Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

En övergång till cirkulär ekonomi är enda sättet att rädda vår jord från undergång.

Hans Rosling och fler med honom har anfört att jordklotet så småningom kommer att befolkas av 10 miljarder människor vilket jag inte betvivlar – Speciellt med hänsyn tagen till att vi idag kan bota fler sjukdomar än tidigare samtidigt som vi lever längre och längre.

Prognoser och studier från Frankrikes institut för demografiska studier (INED) visar att vi redan 2050 beräknas vara 9,7 miljarder världsmedborgare vilket inte ligger allt för långt från Hans Roslings teorier om 10 miljarder människor på jorden.

En sådan befolkningsökning ställer stora krav på på mänskligheten och på hur vi lever. För att få detta att fungera behövs en global omställning till cirkulär ekonomi vilket innebär att vi måste säga adjö till slit och släng samhället.

Som jag tidigare beskrivit i ett antal inlägg är cirkulär ekonomi inget hokuspokus eller något som innebär att lönsamhet och företagsamhet går förlorad – Cirkulär ekonomi är blott och allena en återgång till det som gällde i det gamla bondesamhället minus den fattigdom som då var utbredd.

Skillnaden mellan cirkulär- och linjär ekonomi förklaras enklast på följande sätt:

 • Linjär ekonomi = Råvara + Produktion + Konsumtion + Avfall + Destruktion.
 • Cirkulär ekonomi = Råvara + Produktion + Användning + Återvinning + Användning

Dagens samhälle är en produkt av den linjära ekonomin och har dess lärosatser som grund för levnadssätt och affärsmodeller. Den linjära ekonomin är en gammal företeelse med minst 100 år på nacken.

Att vi fortfarande 100 år senare lever i och med den linjära ekonomin kan troligtvis tillskrivas vår aldrig sinande tro på att världens resurser är oändliga och att global uppvärmning och miljöhot går att angripa med nuvarande affärsmodell.

En sak är helt säker och det är att planeten jorden inte klarar av den prognostiserade befolkningsökningen med mindre än att vi ställer om till cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller.

Hur underligt det än må låta så kan det faktiskt vara så att ett jordklot befolkat av 10 miljarder människor som lever efter den cirkulära ekonomins lärosatser är mer hållbar och ger ett mindre ekologiskt avtryck än det jordklot som idag befolkas av 7,1 miljarder människor och följer den linjära ekonomins lärosatser.

Personligen är jag övertygad om att den linjära ekonomin är en lika förlegad som förfelad affärsmodell – I vart fall om vi vill lämna över vårt jordklot som en fortsatt beboelig plats till framtida generationer.

Därför påstår jag att vi måste tänka om och byta både filosofi och affärsmodell om vi vill rädda vår miljö – Alldeles speciellt så när jordens befolkning växer.

Ska jorden och dess befolkning överleva måste vi finna vägar att drastiskt stoppa den globala uppvärmningen – Detta samtidigt som vi hittar vägar för att bygga ett hållbart men samtidigt progressivt och utvecklande samhälle.

Det borde således inte vara alltför svårt att få människorna att förstå att det sunda förnuftets princip är att hushålla med resurser och inte kasta saker som har ett värde. Saker ska inte kastas – Snarare återvinnas och återanvändas i all oändlighet.

För att få detta att fungera måste dagens affärsmodeller byggas om och anpassas till den cirkulära ekonomins formel – Den övergången innebär:

 • Att de biologiska materialen redan från början är giftfria och enkla att kompostera.
 • Att de tekniska materialen likt plast, metaller och legeringar redan initialt är designade på ett sådant sätt att de enkelt kan återanvändas med ett minimum av energiförbrukning.
 • Att tekniska konstruktioner som bilar inte behöver skrotas  – Snarare likt datorer få en uppdatering som gör att de blir som nya och klarar fortsatt användning.
 • Att ett införande av cirkulär ekonomi inte gör avkall på vare sig funktionalitet eller kvalitet hos produkterna.

Övergången kan ske kontrollerat och borde inte ställa till allt för stora problem om den inte sker över en natt. Dessutom måste övergången ske på global basis så att alla länder strävar mot samma mål.

