Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Arbetsförmedlingen ska utvecklas – Inte avvecklas!

Allianspartierna och Svenskt Näringsliv vill avveckla Arbetsförmedlingen och privatisera Arbetsförmedlingens uppgifter för att kunna skapa ännu en möjlighet för privata företag att skapa vinster i välfärden – Vinster som sedan via helt legala skatteupplägg flyttas till skatteparadis.

En sådan utveckling ska vi inte ha i Sverige!

Arbetsförmedlingen ska inte avvecklas – Arbetsförmedlingen ska utvecklas och reformeras så att den återfår sin forna styrka och funktion.

I det som annars är avregleringens och privatiseringens tidevarv och i en verklighet där landets arbetsgivare skriker efter kompetent arbetskraft samtidigt som vi har arbetslösa med fel kompetensprofil är en avveckling av Arbetsförmedlingen helt fel väg att gå.

Därför tycker jag att det dags att vi Socialdemokrater tar ett helhetsgrepp om situationen – Ska vi ta detta helhetsgrepp ska vi stärka och reformera Arbetsförmedlingen så att den återfår sin forna styrka.

Ska vi stärka och reformera Arbetsförmedlingen ska det göras rejält och på rätt sätt – Rätt sätt för mig är att samordna alla kompetenshöjande YA-utbildningar och all kompetens under ett och samma tak i en reformerad Arbetsförmedling med ett återuppväckt AMU som YA-utblidare.

Detta ska ske med hjälp av medarbetare anställda hos Arbetsförmedlingen som via god förankring i näringslivet kan utreda svenska företags och organisationers framtida behov av arbetskraft tillsammans med den kompetens som behövs för att klara av arbetsuppgifterna.

Arbetsförmedlingens uppgift ska förutom att förmedla jobb således bestå i att kartlägga företagens nuvarande och framtida kompetensbehov för att sedan matcha resultatet av det arbetet med kompetensprofilen hos alla arbetslösa och arbetssökande.

I alla lägen där bedömningen är att en arbetssökande har fel kompetens i förhållande till den kompetens företagen efterfrågar ska det vara Arbetsförmedlingens uppgift att anvisa kompetensutveckling för dessa arbetssökande via en YA-utblidning i AMU:s regi.

Inom ramen för Arbetsförmedlingens mandat ska även ligga att tillse att alla som går kompetenshöjande utbildningar kan göra så med lön motsvarande A-kassa under hela utbildningstiden.

En reformerad arbetsförmedling ska innehålla ytterligare ett ben – Ett ben som innebär att Arbetsförmedlingen hjälper landets företag att kompetensutveckla de arbetstagare företag normalt permitterar på grund av arbetsbrist i samband med lågkonjunktur eller tillfälliga svackor i orderingången.

Min tanke är att detta ska ske genom att företagen istället för att permittera/avskeda arbetstagare betalar dem 80% av lönen mot att staten står för utbildningskostnaderna.

En samordnad samhällsägd organisation i form av en reformerad Arbetsförmedling som ansvarar för att sätta människor i arbete och förse företagen med medarbetare med rätt kompetens är rätt lösning för Sverige.

Därför upprepar jag ytterligare en gång det jag anförde inledningsvis och i rubriken – Arbetsförmedlingen ska inte avvecklas – Arbetsförmedlingen ska utvecklas.

Avslutningsvis vill jag påminna om att det som behövs för en framgångsrik morgondag för Sverige stämmer väl överens med texten i sången av Ebba Grön som säger att ”Staten och kapitalet, dom sitter i samma båt” – Kan vi acceptera ordningen att staten tillhandahåller utbildningen och företagen praktikplatserna har vi en vinnare.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

66 kommentarer

 1. Fredrik

  Det är en konstig syn på verkligheten du har Anders. I ett andetag så skräder du inte orden om hur illa det är med privatiseringar inom vård, skola och omsorg. Att de privata intressen som finns där ska tas bort och att det offentliga ALDRIG ska ha privata aktörer. Men tvärtom är det en helt annan sak. Om staten behöver det, så ska det privata ställa upp i en sorts ”no questions asked”-situation. De ska bara vara där, när staten behöver det.

  Som här. När staten behöver det, så ska det privata finansiera det. Eller åtminstone 80% av det. Få, extremt få, företag säger upp/permitterar personal på grund av fel kompetens. Jag skulle vilja gå så långt att säga att det är mindre än 0,5% av alla uppsägningar som sker på grund av detta. Så, hur skulle en kompetenshöjning av personalen som inte behövs vara kostnadseffektivt för företagen? Ett exempel. Jag har 20 anställda i byggföretaget och orderingången gör att jag inte har råd att ha kvar alla 20 utan måste ta bort två. Jag anser att det mest ärliga är sist in, först ut – vilket kan drabba unga arbetstagare – men mest ärligt och så länge som Byggnads är med i alla förhandlingar så har jag inte mött motstånd. Så, hur är det kostnadseffektivt för mig att betala 80% av lön för två anställda som inte gör något arbete utan går på utbildning? När en högkonjunktur kommer, vilket det gör, så vet jag vad som krävs av mig. Första samtalen går ALLTID till dem som fick lämna och erbjudande att komma tillbaka, ibland har de fått nya jobb men vill komma tillbaka och har uppsägningstid hos det nya jobbet. Kan jag lösa det ekonomiskt med den arbetsgivaren så gör jag det, om inte så håller jag platser öppen för den som inte kan komma lös på t ex en månad.

  Jag tycker att detta är okej, inte för att det krävs av mig enligt kollektivavtalet utan för att det är det mest ärliga gentemot de anställda man har. Men det du anför skulle kräva något ekonomiskt för mig, något som jag INTE med säkerhet kommer att kunna få nytta av. Vad är det som säger att de anställda som inte får plats hos mig, men som får 80% av sin lön för att vidareutbilda sig, inte går vidare till en annan arbetsgivare? Då har jag betalat dennes arbetskraft eller hur?

