Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Äntligen förmånsbeskattas trängselavgifterna för tjänstebilsförare.

I Aftonbladet på följande länk: http://www.aftonbladet.se/bil/a/RkJKa/skattechock-vantar-formansbilister går det att läsa hur vår framsynta regering nu jämställer bilresor i städer med trängselavgifter mellan vanliga löntagare och de löntagare som kör tjänstebil genom att från årsskiftet förmånsbeskatta tjänstebilsförarna för trängselavgifterna.

Äntligen är min spontana och uppriktiga reaktion!

Att tjänstebilsförarna helt ska slippa undan kostnaden för den trängselskatt som alla som inte har tjänstebil tvingas betala är fel och ska självfallet beivras.

Resor till och från jobbet och de trängselskatter som hör till dessa ska självfallet bäras av individen och inte av landets företag.

Tjänstebil är en företeelse som förekommer i många yrkesgrupper där man kan välja bil istället för lön med tillhörande förmånsbeskattning som följd.

Möjligheten att välja tjänstebil följer i regel med yrkesrollen och att man genom att ha ett yrke som i regel innebär högre lön ska slippa ifrån att själv betala trängselavgiften är orättvist och ojämlikt.

Att alla som väljer att köra bil i zoner som belastas med trängselavgift ska betala lika mycket för det valet oavsett av om de kör tjänstebil eller egenägd bil är för min del en jämlikhets- och rättvisefråga.

Därför håller jag på inget sätt med tjänstebilsexperten Ronny Svensson från företaget Ynnor som anser att regeringens införande av förmånsbeskattning avseende trängselavgifterna för tjänstebilsförare är oförskämd.

Avsikten med trängselavgifterna var att minska mänsklighetens påverkan på klimatet genom att få människor till att från att köra bil istället för att cykla, gå eller åka kollektivt.

Att detta ska gälla lika för alla bilister ser jag som självklart och därför hyllar jag regeringens beslut att förmånsbeskatta de tjänstebilsförare som fram tills nu sluppit undan den personliga utgiftsbelastning trängselavgiften medför.

Starkt jobbat regeringen Löfven!

Trängselavgiftens mening var att minska bilåkandet – Att så blir fallet genom att införliva tjänstebilsförare och göra dem betalningsansvariga för sitt val att åka bil är Socialdemokratisk politik när den är som allra bäst.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

38 kommentarer

 1. Johan

  Hoppas du njuter lika mycket om nu reseersättning minskas! Ditt parti är landsbygdsförädare!

  Blir äcklad av ditt vidriga sätt att njuta av att folk åker på extra utgifter kanske det som får bägaren att rinna över!

  Vill bara tacka en sista gång för att du dagligen påminner mig om att inte rösta rött!
  Fortsätt du att njuta av nya sätt att utarma folk på skattepengar.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Tycker du att det är fel att alla som kör bil i zoner med trängselavgifter betalar trängselavgiften för resor till och från jobbet och nöjesresor med privata pengar Johan?

   • Johan

    Vi betalar redan idag skatt på skatt så är det!
    Blir intressant att se hur reseavdragen snart minskas då får du jubla och klappa händerna igen! När folk som måste använda bilen får det kärvare ekonomiskt!

    • andersforss (inläggsförfattare)

     De som bor i glesbygd och/eller landsbygd och inte har andra alternativ än bilen kommer att kompenseras. När förslagen om hur kommer ska jag kommentera då all vi kan göra nu är att spekulera.

     • Johan

      Kommer aldrig att bli av!
      Det blir som vanligt bidra till allt och få lite tillbakas eller inget!

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Som parti har vi lovat att värna de som bor på landsbygden och som parti brukar vi leva upp till våra löften.

