Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Är det ett förlegat tankesätt att man måste jobba för att försörja sig?

Efter en lång dag och kväll i politikens tecken har jag hemkommen till hemmets lugna vrå först betittat Aktuellt, därefter Agenda för att slutligen landa i Dokument Utifrån som för kvällen handlade om ett införande av en basinkomst är något som kommer allt närmare i många länder.

För den som inte sett programmet och vill se det är länken till programmet följande: https://www.svtplay.se/video/15951602/lon-utan-jobb/dokument-utifran-lon-utan-jobb-avsnitt-1?start=auto

I programmet intervjuas många framstående människor om varför de tillhör de som förespråkar en basinkomst och bland de som talar tog jag speciellt mycket intryck av Götz Werner – En tysk miljardär och grundare av Europas största apotekskedja för hygien artiklar.

Hans sätt att resonera och det sätt på vilket han byggde sitt resonemang får mig att inse att den idé om basinkomst som jag skrivit om många gånger faktiskt är väl värd att titta över och utreda på djupet – Inte senare utan här och nu!

Förvisso har jag inte fullt ut tagit ställning för att ett införande av en basinkomst är lösningen på samtidens och framtidens utmaningar utan bara för att vi ska utreda saken på djupet.

En sak är jag dock fullt på det klara med och det är att en basinkomst/medborgarlön är en fullt ut reell möjlighet att använda sig av för att fördela välstånd – Därtill en möjlighet som ligger helt i linje med socialdemokratins ideologiska grundsyn.

Götz Werner inledde med att säga att anledningen till varför så få fram tills nu debatterat nödvändigheten av en basinkomst beror på att väldigt få ens tänkt på att en sådan är möjlig och därför i egentlig mening inte efterfrågar en sådan i nuläget.

För att motivera vad han menade citerade han Henry Ford och dennes svar på frågan om varför T-Forden blev en succé – Han sa följande ”Om ni frågat folk om vilken sorts transportmedel de behövde så hade de svarat – En starkare och snabbare häst som äter mindre”  då bara därför att ingen tänkt på en bil då en sådan för de breda massorna inte existerade ens i tankevärlden hos de som levde då.

När människor insåg att bilen fanns och att den dessutom var tillgänglig för de allra flesta övergav människan hästen till förmån för bilen. Samma sak spår Götz Werner kommer att hända med basinkomst – När människan får upp ögonen för att en sådan är fullt möjlig för alla redan idag bara viljan finns kommer den att lanseras på bred front runt om i världen.

En annan sak Götz Werner utryckte i programmet gjorde stort intryck på mig – Han sa att det är först när man som människa inte längre behöver oroa sig över försörjningen som man i verklig mening fri att verka som man vill.

Den motiveringen köper jag fullt ut därför att den i allt lever upp till den ideologiska övertygelse jag som Socialdemokrat bekänner mig till – Övertygelsen om att ett jämlikt samhälle där alla människor lever sida vid sida i full frihet är målet för vårt samhällsbygge.

I övrigt innehåller programmet samtal med andra framstående personer som på allvar förespråkar nödvändigheten av ett införande av en basinkomst för alla och jag vill med varm hand och från botten av mitt hjärta rekommendera alla att se programmet med ett öppet sinnelag och utan förutfattade meningar.

Som framfördes i programmet så är idéen om en basinkomst lika för alla en idé som är allt för bra att förkasta helt och hållet.

Av den anledningen tycker jag att vi faktiskt ska göra det som anstår varje ansvarstagande och tänkande politiker – Verka för att effekterna av och samhällets kostnader för ett införande av en basinkomst utreds på djupet.

I programmet anförs att finansieringen kan ske genom att alla människor får del av de inkomster som skapas av tillgångar som i egentlig mening tillhör alla – Tillgångar som räknas som naturresurser.

Därtill är min tro att en stor del av finansieringen för en framtida basinkomst kan ske genom att många bidrag ersätts med en basinkomst.

Med det sagt upprepar jag därför den uppmaning jag skickade till mina partikamrater i regeringen för en tid sedan – Låt oss snarast möjligt utreda huruvida ett införande av en basinkomst för alla är en lösning på framtidens utmaningar och framtidens behov av en basförsörjning för alla samhällsmedborgare.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

48 kommentarer

 1. Fredrik

  Diskussionen är totalt värdelös om man inte samtidigt pratar om VAD det kostar samhället, alltså dom som arbetar. Basinkomst eller medborgarlön som du vill kalla det är nu och även i framtiden i princip pengar för att inte göra något. Alltså, pengar för att gå hemma och pilla sig i naveln.

