Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Fackets inflytande över politiken bör stärkas

Facklig politisk samverkan har historiskt haft en oerhört stor betydelse för Sveriges utveckling – Utan denna hade Sverige varit ett betydligt fattigare land med sämre välfärd och större inkomst- och förmögenhetsklyftor än idag.

Därtill får vi aldrig glömma att det var fackföreningsrörelsen som skapade Socialdemokratiska Arbetare Partiet (SAP) för att skaffa sig det politiska inflytande man ansåg sig behöva för att bygga ett jämlikare samhälle och för att värna alla arbetstagares bästa.

Den fackligt politiska samverkan har historiskt skördat enormt stora framgångar till alla arbetstagares fromma.

Utan denna hade aldrig företeelser som t.ex. kollektivavtal, MBL, LAS. Utan facklig politisk samverkan hade utbyggnaden av offentlig sektor aldrig blivit verklighet och företeelser som allmän sjukförsäkringen och a-kassa hade sannolikt aldrig sett dagens ljus.

Därför är det viktigt att facklig politisk samverkan upplever en renässans och blir lika stark som den varit historiskt.

Därför gläder det mig att Kommunal’s ordförande Tobias Baudin är inne på samma linje som jag – Nämligen att facklig politisk samverkan är en fundamental ingrediens i ett samhälle byggt enligt den svenska samhällsmodellens principer.

Förutom att återupprätta fackföreningarnas inflytande över arbetets utformning och fackföreningarnas betydelse för att skapa en situation där vinsterna av allas arbete fördelas mer rättvist genom att landets arbetstagare får rejäla löneökningar de närmaste åren måste värdediskrimineringen – Dvs. skillnaden mellan manliga och kvinnliga löner bort.

I ett jämlikt samhälle är det en självklarhet att lönen för samma arbete ska vara lika stora för män och kvinnor – Något vi för övrigt förverkligat på ett relativt bra sätt så länge bägge verkar i samma yrkeskategori i samma företag/verksamhet.

Värdediskriminering handlar därför inte om detta utan om att utjämna lönerna mellan typiskt manliga och typiskt kvinnliga jobb.

Det är därför lönerna för de som arbetar inom offentlig sektor ska tillåtas öka mer än lönerna i resten av samhället samtidigt som arbetsvillkoren, anställningstryggheten och arbetstidens förläggning blir lika för de som är anställda inom offentlig sektors verksamhetsområden som de är i den privata sektorn.

Därutöver handlar facklig politisk samverkan om att på nytt stärka banden mellan landets fackföreningar och socialdemokratin.

Fackföreningsrörelsens inställning om att en Socialdemokratisk politik baserad på kärlek, solidaritet och alla människors lika värde är betydelsefull och viktigt i bygget av ett jämlikt samhälle gäller lika mycket i vår tid som vid den tidpunkt när fackföreningsrörelsen bildade partiet.

Detta därför att det är det som i grund och botten är den svenska samhällsmodellens grundläggande principer.

Det är som ett led i den kampen vi ska fördjupa det fackligt politiska samarbetet så att vi en gång för alla kan begränsa användandet av visstidsanställningar till ett minimum samtidigt som vi stärker a-kassan, LAS, MBL och det fackliga inflytandet över arbetets villkor.

Därför tycker jag att det är bra att Baudin gjort klart för både Stefan Löfven och för regeringen att ett fördjupat fackligt politiskt samarbete innebär att vi ska kämpa tillsammans – Kämpa för att konkurrens framgent ska bygga på kunskap och kompetens snarare än på enkla jobb och låga ingångslöner.

Ett ökat fackligt politiskt samarbete är nyckeln till framgång vilket vi kan se i vår historia – Dessutom den enskilt viktigaste ingrediensen till ett framgångsrikt valresultat 2018.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

42 kommentarer

 1. F(a)ucket

  Drömmer du? Minns när förra regeringen under deras tid när människor utförsäkrades från FK. Nu händer samma med den här regeringen i motsats till vad de lovade innan valet. Du verkar ha en övertro på att Socialdemokraterna är något av en frälsning och i.o.m. det skulle alla problem vara lösta. Det är närmast en drömvärld du målar upp. T.o.m. LO går nu ut och fördömer regeringen i motsats till vad de lovade. Att sitta på den höga hästen verkar vara det intressanta. Faktum är att de har ingen egen politik längre som fungerar. Att titta bakåt i tiden och tro det receptet är lösningen är inte realstiskt. Vi har helt andra problem idag vi måste lösa och som kanske också skapats genom tidigare politik. Den politik som du nu förordar. SD är inte heller något alternativ föra in så i det fallet kan jag hålla med dig.

