Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Naturligt att byta Generaldirektör för Försäkringskassan.

Ryktet går i pressen att Regeringen har gett Försäkringskassans Generaldirektör Ann-Marie Begler sparken – Ett beslut som är högst förståeligt efter alla skandaler som förekommit i Försäkringskassan under ganska lång tid.

Att högsta chefen i myndigheten får lov att ta ansvaret är därför fullt naturligt och jag väntar med spänning på presskonferensen där skälen samt förhoppningsvis en tillförordnad GD alternativt en ny ordinarie GD ska presenteras.

Förvisso har regeringen lagt mycket hårda mål på Försäkringskassan vad gäller antalet sjukskrivna och genomsnittligt antal sjukdagar – Trots det är det av yttersta vikt att Försäkringskassans ledning ser till att jobba mot målen på ett sätt som inte drabbar de sjukskrivna i form av avslag eller förkortas sjukpenning om så icke är möjligt.

Försäkringskassan ska signallera till regeringen om målen är för tufft ställda så att regeringen kan ta till sig informationen och ställa om målbilden mot en som det finns möjlighet att möta – Att ha en målbild som är omöjlig att möta och mål som är omöjliga att nå gynnar ingen – Varken personal eller sjuka.

Jag hoppas dessutom att den som blir tillsatt som GD blir så med nyskrivna direktiv från regeringen – Direktiv som manar fram en organisation och en ordning där Försäkringskassans chefer begränsas vad gäller rätten att fatta beslut såsom att antalet avslagna sjukskrivningsärenden ska påverka löneutvecklingen.

Det behövs ordning och reda i Försäkringskassan och min förhoppning är att bytet av Generaldirektör kommer att leda till att så blir fallet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

60 kommentarer

 1. Jonny Disenfeldt

  Hon får ta smällen för regeringens politik …

  Signaler har funnits i flera år rörande hur illa det är men regeringen har valt att ducka i det längsta för att driva sina sparbeting…

   • Patrik

    Hej Anders

    Vilka har styrt i snart fyra år? Anledningen till att vi inte är helt under isen är att S blev tvingade att styra med allians budgeten. Annars har troligen Sverige blivit tvångsförvaltad.
    Angående Försäkringskassan så är det S som gav direktiven att minska antalet LSS TIMMAR och minska sjukskrivningar genom att bortse från rekommendationer från medicinsk expertis. Det måste vara känt att FK-anställda fick högre lön desto fler avslag den anställde gjorde.
    Allt annat är lögn.

    Mvh

    Patrik

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det enda vi förtjänar kritik för är att vi inte med omedelbar verkan rättade till allt Alliansen förstörde och ställde till med – Att styra på en Alliansbudget skulle ha lett till total katastrof.

   • Jonny Disenfeldt

    Du skriver ”Sparbeting införda av Alliansen Jonny.”

    Varför ljuger du om sittande regerings direktiv från 2015 ? Det är ju bara barnsligt.

    ”V-ledaren Jonas Sjöstedt menar dock att generaldirektören bara utfört det regeringen beslutat.
    – De pekar ut en syndabock. Det är regeringens egen politik som orsakat problemen, säger han.”

    https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/e1BVv9/sjostedts-attack-mot-regeringen-de-pekar-ut-en-syndabock

    ”Jonas Sjöstedt menar att Ann-Marie Begler får bära hundhuvudet för att ha utfört det som regeringen ålagt henne.

    – De pekar ut en syndabock, man väljer att sparka den chef som har genomfört regeringens politik. En myndighet gör ju det som regeringen säger till dem. Jag tycker inte att det är snyggt, säger V-ledaren.”

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag ljuger inte Jonny – Vi förtjänar förvisso kritik för att vi inte skyndsamt rättat till allt Alliansen försämrade och förstörde under sin regeringstid.

   • Petter

    Fake !! S har haft alla chanser att ändra detta men har försämrat. Och hur var det med löftena om vårdköerna för cancerpatienter . Kan du ljuga dig ur detta också,ni har haft 3 år på er .

 2. Jan

  Det är nog bara en tidsfråga innan nästa kvinna ryker. Försäkringskassan är en koloss på lerfötter. Sossarna sparkade GD:n för att flytta skulden någon annanstans. Valtaktik. Inget annat. Det går dock ingen nöd på den sparkade GD:n. Hon kan ta sina miljoner och gå.