  Precis som tidigare lovordar du detta som ett steg emot en verklighet baserat på din övertygelse som socialdemokrat, men socialdemokrati handlar om att alla ska bidra till allas välfärd. Alla ska vara delaktig till hela samhället. Basinkomst betyder på stora punkter tvärtom.

  Så, förutom vad detta skulle kosta samhället – dessutom vem ska bekosta det? – så är det vanligt med miljardärer som byggt sin förmögenhet i det gamla systemet och som har råd att i princip acceptera vad som helst att uttala sig kring detta. Flertalet har gjort det.

  Till sist, vilka faror finns med detta? Vilka faror kan du se? Jag kan se en direkt fara. Det kan cementera en tradition att kvinnan ska vara hemma och ta hand om barn, familj, matlagning och städning. Och då pratar jag inte om svenska kvinnor utan kvinnor som kommer till Sverige på grund av något. I vår kultur är det kotym att jobb, oavsett kön, men så är det inte andra kulturer. Och slutligen, vilka KRAV ska finnas på denna basinkomst?

  När du inte samtidigt som du lovordar detta inte också för fram kraven för detta så är detta inget annat än en floskel, ett populistiskt politiskt inlägg med ett enda syfte – att du får synas.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag delar inte din uppfattning om att en basinkomst betyder det omvända Fredrik – Tvärt om tycker jag att tanken om en sådan i allra högsta grad är tilltalande sett ur perspektivet att en basinkomst bidrar till en god fördelning av inkomsterna av allas arbete.

   Det är just för att ta reda på konsekvenserna i form av fördelar och nackdelar jag vill utreda saken på djupet.

  • Bertil

   ”Diskussionen är totalt värdelös om man inte samtidigt pratar om VAD det kostar samhället, alltså dom som arbetar.” Skrivet Fredrik.

   Frågan du ställer är befogad. Men lite felställd.” Kommer det kosta nåt för de som arbetar. ”

   En rätt genomförd medborgarlön ska inte kosta nåt för nån. Men tar nån för mycken av de samlade kakan så kommer dessa få avstå. Det är ingen kostnad det är att betala tillbaka det man tagit för mycket av.

   Medborgarlön ska ges av ex det som tillhör oss alla. Ta ex: malm de som tar den från vår planet ska så klart inte ta allt själv. D.v.s. Ägare, löntagare, banker.
   Det ska även utbetalas till de som föds på denna planet och har rätten till det vår planet bjuder på.

   Samma ex kan man ta med Robotar dessa ska inte bara ett företag ta vinster av medan Roboten tar jobben och andra ställs utanför. Det är även en ohållbar situation om företagen som låter jobben göras av robotar och inga pengar betalas. Då köper ju ingen produkten heller.

   Medborgarlön får anser jag inte genomföras av Nyliberalister de har inte det humana tänk som medborgarlön måste bli.

   Se gärna Dokument utifrån (se gärna hela programmet ) om just medborgarlön kolla efter ca: 34 minuter och kolla hur och vad som hände när Namibia införde medborgarlön. Att som Moderater alltid sänka skatter och sänka försäkringar som arbetstagarna betalar till och dessutom sänka ingångslöner för arbetslösa är fullkomligt fel väg.

   Jobbskatteavdraget är ett skrämmande experiment som redan misslyckats fullständigt. Att då som Kristersson komma med ytterligare ett till det 6-e
   Är bara ännu mer vansinne.
   Effekten har vi redan sett arbetslösheten sjönk inte. Men klassklyftorna och oron i Samhället ökade. Sedan ökade samlandet av pengar som i sin tur inte alls ger jobb eller nya företag,

   Medborgarlön är testat till viss del.
   Och man har varit alldeles för försiktig med de ekonomiska nivåerna men några
   Negativa effekter har inte visat sig.

   Jobbskatteavdraget hade sldrig testats men man körde med full plundringsvariabt på utsatta och effekten blev katastrofal.

   Jobbskatteavdraget handlar om stöld och förtryck och t.o.m. När man utförsäkrade sjuka och nu trots stopp av utförsäkring ser hur sjuka behandlas av en fullkomligt kriminell F-kassa.