 2. Jonny Disenfeldt

  Vi lever nu i ett helt annat samhälle år 2017, mer än hundra åt har gått, och så kommer du med detta när inte ens en majoritet av t.ex LO-kollektivet längre röstar på S.

  De ledande fackpamparna agerar inte för sina medlemmars bästa utan för S-partiets bästa, den incesten måste ta ett slut och istället ska vi ha politiskt oberoende fackföreningar ledda av människor som agerar för sina medlemmars bästa.

  Ditt pinsamma inblandade av kärlek i denna soppa är bara löjeväckande.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag tror nog att majoriteten av LO kollektivet fortsatt röstar på S Jonny och oavsett vilket så är S det parti flest röstar på rent procentuellt bland LO medlemmarna.

 3. Krister

  Om det kommer ett läge när det visar sig
  att en majoritet inte stödjer S, vad gör man då?
  Då blir det ett STORT demokratiproblem.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det tror jag inte att det blir Krister – Man blir inte per automatik medlem i Socialdemokraterna efter det att kollektivanslutningen togs bort.

   • Krister

    Nej,men man gör opinionsundersökningar.
    Om det visar att LO får svaret att en minoritet
    röstar på S, vad gör man då?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det parti som har flest LO röster är trots allt S så jag ser inga problem med facklig politisk samverkan mellan LO och S. Dessutom tror jag att en sådan kommer att få fler att rösta på S.

     • Krister

      Jag tror mer på en partipolitisk oberoende fackföreningsrörelse.
      Är ju uppväxt men politiska diskussioner av min mors
      8 syskon där flera var S och aktiva inom LO. (Samma
      sak givetvis M och Svenskt Näringsliv, C och LRF m fl.)
      Du hade verkligen gillat dessa ”Syjuntor” där männen pratade
      S politik. Och kvinnorna stickade. När jag sen gick med i MUF
      blev dom arga men det är ju i ungdomen som man blir självständig.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag har upplevt den typ av situationer du talar om själv Krister så jag vet mycket väl vad du talar om – med den skillnaden att i mitt fall var även kvinnorna involverade i de politiska samtalen som alltid bestod i debatt mellan S och C anhängare och sympatisörer.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Ingen ska behöva bli hemlös bara därför att man går i pension i förtid – Sedan måste vi se på all information runt hans fall då ingen ska ha så låg pension som den han beskriver sig ha om man har arbetat ett helt arbetsliv och fullgjort intjänandetiden i pensionssystemet.

   För att bedöma detta måste det till mer fakta.

  • Leif Andersson

   Känns ganska typiskt för denna regeringen att tillåta okontrollerad massimmigration av lågutbildade flyktingmigranter. Sen när dessa ska försörjas med villkorslösa bidrag råkar de sämst ställda svenska medborgarna i kläm med ”bostadsmagdas” sparprogram.

   Skulle inte förvåna mig om gårdagens överenskommelse med MP om de s.k. ensamkommande barnen var en ren kohandel mot att MP går med på att säga nej till FI:s nya amorteringskrav men det kommer vi och få reda på om några dagar.

   • andersforss (inläggsförfattare)

    Det enda jag vill anföra som svar till denna kommentar är att ensamkommande barn åtminstone har livet framför sig och därför med rätt integrationspolitik kommer att göra rätt för sig och därtill betala för sin egen pension.