 3. Bertil

  Behandla Begler på samma sätt som hon behandlat sjuka. Utförsäkra henne, Får hon lön bör 100% av den tas i skatt har hon förmögenhet ska hela den åter till statskassan. Sätt henne i arbetslinjen i Renströmsgruvan på 1200 meters djup
  Och stegväg ner liksom upp. Pengar hon tjänar ska oavkortat gå till de sjuka som hon sett till blivit utförsäkrade för att andra fått höjd lön.
  Låt henne bli ett Avskräckande ex hur det går när man försöker ta livet av samhällets svagaste.

  Vi behöver mera Castro och utrensning
  Generaldirektör man blir f-Nannas bara över titeln.
  Det hon utfört ska betecknas som en terrorhandling, jag skräder inte orden för såna där parasiter.

 4. Michael Rönnlund

  Helt riktigt att politikerna agerar speciellt när det visade sig att man får högre lön ju fler man kickar ut från försäkringen.

  Det grundläggande orsaken till varför sjuka utförsäkras är dock politikernas direktiv till försäkringskassan.

  Politikerna prioriterar bidrag till rika före sjukpenning till sjuka.

  • Bertil

   Exakt!!
   Man har kastat dynga på sjuka arbetslösa skrivit böcker från Moderat håll om Bidragskulturen.
   Sen har man skapat en Avdragskultur som späds på med bidrag åt välmående.

   På det har man plundrat utsatta och
   Drivit människor till självmord. Ändå räcker det inte. Man ger högre lön förvar fler ska utförsäkras,
   Man föreslår från högerhåll sänkta trösklar ännu sämre A-kassa bidragstak
   Och att turordning på arbetsmarknaden ska bort.

   Alltså självklart måste en sån som Castro
   In och rensa ut patrasket.
   Det kommer bara bli ännu värre om inte folket reagerar.

   Vatten och bröd bör gälla alls ansvariga som beslutat tagit fram förslag och sedan tagit på sig som jobb utförsäkra sjuka driva dessa till onödigt lidande.

   Väljer man bli bödel och slår mot oskyldiga ska bilan falla även mot bödlarna.

   Eller hur rått ska vi behöva bedriva debatter innan mördandet stoppas??

 5. Ville-Valle

  …de tär inte bara några generaldirektörer som borde bytas ut utan hela skocken i Rosenbad…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   I Rosenbad kommer vi Socialdemokrater att stärka vår ställning Ville-Valle.

 6. Brorson

  ”Förvisso har regeringen lagt mycket hårda mål på Försäkringskassan vad gäller antalet sjukskrivna och genomsnittligt antal sjukdagar”

  Men sjukförsäkringen är en försäkring, där in- och utbetalningar måste väga jämnt, åtminstone över en längre tidsperiod. Du har inte på något sätt visat att du kan plocka fram extra pengar utan att höja skatterna, och att eventuellt ledigt utrymme för skattehöjningar inte redan är intecknat av andra utgiftsökningar, Och du underlåter att nämna att det finns ett förslag att återinföra de tre karensdagarna, som vi hade i början av 1970-talet.

  Med de tre karensdagar i början av varje sjukperiod, kommer vi både att få en minskning av antalet sjukskrivna, både totalt och med ekonomisk ersättning, samt en minskning av genomsnittligt antal sjukdagar.

  1) Sjuklöneansvaret för arbetsgivare avskaffas. Det blir förbjudet för arbetsgivare att betala lön för karensdagarna. Den som begär ersättning från F-kassan för dagar, som han har haft lön från arbetsgivaren ska straffas för bidragsfusk. Samma regler för alla.

  2) F-kassan ska betala sjukpenning fr.o.m. första sjukdagen efter karensdagarna och fortsätta med det tills den sjukskrivne har återgått i arbete eller beviljats sjuk- eller förtidspension.

  3.) Sjukanmälan ska ha gjorts till F-kassan senast k. 24.00 dagen före första karensdagen. Sjukanmälan ska göras genom att trycka in personnummer på knapptelefon, och vidarebefordras automatiskt till vårdcentral eller företagsläkare.