   Det man från Alliansregimen gjort mot sjuka är hjälp till självmord vilket borde ge åtal.

   Så in med medborgarlön på minst 15000 kr det kan lätt betalas om man stoppar samlandet av pengar och utdelning av pengar som många aldrig kommer eller hör rätt för.

   Sen att f- läkare på F-kassan bör hängas ut som Metoo rörelsen gjorde med ex: Timell skulle leda till att f- kassan
   Genom politiska beslut blev värt namnet.

   Nu är f-kassan mer likt en Nazistisk samling än en myndighet för att hjälpa sjuka.

 2. Michael Rönnlund

  Hältfen av alla jobb vi har idag kommer försvinna och bli automatiserade. Robotarna gör jobbet. En studie från Ratio visar att det mellan 1950 och 2005 inte skapats ett enda nytt jobb, netto, inom privat sektor.

  https://www.nationalekonomi.se/filer/pdf/37-1-cmbdj.pdf

  Köra taxi kommer tex snart vara ett icke existerande arbete. självkörande bilar gör jobbet billigare och säkrare. Robotar kommer ta arbetsuppgifter från jurister, läkare och ekonomer. Tillverkningsindustrin kommer bli i det närmaste 100% robotiserad.

  Scenario 1 – De som rår om dessa robotar blir ofantligt rika och de som förlorar sina jobb blir fattiga. Kommer mest troligt leda till ett mycket segregerat samhälle där en framtida revolution inte är otänkbar.

  Scenario 2 – Skatt på robotar som går till staten som i sin tur portionerar ut dessa inkomster till de som förlorat sina arbeten. Mindre risk för segregering och sociala oroligheter men problemet blir vad ska de personer göra som var beroende av ett arbete för ett meningsfullt liv.

  Att arbeten kommer att försvinna i en aldrig tidigare sedd nivå är de flesta överens om. Hur man hanterar detta socioekonomiskt kommer bli avgörande om man vill ha ett samhälle som håller ihop eller ett som inte gör det.

  Att dela på de allt färre framtida jobben genom införandet av förkortad arbetstid kommer bli helt nödvändigt. Jobba 50% med full lön kan mycket väl bli en framtida verklighet. Mindre stress både på arbete och fritid.

  Finns en del intressanta artiklar i ämnet –

  https://computersweden.idg.se/2.2683/1.666165/jobb-automatiserade-20-ar/sida/2/sidan-2

  https://svenska.yle.fi/artikel/2016/12/17/valfardssamhallet-i-gungning-beskatta-robotarna-som-tar-jobben

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vi står inför stora framtida utmaningar Michael – Min tro är att en basinkomst kommer att leda till större frihet för människor att själva avgöra hur mycket de vill arbeta från tid till annan, hur mycket tid de vill tillbringa med sina barn under deras uppväxt samt om de vill studera vidare eller inte.

   Den sortens frihet tror jag kommer att erbjuda ett rikare liv för flertalet.

   • Bertil

    Man talar fel språk inom högern. Eller inom den Nyliberala kretsen.
    Man spelar på folks okunskap.
    okunskaps som frodas genom att hålla fast dem i tråkiga jobb eller från utbildning.

    Moderaterna vill ex att enbart de med rätt plånbok ska få möjligheten studera. D.v.s
    De som kommer från högstående familjer. Eller rättare sagt kapitalister.

    Att hela tiden tala om att incitamenten för att jobb har nåtts vägs ände.

    Sjuktalen ökar och motmedöet är ta av de sjuka deras ersättning man menar att då ökar man incitamenten för att jobba.

    Istället ger människor upp begår självmord förlorar sin familj bostad ja allt
    Sen kommer kostnaden för samhället på annat sätt.

    Snacket om incitament genom att kalla ekonomiska plundringar för arbetslinje är kort sagt absurd.

    Talet om hur man ska få med alla människor till ett rikt och berikat liv är istället ett moget snack och då tala om oroduktionsskatt och medborgarlön
    Är korrekt språk.

    Orden är så lagda så alla förstår.
    Vilket inte arbetslinje, sänkta trösklar och
    Jobbgaranti är. Dessa ord är lagda för att lura merparten av folket för att man ska ge röst åt nåt som man inte vet vad det är utan tror det är nåt som hör till ordets ursprung.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Publicerar som ett läs- och tänkvärt inlägg i debatten – Tack för din input Bertil.