 2. Oberoende Observatör

  Nu är det ju inte bara trängselavgiften tjänstebilsåkande drabbas av. Alla som kör bil får en ökad kostnad och speciellt utsatta blir norrlänningarna som inte har tillgång till kollektivtrafik och dessutom åker längre sträckor.
  Hushåll som får en total bensinskattehöjning på minst 5 500 kronor 2016-2018
  Körsträcka Antal hushåll Höjning 2016 Höjning 2017 Höjning 2018 Total skattehöjning 2016-2018 Andel bilägande hushåll som påverkas
  Över 2000 mil 962 253 1 300 1 800 2 400 5 500 34 %
  Över 2500 mil 628 560 1 600 2 300 3 000 6 900 22 %
  Över 3000 mil 423 727 1 900 2 700 3 550 8 150 15 %

  *På Skattebetalarnas uppdrag har SCB kopplat ihop Fordonsregistret 2014 över personbilarnas körsträckor med Hushållsregistret 2014.
  Men jag antar det är Socialdemokratisk politik när den är som bäst.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Drivmendelsskatterna drabbar alla och hur hushåll i glesbygd ska kompenseras är under utredning så vitt jag vet.

 3. Jonny Disenfeldt

  Haha … en eftergift till Miljöpartiet och en beskattning som nog knappast ditt parti egentligen ville ta i med tång, där förlorade ni ett gäng väljare i Stockholm och Göteborg …

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Skatter ska gälla alla solidariskt Jonny – Den politiken har vi socialdemokrater aldrig backat från och jag tror inte att detta kommer att kosta några röster alls – Snarare lägga till fler därför att de upplever att vi för en politik som strävar efter rättvisa inför lagen.

 4. Lars Flemström

  Trängselavgifter har aldrig varit socialdemokratisk politik och borde förbjudas. De infördes av GP–regeringen 2005 efter utpressning från Mp, som hotat med att fälla regeringen ett knappt år före valet 2006.Det har alltid varit socialdemokratisk politik att fordonsskatten ska ge rätt att köra på alla allmänna vägar och gator utan extra avgifter. Avgifter för att köra på vissa vägar är från början moderat skattepolitik, som nu förpackas som ”vänster” av klimathysterikerna.

  Aristoteles, som levde för 2.800 är sedan, skrev att de klimatförändringar som vi nu ser fanns redan under han tid.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Trängselavgifter är sedan länge hela politikens sätt att försöka begränsa biltrafiken och att den i ett sådant läge solidariskt ska betalas av alla som kör i områden som omfattas av trängselavgifter tycker jag är en jämlikhetsfråga.

   • Petter

    Denna avgift har minskat fordonstrafiken väldigt lite enligt trafikforskare och medför inga stora miljövinster. Dess vara eller icke vara har jag inga synpunkter på ,det är bara att betala köra och se glad ut. Jag har råd ,men även här kommer de mindre bemedlade i kläm.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Kompenseras man från arbetsgivarhåll blir den kompensationen skattepliktig i framtiden Krister.

   • Krister

    Det blir ändå billigare för dessa som kan kompenseras.
    Trots skattepliktigt.
    Och ”Olle” från Hökarängen som arbetar i hemtjänsten
    i Åkersberga får betala fullt ut drabbas 100%.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Exakt hur det kommer att slå får vi se när förslaget genomförs men en sak är helt klar – De som har tjänstebil kommer att få betala till skillnad från idag när de slipper betalningsansvaret fullt ut.

 5. Krister

  Övrigt:

  Tänkte på NMR i Göteborg:

  Nassarna hade demonstrationstillstånd men hade fel åsikter.
  Antirasisterna hade hade inte demonstrationstillstånd men rätt åsikter.
  Vilka hade mest fel enligt lagen?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Så vitt jag förstått kan man demonstrera både med och utan tillstånd och därtill är det upp till Polisen att bestämma när en demonstration går över gränsen. Det är det jag utgår från att de gjorde denna gång.

 6. Ekonom

  Håret reser sig på ryggen när man läser din blogg.
  Vart har dina tankar om att komma med konkreta förslag tex på hur vi ska öka arbetsviljan i Sverige och inte bara tankar runt höjda skatter?