  4) Antal karensdagar per år ska begränsas eller borttas helt för personer med kroniska sjukdomar, som medför upprepade korta sjukskrivningar. Läkarintyg om detta ska krävas.

  5) Reformen ska finansieras genom höjd arbetsgivaravgift / egenavgift. För den enskilde arbetsgivaren kommer denna höjning att kompenseras mer än väl genom bortfallet av sjuklönekostnaden.

  6) Med nuvarande kutym för löneutbetalningar först månaden efter intjänandemånaden, kommer karensdagarna inte att medföra några omedelbara ekonomiska konsekvenser. De enskilda löntagarna bör dock ha en ekonomisk buffert motsvarande karensdagarna under minst tre sjukperioder per år, d.v.s. sammanlagt 9 – 10 karensdagar. I detta syfte inrättas en särskild sparform, som administreras av arbetsgivaren eller av den bank i vilken den anställde har sitt lönekonto, med nedanstående villkor:

  a) Sparandet ska, om inga förtida uttag har gjorts under tiden, vara bundet under ett år, och insättningar göras varje månad i samband med löneinbetalningar.
  b) Förtida uttag får endast göras för att kompensera lönebortfallet under karensdag(ar),
  c) Den anställde (spararen) disponerar fritt över kvarstående belopp efter bindningstidens slut.
  d) För belopp som varit innestående under hela bindningstiden, utgår ränta motsvarande minst normal bankränkta för ett-årigt sparande. Ingen ränta utgår för belopp som tas ut i förtid. .

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Som jag sagt tidigare kommer reformen att finansieras Brorson – Den saken ska du aldrig tvivla på.

   I övrigt publicerar jag som ett inlägg i debatten.

   • Brorson

    Naturligtvis kommer den reform, som jag föreslår, att finansieras full ut. Kostnaderna för korttidssjukskivningarna kommer ju att minska mycket kraftigt.Visserligen föreslår jag en höjd arbetsgivaravgift, men den kommer ju att bli lika för alla arbetsgivare, med samma påslag i procent på utbetalda löner. Vilket kommer att kompenseras mer än väl genom bortfallet av den sjuklönen, som arbetsgivarna nu måste betala..

    Det faktum att du inte kommer med några invändningar, tolkar jag så att du inte har några sakligt grundade invändningar. Första gången jag presenterade förslaget hade du invändningar mot att arbetsgivarna skulle administrera sparandet. Ja, jag kan erkänna att detta var en mindre lyckad del av förslaget. Löntagarna ska naturligtvis ha rätt att själva bank för sin sparbuffert. Som är avsedd att täcka inkomstförlusten under eventuella karensdagar under det kommande året.

    Mitt förslag är en lagstadgad, men frivillig sparform med en bindningstid på ett år, för den del av sparandet som inte tas i anspråk som buffert för karensdagarna. Man ska själv bestämma om man vill utnyttja bufferten, eller ej. Detta ska man bestämma från fall till fall, när man är sjuk. Om man inte alls eller bara delvis har utnyttjat bufferten under intjänandeåret, får man ta ut pengarna tidigast efter ett år, och kan då använda pengarna exempelvis som en extra semesterkassa. Eller vad man vill. Exempelvis som grundplåt för fortsatt sparande.

    Eftersom personer med sjukdomar, som medför upprepade korta sjukskrivningar, ska befrias helt eller delvis ska befrias från karensdagarna mot läkarintyg, också ska omfattas av detta frivilliga sparande drabbas de inte av någon orättvisa jämfört med genomsnittsbefolkningen. De kommer också att ha extrapengar till semestern. Detta buffertsparande ska visserligen vara frivilligt, men ska just därför vara särskilt förmånligt.

    Eftersom de högsta räntorna på sparkonton med ett-årig bindningstid och statlig insättningsgaranti just nu är 1,20 % och reporäntan är – 0.5 % och bankerna betalar 0,1 % till staten till den statliga insättningsgarantin (total 1,8 %) är en årsränta på 2,0 % över reporäntan en rimlig men fullt realistisk ränta på på detta buffertsparande.

