Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Det är bråttom med införande av ett globalt totalförbud mot kryptovalutor.

I januari i år skrev jag ett första inlägg om kryptovalutor med innebörden att kryptovalutor är det största hotet mot världsekonomin som mänskligheten någonsin upplevt – Därtill en företeelse som är skräddarsydd för att facilitera penningtvätt, skatteflykt och de redan rikas fortsatta ekonomiska dominans.

Den uppfattningen kvarstår jag vid och därför kommer här ett andra inlägg i ämnet för att tydliggöra vikten av att stoppa kryptovalutorna innan samhället gjort precis det som är målet för skaparna av kryptovalutor – Förlorat kontrollen över sitt lands valuta och ekonomiska utveckling.

Att överlåta till banker, finansinstitut och privata entreprenörer att bestämma över ett lands valuta och räntor utan politisk inblandning är ett skrämmande scenario som kommer att ta en ände med förskräckelse om inte fenomenet kryptovalutor stoppas genom rigid lagstiftning med omedelbar verkan.

Hur lagstiftare öppet kan sitta och titta på hur instrument som uppmanar till penningtvätt och skatteflykt växer fram utan att reagera kraftfullt skrämmer mig – Måhända beror detta på att man redan idag sitter i händerna på storkapitalet och att man vill medverka till att skatteplanering ska kunna fortgå även om lagstiftningen på området förändras i en framtid.

Att stora spelare som Warren Buffet och George Soros med flera varnar och uppmanar till ett omedelbart stopp för kryptovalutor borde få politiker världen över att reagera och omedelbart göra något åt saken.

Att världens regeringar och riksbanker/centralbanker fortsatt har oinskränkt makt vad gäller utgivande av valutor och räntesättning av styrräntor och valutakurser ser jag som ett måste om världen ska bestå på det sätt vi känner den idag sett ur ett ekonomiskt perspektiv.

Därutöver utgör framväxten av snabbrörliga kryptovalutor ett enormt stort hot mot den ekonomiska tillväxt som just startat i Afrika och andra andra av världens utvecklingsländer.

Med kryptovalutor och betalning i kryptovalutor försvinner den för utvecklingsländerna så viktiga möjligheten till skatteintäkter som är motorn i resan från utvecklingsland till industriland.

Uteblivna skatteintäkter innebär fortsatt ekonomisk kolonisation och en situation där för länderna viktig infrastruktur och utvecklande av välfärdssystem aldrig ser dagens ljus då pengarna istället för byggande av sådan hamnar i fickorna hos de redan rika och välbeställda.

Därför upprepar jag än en gång min vädjan – Låt oss lagstifta om ett globalt totalförbud för kryptovalutor innan det är för sent.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

18 kommentarer

 1. Fredrik

  Det riktigt skrämmande är att du de facto vill se politisk inblandning i länders centralbanker och dess styrning av räntor etc.

  Är det något politiker ska hålla sig borta från så är det just detta. En politiker har ingen högre kunskap i ämnet än gemene man, åtminstone finns inget sådant krav på den eller dem som söker folkvalt arbete, och därför bör politiker hålla sig borta från det och låta experter sköta det.

  Ett lands centralbanks självständighet är garanten för just det landets valuta. En centralbank i ett land vars regering dikterar villkoren för centralbankens arbete kan aldrig lämna den garantin. Att du, som påstår dig vara ekonom, inte ser/förstår detta är ytterst beklagligt och visar än en gång att din agenda är inte det bästa för Sverige och dess folk utan din agenda är att säkerställa så mycket makt åt dig själv (och dina politikervänner).

  Problemet med krypovalutor är mycket svårare och mer komplext än vad du berättar, således också något som gemene man inte kan sätta sig in i hur som helst. Det krävs kunskaper på högre nivå för att göra det, även om du försöker få det till det motsatta. Att dessutom tro, vilket du verkar göra, att världens rika INTE har något eget ekonomiskt intresse i dessa valutor är naivt. Så klart de har, de är affärsmän. Och många är dem som gjort affärer med dem de egentligen inte velat. Om och om igen.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Politikerna håller sig borta från den direkta räntepåverkan och det är inte en sådan jag efterlyser Fredrik. Centralbankerna är dock statens egendom och att det är staten och ingen annan som kontrollerar valutan är ett viktigt fundament i ett rättssamhälle.

   Jag har måhända inte den riktiga expertkunskapen på området kryptovalutor men tillräckligt med utbildning och kunskap på området för att kunna göra en bedömning i frågan.

   Om du läser mitt inlägg så ser du att min oro bland mycket annat beror på att världens rika har ekonomiska intressen i just kryptovalutor och att världens rika ska kunna styra valutor och livet för medborgarna i ett land är precis vad som måste undvikas till varje pris – Det är därför världens centralbanker ska ha suverän rätt att ge ut och bestämma över valutan.

   Med dagens penningtvättsregler så vet bankerna precis vem som gör affär med vem och vartifrån pengarna kommit från början vilket gör dagens regelverk fullt tillfredställande för att hålla penningtvätten stången.

   • Fredrik

    Men Anders, nu säger du emot dig själv här. I ditt svar till mig så påstår du att politikerna håller sig borta från direkta räntepåverkan, men i ditt inlägg skriver du ”Att världens regeringar och riksbanker/centralbanker fortsatt har oinskränkt makt vad gäller utgivande av valutor och räntesättning av styrräntor och valutakurser ser jag som ett måste om världen ska bestå på det sätt vi känner den idag sett ur ett ekonomiskt perspektiv.” vilket enligt mitt sätt att läsa det betyder att världens regeringar ska ha möjligheten att påverka räntan direkt.

