldrig sinande girighet – En insikt vi aldrig bör göra avkall på om vi delar uppfattningen att ett jämlikt samhälle är det som bäst tjänar medborgarna och deras väl och ve.

Precis som jag tidigare sagt bör vi dessutom satsa på servicetjänster i offentlig regi – Detta för att kunna erbjuda billigare och mer kostnadseffektiva tjänster till medborgaran – Något som blir möjligt när produktionen och distributionen av tjänster kan ske utan vinsthänsyn.

I mitt Sverige är det en självklarhet att sociala trygghetssystem såsom sjukförsäkring och a-kassa ska omfatta alla fullt ut och fungera som i fornstora dagar – Som ett skydd om det oförutsedda och oönskade inträffar.

Vård – skola och omsorg ska alltid drivas i allmän regi och erbjudas alla på samma villkor. På bostadsmarknaden ska de allmännyttiga bostadsbolagen få en renässans genom en återinförd bostadsförsörjningslag.

Sist men inte minst ska ska skattesystemet reformeras så att möjligheten att skatteplanera försvinner.

Att alla solidariskt betalar sin del av skatter och avgifter är en av de mest fundamentala delarna av välfärdssamhället – Att de med stora inkomster betalar mer i skatt både i procent och i kronor än de med låga inkomster borde vara en självklarhet i ett solidariskt samhällsbygge.

Att reformera skattesystemet på detta sätt är inte bara fullt möjligt – Det är nödvändigt om Sverige även framledes ska kunna vara ett välfärdssamhälle för alla på lika villkor.

En annan viktig sak att genomföra om vi vill återskapa folkrörelsesamhället är att ge fackföreningarna dess forna makt och styrka tillbaka.

Fackföreningarna måste få större inflytande över arbetsrätt och lönebildning för att kunna garanter en mer jämlik fördelning av vinsterna av allas arbete – Detta för att säkerställa att inkomst- och förmögenhetsklyftorna minskar.

Sista steget handlar om att skapa ny grogrund för folkrörelseägda företag och organisationer.

Företag som ägs direkt av kunder och medlemmar skapar över tid lägre priser och en jämlikare fördelning av samhällets resurser. Därför vill jag se en renässans för arbetarrörelseägda företag likt Folksam, Fonus och Reso med flera.

En framväxt av ett nytt folkrörelsesamhälle kommer över tid att skapa ett mjukare och mer kärleksfullt samhällsklimat där alla människor är lika mycket värda – Den sortens samhälle tycker jag är eftersträvansvärt – Vad tycker DU?

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

78 kommentarer

 1. Jonny Disenfeldt

  Median är median och då sorterar man helt enkelt alla löner och tar det mittersta värdet. Det är vad SCB och andra gör, de använder inte påhittade ”median av viktade medianer” som DU Anders Forss påstått att de gjort.

  ELEMENTÄRT SOM SAGT Anders Forss, man hittar inte på metoder och schabloner som du gjorde.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det SCB gjort är att dela in yrkena i lönegrupper för att sedan räkna ut medianen i varje lönegrupp. I nästa steg rangordnar man dessa medianer i stigande eller fallande skala för att få fram en median.

   Den medianen blir aldrig exakt därför att det i den sammanräknade medianen inte tas hänsyn till hur många procent av det totala antalet arbetstagare som finns i varje lönegrupp.

   Rätt median får du bara om du tar varje individuell läntagare och sorterar dem 1 efter 1 – Det är därför medianen blir lägre när man använder den exaktare metoden Jonny – Elementär matematik.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.