  Men detta vet du. Och detta är inte ett förslag för att stärka Arbetsförmedlingen, detta är ett förslag att lyckas med målet om lägst arbetslöshet i EU 2020. Om jag betalar lön, då är den anställde inte arbetslös och således inte i statistiken arbetslös. Precis som AMU. De är inte arbetslösa, de är i utbildning som ger jobb eftersom det är näringslivet som betalar, alltså inte med i statistiken. Och du vet också, att i kollektivfackens områden så är det inte i första hand kompetenshöjning som krävs för ett arbete – det är faktiskt viljan att vilja arbeta som saknas. Kompetenshöjning för arbete sker i största del i redan högutbildade sektorer, eller i tekniskt utbildade sektorer och då hjälper inte YA-utbildningar. Inte företagen de kommer ifrån i alla fall.

  Så, när internutbildning är a och o i vilket företag som helst som vill lyckas på sin marknad så är detta förslag enbart fönstershopping. Du vill rädda målet 2020, på bekostnad av de privata företagen. Om du vore ärlig så erkände du.

  Not: När ny kompetens krävs hos en arbetsgivare så kan denne göra ett av två alternativ. Leva kvar i det gamla, och tro att det löser sig, eller utbilda sig i det nya och på så sätt vinna mark. För detta får dessa företag INGET från staten i form av ersättning. Vi bygger in det i våra avtal med t ex leverantörer av maskiner m.m.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Med rätt samarbete mellan företag och Arbetsförmedling och samhälle kan vi skapa den kompetensutveckling företagen behöver när lågkonjunktur eller ordersvackor föreligger.

   Min tro är att många företag kan tänka sig att fortsätta betala lön om de sedan får något i gengäld vilket de får om deras personal ökar sin kompetens. Sådana företag står bättre rustade när konjunkturen vänder och det är förståelsen av det som måste bli större.

   • Mr Sound

    Skulle se ett företag som köper den idén. Du verkar tro att företag sysslar med välgörenhet, i många fall vill nog företagen ha kvar sina anställda under lågkonjunktur men tyvärr skulle ditt förslag få konsekvenser som konkurs då 80% av lönen utan täckning dränerar fort resurser hos ett mindre företag – för vem vet hur länge lågkonjunkturen varar.

    Förslag som detta visar endast hur frånvarande du är.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     För mindre företag ska vi ha en annan ordning där staten eller A-kassan bär kostnaderna. Något jag förövrigt skrivit om i tidigare inlägg Mr. Sound – För större företag är mitt förslag rena vinstlotten då det garanterar att de har kvar sin personal när konjunkturen eller orderingången vänder.

     Att dina kommentarer blir som de blir beror på att du ägnar dig åt precis det jag kritiserat många gånger – Lyfter saker ur sitt sammanhang.

     Politik och hela samhällsbygget sitter ihop i en heltäckande plan baserad på ideologisk plattform och den typ av samhälle man vill bygga – Det är därför sakfrågorna måste ställas mot den fullständiga planen innan beslut tas för att säkerställa att frågan löses på ett sätt som harmonierar med planen.

     Om du tittar på den plan för samhällsbygget jag presenterat i en rad inlägg över tid så kommer du att inse att allt sitter ihop och att det finns en röd träd – Ett jämlikare samhälle där vinsterna av allas arbete fördelas mer rättvist och ett samhälle där alla människor har lika värde.

   • Fredrik

    Anders, det är inte ett systemfel som idag råder. Redan idag kontrollerar Arbetsförmedlingen hur arbetsmarknad ser ut och vilka framtidsfaktorer som de tror gäller. De kontrollerar också vilka utbildningar som har stöd eller behöver stöd för att utbilda fler. Det är således inte där som problemet ligger.

    Av de som idag är arbetslösa så har många fel kompetens. De som blir arbetslösa på grund av lågkonjunktur är normalt sett inte detta, utan de är normalt sett bara överflödiga. I företag under 10 anställda kan arbetsgivare göra avkall från sist in, först ut även om min erfarenhet är att detta till normalfallet ändå hålls. I företag över 10 anställda finns inte samma möjligheter att ”möblera om” bland vilka som blir överflödiga. Det sista du vill som arbetsgivare är att göra dig av med folk, därför är också detta en sista anhalt. Du försöker som arbetsgivare andra metoder innan du tar ett sådant beslut, varför? Jo, därför en permittering eller uppsägning tar tid. Det sker inte över en natt, oftast.

    Låt företagen ta hand om sina anställda gällande deras utbildning internt, denna ska inte staten betala utan bör ligga på oss arbetsgivare. Men att matcha den kompetens som behövs när vi behöver folk är Arbetsförmedlingens ansvar och extremt få gånger kommer en sökande tillbaka efter att ha fått nej till anställning. Trots att jag ber dem specifikt att skaffa sig rätt utbildning så är det nästan ingen som kommer tillbaka en andra gång och försöker få jobbet. Varför?

    Mitt svar är enkelt. Det är obekvämt. Obekvämt att skaffa sig mer utbildning. Och det tar tid. Och är tråkigt. Dåligt betalt. Dom är lata helt enkelt, extremt lata. Och de har blivit latare och latare genom åren. Inte sämre utbildade, bara latare.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Kloka företag investerar i lågkonjunktur för att stå väl rustade i när konjunkturen vänder – Att de fortsatt kommer att göra så tar jag för givet och det är därför statens verktyg för att hjälpa och bistå företagen ska stärkas och utvecklas.

     Som regeringsbärare måste vi alltid se till att göra det som är bäst för landet sett ur alla aspekter inklusive de ekonomiska och att staten går in och investerar för att undvika framtida kostnader i form av arbetslöshet är rätt väg att gå.

     Det är därför Arbetsförmedlingen ska utvecklas istället för att avvecklas.

     • Fredrik

      Men att Arbetsförmedlingen ska utvecklas, inte avvecklas är din vision och inte regeringens eller hur?

      Du talar inte för Socialdemokraterna i Riksdagen när du anför detta, eller?

      Precis som jag påtalar för dig så är en permittering eller uppsägning det absolut sista man vill som arbetsgivare, för det finns andra vägar att gå. Detta vet alla företagare, från småföretag till stora koncerner. Och kompetenshöjning inom företagen är betydligt större och mer utvecklat än vad du verkar tro, speciellt inom kollektivfackens områden. Inom den akademiska världen låter jag det vara osagt.