Tillsammans med en global övergång till cirkulär ekonomi så måste vi även se till att jordens invånare fördelas mer jämlikt över hela jordklotets yta. Med en jämnare fördelning blir den cirkulära ekonomins verkningar ännu starkare och effektivare.

Dessutom ser jag stora möjligheter för Sverige att bli ledande i övergången till cirkulär ekonomi – Något som gör att vi utan problem kan växa mot min vision om att bli ca 30 miljoner invånare runt 2050.

En övergång till cirkulär ekonomi är som jag sa initialt nödvändig då det inte finns några alternativ om vi vill rädda planeten jorden. Dock sker en övergång inte av sig själv snarare behövs politisk dådkraft och drivkraft för att göra detta möjligt.

Jag är redo – Det Socialdemokratiska partiet är redo och jag tror även att svenska folket är redo om de får sig förklarat varför och hur denna övergång ska gå till.

Avslutningsvis vill jag än en gång påminna om att Umeå har sin stora chans att göra ordentligt avtryck – Detta genom att med hjälp av universitet, forskningsprojekt och företagsinkubatorer positionera sig som den cirkulära ekonomins huvudstad i världen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

28 kommentarer

 1. Petter

  Jaja det är ju bra för hela tiden snackar politiker om tillväxt, men enda sättet att komma vidare är att minska befolkningen med födelsebegränsning . Vi måste bli mindre människor på vårt lilla jordklot. 30 miljoner i Sverige där vi bygger vägar och köpcentra på åkermarken .

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vi klarar av att husera 30 miljoner i Sverige utan problem och med bibehållen åkermark nog för att odla dem mat vi behöver för både människor och djur.

   • Bertil

    Vi klarar vilka vi. Vart vi är på väg vet ingen. Krig och elände har vi sluppit länge nu förmodligen genom västs mer sociala politik som kom genom Rosevelt.

    Men nu börjat det knaka vad händer med klotet om moderna vapen används som kärnvapen o.s.v.
    Ingen vet .

    Så för en gångs skull tror jag på Disenfelsts teori först kommer befolkningen öka sen minska.

    Vi kommer likt råttor föröka oss sedan ta död på oss själva.

    Jag tror även marknadsekonomins girighet och hänsynslöshet kommer till slut ställa till nåt obehagligt som tar död på oss. Vad är omöjligt säga så klart.

    Tillväxt och befolkningsökning är orimliga
    Konstruktioner sånt håller inte.
    Världen måste tagga fördela resurserna bättre och vi måste leva med mer rättvis fördelning annars tar vi död på oss själva som Astekerna

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Huruvida vi ska minska mänsklighetens numerär via krig eller inte ska jag låta vara osagt även om jag varnat för att girighet och egoism och tillgång till rent vatten och bra luft att andas kan leda fram till ett 3:e världskrig – Något jag hoppas att vi slipper uppleva därför att världen får mer av bra socialdemokratisk politik.

   • petter

    Vad bygger du detta antagande på ? Vissa tror också att vi kan använda oerhörda arealer till biobränsle. Detta sammantaget går inte ihop . Du tittar enbart på matproduktion och energi myndigheter på bränsle . Och sen miljömyndigheter på skyddande enligt vattendirektivet. Denna ekvation går inte ihop ,detta måste även du inse !!!???

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Förnyelsebar energi kommer från sol, vind och vatten och det finns tillräckligt med sådant för att klara energibehovet – Alldeles speciellt så om vi går över till cirkulär ekonomi.

 2. Krister

  Jag känner ju till att du är vän av cirkulär politik.
  Cirkulär politik = Råvara i form av demokratisk socialism & ideologi
  + Produktion av politiska förslag + Användning dvs genomförande
  + Återvinning av gamla Olof Palme citat som stödstrumpor

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Den var bra Krister och kan jag genom min politiska gärning vara med och bidra till en övergång till cirkulär ekonomi tycker jag det är toppen.