    Du för också fram en direkt felaktigt påstående i form av ”Med dagens penningtvättsregler så vet bankerna precis vem som gör affär med vem och vartifrån pengarna kommit från början vilket gör dagens regelverk fullt tillfredställande för att hålla penningtvätten stången.”. Det är ABSOLUT inte sant då Ekobrottsmyndigheten säger tvärtemot dig. De påstår att kopplingen mellan dem som använder kryptovalutor och ekonomisk brottslighet är svår att säkerställa. Många gånger är det svårt att veta exakt varifrån pengar kommer ifrån. Det är dessutom svårt för Europols enhet för ekonomisk brottslighet att de facto bevisa att ”riktiga pengar” som omvandlas i kryptovaluta är ”svarta pengar” eller pengar från kriminell verksamhet.

    Här har du svaret varför det är svårt. Kopplingen mellan den eller dem som är den faktiska personen som omvandlar ”vanliga” pengar till kryptovaluta gör inget olagligt. När sedan valutan är krypto, så tappas kontakten med den. Det betyder INTE att den som omvandlat pengar till kryptovaluta gjort något olagligt och eftersom insynen i kryptovalutans värld är starkt begränsad så har du alltså fel när du påstår att bankerna vet var pengarna kommer ifrån. Så länge jag gör rätt för mig, hur ska de veta?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Du försöker märka ord och låtsas inte förstå vad jag avser Fredrik.

     I grunden är det regeringarna som stiftar lagar – Även de som styr riksbanken och hur den ska arbeta och vem som ska ha rätten att utge en valuta. Min skrivning betyder på inget sätt att en regering ska ingripa i riksbankens dagliga arbete utan blott och allena att den ska stifta lagar som säkerställer att ingen annan än riksbanken har rätten att utge en valuta i landet.

     Jag har arbetat lång tid i bankvärlden och jag törs lova dig att alla banker vet det precisa ursprunget på alla pengar som finns i banksystemet då straffet från framförallt USA för att inte veta det är oerhört stort och dyrbart.

     Ekobrott handlar inte främst om penningtvätt utan om att individer och företag med hjälp av mer eller mindre obskyra upplägg försöker undvika beskattning – Därtill om bokföringsbrott som inte hr med banksystemet i sig att göra.

     • Fredrik

      Så mina fyra banker vet varifrån pengar till mina Bitcoins kommer ifrån? Och hur många jag har? Och mer viktigt, när jag gör en överföring från min bank i utlandet till en av mina banker i Sverige så vet båda bankerna att pengarna kommer från försäljning av Bitcoin? Hm. Hur?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Varje krona som sätts in i banksystemet loggas och följs upp vad gäller pengarnas ursprung – Att så sker är alla världens banker tvingade till tack vare de regler om penningtvätt som ingår i amerikanska patriot act.

      Problemet med bitcoin och andra liknande valutor är att de kan betalas med kontanter och via andra betalningskanaler än banker Fredrik samt att det konto där dina bitcoin hålls inte ligger i en bank.

 2. Bertil

  Kan finnas stora krafter i framtiden som vill bryta den dominans som väst haft.
  Väst har styrt och ställt politiska och ekonomiska system.

  Finns många länder som misshandlats av Väst och som kommer allt mer inte minst Afrika
  en hel kontinent med nya möjligheter.

  Framtiden kan bli omvälvande och det är nog inte bara valutor
  som är hotade hela vår planet är hotad.

 3. Bertil

  ISK är en jättestor fara rika bygger upp enorma rikedomar men behöver knapp skatta.

  Ja sen används det till företag för att
  Öka produktion få bort folk.

  Men! Med makt över pengar kan de även rubba hela det ekonomiska systemet
  Genom förändringar som vi inte alls vet vart det bär.

  Detta vara ett ex sen kommer det du nämner .

  Det kan bli oerhörda förändringar i framtiden där en rik grupp kan styra med lillfingret och göra precis vilken skada som helst.

 4. Bertil

  Ibland är det intressant gå tillbaka och se vad klåen man skrivit.
  Ibland tycker man sina egna inlägg är intressanta.
  Andra gånger undrar man varför skrev man så.
  Visar att allt inte är så lätt ge självklara åsikter om.

  Kollade dock igår Expressens och där du kunde kolla vilket parti man sympatiserade med.
  jag är tydligen inne på rätt spår.
  Jag hade mest sympati för Vänsterpartiet.

  Som socialist så är ju Vänstern idag närmast den socialistiska idelogin.
  Ändå så röstar många socialister på t.ex. SD
  Förmodligen för att man tror det betyder SocialDemokraterna.
  Upplysning: Alla ni som nu röstat fel.
  Tänk på att SD inte betyder det ni trodde
  Rösta på Rött då blir allt rätt.

 5. kryptokoll

  ”Med kryptovalutor och betalning i kryptovalutor försvinner den för utvecklingsländerna så viktiga möjligheten till skatteintäkter som är motorn i resan från utvecklingsland till industriland.”

  Varför skulle det inte gå att beskatta Bitcoin? Själva poängen är att blockkedjan är helt transparent. Bitcoin som en ”store of value” skulle beskattas på samma sätt som ex guld.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Kryptovalutor ska förbjudas av flera skäl av vilka det tyngst vägande är att det bara ska vara världens riksbanker som har rätt att ställa ut valutor och trycka pengar.

  • Jonny Disenfeldt

   `Kryptokoll skriver ”Helt transparent” om bitcoin…

   Konstigt då att vi år efter år ser stora skandaler där enorma belopp försvunnit …

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.