      Och staten bör inte betala min internutbildning för mina anställda, antingen betalar jag eller så ingår det i t ex köp av ny utrustning (vilket det oftast gör). Dessutom, på stora koncerner finns oftast personal för denna nya utrustning på plats att leda utbildningen. Det som du vill genomföra pågår redan, men det är inte där problemet ligger.

      Problemet ligger i när NY personal måste anställas, dessa har många gånger fel kompetens även inom kollektivfacken. Och då hjälper det föga att staten betalar en utbildning, för då är det redan för sent. Extremt ofta får man påtala för arbetssökande att de har inte riktigt rätt utbildning och man vägleder dem till att skaffa det, jag brukar till och med ge dem webbadresser till rätt ställen men dessa som får nej återkommer aldrig igen även om annonser är ute en gång till. Varför? Alla har inte kunnat utbilda sig och fått andra arbetsgivare, det är i princip omöjligt, utan det är som jag påtalat tidigare. De yngre är idag latare än vad jag var när jag 19-23. Inte dummare eller sämre utbildad, bara latare. Motgångar är något som många inte klarar av. Felet är vårt, vi de äldre som daltat med dem på tok för mycket och nu får vi betala för det.

      Allvaret måste börja tidigare, idag får man knappt säga flaska till en 15-åring utan att denne blir kränkt. Seriöst? När ska allvaret börja? När de går ut gymnasiet? För sent, i årskurs 1 på lågstadiet ska det börja så att de förstår allvaret 12 år senare.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag talar för många Socialdemokrater när jag säger så Fredrik och huruvida det är regeringens idé att göra så eller ej innerst inne ska jag låta vara osagt – I ord så vill regeringen stärka och utveckla AF så det är min utgångspunkt att man vill göra så även i praktisk handling.

      Att man undviker att permittera in i det längsta tar även jag för givet men kan man få hjälp med att ge sina anställda kompetenshöjande utbildning mot att man betalar lön motsvarande A-kassa så kommer det att locka många företag.

 2. Stefan Backgård

  Hej. Jag tror att avslutningen är en grav missuppfattning av ”Staten och kapitalet” texten alltså och andemeningen i den. Ett haveri skulle kanske dom det gäller säga.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det tror jag inte Stefan – En reformerad, stark och väl fungerande Arbetsförmedling är vad Sverige behöver.

   • krister andersson

    För en gångs skull håller jag med dig, inte i allt men i huvudpremissen, AF idag är en kontrollinstans och de förmedlar inga jobb längre och ändå har de ökat mängden anställda enormt.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     AF ska både förmedla jobb och utbilda i ett reformerat AF precis som jag skrivit i inlägget – I övrigt är det bra att du håller med – tack för det Krister.

   • Fredrik

    Du missförstår Stefan Anders. Ebba Grön ser ett haveri komma. Eftersom Staten och Kapitalet är detsamma, alltså ingen skillnad för arbetare vars svett lackar.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag vet vad hela kontexten i sången säger men att staten och kapitalet sitter i samma båt beskriver mycket väl det jag beskriver i inlägget. Det var inte sången som helhet jag skrev om och kommenterade Fredrik utan Arbetsförmedlingen och vikten av en reformerad och utvecklad sådan.

 3. bb

  Alliansen körde arbetsförmedlingen i botten med knasiga beslut – och sedan ondgör man sig att det inte fungerar och måste därför privatiseras. Taktik, inkompetens eller illvilja?

  Det är dags för Socialdemokratin att stå upp för sina gamla värderingar och åter bli ett parti för social demokrati. Vänsterpartiet kan inte ensamt stå kvar som på vänstra sidan i politiska landskapet.

 4. Jonny Disenfeldt

  Avveckla och låt företagen betala för tjänsterna att matcha arbetssökande. AF är en byråkratisk koloss som spelat ut sin roll för mycket länge sedan och i huvudsak lever sitt eget liv separerad från samhället och vars huvudmål är att

  Det stora problemet är inte att vi har ” arbetslösa med fel kompetensprofil ” utan att vi har hundratusentals arbetslösa som inte har någon kompetensprofil alls och som är oanställbara samt att det är för liten vinst för många att gå från arbetslöshet till arbete. Detta kommer att bli oerhört mycket värre när de senaste årens flera hundra tusen ekonomiska migranter sätts i arbetssökandes kö och sedermera fyller på med ytterligare ca 300 000 anhöriginvandrare. Mer än en halv miljon till i utanförskap och långtidsarbetslöshet, i de flesta fall till pension.

  Behovet av kvalificerad arbetskraft i näringslivet är nu övergående och det hinner vi inte hantera längre, snart kommer lågkonjunkturen och den kommer att slå mycket hårt mot den svenska ekonomin pga nuvarande regerings politik.

  Vi befinner oss i en ”loose-loose” situation och nu gäller det att begränsa skadorna på det svenska välfärdssystemet så långt det är möjligt, ska Sverige bli ett nytt Grekland om 20 år ? Det kommer att gå snabbt utför nu.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Om vi börjar från mitten så kommer det inte att komma några 300.000 anhöriginvandrare som du med jämna mellanrum hävdar – Några kan det säkert komma men oerhört många färre – Min gissning är långt mindre än 75.000.

   Genom effektiv integrationspolitik ska vi se till att man måste arbeta och utbilda sig redan från dag 1 i Sverige och med rätt integrationspolitik så kommer de att komma i arbete och egen försörjning.

   Återgår vi sedan till Arbetsförmedlingen så har den på inget sätt spelat ut sin roll – Att arbetsförmedlingen ska utvecklas istället för att avvecklas är en självklarhet – Hur och varför har jag beskrivit i inlägget.

   • Jonny Disenfeldt

    Ska du alltså strikt dra ner rätten till anhöriginvandring då Anders Forss ? Är det S+Mp’s kommande politik ???