 3. Jonny Disenfeldt

  Kom då ihåg att Hans Rosling med statistik även visat att den troligaste utvecklingen är att mänskligheten når ett tak där runt ca 10 miljarder och sedan börjar minska totalt sett, precis som redan börjat ske i vissa världsdelar. Det är världsdelen Afrika som ligger sist i utvecklingen som knuffar upp oss till detta max.

  Det enda som håller emot den följande mycket snabba nedgången i totalt antal människor är då den fortsatta förlängningen av medellivslängd.

  På lång sikt kommer mänskligheten att vara betydligt mindre till antalet än den är idag. Mycket mindre.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag är inte lika övertygad som dig om att mänskligheten kommer att bli mindre Jonny och med befolkningstillväxten i Kina, Indien och i Afrika och det faktum att vi lever längre med i ekvationen så är min tro att ökningen kommer att bestå ett bra tag till.

   Oaktat vilket så är en övergång till cirkulär ekonomi ett måste som jag ser saken.

   • Jonny Disenfeldt

    Du är tydligen inte uppdaterad vad gäller befolkningstillväxten i t.ex Kina och Indien, läs på, kolla in Hans Rosling’s föredrag som finns på nätet där han presenterar hur det ser ut.

    Som sagt, Afrika är den kontinent som ligger sist i utvecklingskedjan och som drar upp befolkningen fram till 2100. Inte Kina, inte Indien etc

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Att Afrika ligger sist i utvecklingskedjan har jag aldrig sagt emot men titta på det totala nytillskottet i Kina och Indien och jämför det med nytillskottet i Afrika så ser du att Afrika har en bra bit kvar innan antalet som finns i Kina och Indien uppnås.

 4. Lars Flemström

  Det är rent bedrövligt vilken dålig allmänbildning, du har. Har du ens gått i skolan, eller bara läst enstaka kurser? Svensk rättstavning och delar av grammatiken behärskar du bra, men känner inte till skillnaden mellan var och vart. Vad svarar du en invandrare, som har börja läsa SFI och är orolig för att ha stigit på fel buss, och frågar ”Vart bussen”? Var han befinner sig, vet han nog redan, om han är nypåstigen…

  I de flesta språk, utom modern ”pk”-svenska skiljer man mellan läge och riktning. En arabisk-talande person, som just lärt sig svenska, och hör dig blanda ihop begreppen, måste ju bli alldeles konfys. Och tänker förmodligen ”Då är det sant, som jag har hört, att svenskarna är ett ociviliserat barbarfolk med ett begränsat ordförråd. Islam är räddningen för dessa barbarer”. Att förstå skillnaden mellan läge och riktning, inte bara i konkret (rumslig) bemärkelse, utan även i abstrakt bemärkelse, är väsentligt för att förstå Koranen.

  Utan den distinktionen är det lätt att (miss-) tolka Koranen på det sätt, som alla svenskfödda IS-krigare har gjort, att våld ska brukas på samma sätt nu som under profetens tid. De håller inte med om det, som de flesta muslimer anser, att Muhammed förkunnade en riktning bort från någonting, att många av de nya regler, som han införde, var det första men inte sista steget i en ny riktning. Själv skriver du om ”cirkulär” ekonomi, som om det vore något nytt, men vet inte att även koldioxiden har ett kretslopp.

  Du har själv skrivit ”Cirkulär ekonomi = Råvara + Produktion + Användning + Återvinning + Användning.” Är inte kol och olja råvaror för produktion av energi? Och för produktion av järn ur järnmalm? Återvinningen av koldioxid sker genom fotosyntesen, som är en helt naturlig process. Plantera skog, i stället för att hugga ner den och kalla skogsskövling för ”förnybar” energi. Du förespråkar en massiv folkomflyttning från varma länder, där solen står högt på himlen hela året till kalla länder, där solen står lågt hela året och inte lyser alls, eller bara under några få timmar per dygn, under stora delar av året.