  Känner mig ändå som vinnare, går ned i tid, hamnar under brytgränsen, får lägre statlig skatt och Umeå kommun får lägre skatteintäkter. Nån annan får dra in skatten till Umeås underskott. Bara en tidsfråga innan vi får trängselskatter här också, just nu bara trängsel på gatorna under alla ombyggnationer.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Man betalar skatt i förhållande till sin inkomst Ekonom och om du vill minska din inkomst är det beslutet självfallet upp till dig att fatta.

   Att man inte ska kunna smita ifrånnträngselavgiften vara därför att man kör tjänstebil tycker jag är viktigt set ur solidaritets, jämlikhets och demokrati synpunkt.

   • Gerd

    Minnet blir kortare och kortare….. Man betalar skatt efter sin inkomst skriver du den 1 oktober. Pensionärer, sjukskrivna och arbetslösa betalar mer skatt än löntagare med samma inkomst. I valrörelsen2014 lovade S att ta bort hela den skamliga pensionärsskatten. Vad har hänt, jo småpluttsummor för pensionärer med enbart grundpension har minskat under 2017. Samtidigt så minskade bostadsbidraget för denna grupp. Det kallas för svikna löften. I budgetpropositionen för 2018 föreslås en skattesänkning för pensionärerna. Långt ifrån hela mellanskillnaden som utlovades. 2/3 återstår och vad jag förstår så är det bara Kristdemokrater och Sverigedemokrater som utlovar att ta bort hela skillnaden. Lägg till att löntagarna fått c: a 30% lönehöjning den senaste 10- årsperioden. Pensionerna har minskat totalt under samma tid. Om detta skryter ingen!
    I den stora pensionsöverenskommelsen där alla utom V och SD deltog är alla nöjda ochglada. Pensionärsgruppen väntar fortfarande på att få tillbaka drygt 200 miljarder som Göran Persspn ”lånade” på 90-talet. Dax för payback time snart eller vad tycker du?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Vi har påbörjat återställandet av skatten för pensionärer vilket är betydligt mer än vad den förra regeringen som införde dem gjorde Gerd.

     Att den återställningen måste ske stegvis tror jag de flesta förstår.

     • Gerd

      Då konstaterar jag att soccarna inte förstod vad ni lovade i valrörelsen 2014 för ni ljuger väl inte. Bra att du erkänner detta. Under fyra år av högkonjunktur har ni inte haft råd att uppfylla löftena till pensionärerna. Detta säger mig att om ni får fortsätta så blir det inget med detta löfte heller. Politik är att prioritera och där finns mycket att önska från dina vänner i rikspolitiken.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Vi har påbörjat det vi utlovade Gerd och det betyder mycket – Alldeles speciellt så i rådande parlamentariska läge. Saken kunde ha varit åtgärdad långt tidigare om det inte hade varit så att SD röstade emot den åtgärd vi föreslog.

 7. Krister

  Övrigt:

  Ulf Kristersson blir ingen uppgång för M.
  Han har ingen utstrålning.
  Inte heller Löfven, inte heller Åkesson eller
  nån annan ledande politiker tyvärr i Sverige.

 8. Leif Andersson

  Självfallet positivt men frågan inställer sig varför man inte infört samma ekonomiska rättvisa på bostadsbeskattningens område oberoende av upplåtelseform. Kanske beror det på bilindustrilobbyisternas ”bidrag” till beslutande politiker är betydligt lägre än bostadsägarlobbyisternas?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vi kommer att komma med reformer på det området när vi känner att det går att baxa genom riksdagen Leif – Att det är sanningen behöver ingen tvivla på.

 9. Erik

  Går att skatteplanera bort om man i dagsläget har en dyr tjänstebil och är prestigelös. Byt till laddhybrid och simsalabim så reduceras förmånsvärdet med 40%.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   På samma sätt som laddhybrider subventioneras även för privata ägare till sådan eller hur erik?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.