Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Bra av Regeringen att skärpa kraven på beställare av transporter.

Den sittande S-regeringen har äntligen börjat ta krafttag mot den olagliga cabotagetrafiken och mot det stora fusk som trots rigorösa regelverk sker inom transportsektorn både vad gäller gods- och persontransporter i Sverige.

Inom kort kommer regeringen precis som Transportstyrelsen föreslagit att lägga fram ett förslag i riksdagen som gör beställaren av en transport fullt ut ansvarig för att kontrollera och säkerställa att den som slutligen utför transporten gör så på ett lagligt sätt.

Ett strikt beställaransvar för transporter tror jag att många längtat efter – Alldeles speciellt så alla svenska åkeriföretag som fått stå tillbaka därför att beställarna hellre använder billiga utländska företag för sina transporter trots att det finns skäl att anta att transporten inte sker på ett fullt ut lagligt sätt.

Av det som läckt ut om det kommande förslaget påförs beställaren en utförlig undersökningsplikt för att kontrollera att den som utför transporten har rätt tillstånd för att utföra densamma.

Därtill kommer regeringens förslag att täppa till den lucka som fram tills nu friskrivit beställaren om en transport sålts vidare i ett eller flera led genom att göra beställaren ensamt skyldig att kontrollera den slutliga utföraren av transporten fullt ut.

I samband med att förslaget läggs kommer regeringen dessutom att se till att Polisen från och med lagändringen organiseras på ett sådant sätt att de tillsammans med Transportstyrelsen kan kontrollera att det nya regelverket följs till punkt och pricka.

Denna typ av lagstiftning har jag efterlyst länge då det för mig är det självklart att utländska chaufförer som kör transporter i Sverige ska ha lön och arbetsvillkor som följer samma kollektivavtal som svenska chaufförer verksamma i svenska åkerier.

Dessutom kommer denna lagändring att skydda och värna svensk åkerinäring vilket inte är en enda dag för tidigt för att säkerställa att Sverige har en fungerande transportinfrastruktur i tider av både krig och fred.

Regeringens förslag ser jag som första delen i förverkligandet av den ambitionen – Därför säger jag starkt jobbat regeringen Löfven.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

8 kommentarer

 1. Bertil

  Jag tycker inte Anders du följer upp aktuella nationella händelser som ger rubriker och luft hos högern.

  14000 inom vården vill Löfven fixa.
  Det borde du tagit upp nu.

  Alliansen får onödig luft på att inte
  Omtala hela sanningar.

  Viktigt ta upp aktuella händelser när Löfven är i farten och högern direkt eldar på med kritik.

  När nyhetstorka gäller kan du ta mindre viktiga politiska grejer

  Dock är det bara ett tips och hur jag ser på saken. Du bestämmer så klart själv bad du ska skriva om.

  Du är ändå bäst på sossebloggen.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag kommer att ta upp den saken när jag fått mer kött på benen om hur det ska genomföras och struktureras.

  • Petter

   14 000 inom vården till mer personal vill Löfven ha ,de är snart val nu Bertil.
   Och det behövs mer personal absolut, men sen svävade han ut att detta var till cancervården och specialistvården. Detta var väl inte riktigt smart, det är inte dit personalen behövs i första hand utan allmänvården. Men som sagt snart val och då låter det ju bättre med specialist .Sen så är inte valfläsk värt ett enda dugg nu bara budar alla partier över varandra för att kolla hur barometern visar för att kalibrera valstrategin .och det är väl detta som är demokrati att försöka få med sig så många väljare man kan. Men sen är det då också viktigt att man kan infria de löften man ställt och inte bara skita i hur detta ska verkställas .S säger sig värna om de svaga men det är ändå viktigare att smörja röstboskapen .För efter valet är de svagaste ändå bara en kostnad.Och hela Sverige ska leva hör vi före varje val men sen skiter de fullständigt i landsbygden och den norra landsändan

 2. Brorson

  Det är märkligt att vi har både stora utgifter (två – tre gånger så mycket som avtalsenlig lön) för stafettläkare och -sjuksköterskor samtidigt med stora utgifter för arbetslösa, som i sämsta fall lever på existensminimum, samtidigt som det fattas personal i vården. Negativa följder av alliansens s.k. arbetslinje (som rätteligen bör kallas ”inlåsningslinjen”) har blivit att:

  1) De, som har jobb, vågar inte prova något nytt (om de inte kan dubbla sin lön) av rädsla för att bli arbetslösa. De, som har jobb, blir alltså ”inlåsta” på sina gamla jobb, i stället för att använda vunna erfarenheter, som språngbräda till mer avancerade jobb.
  2) Tillgången på lediga s.k. enkla jobb blir därmed ännu mindre, med följd att de utlåsta från arbetsmarknaden blir inlåsta i långtidsarbetslöshet.
  3) Alliansen menade förvisso att med ökad skillnad mellan ”bidrag” och lön, så skulle viljan att ta ”enkla” lågavlönade jobb öka. Om allianspolitikerna själva hade provat att leva på existensminimum, hade de vetat att viljan att gå från ”bidrag” till lön tvärtom minskar, eftersom den som lever på existensminimum anpassar sig neråt och tappar därmed drivkraften att få det bättre genom egna ansträngningar.
  4) Med ökad skillnad mellan ”bidrag” och lön från en anställning inom offentlig sektor, kommer varje nyskapat jobb inom offentlig sektor att bli en ruskigt dyr affär för skattebetalarna och kan helt enkelt inte finansieras.

  Högre ersättningar till arbetslösa, vilket annars hade varit rätt väg att gå, kan emellertid inte förenas med fortsatt hög import av arbetslösa alternativt av ”arbetsvilliga” som tränger ut delar av den infödda arbetskraften från den svenska arbetsmarknaden. Det nya utstationeringsdirektivet, som antogs av EU igår, minskar visserligen konkurrensen om jobben från importerad arbetskraft, men räcker inte. Vi måste våga kräva förtur till jobben i Sverige för permanentboende i landet, d.v.s. svenska medborgare och invandrare med permanenta uppehållstillstånd

  Det kommer fortfarande att vara lockande för svenska arbetsgivare att anställa utländsk arbetskraft, som enbart är intresserade av ”snabba cash” för att sedan åka hem utan att ha ”ställt till det” för arbetsgivaren genom att gå med i facket. Med samma högre löner för utländsk arbetskraft i Sverige som för svenska arbetare, kommer arbetslösheten bland svenska arbetare att öka. Proteströstandet på SD kommer också att öka. Var så säker. Har regeringen förstått, att har man sagt A, måste man säga B?

  Har den svenska regeringen, som har drivit fram det nya utstationeringsdirektivet, förstått att det kommer att leda till arbetskraftbrist i EU:s fattigare länder, vars arbetsgivare kommer att öka importen av arbetskraft från Fjärran Östern? Romerna, som tyvärr är Europas mest diskriminerade folkslag, kommer att få ännu svårare att få jobb i sina hemländer, vilket kommer att förvärra tiggeri-problemet och alla dess följdverkningar (prostitution mm) i Västeuropa.

  Inlägget handlar dock om regeringens aviserade krafttag mot den olagliga cabotage-trafiken med utländska långtradare, som kör inrikestrafik i Sverige. Det var på tiden. Det är klart att svenska åkare, som anställer svenska chaufförer, ska köra all den inrikestrafik som ska gå på landsväg i Sverige, samt minst hälften av utrikestrafiken på landsväg.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   I detta är vi i sak överens Brorson och för mig är LOV den största boven i dramat då det är LOV som i grunden skapat en situation där det blir möjligt att livnära sig som stafettläkare.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.