  • Patrik

   Hej Anders

   Michael har missat en viktig sak i fråga om självkörande ”bilar”. Vem ska reparera dessa?
   De har provat med självkörande lastmaskiner i gruvor och där var alla rädda för att det skulle försvinna jobb. Det har visat sig att det går åt lika många personer som tidigare men istället för att vara 5st förare och en reparatör så är det 5st reparatörer och en förare. Bara för att saker automatiseras betyder inte med automatik att jobben försvinner utan mest troligt förändras.

   Med vänlig hälsning

   Patrik

   • andersforss (inläggsförfattare)

    Det ligger säkert en del i det du anför Patrik även om automatisering och robotisering sett till totalen kommer at kosta jobb.

    I övrigt publicerar jag inlägget som Patriks svar till Michael.

   • Michael Rönnlund

    Hej Patrik

    Robotar bygger idag våra bilar och att tro att människor måste reparera dem i framtiden är ett önsketänkande. Det du beskriver om gruvmaskiner är idag men det kommer inte gälla om 30 år. Vår ekonomi bygger på tillväxt och är roboten billigare för företagaren kommer de även att laga bilar med mera. Det är bara en tidsfråga. Robotar kommer flyga våra flygplan säkrare än människor. De kommer köra tågen. De kommer köra bilarna. Robotar kan idag mer rättvist bedöma tex uppsatser som lärare faktiskt bedömer sämre och med större risk för att glädjebetyg sätts.
    Robotar lagar mat. Robotar gör musik.

    Regeringen försökte nyligen driva igenom sjysta villkor inom åkeribranschen, inget fel i sak, men jag undrar om regeringen är medveten om att robotar inom 10-15 år även kommer att köra våra bilar, bussar, lastbilar, tåg, båt och till och med flygplan med större säkerhet än vad människa kan – allt tack vare AI.

    Dilemmat med AI är var vi människor ska dra gränsen. När kommer roboten anse sig vara smartare än människan och börja ta beslut åt sin ”herre”? – en verklighet som blivit målad i diverse framtidsfilmer. Sanningen är dock att den frågan inte har varit mer aktuellt än nu då vi är i startgropen av den världen. Vad bör vi tillåta robotar göra och framförallt; vad bör vi inte tillåta dem att göra?

    AI kommer ta över det mesta i samhället om vi tillåter det. Ska vi tillåta det?

    Intressant artikel i ämnet –

    https://www.breakit.se/artikel/5322/ai-kommer-att-revolutionera-allt-men-var-ska-vi-dra-gransen

 3. Renstimmet

  Från klarhet till klarhet Anders. Det minsta man kan begära är att idén utreds istället för att förkasta den direkt. Bravo!

 4. Bertil

  Problemet med att på högre nivå debattera medborgarlön är att tänket är nyliberalistisk
  t.o.m sossarna är idag för mycket höger så även Miljöpartiet. marknadstänket och fördelningen har de fel uppfattning om.
  Man acepterar t.o.m ordet arbetslinje när det egentligen handlar om ekonomiskt förtryck ’
  och där man beter sig lika hänsynslöst som avslöjandet inom Metoo skett.

  Vi måste först få en Metoorörelse där utsatta får beskriva hur de behandlats och sätta politiker och makthavare inför ”skranket ”
  Läs bara idag detta: http://norran.se/plus/nyheter/vard-omsorg/efter-myggbettet-har-svart-att-klara-vardagen-forsakringskassan-vill-att-jag-jobbar-heltid-3-928334

  Ska vi låta en Nyliberalistisk grupp bestämma om medborgarlönen så kommer det ske genom att man tar boprt sjukförsäkring a-kassa och istället inför en medborgarlön likt försöket i Finland på säg 5000 kr/ mån vem f-n klarar sig på det.

  Så medborgarlön måste växa upp genom helt andra inslag . inte från den Nyliberalism vi ser idag.
  Vi måste först hänga ut försäkringsläkare de på a-kassor som stänger av folk de på socialförvaltningar som nekar försörjningsstöd o.s.v
  Kort sagt åter den alltför ofta manliga härskartekniken som likt Metoo som måste synliggöras.