    Om inte så får du nog räkna med ca 300 000 anhöriginvandrare för de senaste årens ekonomiska migranter som S+Mp släppt in.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     De som är ekonomiska migranter och därför får avslag på sin asylansökan ska skickas tillbaka till sina hemländer Jonny. Den gruppen utgör hälften eller drygt hälften av de som kommit och det kommer självfallet aldrig att bli någon anhöriginvandring för de som får avslag.

     Det är här du har ditt stora problem Jonny – Du svänger dig med siffror som bygger på något som inte blir verklighet. Regeringen har klart och tydligt deklarerat att man ska skickas tillbaka om man inte får asyl – Att så sker tar jag för givet.

     • Jonny Disenfeldt

      ”Det är här du har ditt stora problem Jonny – Du svänger dig med siffror som bygger på något som inte blir verklighet. Regeringen har klart och tydligt deklarerat att man ska skickas tillbaka om man inte får asyl – Att så sker tar jag för givet.”

      Verkligheten är en annan, det vet vi för vi har facit från föregående år Anders. Detta vet vi men du duckar för hur verkligheten ser ut Anders. Ett mycket litet antal kommer att verkställas, de flesta kommer att gå under jorden och leva på kriminaIitet vilket är alternativet som fortfarande är bättre för dem än att följa utvisningsbeslut. Siffrorna är verkliga och baseras sig på bedömningar av vad som skett tidigare.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Min uppfattning är att du drar förhastade slutsatser Jonny. Regeringen har deklarerat att de som gömmer sig ska letas upp och skickas tillbaka – Så även de som får avslag. Polisen med flera har fått ökade resurser för det så jag utgår från att framtiden kommer att fungera annorlunda än historien i detta fall.

 5. Pingback: Kommentarer till Lindberg och Forss | Veronica Kerr (KD)

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Svaret på Veronica Kerrs fråga kommer i nästa inlägg som publiceras under fredagen.

 6. Mr Sound

  Sitter en lågutbildad sosse vid rodret på AF så nog behövs det skärpning i ledet. Senast gick denne GD på kräftskiva hos ett konsultbolag som fakturerar över 100 miljoner. Eller miljonerna som gick till ett ökänt bolag, lägg där till interna konflikter.

  Förstår att du inte nämner detta, för givetvis ska anslagen till denna myndighet öka i din låtsasvärld. Du är sjukt indoktrinerad.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag är på inget sätt indoktrinerad utan pratar om hur vi ska organisera Arbetsförmedlingen för att på nytt göra den till det väloljade maskineri den varit historiskt.

 7. Lars Flemström

  Det här har du läst i någon vänsterblaska på nätet, som har intervjuat LO:s vice ordförande men återgivit i stort sett ingenting av det, som hon har sagt, utan har använt som galjonsfigur för egna åsikter, som är verklighetsfrånvänt och meningslöst vänstertugg. Och blandat ut med gammal skåpmat, dock inte så mycket, som du har skrivit själv och nu upprepar. Kanske du har hämtat en del av denna ”skåpmat” från någon kommentar, som jag har skrivit i anslutning till det förra inlägget? Just det håller jag förstås med om, men i sammanhang med allt övrigt blir det ändå fel.

  Skrev jag inte att en arbetsförmedlare ska ha mycket goda kunskaper om det lokala näringslivet och vad som krävs av dem, som söker jobb, för att klara arbetsuppgifterna där? Vill minnas att jag pläderade för en kommunalisering av arbetsförmedlingen (funktionen, inte organisationen) och att de sålunda kommunanställda arbetsförmedlarna skulle skaffa de kunskaperna genom täta arbetsplatsbesök? Har någon något att invända mot just det?

  Vill minnas att jag också skrev att det vid sidan av de kommunala arbetsförmedlingarna också bör finnas privata arbetsförmedlingar, som ägs av exempelvis fackförbund och branschföreningar och sysslar med samma sak som de kommunala arbetsförmedlingarna, d.v.s. förmedlar anställningar till arbetssökande och arbetskraft till dem som söker sådan. Detta som en service till de egna medlemmarna.

  Rent privata arbetsförmedlingar, som drivs i rent vinstsyfte? Tja, om någon är villig att betala för deras tjänster. Men i så fall ska det vara ett stenhårt krav på godkännande av en myndighet, som kontinuerligt granskar verksamheten, att den är seriös. Jonny har i princip rätt, när han skriver att företagen ska betala för tjänsterna att matcha arbetssökande. Detta kan dock vara svårt att genomföra fullt ut i praktiken, då det kan krävas mycket jobb av arbetsförmedlaren med att matcha även arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden.

  Jag talar då inte om eventuella utbildningskostnader utom om svårigheten att finna en arbetsgivare, som vill anställa en person med en smal kompetensprofil, en arbetsgivare som klarar sig med just den kompetensen hos personalen. Men visst bör matchningen ses som en rekryteringskostnad för företagen, som därför bör betala för denna service, åtminstone motsvarande en normal rekryteringskostnad. Jag skrev i nämnda kommentar att det behövs en strikt bodelning mellan servicefunktionen (förmedla jobb respektive arbetskraft) och myndighetsutövningen (bevilja diverse bidrag, etc.)

  Jodå, jag känner igen argumentet att ”skapa ännu en möjlighet för privata företag att skapa vinster i välfärden” från vänsterblaskan på nätet. Har LO:s vice ordförande verkligen sagt detta. Det är ju rent trams, som inte hör hemma i en seriös debatt. Det speglar bara den intervjuade journalistens syn på arbetssökande inom arbetarklassen, att de är sjuka individer som behöver terapisamtal, så att de tar sig samman och söker jobb. Men det är sant att myndigheten Arbetsförmedlingen har vräkt ut pengar på oseriösa företag, som har hållit kurser i virkning av grytlappar o.dyl. för att stärka de arbetslösas lust att jobba. Naturligtvis med motsatt resultat.