    • Krister Andersson

     Bara en hake med det resonemanget, de flesta är inte barn, jag har en nyhet för dig bara för att en
     person påstår en sak innebär det inte att det är sant. Sen beträffande facket det är en ren intresseorganisation som inte skall blanda sig i politik framför allt inte när så många medlemmar
     inte ens är sossar. Jag blev för övrigt nekad att gå med i transport, orsaken? Jag röstade på SD, nötet
     på facket babblade om skillnader i värdegrunder, när jag frågade vilka skillnader kunde han inte ens
     svara lustigt det där men åsiktsfrihet som inte tolereras av alla. Så du vill alltså att en organisation som inte alla kan bli medlemmar i skall ha politiskt inflytande? Såg igår att de har börjat julpynta här
     i Malmö och en ny mångkulturell komponent har tillkommit, betonghinder. Varför då detta, jo det är för att representanter för ”fredens” religion inte skall köra in i folkmassor. Det måste värma ditt
     mångkulturella hjärta.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Förvisso gillar jag mångkultur av den anledningen natt jag bott i länder, stöder och på platser där detta fungerar mycket väl.

      Att vara medlem i facket och sedan rösta på ett parti som motverkar det facket står upp för är densamma som att rösta emot sitt eget intresse.

      facket ska stå på arbetstagarnas sida och det kan facket bara göra så länge man samarbetar med det parti som facket själv bildade för att få inflytande över politiken och de politiskas besluten.

    • Jonny Disenfeldt

     Om att de ensamkommande männen skulle betala sina egna pensioner …

     Vad vi vet :

     91 procent av inrikes födda elever har gymnasiekompetens efter grundskolan. Om man invandrar till Sverige och påbörjar svensk grundskola i högstadiet, är det 30 procent som klarar gymnasiebehörighet.
     Bara 20 procent av de ensamkommande klarar godkänt i grundämnena svenska, engelska och matte.

     Referenser :
     Expertgrupp för studier i offentlig ekonomis senaste rapport om skolresultat och bakgrund (ESO-2017:3) samt Statens offentliga utredningars rapport om nyanlända elever (SOU 2017:54)

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Den första fråga vi bör ställa oss är om ett godkännande i de ämnen du anför är ett måste?

      Den andra frågan vi bör ställa oss är om dessa kan tjäna ihop till sin pension utan dessa godkännanden?

    • Krister Andersson

     Och vilka länder skulle detta vara? Det här måste jag höra. Hur tycker du sagda mångkultur fungerar här då? Är terrorattentat något vi måste vänja oss vid i mångkulturens namn? Du svarade inte på min
     fråga, skall en organisation som inte accepterar alla som medlemmar pga sagda organisation inte
     tolererar åsiktsfrihet ha inflytande över politiken?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Alla organisationer som ställer upp i demokratiska allmänna val ska tillämpa full åsiktsfrihet Krister.

      Mångkultur fungerar väl i många länder – T.ex. I UK och Malaysia och i belgiska Mechelen med flera även om det finns förbättringspotential även i dessa länder.

      Effektiv integrationspolitik är vägen framåt vilket Mechelen är ett bra exempel på.

 4. Ville-Valle

  …varför är du så hemlighetsfull Anders Forss om dina politiska planer/ambitioner när det gäller riksdags- och landstingslistan…? Vi väljare känner bara till att S-partiet i Umeå har sopat bort dig från kommunfullmäktige med din 73:e och sista plats på listan. Planerar du att via en påkostad personvalskampanj komma bland de fyra-fem som S-partiet möjligen får skicka till riksdagen. I och med att du drömmer om en statsrådspost, helst finansminister, borde du vara bland de fyra-fem. Hur bli det med landstings/regionlistan…? Tänker du satsa på att bli landstings/regionråd om du inte kommer in i riskdagen…? Varför är du så hemlighetsfull med dina politiska planer Anders Forss…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Du verkar tro att jag vill bli finansminister Ville-Valle och mitt svar på det påståendet är samma nu som tidigare – Jag aspirerar inte på den platsen och skulle jag till äventyrs få frågan så ska jag överväga det när den kommer.

   Jag är inte hemlighetsfull med mina planer Ville-Valle och tids nog ska både du och alla andra få veta.

     • Ville-Valle

      …så en person som tänker satsa på en ”toppolitikerkarriär” behöver inte upplysa sina väljare om sin ”mörka historia”, sina planer och så vidare. ”Karriären framför allt” är ett måtto som även används av kriminella ligor/nätverk”…

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag har klargjort vad jag arbetat med tidigare Ville-Valle och vilka frågor jag brinner för och avser att driva politiskt delger jag läsarna av min blogg på daglig basis.

   • Jonny Disenfeldt

    Jag söker inget politiskt ämbete, det gör du.
    De som vill bli politiker bör givetvis redovisa en komplett CV för sina väljare, eller hur .. du har väl inget att dölja .. ?