  Vi måste hänga ut en försäkringsläkare eller en tjänsteman som arbetat fram förslag åt regeringar som drivit människor till lidande eller t.o.m självmord likt man gjorde med Martin Timell gällande sexövergrepp.

  Jag tror inte man kan räkna med att medborgarlön blir seriös om inte härskartekniken inom politiken mot utsatta först synliggörs.

  Vi måste börja ta fram namnen på dessa hänga ut dem i media. helst gå til de tjänstemän de politiker som drivit dfram förtrycket mot utsatta. Inom Sossarna är ju Anna Hedborg ett typexempel på en som borde hängas ut. Det var hon som är grunden till att Reinfeldtgänget kunde utförsäkra sjuka.
  Så därmed så hägs två dynghögar ut samtidigt.

  Medborgarlön är på många sätt intressant. idag tar ett fåtal det mesta av vad produktion och jordens rikedomar tillför. Detta medan andra inte får nåt. Finns många ex där ex. byar i Africa plundrats på sina rikedomar men där ”byn” inte fått nåt utan tvärtom blivit sjuka när vatten och luften förgiftats.
  Ett kanske överdrivet ex på hur våra tillgångar felfördelas och där en girig grupp tar allt.

  Det är ur sådant en medborgarlön kann skapas och även vara så pass god den ger vettiga liv.
  Idag ser vi AI och hur människan blir mer och mer överflödig.

  Istället försöker i Sverige inte minst genom den förra Alliansen skapa en Arbetslinje som istället för arbetslinje handlar om mänskligt förtryck. Men där man genom dimridån och ordvalet arbetslinje svär sig fri från detta förtryck.

  Synliggör istället detta och häng ut ansvariga.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Publicerar som ett inlägg i debatten med följande tillägg: Bertil – För mig så bör en basinkomst alltid ligga på en nivå som innebär att den går att leva på för den som väljer att göra så vilket innebär att bottennivån är minst 10.000 kronor netto varje månad.

   • Jonny Disenfeldt

    Ensamstående arbetslös mamma med 2 barn och en hyra på 8000:- i månaden … vad ska hon få i din modell ? Du har ju avskaffat A-kassa, barnbidrag, vårdnadsbidrag, bostadsbidrag etc.

 5. Krister

  ”…när man som människa inte längre behöver oroa sig över försörjningen som man i verklig mening fri att verka som man vill”.

  Jag är ekonomiskt oberoende livet ut men jag känner mig inte så
  väldigt fri men däremot är man utestängd från arbetskamrater och
  mycket av det som kommer med fritid med detsamma. Jag får istället hänga mest med särbons.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Livet innehåller många dimensioner Krister men i ordet fri lägger i vart fal jag in möjligheten att göra det jag känner att jag vill göra – En lyx både du och jag kan unna oss men då av helt andra orsaker än att vi erhåller en basinkomst.

  • Bertil

   Som pensionär känner jag mig väldigt fri.
   Varje morgon man stiger upp har man betalt och jag gör vad jag vill med dagen.

   Man kan jobba om man vill också just nu skriver jag här. Sådant har andra som yrke och får betalt för.

   Så tro inte medborgarlön gör att folk lägger sig på sofflocket. Nä de kommer
   Konsumera ha trevligt på en restaurang
   De kan hjälpa andra kanske avlönat eller utan lön.

   Vi har världens chans med AI befria människan från slaveri och en massa
   Dynga som incitament för att jobb.

   Finns redan 3-d skrivare som kan bygga broar bostäder o.s.v. De jobbar utan lön vilket är bedrövligt.

   Förändring kommer när manchettjobben drabbas då kommer även de inse att
   Jobba när målet är att få bort människan från jobb för att vinstmaximera har nått sin vägs ände.

   Höj rösten för medborgarlön och få bort skitsnacket om sänktactrösllar ökade incitament o.s.v. Inse att jobben är nåt som är på utdöende.

 6. Olles brorsa

  Medborgarlön”är stöld. och en uppmuntran av en parasitär livsstil. Om systemet ska finansieras genom exploateringen av naturresurser, kommer det att leda till kollaps för hela ekosystemet. Fossilfritt blir det naturligtvis inte, eftersom exemplet handlade om vinsterna på en pipe line. Lokalbefolkningen fick en ”medborgarlön” som ersättning för förstörd natur . Det var vad programmet visade. Hur mycket skulle det bli till var och en, om världens hela befolkning finge dela på de pengarna?