    Statlig garanti kommer att finnas utan någon särskild avgift till staten. I praktiken kommer det att bli ett statligsubention på något mer än 0,1 %, eftersom bankerna normalt tar ut en avgift vid förtida uttag rån bundet sparande. Enligt mitt förslag kommer man att bara att förlora ränta på det förtida uttagna beloppet, och det endast om man inte har någon sparad buffert sedan tidigare år.

    Denna speciella sparform, som är avsedd att kunna användas som buffert för karensdagarna, kommer alltså att vara något mer förmånlig än vanligt banksparande med statlig insättningsgaranti. Men till skillnad mot vanliga sparkonton kommer det inte att finnas någon övre eller nedre gräns för hur mycket man får spara, utan sparande tper år ska motsvara sjukpenningen under maximalt 9 – 10 dagar, varken mer eller mindre, d.v.s c:a 8.000 kr /år vid en lön på 22.000 kr /mån. . .

 7. Cal Marckz

  Tror du det räddar S? Deras siffror ligger på 26 %. Jag tror inte, detta är bara ett spel för galleriet att skylla ifrån sig deras ansvar. Den sparkade GD har bara agerat utifrån regeringens direktiv. Hon offras helt enkelt för att Strandskräll själv inte klarar sitt regeringsuppdrag. Till hösten har vi ändrade förhållanden inom Rosenbad. Var så säker.

 8. Bertil

  Man kan ju som Vänsterpartiet och vissa andra partier säga att Begler utförde sitt jobb och fick ner sjuktalen.
  Därmed borde ” huvuden” fått falla i regeringen.
  Men då har man helt glömt avslöjandet om att personal som utförsäkrade fler fick högre lön.

  Där klämmer själva skon.
  Det tillhörde inte alls den uppgift Begler hade. Därmed var sparken helt vettig.

  Att sen andra huvuden skulle fått rulla är en annan sak.
  Jag anser fängelse för Alliasledare inom samma varit rimligt liksom att vissa sossar i toppen skulle fått gå.
  Inte minst Annika Strandhäll.

  Det är för mycket lögner och falska ord om utförsäkringarna och det ska kosta både ansvariga jobbet men även att det skulle kostat ansvariga stora summor pengar från privatekonomin.
  De skulle sats på bar backe kort sagt som avskräckande ex på maktmissbruk

  Pengar finns för en fungerande sjukförsäkring detta när avkastning på pengar närmast nollbeskattas
  Mot tidigare 30%
  Fy skäms på er girigbukar.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Som socialdemokrater förtjänar vi kritik för att inte med omedelbar verkan ha rättat till alt det Alliansen förstörde och ställde till med – Huruvida det kommer innebära att politikers huvuden får rulla ska jag dock låta vara osagt i nuläget men omöjligt är det inte.

 9. Carl-Axel Otterhall

  En sosse ut – en ny in. Kompetens har ingen betydelse. Bara man har rätt politisk bokstav efter sitt efternamn. Och Ann-Marie Begler kommer att få en ny hittepå post med minst samma idiotiskt höga lön som hon hitintills haft. Politiker som kommit sig upp på den nivån har en spikrak karriär oavsett hur inkompetenta de är och hur de placeras!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Tjänstemän är inte politiker Carl-Axel men jag håller med om och har dessutom kritiserat i tidigare inlägg att avsatta Generaldirektörer bara placeras i vänteläge istället för att avskedas fullt ut.

   Den ordningen avser jag göra allt som står i min makt för att förändra.

 10. Bertil

  Som Brorson skriver ska det vara.
  Citat:

  ”F-kassan ska betala sjukpenning fr.o.m. första sjukdagen efter karensdagarna och fortsätta med det tills den sjukskrivne har återgått i arbete eller beviljats sjuk- eller förtidspension.”

  Är väl inget märkvärdigt svårt skapa en sjukförsäkring som funkar så. Pengar finns om det råder ingen tvekan.

  Svamlet om pengar och att skatten skulle bli 100% som högern kommit med i propaganda är ju bara fruktansvärda bluffar och ska ge sparken som förtroendevald komma med sådana stolliga utspel.

  Vad är det för dumheter ta bort sjukpension som högern gjorde, skicka sjukt folk till arbetsförmedling och bolla folk hit och dit till märkliga beslut och tokerier.
  Sen det där ordet arbetslinje
  Inbakat i sjukförsäkring och arbetslöshet
  är märkliga ord inlagt för att vadå??
  Ta bort det ordet. Omedelbart har inget med saken att göra.