  Att allianspartierna nu vill lägga ner sin egen skapelse, myndigheten Arbetsförmedlingen som då var en helt ny myndighet, som inrättades av alliansregeringen 1 januari 2008 är bara bra. Låt denna totalt onyttiga myndighet gå i graven, och låt oss ha en diskussion om vad vi bör ha i stället. En återgång till det som fanns före 2008 vore kanske en förbättring jämfört med detta dunderfiasko, men tyvärr en ytterst liten förbättring. Allting, även sådant som är riktigt dåligt, är ju en förbättring jämfört med det absolut sämsta.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det jag skrivit bygger på mina egna åsikter helt och hållet och inte på något jag läst. Jag har för övrigt skrivit i ämnet för över två år sedan och flera gånger sedan dess därför att jag tycker att saken är viktig – Än viktigare nu när M och Svenskt Näringsliv med flera vill avveckla och lägga ner AF.

   • Lars Flemström

    Du vill alltså behålla något bland det sämsta som alliansregeringen har hittat på i tron att detsamma är en kvarleva från den socialdemokratiska regeringstiden dessförinnan.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Arbetsförmedlingen ska reformeras så att den återfår den styrka den funktion den hade under Socialdemokratins och Sveriges storhetstid – Den när Sverige och svenskarna mådde som allra bäst.

     • Lars Flemström

      Du förstår ju inte vad jag skriver. Arbetsförmedlingen fanns inte före den 1 januari 2008. Arbetsförmedlingen är från starten och fram till idag ett fiasko. Det är bra att allianspartierna själva har insett detta. Det är emellertid tillåtet att ha andra idéer än de, om vad som ska komma i stället, när Arbetsförmedlingen har lagts ner. Och jag tycker att vi ska ta den debatten – tillsammans med allianspartierna, titta på vad som är bra och dåligt i deras förslag och lägga fram egna alternativ till det som är dåligt.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Arbetsförmedlingen har funnits i alla tider Lars – Den fanns när jag var liten eller vill du påstå att så icke var fallet?

     • Lars Flemström

      Detta svar visar dina extremt dåliga kunskaper om svensk offentlig förvaltning, Arbetsmarknadsverket gick i graven den 31 december 2007.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Arbetsförmedlingen hette Arbetsförmedlingen även när jag var ung Lars – Sannolikt även när du var ung.

     • Lars Flemström

      Jag tänker inte ägna resten av natten åt att försöka undervisa dig om vilken myndighet som finns och vilka som historiskt har funnits inom arbetsmarknadsområdet, eftersom du är totalt faktaresistent. Annars hade du själv tagit reda på fakta. Det finns att läsa. Vad myndigheter kallas i dagligt tal och vad de kanske själva föredrar att kalla sig för att dölja vad de egentligen sysslar med, behöver inte betyda att det är vad de officiellt heter. Eller hette. Den myndighet, som faktiskt heter Arbetsförmedlingen, fanns inte före den 1 januari 2008. Det kan du själv läsa dig till, om du anstränger dig en smula.

      Min poäng var annars, att du i tron att densamma har existerat sedan urminnes tider, vill förlänga livet på en myndighet, som skapades av alliansregeringen men har fungerat så dåligt så att allianspartierna själva nu har kommit fram till att den bör läggas ner. Det är ju rent skrattretande. Ser fram mot kommande valdueller, när borgarna kommer att skylla sina egna värsta missfoster på att de är socialdemokratiska skapelser. ”För det säger ju sossarna själva”.

      Gonatt.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Du behöver inte ägna natten åt att undersöka och undervisas Lars.

      Den korta frågan är – kallades inte Arbetsförmedlingen just Arbetsförmedlingen både på 1970-, 1980. och 1990-talet Lars?

  • Jonny Disenfeldt

   Lars Flemströms upplägg är det rätta. Genomtänkt att föra över det på lokal nivå.

 8. Lars Flemström

  Grundproblemet, som inte kan lösas ens med den bästa av arbetsförmedlingar, och därför (?) inte ens får nämnas: Att behovet av arbetade timmar för att producera allting som vi behöver, är avsevärt mindre än utbudet av arbetskraft om alla arbetsföra ska utföra produktivt arbete fem timmar om dagen fyra dagar i veckan under 40 veckor om året. Det blir väl ungefär hur mycket en anställd arbetar om man slår ihop heltid och deltid och drar ifrån tid för kurser och konferenser, besök hos tandläkaren och bilprovningen under arbetstid samt sjukfrånvaro, mm.

  Det verkliga behovet av arbetskraft, räknat i behovet av faktiskt arbetade timmar, understiger kraftigt behovet av arbetade timmar med sex timmars arbetsdag, om produktivt arbete verkligen utförs under hela den betalda arbetstiden. För att anpassa den faktiska arbetstiden till det faktiska behovet av arbetade timmar, utan att verklig massarbetslöshet (25 – 30 % öppen arbetslöshet) har svensken visat en imponerande uppfinningsrikedom vad gäller att hitta på pseudosysselsättningar under betald arbetstid.

  Arbetsförmedlingen leder vad gäller att hitta på totalt onyttiga ”sysselsättningar” för sin egen personal, för alla inhyrda ”jobbcoacher” och för de arbetslösa. Jag har en närstående, som lyckades stå ut ett helt år som anställd hos Arbetsförmedlingen. Arbetsuppgiften? Jo att skicka invandrares betyg från hemlandet till ”validering” och därefter omregistrera vederbörande från ”arbetslös utan utbildning från hemlandet” till ”arbetslös med utbildning från hemlandet”, för att några månader senare omregistrera vederbörande till ”långtidsarbetslös med utbildning f.rån hemlandet”.

  När Håkan Juholt var ny som S-ordförande var han ärlig och sa som det var – med följd att han själv blev arbetslös ett drygt år senare. Att det inte finns jobb åt alla och att han inte hade någon lösning på det problemet. Men en sak kunde i alla fall göras relativt omgående, medan han och den övriga partiledningen försökte komma på en långsiktig lösning på problemet, och det var att tillsätta de lediga jobb, som dock fanns. Detta genom att förbättra ”matchningen” mellan arbetssökande och arbetsgivare.