  En entusiastisk multimiljardär lovade att denna allmosa skulle ge alla frihet att göra vad de vill. En annan entusiast såg om största fördel att ”fackföreningarnas makt skulle brytas”. Naturligtvis. Det skulle inte finnas något att förhandla om. Ett frontalangrepp mot allt vad svensk socialdemokrati står för och har stått för historiskt.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Dina första 3 ord visar att du saknar visioner Olles brorsa eller ska jag kalla dig L—?

   • Olles brorsa

    Du får kalla mig vad du vill, men stöld är stöld och jag kallar dig bluffmakare. Känner du inte till uttrycket ”Egendom är stöd”? Ved du vem som sa det? Mina inledande tre ord var naturligtvis en travesti på det uttrycket. Innan du låtsas vara socialdemokrat, borde du kanske lära dig något om socialdemokratins ideologiska rötter. Dina läromästare, när du gör en tysk miljardär på läkemedel till politisk läromästare för svenska socialdemokrater, är alltså enligt detta synsätt en tjuv, som delar ut andras arbetsresultat som allmosor till personer som inte vill arbeta. Det är ju så de lever själva. Och som du har levt som skatterådgivare till dessa rika, som inte velat bidra till det allmänna. Du tror kanske att ekonomiska värden skapas ur intet?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Idéen är väl värd att utreda på djupet Olles brorsa – Att ha en förutfattad uppfattning utan att utreda tycker jag är fel och ett bivis på dåligt omdöme.

   • Jonny Disenfeldt

    Medborgarlön är en oerhört dålig modell som strider mot ”åt var och en efter behov ”, dvs en av grundsatserna i din ideologi.

    Människor och familjer har ju faktiskt oerhört olika behov pga sjukdom, antal barn, var man bor, arbetslöshet handikapp, ålder, utbildningsbehov etc etc.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag upprepar det jag sagt till dig och andra – Det är just därför saken ska utredas på djupet.

   • Kim

    Eller att det finns en verklighetsförankring?

    Alla ”förordare” undviker precis det som Brollan tar upp. Finansiering, demoraliseringen och de faktiska kostnaderna utöver kronor och ören.

    Fast visst är tanken fin. Det finns det många drömmar som är.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vad jag vill ha är jämlikhet i formen att vinsterna av allas arbete fördelas mer rättvist.

   • Krister

    Det låter som ett bra mål men det ligger så mycket i vägen.
    Näringsliv, fack, övriga särintressen, politiska partier m m.
    Som jag sagt tidigare så ger lönearbete så mycket möjlighet
    till social kontakt så jag är rädd att det skapar mer ensamhet.

 7. Jonny Disenfeldt

  Låt oss då leka med tanken.

  En basinkomst måste ju sättas så att en ensamstående kan leva på den.
  Har man barn måste även deras behov/kostnader tas med.
  Bor man i storstad har man helt andra hyror än om man bor i glesbygd.

  Så vad ska basinkomsten då vara, den ska ju vara lika för alla … vi ska ju ersätta dagens komplexa bidragssystem, samt pensioner etc med denna enkla ”basinkomst”.

  Anders Forss föreslog 15 000 efter skatt per vuxen tror jag (eller var det per medborgare). Hur ska vi då hantera barn, ska de ha en extra basinkomst på t.ex 3000 per barn och månad ?

  Är det per medborgare blir det en månatlig statlig kostnad på (15000*10 miljoner individer) ca 150 miljarder i månaden, dvs i runda slängar 1800 miljarder om året…

  Delar vi upp det på en vuxen- och en barn-basinkomst blir det något mindre.

  Det innebär t.ex att de som idag uppbär pension som är större än 15 000 i månaden efter skatt får sämre pension vilket kanske är Ok.

  Detta blir alltså ett betydligt kostsammare system än dagens och hur ska det finansieras ?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är just för att få svar på de frågeställningar du reser och många andra frågeställningar som mitt förslag är att saken ska utredas på djupet Jonny.

   • Jonny Disenfeldt

    Ett system som är mångdubbelt dyrare än dagens system av ersättningar och bidrag, nåväl Anders Forss, ge oss något allvarligt försök till finansiering.

