Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

MP utgör ett hot mot en seriös miljöpolitik och en seriös miljödebatt.

Det ligger oerhört mycket sanning i uttalandet om att MP smutsar ner och förstör hela miljöpolitiken när de så hårdnackat vill förbjuda alla dieselbilar utan att det föregås av en seriös debatt i ämnet.

För mig är klimathotet och miljödebatten allt för viktig för att smutsas ner då alla sådana ansatser gör att människorna helt tappar intresset för att aktivt följa med och delta i denna för mänsklighetens överlevnad så viktiga debatt.

När vi pratar bilar och utsläpp ska vi inte låsa oss vid det ena eller andra drivmedlet utan bredda debatten och prata om fossila drivmedel versus fossilfria drivmedel – Gör man det hamnar debatten om dieselmotorn i ett helt annat läge.

Dieselmotorn är utan omsvep den förbränningsmotor som har högst verkningsgrad av alla – Tankar man den med HVO vilket är helt fossilfri biologisk diesel sjunker utsläppen av NoX, koldioxid och partiklar och helt plötsligt är dieselmotorn en miljövänlig motor.

Det fina i kråksången är att de flesta moderna dieselmotorerna går att köra på HVO utan större ingrepp – Något som gör att alla vanliga människor som redan investerat i en bil med dieselmotor kan fortsätta att köra dem med gott samvete.

Det innebär självfallet inte att vi ska avstå från att debattera hur vi på bästa sätt ska nå ett helt fossilfritt och helt utsläppsfritt samhälle.

MP:s hårdnackade inställning i denna fråga är som sagt skadlig för hela miljödebatten – Därtill vill jag påstå att MP med sina premier till elcyklar och annat bara tänker på de människor som lever och bor i Stockholms innerstad och andra liknande områden.

Sverige ser inte ut på det sättet och vill man som jag att hela Sverige ska leva kan vi inte ha en miljöpolitik som straffar alla som inte bor i Stockholms innerstad.

En hållbar miljöpolitik måste omfatta hela Sverige och ta fasta på att inte diskriminera och bestraffa de som bor i glesbygd och därför är beroende av den egna bilen.

Med allt detta sagt vill jag rikta en uppmaning till Stefan Löfven och mina partikamrater i riksdagen att ta tag i frågan och skapa sans och sunt förnuft och ordning och reda i miljödebatten.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

65 kommentarer

 1. Per

  Du har så fel så, Sd kommer att öka och öka och det finns ingenting som du kan göra åt det. Svenska folket vill inte leva i denna diktatur som Löfven har skapat där han ska tala om för svensken vad dom ska tycka och tänka om tex invandrarna.

 2. Jonny Disenfeldt

  Brorson skriver ”Har du blivit extremsocialist , Jonny? Nu vill du t.o.m. socialisera andras barn. Ateister ska inte bestämma över andra barn än sina egna, om vi följer internationella konventioner som gäller även i Sverige.”

  Vad jag skriver är att ingen ska bestämma över barnets val av religionstillhörighet/ateism.

  Barnet har också sin egen rättighet i form av religionsfrihet och den ska samhället skydda genom att förbjuda religiösa friskolor samt att föräldrar inte har rätt att påtvinga sin religiösa övertygelse på barnen. Religiös tro är en prrivat sak , ett förhållande mellan den troende vuxne och hans gud etc.

  När barnet vuxit upp kan det själv fatta sitt beslut och ta till sig religiös inriktning om det så önskar.

  Det har inget med socialism att göra, detta är att stå upp för barnets rättigheter.

   • Brorson

    Jonny har börjat prata kommunistspråk. Förbud är frihet. Barn är statens egendom, som föräldrarna får låna.

     • Jonny Disenfeldt

      Brorson –

      Svar nej, barnen är INGENS egendom, varken staten eller föräldrarna äger barnen.

      Barnen har grundläggande demokratiska rättigheter men det vill inte Brorson ge dem…

      Du vill inte ge barnen sina rättigheter att själv välja vilken religiös uppfattning de vill ha.

 3. Bosse

  I januari 2017 gick SD till attack mot SMHI, då dessa bl.a. ”vågat” publicera en graf, visande planetens medeltemperaturutveckling och mänsklighetens bruk av fossila bränslen, längs samma tidslinje. Havsnivåns variationer ansågs heller inte vara lämpliga att visa menigheten…

  SD avslöjade därmed sin faiblesse för politrukstyrda institutioner och medier (vilket för många av oss inte var någon nyhet…)

  Detta utspel mottogs dock inte särskilt varmt och entusiastiskt av medborgarna, och hade inte önskad effekt.
  Att signalera ”välkommen till Polen” var uppenbarligen inte rätt väg att gå för att få några svenska massor i rörelse…
  Denna attack var uppenbarligen en ”testraket”, som dock slocknade ganska omgående.
  Något drev blev det inte.

  Jag funderar nu på huruvida vi nu också skall se MP:s aktuella ”dieselattack” som en testraket av liknande typ…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.