  Han påstod aldrig att detta var hela lösningen. Vilket somliga verkar tro, att det är hela lösningen kompletterat med ”kompetenshöjning” hos de arbetslösa. Detta förbättrar ju bara de nyutbildades konkurrensläge jämfört med andra arbetslösa, som därmed hamnar ännu längre från arbetsmarknaden och får ännu sämre chans att få de jobb, som de faktiskt klarar av.

  Jag vänder mig därför mycket bestämt mot påståendet att den höga arbetslösheten bland somalier i Sverige skulle bero på att somalier inte ens skulle vara ”anställningsbara” p.g.a. sin låga utbildning i genomsnitt. De flesta arbetslösa somalierna i Sverige har i själva verket haft kvalificerade jobb, som få svenskar skulle klara av i hemlandet. Annars skulle de inte ha överlevt fram till den dag, de bestämt sig för att utvandra till Sverige – det märkliga landet som de hört så mycket talas om, där allting är gratis och ingen som inte vill behöver arbeta för sin försörjning.

  För ett antal år sedan gjorde jag en undersökning av arbetslösheten bland somaliska invandrare i olika länder, och fann då att den höga arbetslösheten bland somalier i Sverige jämfört med andra länder är ett typiskt svensk problem. I Sverige har vi inte – till skillnad mot för 70 år sedan – någon plats för personer, som i brist på utbildning har tvingats lära sig allting de kan på egen hand. I dagens Sverige hade inte ens Ingvar Kamprad, om han varit ung idag, haft en chans att få jobb.

  Vilket gör det fullt befogat att se mycket pessimistiskt på Sveriges framtid som välfärdsnation. Högutbildade medelmåttor slåss för sina revir. Och vi har bortskämda arbetsgivare, som hellre importerar dokumentet ”rätt utbildade” arbetskraft än anställer en arbetslös och kostar på denne den p

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det som skiljer oss åt Lars är att jag ser en kraftig tillväxt i behovet av arbetskraft därför att en ökad befolkning med fler i arbete skapar större efterfrågan och därmed större produktion och efterfrågan av arbetskraft.

   Detta medan du utgår från att framtiden ska vara statisk vad gäller efterfrågan.

   Sedan kan vi alltid ha en debatt om hur många timmar var och en ska jobba men den debatten är en helt annan som inte beror på hur AF ska struktureras, fungera och vara samhällets verktyg för att säkerställa ordning och reda.

   • Lars Flemström

    Du tillskriver mig åsikter som jag aldrig har framfört och aldrig har haft. Naturligtvis ökar efterfrågan med en växande befolkning – om vi inte totalt tappar kontrollen över befolkningstillväxten. För i så fall kan efterfrågan på varor och tjänster t.o.m. minska med en växande befolkning. Men problemet är att efterfrågan på varor och tjänster inte håller jämna steg med befolkningstillväxten utan halkar efter. Och dessutom håller efterfrågan på arbetskraft inte jämna steg med ökningen av efterfrågan på varor och tjänster utan halkar efter.

    Det märks hur tydligt som helst att Anders Forss totalt saknar min erfarenhet av svensk arbetsliv under flera decennier, som arbetare inom transportnäringen, industri och lantbruk. T.o.m. antalet passagerare per arbetstimme för bussförare torde ha ökat efter riksdagens trafikpolitiska beslut 1988 – som f.ö. vänsterstollarna vill riva upp för att återgå till den gamla monopoltiden, då bussar och tåg tappade passagerare och den helstatliga godstågsbranschen tappade massor med godstransporter till den privata åkerinäringen, som då verkligen hade sin blomstringstid.

    Industrisektorn har aldrig tidigare producerat så mycket som idag, samtidigt som antalet industriarbetare har minskat så kraftigt så att hela LO numera är mindre än tjänstemannafacket TCO. Från att för hundra år sedan har varit en obetydlig dvärg vid sidan av stora LO … Och det torde räcka med en biltur på landsbygden nu i skördetider för att se ensilagebalarna ligga utspridda på fälten, där man förr i tiden såg hässjat hö. Antalet sysselsatta inom jordbruket har minskat från c:a 60 % (alla anställda inom livsmedelsindustrin och livsmedelshandeln ej inräknade) för hundra år sedan till 3 % idag. Jag var själv en av de allra sista anställda inom det numera helt utdöda yrket lantarbetare. Idag har inga bönder råd med anställd arbetskraft.

    Det är nästan svårt att tro att Anders Forss har arbetat inom banksektorn. För inte ens den har skonats från rationaliseringarna, när man kan flytta pengar med ett knapptryck på datorn eller mobiltelefonen. Min äldsta moster, som jobbade på bank för exakt hundra år sedan, tillbringade nyårsnatten 1917 /1918 med att räkna ut räntan för hand på alla konton…

    Sänkt produktivitet har man bara inom regeringen och riskdagen, räknat i antalet vettiga beslut per arbetstimme hos våra toppolitiker. Och det är tragiskt, när vi exempelvis har en arbetsmarknadsminister som talar om att det behövs fler arbetade timmar, när behovet av antal arbetade timmar hela tiden minskar. Nödvändiga beslut, inte minst inom migrationsområdet, förhalas först i det oändliga av de djupa konflikterna mellan de båda regeringspartierna, urvattnas sedan av ändlösa förhandlingar med Vänsterpartiet, innan de kompromissas tillsammans med allianspartierna – som själva drar åt olika håll – för att gå igenom riksdagen.

    För att sedan inte kunna verkställas för att antalet poliser inte räcker till. Jodå, polisen uppvisar också sänkt produktivitet, mätt i antalet uppklarade brott per arbetstimme. Produktiviteten, vad gäller antal verkställda avvisningar av asylsökande som fått avslag, är väl inte heller särskilt imponerande. Vilket däremot torde vara fallet, vad gäller alla som vistas illegalt i Sverige och arbetar svart, inte minst på byggena. Det högt uppdrivna arbetstempot med 48 timmars arbetsdag, som man orkar med om man tar amfetamin, ökar väl ändå inte efterfrågan på byggnadsarbetare totalt sett?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Så länge befolkningstillväxten sker med den kontrollen att de som kommer hamnar i arbete och har egen försörjning finns ingen övre gräns för hur många vi kan bli Lars.