     • Jonny Disenfeldt

      Anders skriver ”Jag har redan visat upp ett komplett CV”

      Nej, det har du definitivt inte gjort, det verkar som du inte vet vad en CV är och vad den ska innehålla, vi väljare väntar fortfarande på en komplett CV för du har väl inget att dölja Anders … ?

 5. Olles brorsa

  Senaste undersökningar, som jag har sett, har S och SD lika stora väljarandelar bland LO.-medlemmarna. Eftersom LO-medlemmar även röstar på andra partier, såsom V. M och KD (dock inte så många eftersom KD totalt har få väljare), betyder det att det inte finns något parti, som stöds av en majoritet av LO-medlemmarna. S samarbetar i regeringsställning med MP, som i det närmaste inte stöds av någon LO-medlem.

  En förklaring till att LO-medlemmarna sviker S, är att S har svikit LO-medlemmarna, bl..a. genom ständiga eftergifter till MP och det partiets väljare inom över- och medelklassen. LO-medlemmarna har trängts ut från ledande uppdrag inom S, och ersatts av TCO- och SACO-medlemmar, vars politiska karriärer finansieras av LO-medlemmarna via partibidragen. Tjänstemannafacken gömmer sig bakom sin politiska ”neutralitet”. För dessa partifunktionärer är LO-medlemmarna en kassako. Så har det varit länge, men speciellt sedan kollektivanslutningen avskaffades.

  Ingen socialdemokrat, utom jag, vågar idag försvara kollektivanslutningen, som faktiskt gav arbetarklassen valuta för pengarna till partiet. De reformer, som du nämner, genomfördes medan vi hade kollektivanslutningen. Nu är LO-medlemmarna bara passiva betalare till S-partiet, utan verkligt inflytande, oavsett vilka partier de röstar på. Så var det inte under kollektivanslutningens dagar. Som enskild LO-medlem kunde man reservera sig mot kollektivanslutningen, och slapp då betala till partiet. Som alla LO-medlemmar får göra idag.

  Det var min uppgift att hålla reda på reservationerna och rapportera antalet till LO-förbundet, så att inga pengar betalades till partiet från reservanternas frackföreningsavgift. Jag fick naturligtvis inte uppge namnen, p.g.a. valhemligheten. Jag upplevde detta som väldigt tungt, att jag visste vilka medlemmar som röstade på andra partier, men var tvungen att agera som om jag inget visste. I dagens datoriserade värld hade detta kunnat skötas på ett mycket bättre sätt. Reservanterna hade själva kunnat reservera sig via internet och fullständigt anonymt.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är just därför jag vill se starkare band och mer facklig politisk samverkan mellan LO och S – Ökar LO trycket på S att föra politik som i allt gynnar landets arbetstagare bäst kommer stödet och förtroendet för bägge organisationerna att öka.

  • krister andersson

   En hake med ditt resonemang är att kollektivanslutning bryter mot grundlagen, närmare bestämt
   den negativa föreningsfriheten samt att du kan aldrig bli medlem i något genom passivitet. Jag vet detta
   för att jag blev kollektivansluten utan min vetskap och det tog mig ett par månader att komma underfund
   med detta så jag kontaktade lokala facket och begärde utträde från sosseriet och vilket bölande och gnäll det blev på dem, de ljög om att de inte hade blanketter för detta så jag fick tillslut kontakta Stockholm för att få min blankett, efter det blev jag terroriserad av fackrepresentanten på jobbet så det var ytterst nära att jag gav honom på käften.

   • andersforss (inläggsförfattare)

    Jag har aldrig pratat om någon kollektivanslutning av medlemmar till ett politiskt parti – Blott och allena om vikten av starkare samarbete facklig politiskt mellan LO och S.

    • krister andersson

     Inlägget var inte riktat till dig utan till signaturen ”Olles brorsa” som försvarade kollektivanslutningen beklagar om du missförstod.

 6. Jonny Disenfeldt

  Anders frågar ”Och vad skulle ett komplett CV innehålla enligt dig Jonny?”

  Svar : Det som en CV brukar innehålla, om du inte vet så googla upp det. Det finns bra mallar att använda om du inte vet hur man ställer upp en CV.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.