  Arbetslinje behövs inte, arbetslinje är nåt som ska ingå i våra folkvalda politikers uppgift och de ska se till att jobba för folkets bästa och till så lite ojämlikhet som bara är möjlig.

  Att börja ge personal högre lön för att folk utförsäkras ska så klart ges sparken som i detta fall.

 11. Petter

  Det är bara att följa flödet av krav från S till FK under regeringstiden så inser man att inte S står på de sjukas sida.Men nu blev paniken för stor och nån måste upp på offeraltaret för att ta skiten.Hoppas väljarna inser vad för regering vi har.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   S står på de sjukas sida Petter och kommer så att göra även fortsättningsvis – Däremot har vi väntat alldeles för länge med att rätta till det Alliansen ställde till med och för det förtjänar vi kritik fullt ut.

   • Petter

    LSS är det också alliansens fel , vem tog beslutet om dessa nedskärningar av de absolut sjukaste i samhället. Skärp dig ,samma skit vem som sitter vid styret. Som du skrev i inlägg ovan.

    Samma som alla andra som jobbar politiskt Ella

    Just det jobbar politiskt, det är det viktigaste för dig och andra politiker.Ha ett jobb !!!! Fortsätt du att köra buss istället :

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det viktiga är att få ordning på torpet Petter – Jag ser inte politik som ett jobb utan som ett kall och då bara om jag har väljarnas stöd.

   • Patrik

    Hej Anders.

    Jag trodde att politiker hade slutat att ljuga men kan bara konstatera att det ljugs som aldrig för.
    Att S står på de sjuka sida behöver man bara kolla på hur köerna till sjukvården ökat till den nivå att folk börjar att dö i väntan på vård.
    Att S och LO hittar på och försöker inbilla oss att ordnas enklare jobb med lägre lön som dock är högre än bidragen kommer alla med jobb som kräver utbildning att drabbas av 30%-iga lönesänkningar.
    Ni Socialdemokrater måste tro att folk är dumma som inte klarar av att se igenom era lögner och uppdiktade verklighet. Vilket överensstämmer med kommunismens dogmer att herrefolket, politikerna, vet alltid bäst.

    Mvh

    Patrik

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Vårdköer kommer alltid att finnas och att människor dör i väntan på vård tror jag är omöjligt att bli helt kvitt. Om du kan berätta vart vi ska trolla fram den personal som saknas i vården pga. alliansens vårdslösa politik snabbare än vi idag kan utbilda dem kan jag tänka mig att lyssna på vad du säger – Annars inte.

 12. Brorson

  ”F-kassan ska betala sjukpenning fr.o.m. första sjukdagen efter karensdagarna och fortsätta med det tills den sjukskrivne har återgått i arbete eller beviljats sjuk- eller förtidspension.” Detta har jag skrivit (som en av sex punkter till ny sjukförsäkring) och det har sign Bertil citerat och tillfogat egna kommentarer: ”Som Brorson skriver ska det vara. / . . . / Är väl inget märkvärdigt svårt skapa en sjukförsäkring som funkar så. Pengar finns om det råder ingen tvekan.”

  Ja; det råder ingen tvekan om att det finns pengar, om man gör som jag säger, och lägger sparbetingen i början av de korta sjukskrivningarna i stället för i slutet av de långa sjukskrivningarna. Karensdagar införs i början av varje sjukperiod (utom för personer med sjukdomar som leder till upprepade korta sjukskrivningar, F-kassan betalar och arbetsgivarna befrias helt från utgifterna för sjuklön och slipper ”lotteriet” vid varje nyanställning. Människor som blivit friska efter en långtidssjukskrivning får betydligt bättre chans att få ett jobb.

  Om socialdemokratin skulle föra fram det här förslaget, skulle borgerligheten komma rejält i underläge med sin s.k, arbetslinje, som på en missuppfattning av verkligheten för de långtidssjuka Ulf Kristersson, m, har ju sagt att fler återgår i arbete mot slutet av en långtidssjukskrivning. Så kan det säkert vara, men han drar felaktiga slutsatser av det. Vad som behövs är incitament att återgå i arbete, men det förutsätter två saker 1) att den sjuke har blivit frisk nog, och 2) att det finns en arbetsgivare som är villig att anställa honom /henne.