  Hur verklighetsfrånvänd din idé om ”jämnare fördelning av jordens befolkning” är, framgår av statistik över folktätheten i de olika världsdelarna:

  EU: 117 inv / km2 (inkl de glesbefolkade delarna av norra Skandinavien).
  Hela Europa (inkl bl.a Ryssland): 72 inv / km2.
  Afrika; 40 inv / km2
  Sydamerika: 24 inv /km2
  Nordamerika; 23 inv / km2
  Asien: 10 inv /km2 (Det trodde du inte?!)
  Oceanien (inkl. Australien): 4 inv / km2
  Australien: 3 inv /km2

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag tror nog inte att jag har problem med grammatiken Lars och vilket ord man använder i olika situationer beror lite på vart i landet man bor.

   Att utvinna fossiler är att skapa stark klimatpåverkan då dessa sedan länge inte svarat för några utsläpp. När vi utvinner dem och förbränner dem så skapar vi miljöpåverkan vilket jag vet att du är medveten om.

   Cirkulär ekonomi där man kan återvinna och återanvända i all oändlighet utan att skapa nämnvärt med avfall är framtiden Lars-

 5. Per Fjellberg

  All produktion kräver energi detta gäller även om det handlar om återvinning. Vår välfärd baseras på konsumtion av fossila bränslen.

  Jag förstår inte din vision av att vi ska blir 30 miljoner i Sverige. Sverige borde istället föregå med gott exempel och visa hur man kan behålla välfärden utan att basera den på ständig befolkningstillväxt. Målet bör vara att vi år 2050 är nio miljoner, inte 30.

  Att tredubbla Sveriges befolkning handlar inte om en cirkulär ekonomi. Det handlar om en linjär, i värsta fall exponentiell, tillväxt. Säg att vi når ditt mål 2050. Hur tänker du då slå till bromsarna?

  Stoppa all invandring, begränsa antalet barn man får skaffa? Sverige kanske ska införa en handel med utsläppsrätter för barn, det kanske ska kosta rejält att skaffa fler än tre? Tänk efter!

  Tänk på hur många bostäder vi måste bygga, all infrastruktur som krävs, all uppvärmning, osv. Allt detta kräver energi. Sverige har en skrämmande låg självförsörjningsgrad när det gäller livsmedel för att inte tala om olja. Jordbruket drivs av fossil energi. Samtidigt som vi ska odla upp en massa ny mark ska vi alltså hitta mark till nya bostäder. Det skulle bli kaos!

  Tänk efter före (efteråt är det försent).

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Välfärden ska ställas om så att den baseras på konsumtion av förnyelsebar ren energoproduktion och även det ryms inom den cirkulära ekonomins läror per.

   Det jag skriver om är att jordens befolkning måste spridas mer jämlikt över jordklotets yta om jorden ska överleva mänsklighetens avtryck och det är utifrån det perspektivet jag skrivit inlägget

 6. Krister

  ”jordens befolkning måste spridas mer jämlikt över jordklotets yta”

  Vem skall bestämma hur det skall gå till OCH var skall man flytta och vilka?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Den debatten får vi ta om och när det blir verklighet men frivillighet från bägge sidor är ett bra utgångsläge tillsammans med att varje land inte kan ta emot i snabbare takt än man effektivt kan integrera i samhället. Detta så att de kommer i arbete och har egen försörjning.

   • Jonny Disenfeldt

    Nej, den måste tas nu, senare är det försent Anders.

    Från vilka länder ska du ta 20 miljoner människor de kommande 32 åren och flytta till Sverige.

    Hur ser planen ut för att bygga infrastrukturer, bygga ut skola, vård och omsorg…

    Hur ska du bygga miljoner bostäder på kort tid ?

    Var ska dessa alla miljoner arbeta ?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det måste på inget sätt tas nu Jonny. Inflyttningen ska ske från olika länder och mest i formen av reguljär invandring.

     Vad gäller byggande av infrastruktur med mera så ska sådan i det fall den hypotes jag skriver om ske parallellt med inflyttningen – Detta därför att jag alltid uttryckt att vi inte ska he en invandring som överstiger det antal vi effektivt kan integrera och sätta i arbete vid varje givet tillfälle.

     Att jobben ökar i antal i takt med att vi blir fler människor är en självklarhet då fler människor skapar ökad efterfrågan och därmed ökad tillverkning.