     • Lars Flemström

      Struntprat. Du diskuterar ju inte ens sakfrågan. Om varje svensk konsumerar hälften så mycket, så kan vi med våra löner och pensioner försörja dubbelt så många. Och det utan att de nyanlända behöver arbeta en enda arbetstimme. Just detta, att det inte kan finnas någon definitiv övre gräns för hur många flyktingar vi kan ta emot, skrev jag flera gånger på Bengt Silfverstrands S-blogg, innan du dök upp som gubben i lådan som bloggare.

      Varför tar vi då inte emot så många, som vi faktiskt skulle kunna ta emot, exempelvis i ett katastrofläge på andra sidan Östersjön? Och hur många tyskar bodde i varje källarrum i de utbombade husruinerna under de första månaderna efter andra världskrigets slut, och hur fick de mat? Det kan du läsa om i Stig Dagermans reportagebok ”Tysk höst”, om nätterna med minusgrader under den första efterkrigshösten. Jag har läst den. Allt är möjligt.

      Välkommen tillbaka till verkligheten, till dagens och morgondagens verklighet, när du har läst färdigt och bildat dig, så att du åtminstone har ett litet hum om vad du pratar om.

      Allt är möjligt. Men börja med att offra dig själv, innan du kräver samma sak av andra…

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag repeterar det jag sa tidigare Lars – Så länge vi ser till att sätta de som kommer i arbete så att de får egen försörjning kan både vi och dem leva på samma nivå vad gäller levnadsstandard som idag.

      Sedan var det ju tur och bra för debatten att jag dök upp som gubben i lådan då jag som sådan satt ordentlig fart på den politiska debatten.

 9. Jonny Disenfeldt

  Man bedömer att ca 300 000 anhöriginvandrare ska komma hit helt i enlighet med gällande regler pga de senaste årens mottagande av ett par hundra tusen ekonomiska migranter.

  Detta motsätter sig Anders Forss som menar att det blir betydligt färre anhöriginvandrare eftersom vi nu ska se att S+Mp regeringen tar till storsläggan och utvisar uppemot 80 000 av de 163000 som kom 2015…

  Jag vet inte vilka tvångsåtgärder och förändringar i samhället som Anders Forss menar att S+Mp kommer att införa (om de behåller makten i nästa val) men det blir väl införandet av en fasciststat då som kan få kontroll på läget…

  Nåväl, jag förstår egentligen inte varför Anders Forss är emot dessa ca 300 000 anhöriginvandarna, Anders Forss vill ju att Sverige ska öka sitt antal medborgare med plus 20 miljoner på ca 30 år så dessa 300 000 är ju bara en liten början på hans storslagna projekt.

  20 miljoner på 30 år , men vi drar bort lite pga kommande födselöverskottet så låt oss säga 15 miljoner migranter på 30 år., det innebär att vi behöver dra in ca 500 000 per år för att hinna med att nå Anders Forss mål !

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Om du läser det jag skrivit så är regeringens inställning att de som är ekonomiska migranter och därför kommer att få avslag på asylansökan ska skickas hem.

   Ska du debattera ämnet bör du hålla dig till att debattera i enlighet med det regelverk som regeringen antagit och inget annat.

   • Jonny Disenfeldt

    Vad regeringarnas inställning har varit de senaste 30 åren och vad som skett i verkligheten är två helt väsensskilda saker Anders Forss.

    Vi som levt i Sverige vet hur det sett ut år efter år, årtionde efter årtionde. Ska du debattera ämnet bör du ta till dig grundläggande samhällskunskaper.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Den linje som gällt tidigare har ändrats i och med att migrationspolitiken skärpts och ändrats helt och hållet. Att den förändringen även innefattar att de som får avslag ska skickas hem och att vi skapar system för det ser jag som självklart.

     Det är mot den bakgrunden säger att du baserar dina utspel på ett regelverk som är inaktuellt.

     • Jonny Disenfeldt

      Att S+Mp regeringen numera bedriver en migrationspolitik som de tidigare beskyllde för att vara fascistisk har inte med saken att göra.

      Detta har (tillfälligt) stoppat den stora nytillförseln men det finns i nuläget inga som helst tecken på att avvisningen kommer att förändras märkbart. Det är mot den bakgrunden som dina påståenden faller till korta. Du och ditt parti påstår att 80 000 av de som kom 2015 ska avvisas, nåväl, nu är det snart 2018, hur långt har ni kommit … ? Hur många av de 163 000 som kom 2015 har ni avvisat ?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Att migrationspolitiken numera ser ut som den gör har i allra högsta grad med saken att göra Jonny – Detta därför att migrationsfrågan numera är löst och därmed död.

 10. Jonny Disenfeldt

  Tick tack… klockan går Anders Forss, ska vi ta in 500 000 människor i år 2017 och fylla den årliga ”Anders-Forss-migrant-kvoten”, ÄR DET INTE DAGS ATT BÖRJA ?
  Hur ska vi annars kunna hinna med att få 20 miljoner nya medborgare inom 30 år ??? Har du instruerat regeringen ännu ?
  Ska de årliga 500 000 väljas ut med ett ”green-card” system som de ansöker till eller ska vi ha ett lotteri där alla outbildade fattiga automatiskt får deltaga ?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det inlägg jag skrev om att vi bör bli 30 miljoner invånare är inte skrivet med påståendet att vi nödvändigtvis ska bli det – Bara med att vi borde om vi ska rädda planeten jorden och säkerställa att vi har samma storlek i procent av världens befolkning 2050 som vi har nu och har haft historiskt.

   Således var inlägget hypotetiskt om något.

   Därtill har jag sagt att vi ska ta emot i samma takt som vi effektivt kan integrera.

   • Jonny Disenfeldt

    Du har flera gånger tryckt på att detta ska vara ett mål för Sverige, vi ska gå i semidiktaturen Malaysias spår med en stark ledare (du själv antar jag som en svensk ”president Tun”).

