Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

En blocköverskridande pensionsuppgörelse är nära förestående.

Regeringen och de borgerliga partierna jobbar enligt uppgift på för att om möjligt nå en uppgörelse om framtidens pensioner – En uppgörelse som har som mål att vara klar för presentation innan jul.

Att pensionssystemet ses över tycker jag är angeläget och att varje sådan översyn och de beslut som blir resultatet av den måste vara breda och gå över block- och partigränser är ett måste om pensionssystemet ska få stabilitet i framtiden.

En av de svåra frågorna att lösa är hur de med de lägsta pensionerna ska kunna få det bättre redan nu samtidigt som systemet innehåller en morot för de med lägst pensioner att arbeta längre för at öka sin pension.

Så här långt säger rapporterna att partierna är rörande överens om att det ska löna sig att jobba längre och att det som diskuteras för de med de lägsta pensionerna är någon form av garantipension för att säkerställa att pensionen når en dräglig nivå.

I grunden tycker jag att det är bra att regeringen och den forna Alliansen förhandlar för att säkerställa att de sämst lottade och mest utsatta pensionärerna får en pension som gör det möjligt att leva ett drägligt liv. Jag tycker även att det är bra att det ska löna sig att jobba längre för att skaffa sig en möjlighet att sätta guldkant på tillvaron senare.

Sedan tycker jag att de som nu förhandlar ska titta över regelverket som innebär att man kan börja lyfta pension i förtid samtidigt som man fortsätter att arbeta – Ska vi klara av pensionerna i en framtid måste den dörren stängas.

En sak är jag dock osäker på om vi är överens om och det är min syn på att arbete fram till ordinarie pensionsålder alltid ska medföra pension på en nivå fullt möjlig att leva ett gott liv på utan att jobba vidare efter uppnådd pensionsålder.

I många yrkesgrupper klarar arbetstagarna inte av att arbeta fram till ordinarie pensionsålder därför att arbetet är fysiskt tungt – Att den gruppen inte straffas i den förestående pensionsuppgörelsen ser jag som betydligt viktigare än en premiering av de som väljer att arbeta längre för att höja sin pension.

Som Socialdemokrat tycker jag att solidaritet och alla människors lika värde måste lysa igenom i allt vi gör – Att säkerställa att alla som dragit sitt strå till stacken genom att arbeta får en bra pension som tack för hjälpen är en viktigt komponent för att skapa ett jämlikare Sverige.

Därför tycker jag att regeringen och de borgerliga i nuvarande förhandlingar ska koncentrera sig på att täppa igen de riktiga fallgroparna i nuvarande system för att därefter tillsätta en utredning med direktiv att skapa ett helt nytt pensionssystem anpassat till vårt tidevarv.

Anledningen till denna min inställning är att arbetsmarknaden redan idag ser helt annorlunda ut jämfört med läget när nuvarande pensionssystem skapades.

Att arbetsmarknaden kommer att utvecklas än mer mot automatisering och robotisering i framtiden tror jag alla är överens om – Ska vi i den sortens miljö fortsatt ha en god pension krävs nya tankar och nya idéer för att finansiera framtidens pensioner.

Mitt förslag är därför att den utredning som tillsätts får som huvuduppgift att utreda hur framtidens pensioner ska finansieras för att även framledes kunna garantera ett någorlunda jämlikt samhälle.

Ett av de förslag jag lagt på området är att skrota dagens arbetsgivaravgifter som enbart utgår när mänsklig arbetskraft är inblandad i produktionen och ersätta dem med en produktionsavgift som utgår oavsett av om tillverkningen sker manuellt eller maskinellt.

Min förhoppning är att folkflertalet är överens med mig i inställningen att det även fortsatt måste vara så att det är företagen och det som produceras där som finansiera pensionssystemet – Är vi överens om det är vi även överens om att utreda hur det kan uppnås.

Avslutningsvis upprepar jag därför min uppmaning till regeringen och de borgerliga partierna – Koncentrera er på att lösa de omedelbara problemen i pensionssystemet – Tillsätt därefter en utredning som skyndsamt skapar ett nytt pensionssystem som utan större ingripanden kan verka över de kommande 50 åren.

Därtill att pensionsutredningen har som huvudfokus att säkerställa att framtidens pensionssystem garanterar att devisen ”Av alla efter förmåga – Åt alla efter behov” uppfylls till 100%.

Skön söndag alla – För egen del ska jag tillbringa dagen i politikens tecken genom att gå på vårt representantskapsmöte där listorna inför det kommande valet ska debatteras och fastställas.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

10 kommentarer

 1. Michael Rönnlund

  Tyvärr tror jag inte man tar ett dugg hänsyn till lågavlönade med tunga jobb. Hoppas jag har fel.

  Man måste ha rätt till tidigare pension om man har slitit ut sin kropp med tungt fysiskt arbete. Pensionsåldern för dem bör snarare sänkas än höjas.

  Sen är det viktigt att de med idag lägst pensioner går ut som vinnare efter denna uppgörelse.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag håller helt med dig Michael – De med lägst pension måste komma ut som vinnare efter uppgörelsen.