   • Lars Flemström

    En cynism utan like. Detta är Anders Forss’ tankar om ”alla människors lika värde”. De människor, som redan bor i mottagarländerna duger inte som de är, utan måste tillföras nya gener utifrån. De, som kommer, duger tydligen inte heller som de är, utan ska prövas mot mottagarländernas arbetsmarknader.
    Kvar i utvandrarländerna blir …. ? Vi ska alltså tillbaka till rasbiologins dagar, då svenska myndigheter genomförde regelrätta anlagstester av dem som ville invandra till Sverige. Detta fick LO att gå i taket, eftersom en genomsnittlig svensk befolkning hade att konkurrera med en elit från andra länder. Det visade sig dock snart att denna elit blev lika snabbt utsliten som den svenska arbetskraften.

    Flyktingmottagning ska vi ha för att hjälpa människor i nöd, inte för att hjälpa svenska arbetsgivare, genom att skapa ett överutbud på arbetskraft. För det är precis vad Anders Forss strävar efter, i sann nyliberal anda. Om bara de nyanlända kommer i arbete och egen försörjning….

    Skyddsbehovet och inte självförsörjningsförmågan ska avgöra, tycker jag. Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara regel. Jag håller helt med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, s, när han säger att det kan bli nya konflikthärdar i världen, som vi kanske måste ta emot flyktingar från. Därför måste de, som inte längre har något skyddsbehov, åka hem. Det kommer ju dessutom att behövas arbetskraft för att bygga upp de krigshärjade länderna och ta hand om alla krigsinvalider. Och att bygga den infrastruktur, som kanske aldrig har funnits i de länderna.

    Vi behöver däremot inte alls bygga ny infrastruktur för en växande befolkning i Sverige. Vi har redan den infrastruktur som behövs. Det är ju dessutom rena vansinnet att flytta en massa människor från varma till kalla länder med större energiåtgång per capita för bl.a. uppvärmning av bostäder och lokaler och mindre arealavkastning hos jordbruket / livsmedelsförsörjningen.

    Anders Forss har visat sin totala okunnighet om basnäringarna, när han i ett svar ovan har skrivit ”Vi klarar av att husera 30 miljoner i Sverige utan problem och med bibehållen åkermark nog för att odla dem mat vi behöver för både människor och djur.” Ett självförsörjande Sverige med 30 miljoner invånare kräver sex gånger så mycket livsmedelsproduktion som idag. Eftersom den bästa åkermarken redan används, och dessutom krymper snabbt till följd av expansionen av storstäderna, måste måste mark med sämre arealavkastning odlas upp.

    En fördubbling av åkerarealen ger alltså inte dubbelt så mycket mat. Och den övergång till ranchdrift i renskötseln, som Forss vill påtvinga samerna, kommer inte att ge något nettotillskott alls, utan det kommer att behövas import av stora mängder hö söderifrån. Det kommer att bli oerhört dyrt att bo i Anders Forss’ 30-miljonerssverige.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Du försöker lägga en massa värderingar och ord i mun mun som jag aldrig givit uttryck för genom att lyfta saker ur en mängd olika debatter vi haft på min blogg ur sitt sammanhang och ge dem din egen mening Lars – Därför bemöter jag inte det du insinuerar i inlägget då det är din uppfattning och inte min.

     • Lars Flemström

      Det, som jag skrev i föregående kommentar, var dels sådant som du själv har skrivit, och dels konsekvenserna av sådant som faktiskt har skrivit. Det är helt ofattbart att du inte själv inser att det med synnerligen hög sannolikhet kommer att bli just de konsekvenserna, som jag har beskrivit, om dina förslag genomförs. I början av ditt bloggande skrev du att det skulle vara bra för svenskarna att tillföras nya gener utifrån, och nyligen skrev du att vi bör tillföras ”nytt blod utifrån”, vilket är samma sak, d.v.s. rasförädling.