  Och den viljan skulle kanske infinna sig, – åtminstone hos en socialt ansvarstagande arbetsgivare om han inte riskerar att åka utgifter för sjuklön vid ett återinsjuknande. Kristerssons iakttagelse må vara hur riktig som helst, men att kasta ut människor i ovisshet om sin framtida försörjning är ett alltför trubbigt – och därtill alltför inhumant – medel för att utröna om någon har återfått sin arbetsförmåga.

  Dessutom ökar inte efterfrågan på arbetskraft med stupstockar och utförsäkringar. Full sysselsättinng (0 % arbetslöshet) är inte ens önskvärd, eftersom det då inte finns några reserver alls, Hur stort är värdet av tillskottet av arbetskraft genom att TVINGA ut sjuka och handikappade på arbetsmarknaden, om det samtidigt finns prima arbetskraft utan jobb?Tänk lite längre, Kristersson!

  Ingen fortfarande sjuk ska utförsäkras. Jag har visat var pengarna ska tas. Från de korta sjukskrivningarna. När någon ar varit sjuk en längre tid (5 år?) ska F-kassan välja mellan följande tre alternativ, beroende på vad läkarutlåtandet säger:
  1.) Fortsatt sjukskrivning: Om prognosen är god, och en återgång i arbete kan förutses inom den närmaste framtiden.
  2) Sjukpension: Om prognosen är dålig och återgång i arbete inte är sannolik inom överskådlig framtid. Pensionsrätten ska vara tills personen fyllt 65, även om han /hon försöker arbeta, men ska då vara vilande. Man ska inte ha lön och sjukpension samtidigt. Någon nedre åldergräns för sjukpension ska inte finnas
  3) Förtidspension: Om det är en äldre person, som har stora svårigheter att få jobb inom rimligt pendlingsavstånd p. g. a. sjukdom, funktionshinder eller grov alkoholism i kombination med andra faktorer, såsom låg eller inaktuell utbildning. Pensionsrätten ska finnas kvar så länge samtliga faktorer, som föranlett förtidspensionen, fortfarande finns kvar. Om det är en ung person, ska hon /han inte ha förtidspension utan erbjudas särskilda insatser för unga sjuka eller handikappade.

  .

 13. Alexander

  ”Vårdköer kommer alltid att finnas”

  Om man läser tidigare inlägg så ser man att du lovat att de ska försvinna. Nu har du ändrat dig….

  Sedan är det naturligtvis Alliansens åtta år vid makten som är anledningen till att det saknas personal inom vården. Att ni styrt i princip hela 1900-talet spelar ingen roll. Du är direkt oseriös.

 14. Alexander

  ”Enligt dig som saknar förmåga att se helheten”

  Tar man åt sig äran för de framgångsrika åren borde man kunna ta ansvar för att det finns vårdköer. Tycker du inte det?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är precis det vi gör Alexander – Tar ansvar och löser problemen men lösningar tar tid och det finns ingen quick-fix utan bara långsiktiga lösningar.

 15. Alexander

  Anders

  Alliansen har alltså under åtta år raserat det fantastiska samhällsbygge ni uppfört under 1900-talet?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   I detta fall får jag nog säga som Stenmark – Hä löns int förklar för.

 16. Per Kjellén

  Annika Strandhäll har bevisat för alla som vill förstå, att Utnämningsmakten inte skall ligga hos den verkställande makten, Regeringen. Förvaltningen (enligt den svenska modellen) skall vara oberoende, inte fristående men oberoende, från de politiskt valda funktionerna.
  Utnämningsmakten skall ligga hos statschefen. Statschefen skall ha sin behörighet och sina befogenheter från en otvetydig författning.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Din tolkning men inte min Per – För egen del är jag nöjd med hur det fungerar idag med tillägget att vi ska strama upp regleringsbreven i sådan grad att tjänstemän inte kan fatta egna beslut som går emot de som politiken fattat.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har läst det Jonny men jag anser att regeringen gjorde helt rätt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.