 2. Bertil

  Vansinne att de med lägsta löner ska måsta jobba längre upp i pensionsålder. Detta medan fina herrar ( oftast herrar) med god lön och som gör jobbet på restauranger genom att kasta dynga på utsatta lätt kan jobba tills de är 90 år för trivs hemma gör de så klart inte för då måste de kanske jobba.

  Klassificera jobben och räkna ihop hur många år du haft på slitsamma jobb resp lättsamma jobb. Sen
  pensionsålder efter det. Sen bör pensioner bli mer jämlika vilket kan göras med skatteuttaget.

  Sen skatt som sänks när folk jobbar längre är fel. Den borde höjas istället och överflödet gå till de med slitsamma jobb men låg lön och låg pension.
  Är man så frisk man kan jobba längre då ska man beskattas hårdare för att visa sin uppskattning över god hälsa. Solidaritet ska vara ledordet i pensionerna.

  tesen att det ska löna sig jobb är fel innebörd i.

 3. Fredrik

  Ah, fler som hämtar sin information från SVT Text-tv.

  Men, det du glömmer bort att berätta för läsaren är att Sveriges största arbetsgivare, solklart, finns i offentlig sektor. Och i den offentliga sektorn är automatiseringen och robotiseringen minimal, även om vi blickar framåt 50 år. Och idag är det framför allt inom vård, skola och omsorg som har dem med lägst pension. Det är dessa som måste höjas, det är dessa som måste se till ha konkurrenskraft de närmaste 50 åren. Den lilla del av svensk automatiserad produktionsindustri som kommer bli än mer automatiserad de närmaste 50 åren är försumbar i jämförelse med alla dem som fortsättningsvis kommer behövas inom vård, skola och omsorg. Och dessa människors framtida pension är i direkt relevans till deras idag låga lön. Lön som betalas av SKL. Staten och kommun. Din skyddade verkstad Anders är dem som har sämst pension, och detta beror absolut inte på privata företag såsom exempelvis Volvo, Sandvik eller SKF. Anställda inom vård, skola och omsorg fast i privat regi har högre lön, därmed underlag för högre pension. Jag säger inte att privat är bättre, jag säger att idag är offentlig sektor extremt dålig på att ta hand om sina egna. Och detta Anders kan du som stark förespråkare för en starkare statlig kontroll göra något åt. SKL kan höja lönen, men det måste ske på bekostnad av skatt. Inte på bekostnad av privata företags produktion, till slut finns inga produktionsföretag kvar. Vad gör man då?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Min syn är att en övergång till produktionsavgift är en bra lösning – Därtill en lösning som kan användas även inom offentlig sektor.

   Sedan har du helt rätt i att lönerna för många inom offentlig sektor är alldeles för låga och att de bör höjas har jag skrivit om många gånger.

 4. Leif Andersson

  Sverige har redan den högsta pensionsåldern inom EU så denna ska absolut inte höjas. Speciellt inte när vi dessutom importerat en enormt stor i princip outnyttjad arbetskraftsreserv i form av asylflyktingar med uppehållstillstånd som försörjs med bidrag. Avveckla istället denna grupps bidrag och tvinga dem till någon form av sysselsättning.

  Min åsikt är att man som ett första steg med omedelbar verkar avvecklar populisttramset med jobbskatteavdrag så att alla lönebaserade inkomster beskattas på samma sätt dvs något högre skatt för löntagarna men lägre för pensionärer, arbetslösa med a-kassa samt långtidssjukskrivna. Sen för och lösa situationen för de med lägst pensioner borde man utvärdera en miniminivå under förutsättning att man t.ex. har minst 30 års yrkesverksamma år i Sverige vilket de flesta borde klara av att uppnå. Har man kortare tid minskas nivån eftersom man då förutsätts ha tjänat in pension utomlands. Detta gör också att asylflyktingar inte kan tillskansa sig full minimipension med kanske bara 10-15 års yrkesverksamhet i Sverige vilje är helt orimligt.

  Så sammanfattningsvis bör fokus först och främst ligga på att sänka beskattningen på pensioner till likvärdig nivå som direkta löneinkomster vilket ger en viss direkt förbättring. Jobba samtidigt med att få de bidragsberoende flyktingmigranterna i arbete och det finns högst sannolikt ingen anledning att höja pensionsåldern. När andra länder i EU med lägre lagstadgad veckoarbetstid inte höjer ska vi inte behöva göra det. Sen glömmer politikerna bort att idag är stressen inom arbetslivet mycket högre än för en 20-30 år sedan så bara för att medellivslängden ökat innebär inte det att man orkar arbeta längre.

 5. Bergis

  Socialdemokratin måste sluta hålla LO-facken i hårda tyglar så de kan börja teckna vettiga avtal som följer Arbetsmiljölagen. Då orkar folk jobba längre.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vilka fackföreningar anser du tecknar avtal som inte följer arbetsmiljölagen Bergis? Så vitt jag vet följer alla avtal lagen då lagen aldrig kan kringgås.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.