    Vi kan givetvis lägga ner miljoner på olika utredningar men om det redan från början föreligger orimliga faktorer i ekvationen så är det kanske slöseri med tid och skattepengar …

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag är inte lika övertygad som dig på att ekvationen är omöjlig och ett slöseri med skattepengar – Det är därför jag till skillnad från dig vill utreda saken närmare och på djupet.

  • Bertil

   Resonemanget du för Jonny är helgalet
   Om människan befrias från arbete så kommer kreativiteten öka och pengaintresset minska.

   Överflödet varför ha det när tryggheten finns i en medborgarlön. Idag samlar folk på grejer enbart av oro för att pengar inte finnas för framtiden eller ålderdomen.
   Utan alla pengar kräver ständig arbetsinsats och där man pressar folk för att de ska jobba mer så vinstmaximering kan ske så att den som rullar tummarna kan samla prngar men på andras bekostnad.

   Om pengar avdramatiseras så kommer vi
   Ägna oss mer åt att hjälpa varann istället för att samla.

   Om nån vill ha mera spadar och nån annan mer ved så kommer detta ändå ge samma mängd arbetsinsats för att detta ska få ske. Samlandet i varor som produceras ger ett nollsummerspel
   Det gör inte dagens samlande av pengar
   Det ger varken företag eller jobb utan tvärtom ger fler maskiner till målet få bort avlönat folk som jobbar.

   Medborgarlön kommer få bort det skadliga sparandet av pengar.

 8. Sundström Christina

  Spännande att en politiker börjar engagera sig för detta. Jag har just idag börjat engagera mig genom att ta reda på så mycket som möjligt. Såg med behållning det program du nämner och kan också rekommendera att du ser Birger Schlaugs program på You Tube. Jag förstår att du anknyter till Socialdemokratin men själv tror jag att diskussionen måste finns både inom många partier och mellan partier. En sådan här reform slår undan benen för nationalist-rasistiska partier enligt Schlaug. Jag tror också att debatt till att börja med skall ligga på ett ideologisk plan. Däremot kan ju en ort i Sverige pröva att införa basinkomst för att se vad som är bra och dåligt. Tack för ditt inlägg.
  [email protected]

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Du är varmt välkommen Christina. Precis som du så ser jag detta som något som måste gå över partigränserna och att ett stort parti som det jag tillhör kan intresseras sig genom att utreda saken ordentligt ser jag som en bra start.

 9. Leif Andersson

  Off topic men varför röstar Löfvenregeringen hellre på Milano än Köpenhamn efter att man själva blivit utslagna i EMA-omröstningen? Det senare alternativet hade högst sannolikhet varit bra för hela Öresundsregionen.

 10. Stefan Wallgren

  Satt och lyssnade på Basinkomst podden här om dagen, och där togs upp ett aspekt som sällan diskuteras i debatten om BI nämligen moralen. Är det moraliskt försvarbart att INTE ha BI i Sverige idag?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Frågan är högst relevant Stefan – Det är just därför jag vill utreda den på djupet.

 11. Carl Magnus Elmquist

  Hej

  Sverige utredde medborgarlön redan på 1950-talet och kom fram till att det skulle fungera utmärkt. Enligt dåtiden skulle man jobba i statens tjänst i 6 år så skulle det löna sig för alla parter. Givetvis troligen något föråldrad men grunddragen går nog att återanvända.

  Men om alla argument med Henry Ford måste man lägga till att hans ”vansinneside” som skulle ruinera fors var att över en natt nästan dubbla lönen för sina arbetare. Vad ingen insåg men vad som han trodde på var att då skulle helt plötligt tiotusentals människor som jobbade åt honom ha råd att köpa sin egen produkt, en t-Ford. Detta är det egentliga stora bidraget såsom kapitalistens fader vi inom S borde ta upp oftare.

  Så en medborgarlön kommer bara öka antalet som har råd att handla. Pengarna läggs inte i en kista på månen utan återinvesteras i samhället. Men samtidigt anser jag att bidragssystemet ska bort. Administrationskostnaderna och avundsjukan blir för hög på sikt.

  Tack för en bra blogg !

  Mvh
  Magnus

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Varsågod Magnus – Roligt att du gillade bloggen.

   Vi är helt överens – Min syn är at en basinkomst kan visa sig vara en alldeles utmärkt idé och det är därför jag vill utreda saken på djupet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.