      De flesta av oss tänker inte i de banorna. Om resultatet av människors fria partnerval blir bra eller dåligt, sett ur ”rassynpunkt”, så får det bli så. Människan är inte ett medel för något politiskt syfte, utan ett mål i sig. Politiken ska tjäna oss människor, med de förtjänster eller brister, som vi råkar ha. Även de sämre presterande har ett existensberättigande, och så även deras avkomma – oavsett hudfärg och dylikt. Och det var just det, som vi inom LO slogs för under 1970-talet, när arbetsgivarna ratade äldre och handikappade – svenskar och tidigare hitkomna invandrare – och rekryterade unga och friska utomlands, på grundval av anlagstest som genomfördes av svenska AMS i utvandrarländerna.

      Nu går du ännu längre och vill göra svenskarna till en minoritet i sitt eget land, under förevändning att vi inte duger som vi är, antingen är vi för gamla (som om bara svenskar kan bli gamla) eller odugliga på annat sätt. Jag har visat dig folktätheten i världsdelarna och faktum är att Europa har den högsta folktätheten av alla världsdelarna. Om vi ska ha en jämnare fördelning av jordens folkmängd, så ska vi snarare ha utvandring från än invandring till Europa. Om vi jämför delar av världsdelarna, så har Kina bara marginellt större folktäthet än EU (inklusive norra Sverige och Finland).

      Det är ju dessutom, som jag skrivit förut, rena vansinnet att flytta människor från varma länder, där solen står högt på himlen hela året till kalla länder med en låg solhöjd sommartid och en extremt låg solhöjd – om det inte är natt hela dygnet – resten av året. Och dessutom en låg årlig arealavkastning i jordbruket. Om koldioxidhypotesen stämmer (det saknas fortfarande avgörande bevis för eller mot) så kommer en sådan folkomflyttning, som du föreslår, att leda till en veritabel klimatkatastrof.

      Det är i huvudsak bara i Afrika söder om Sahara som en större befolkningsökning väntas under 2000-talet, och det beror på att medellivslängden väntas stiga. Det är alltså huvudsakligen redan födda som kommer att bli äldre. De kommer alltså att få fler åldringar att ta hand om i Afrika – och vem ska göra det, om en massa unga och medelålders afrikaner, ska importeras till den svenska äldre-omsorgen. Som du för övrigt inte vet ett dyft om.

      Antal anställda inom äldreomsorgen skärs ju ner varje år, trots att vi gamlingar bara blir äldre och äldre. Det finns fortfarande en stor rationaliseringspotential inom äldre-omsorgen. Jämför med Japan, som ligger mycket före Sverige och övriga Europa inom det området. Det är för övrigt rent skamligt – ett lågvattenmärke – att ens antyda att ett helt folkslag inte skulle kunna ta han om sina egna åldringar.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag har förvisso framfört åsikten att det inte är fel att blanda och ge vad gäller äktenskap mellan människor av olika etnisk bakgrund – Den uppfattningen står jag fortsatt för då kärleken är blind och inte betingad till etnisk tillhörighet. Att en uppblandning dessutom minskar risken för inavel tror jag att alla förstår.

     • Lars Flemström

      Du skriver som om ett land med tio miljoner invånare varav, sex – sju miljoner har samma etniska ursprung, vore ett avelsstall. Som jag har skrivit förut, kan man inte jämföra människosamhällen med fritt partnerval med extremavel i små djurpopulationer. Ditt resonemang om inavel är rasbiologi och helt avskyvärt. ”Inavelsdegeneration” var en bärande tanke i den svenska rasbiologin, då över 6.000 svenskar tvångssteriliserades för att de inte skulle sprida sina gener, vartill lika många hindrades att fortplanta sig genom att spärras in på mentalsjukhus med skilda mans- och kvinnoavdelningar.

      Till detta kom att aborter före 1975 beviljades selektivt efter utredning av sökandes hela släkt av Statens rasbiologiska institut. Detta innebär att hundratusentals svenskar på ett eller annat sätt är offer för rasbiologin – en pseudovetenskap som FN har förbjudit och du nu höjer till skyarna. Om jag – eller någon annan som invänder mot din rasism – tillhör någon av de utpekade släkterna, eller ej, som ansågs som ”oönskade anlagsbärare” kan du inte veta. Och du kan inte heller veta hur många som har anslutit sig till SD, som de tycker uppvärderar svenska folket. Men det som du skriver är en mycket grov rasistisk kränkning av hundratusentals svenskar. Efter avslöjandena om diskussionerna om rasbiologin under 1990-talet – då du befann dig i annat land – finns inget riksdagsparti som vill försvara denna solkiga historia. Man för gå till de öppet nazistiska småpartierna för att finna stöd för dina tankar.