    Hur världen skulle räddas av att Sverige blir 30 miljoner innevånare verkar oerhört grumligt men du har ju talat om vikten av etnisk blandning för att förädla svensken…

    Varför Sverige ska ha som mål att ”säkerställa att vi har samma storlek i procent av världens befolkning 2050 som vi har nu” är också det oklart. Varför inte satsa på att ÖKA vår andel, målet bör väl bli att vara världens folkrikaste nation och sedan ta över världen ?

    Återigen, jag vill veta svar på frågor som du som vanligt vägrar att besvara.

    Hur ska det gå till ?
    Ska de årliga tillkommande 500 000 migranterna väljas ut med ett ”green-card” system som de ansöker till eller ska vi ha ett lotteri där alla outbildade fattiga automatiskt får deltaga ?
    Hur ser planen ut för att bygga bostäder, skolor, bygga ut vård och omsorg för dessa 500 000 per år. Vad ska de arbeta med ? Ska du skapa stora norrländska kolchoser där man bedriver renskötsel (du vill ju avskaffa samernas ensamrätt) ? Ska vi ha hundratusentals bärplockare som kammar skogarna rena ?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det enda jag sagt är att vi ska förankra våra visioner om samhällsbygget hos folket så att folket håller med oss om hur samhällsbygget ska se ut.

     Tittar du på essensen i det jag sagt och anfört så är det så det är.

     Tar du sedan alla förslag jak kommit med genom mitt bloggande och ställer upp den förslag efter förslag under varandra så kommer du att se att det finns en oerhört stark röd tråd i alla förslag. Därtill kommer du att finna att alla förslag sitter ihop som en helhet i en stark och stabil plan för ett samhällsbygge som följer Socialdemokratisk ideologi och det den anmodar.

   • Lars Flemström

    1. Är du säker på att Sverige historiskt alltid har haft samma procent av jordens befolkning.

    2. Varför vore det en katastrof om Sverige i framtiden skulle ha en lägre procent av jordens befolkning än idag? Den typen av argument har inte förekommit i en seriös debatt sedan krigarkungarnas dagar, då det var varje kvinnas plikt att föda lika många blivande soldater som kvinnorna i fiendeländerna.

    3. Har du slutat tro på koldioxidhypotesen? Om den hypotesen är riktig, vore det ett kollektivt självmord av jordens alla invånare att flytta en massa människor från varma länder, där solen står högt på himlen hela året till kalla Sverige, med sina stora årstidsvariationer i solens instrålning. Detta har nämligen betydelse för hur mycket el som en solkraftanläggning kan producera.

    4. Och varför inte öka folkmängden i nordvästra Kina, Mongoliet och Sibirien, som har ännu glesare befolkning än norra Skandinavien, om hela världen ska ha samma folktäthet? Varför just Sverige?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag har aldrig påstått att Sverige procentuellt alltid haft samma storlek i världen sett till befolkning. Däremot har jag påstått att det vore önskvärt att befolkningstillväxten fördelas över hela jordklotet för att klara av vår miljö och för att säkerställa konkurrenskraft och annat.

     • Jonny Disenfeldt

      Anders skriver nu : ”Jag har aldrig påstått att Sverige procentuellt alltid haft samma storlek i världen sett till befolkning.”

      Du skrev ordagrant ovan ”säkerställa att vi har samma storlek i procent av världens befolkning 2050 som vi har nu och har haft historiskt.

      Tsss….

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Som vanligt övertolkar du och gör egna tolkningar av det jag skrivit Jonny – Detta genom att klippa och klistra friskt i både inlägg och svar på kommentarer.

      Den som läser helheten förstår mycket väl vad jag avser och det tror jag att du med gör men att du är besatt av att försöka beslå mig med fel.

 11. Alexander

  Anders

  Hur många av de som ska lämna Sverige har utvisats? Du svarar inte på Jonnys fråga…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Alla som får avslag ska avvisas och arbetet med att göra så pågår – Exakt hur lång tid det kommer att ta ska jag inte säga tvärskert – men att det kommer att ske inom sinom tid är en självklarhet.

   • Jonny Disenfeldt

    FAKTA från TT/SR:
    ”Färre tvångsutvisas från Sverige
    Antalet tvångsutvisningar av asylsökande som fått avslag har minskat, tvärt emot regeringens planer.
    Under årets första fyra månader utvisades 591 personer, nästan 30 procent färre än samma period i fjol, rapporterar SR:s Ekot.

    Enligt gränspolisen beror minskningen bl.a. på bristande resurser. Dessutom har fler personer gått under jorden innan de kunnat avvisas och fler än tidigare saknar id-handlingar.
    Inrikesminister Anders Ygeman (S) anser inte att det är brist på resurser.”

    Dvs om vi då antar att 80 000 ska utvisas av de som kom 2015 vilket Anders Forss påstår så kommer bara dessa att ta ca 33 år att utvisa… nu har vi ju även många från tidigare och senare år som ska utvisas så det torde stå klart att det kommer att ta flera livstider att utvisa alla, de flesta kommer att vara döda när de utvisas i kista/urna antar jag …

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Se mitt svar till Alexander så ser du vad jag avser.

     jag pratar om framtiden Jonny som är det enda vi kan förändra. Historien ser ut som den gör oavsett vad vi gör.

 12. Alexander

  ”Jag pratar om framtiden”

  Du skrev om detta för flera månader sedan. Hur blev den framtiden?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det du måste ta till dig och förstå Alexander är att det tar lång tid för vissa saker att påvisa effekt. Att det är så får man lära sig på många olika sätt – Bland dem i företagsvärlden där effekten av fattade beslut i en affärsplan ibland påvisar resultat först i slutet av planens livslängd trots att besluten implementerades i början.

   För vissa saker är ledtiden lång och ska man syssla med politik så måste man inse det då det inte existerar #quick- fix” i politiken.

 13. Alexander

  ”det tar lång tid för vissa saker att påvisa effekt”

  Märkligt nog gäller det bara sådant som blivit sämre. Positiva saker är Socialdemokratins förtjänst från dag ett.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det tog tid att vända budgetunderskott till budgetöverskott Alexander och att det gör så är naturligt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.