      Försök bara applicera dina rasbiologiska tankar på svarta afrikaner, exempelvis invånarna i Malawi (som är mycket svarta) och påstå att de lider av inavelsdegeneration, och skulle b li ett bättre folkslag av att tillföras nya gener utifrån så att de blir mindre svarta. Det är också av denna orsak som systematiska våldtäkter i krig stämplas som folkmord av FN, även om ingen dör – snarare tvärtom. Eftersom dessa våldtäkter bygger på föreställningar om att den folkgrupp, som de våldtagna tillhör, är av mindervärdig ras, som ska utplånas.

      Jag har förklarat för dig vad som utmärker rasism som ideologi. Detta blandas i debatten väldigt mycket ihop med olika grader av främlingsfientlighet, som är något helt annat. Men du lär dig aldrig någonting, trots att det som jag har förklarat kan kontrolleras med uppslagsböcker och liknande. Du är inte välkommen tillbaka till Sverige, Anders. Rasbiologins återkomst måste bekämpas med alla medel.

      Du borde åtalas för hets mot folkgrupp.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Du övertolkar det jag skriver – Dessutom tolkar du det helt fel. vad jag skriver är att det på inget sätt är dåligt att ha blandäktenskap mellan människor av olika etnisk bakgrund. Vad jag dessutom skriver är att detta minskar riskerna för inavel vilket jag ser som helt korrekt då sådana äktenskap ökar gruppen människor radikalt.

      Sedan skriver jag att kärleken är blind och att det är upp till var och en att själva bestämma men man vill gifta sig med – Detta till skillnad från du som vill bestämma åt människor när det gäller vem som ska gifta sig med vem.

 7. Lars Flemström

  Ditt hat mot s.k. renrasiga människor har här helt klart övergått i hets mot folkgrupp. Jag övertolkar ingenting. Du för fram samma rasistiska idéer som de öppet nazistiska grupperna. Du känner kanske inte till dödsmisshandeln av John Hron. Han var etnisk svensk, ljus hy , blå ögon och blont hår, men var likväl ”degenerad” enligt nazisterna som mördade honom. Det är sådana yttersta konsekvenser som dina idéer om raser får. Du är en ytterst obehaglig person, som måste hindras att få politiskt inflytande. Du begriper inte hur du kränker rasbiologins offer – eller gör du det med flit? Har du betett dig på samma sätt mot lokalbefolkningarna i andra länder, där du har bott?

  Tycker du att det är bra om svenska flickor våldtas av utlänningar? Det mindervärdiga svenska folket tillförs ju nya gener, som ger en bättre avkomma, om den våldtagna flickan blir gravid och inte gör abort. Kanske våldtäktsmännen tänker på samma sätt? SD:s dolda agenda är förvisso intressant, men Anders Forss’ är inte mindre intressant. Du hyllar den svenska demokratins mest solkiga förflutna, när riksdagsledamöterna från alla partier bestämde sig för att rasförbättra svenska folket, genom att eliminera ”oönskade anlagsbärare”.

  Den avelsprincip, som du hyllar, kallas inom djuraveln ”undanträngningsavel”. Man försätter de oönskade individerna i minoritet, så att de deras gener trängs undan. Därför förekommer systematiska massvåldtäkter under krig. Sverige befinner sig inte i krig, men du vill ju åstadkomma samma sak med ditt 30-miljonerssverige: Rasförädling av svenska folket.

  Om genetik vet du inte ett dyft. Du tror att dina rasistiska föreställningar är något som ”alla vet”.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har inget hat mot någon Lars – Att jag skulle ha det har du hittat på helt på egen hand då jag aldrig uttryck det i tal eller skrift till någon människa eller i något sammanhang.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.